Урок 3. Двійкове кодування

В
Василь Тереховськийвчитель – школа um школа
Розділ 1.
У цьому розділі ви дізнаєтесь:
Опрацювання даних
як інформаційний
процес
Кодування та
декодування
повідомлень
Таблиця кодів
символів
Двійкове
кодування
Одиниця довжини
вимірювання
двійкового коду
Урок 3.
1. У чому полягають процеси
кодування та декодування
повідомлень?
2. Які таблиці кодів символів
Використовують для кодування
текстових повідомлень?
3. Що означають префікси
кіло, мега, гіга?
Як ви вже знаєте, для кодування даних використовують
різні набори сигналів. Для кодування звуків мови
використовують букви алфавіту. В українській мові літер
33, в англійській – 26. Набір сигналів для кодування числових
значень складається з 10 цифр.
Для кодування команд, що регулюють
порядок руху на пішохідних переходах,
використовують 3 кольори світлофора
Найменшу кількість сигналів для
кодування повідомлень має азбука Морзе
– лише 2 сигнали: крапка і тире.
• ‒
З 1844 року азбуку, запропоновану американським
художником Семюелем Морзе , згодом названу на його
честь,використовували для передавання повідомлень
телеграфом. В азбуці Морзе літери текстових
повідомлень кодуються послідовністю крапок і тире.
(1791-1872)
Наприклад слово парта кодується з використанням
азбуки Морзе послідовністю сигналів
“ • ‒ ‒ • • ‒ “
П
• ‒
A
• ‒ •
Р
‒
Т A
Кодування повідомлень з
використанням сигналів лише двох
видів називають двійковим
кодуванням.
Повідомлення, отримане в
результаті двійкового кодування
початкового повідомлення,
називають двійковим кодом
повідомлення.
Двійкове кодування використовується і в сучасних
комп’ютерах. У них усі повідомлення кодуються
послідовністями сигналів двох видів. Кожний сигнал одного
виду умовно позначається цифрою 0, а другого виду – 1.
Цифру 0 або 1 у двійковому коді повідомлення
називають біт (англ. Binary digit – двійкова цифра)
В азбуці Морзе для кодування літери “Т”
використовується один сигнал – тире, для кодування
літери “А” – два, а для літери “П” – чотири сигнали. Під час
передачі повідомлень телеграфом одну літеру від іншої
відокремлюють проміжками в подачі сигналів. Для
опрацювання даних з використанням комп’ютера це не
зручно. Простіше відокремити одну літеру від іншої, коли
на їх кодування буде використано однакову кількість
сигналів.
Якщо для кодування повідомлень використовується 1
сигнал (біт) 0 або 1, то можна закодувати, наприклад:
 висновок про правильність твердження:
хибне – 0 або істинне -1
 стать людини: жіноча – 0 або чоловіча - 1
 стан вимикача: вимкнено – 0 або увімкнено - 1
З двох бітів можна скласти 4 (2 ) різних коди (00, 01, 10 і
11). Ними можна закодувати, наприклад, чотири сторони
горизонту:
2
00 – північ, 01 – схід, 10 - південь, 11 - захід
Із трьох бітів можна скласти вже 8 (2 3 ) різних кодів
(000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111). Ними можна
закодувати, наприклад, номери рядків або стовпців
шахівниці.
5
Із чотирьох бітів можна скласти 2 4 = 16 кодів, з п’яти –
25 = 32 коди і т.д.
З восьми бітів можна скласти 28 = 256 кодів, і цієї
кількості кодів достатньо, щоб закодувати всі літери
англійського та українського (або якогось іншого) алфавіту,
арабські цифри, розділові знаки, знаки арифметичних дій, а
також деякі інші символи. Саме така кількість кодів
міститься, наприклад, у таблиці кодів символів Windows-
1251.
Послідовність із восьми бітів називають байт.
1 байт = 8 бітів
Довжина двійкового коду
повідомлення - це кількість байтів у
двійковому коді цього повідомлення.
Якщо символ повідомлення кодується послідовністю з 8
бітів, то довжина двійкового коду цього символу дорівнює
8 бітів, або 1 байт.
Наприклад, повідомлення Інформатика – цікавий
предмет! містить 30 символів ( включаючи символи
пропусків, тире, знак оклику). Якщо, кожний символ
кодувати двійковим кодом довжиною 1 байт, то довжина
двійкового коду такого повідомлення 30 байт.
Як ви знаєте, у таблиці кодів символів Windows-1251
кожному символу ставиться у відповідність ціле число від
0 до 255. Кожне із цих чисел може бути закодоване одним
байтом. .
Отже, кожному символу в таблиці кодів символів
Windows-1251 відповідає двійковий код довжиною 1 байт.
Щоб виконати двійкове кодування текстового
повідомлення, можна кожний його символ замінити
двійковим кодом, що відповідає числу з таблиці Windows-
1251. Саме так кодуються текстові документи, створені в
текстовому редакторі Блокнот, під час збереження на
носії даних, якщо під час збереження використовувати
кодування ANSI. Довжина двійкового коду повідомлення, що
міститься в такому документі, буде дорівнювати в
байтах кількості символів у текстовому документі.
Графічні, звукові, відеоповідомлення для їх опрацювання
комп’ютером також кодуються двійковими кодами.
Довжину двійкового коду повідомлень
називають обсягом даних.
Для позначення довжин двійкового код повідомлень
використовують кратні одиниці вимірювання, які
утворюються з використанням префіксів кіло, мега, гіга,
тера та ін. Перелік цих префіксів для позначення кратних
одиниць вимірювання визначено у Міжнародній системі
одиниць (СІ).
Так сталося тому, що в комп’ютері використовуються
двійкові коди, для опрацювання яких зручно оперувати
степенями числа 2, а не степенями числа 10. І оскільки
210=1024, що приблизно дорівнює 1000, то саме 210 байтів =
1024 байти і стали називати кілобайт. Аналогічно, 210
кілобайт стали називати мегабайт і т.д.
Розглянемо кілька задач на переведення одних одиниць
вимірювання в інші під час визначення довжини двійкового
коду повідомлення.
Задача 1. Довжина двійкового повідомлення складає 4,5
Мбайта. Виразити це значення в байтах.
Розв’язання. Для переходу від мегабайтів до байтів
спочатку виразимо довжину двійкового коду цього
повідомлення в кілобайтах. Враховуємо, що 1 Мбайт = 1024
кбайт.
4,5 Мбайта • 1024 = 4608 кбайт
Переведемо кілобайти в байти, враховуючи, що 1 кбайт
= 1024 байти.
4608 кбайт • 1024 = 4 718 592 байти
Відповідь: 4,5 Мбайта = 4718592 байти.
Задача 2. Двійковий код повідомлення складається з 4 194 304 000
бітів. Виразити довжину двійкового коду цього повідомлення цілим
числом у найбільших можливих одиницях.
Розв’язання. Переведемо біти в байти, враховуючи, що 1 байт = 8
бітів.
4 194 304 000 бітів : 8 = 524 288 000 байтів
Отримане число більше за множник 1024, який використовується
для переходу від байтів до кілобайтів у визначенні довжини двійкового
коду. Тому переведемо байти в кілобайти.
524 288 000 байт : 1024 = 512 000 кбайт
Аналогічно міркуючи, переведемо кілобайти в мегабайти.
512 000 кбайт : 1024 = 500 Мбайт.
Отримане значення менше ніж 1024, тому перейти до більшої
одиниці зі збереженням цілого результату неможливо.
Відповідь: 4 194 304 000 бітів = 500 Мбайт.
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил
безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. У чому полягає двійкове кодування
повідомлень?
2. Що таке біт?
3. Чому дорівнює 1 байт?
4. Що розуміють під довжиною
двійкового коду повідомлення?
5. Чому дорівнює 1 кілобайт,
1 Мегабайт, 1 Гігабайт, 1 Терабайт?
Проаналізувати
ст. 16-20
Виконати ст. 21
1 von 20

Recomendados

Презентація Бази даних Урок 1.pptx von
Презентація Бази даних Урок 1.pptxПрезентація Бази даних Урок 1.pptx
Презентація Бази даних Урок 1.pptxssuserceb60a
1.6K views26 Folien
Урок №2. Кодування символів von
Урок №2. Кодування символів Урок №2. Кодування символів
Урок №2. Кодування символів Василь Тереховський
4.5K views15 Folien
Інформатика 8 клас. Казанцева О.П. von
Інформатика 8 клас. Казанцева О.П.Інформатика 8 клас. Казанцева О.П.
Інформатика 8 клас. Казанцева О.П.Nikolay Shaygorodskiy
3K views34 Folien
Урок 1 Л von
Урок 1 ЛУрок 1 Л
Урок 1 ЛAndrey Podgayko
138 views21 Folien
8 клас урок 3 von
8 клас урок 38 клас урок 3
8 клас урок 3al12309
1.2K views36 Folien
8 клас урок 2 von
8 клас урок 28 клас урок 2
8 клас урок 2Александр Карпук
3.5K views25 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн... von
1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...
1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...Оксана Миколаївна Хоровець
9K views16 Folien
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас) von
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)Igor igorvolinec
11K views28 Folien
9 клас урок 14 von
9 клас урок 149 клас урок 14
9 клас урок 14Марина Конколович
19.4K views41 Folien
Урок 3: "Етикет електронного листування. Правила безпечного користування елек... von
Урок 3: "Етикет електронного листування. Правила безпечного користування елек...Урок 3: "Етикет електронного листування. Правила безпечного користування елек...
Урок 3: "Етикет електронного листування. Правила безпечного користування елек...Sanya Dzhedzhera
4.9K views16 Folien
6 клас 22 урок. Редагування та форматування текстових документів von
6 клас 22 урок. Редагування та форматування текстових документів6 клас 22 урок. Редагування та форматування текстових документів
6 клас 22 урок. Редагування та форматування текстових документівStAlKeRoV
3.8K views7 Folien
Етапи побудови інформаційної моделі von
Етапи побудови інформаційної моделіЕтапи побудови інформаційної моделі
Етапи побудови інформаційної моделіal12309
5.4K views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас) von Igor igorvolinec
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Igor igorvolinec11K views
Урок 3: "Етикет електронного листування. Правила безпечного користування елек... von Sanya Dzhedzhera
Урок 3: "Етикет електронного листування. Правила безпечного користування елек...Урок 3: "Етикет електронного листування. Правила безпечного користування елек...
Урок 3: "Етикет електронного листування. Правила безпечного користування елек...
Sanya Dzhedzhera4.9K views
6 клас 22 урок. Редагування та форматування текстових документів von StAlKeRoV
6 клас 22 урок. Редагування та форматування текстових документів6 клас 22 урок. Редагування та форматування текстових документів
6 клас 22 урок. Редагування та форматування текстових документів
StAlKeRoV3.8K views
Етапи побудови інформаційної моделі von al12309
Етапи побудови інформаційної моделіЕтапи побудови інформаційної моделі
Етапи побудови інформаційної моделі
al123095.4K views
7 клас 4 урок. Практична робота № 1. «Електронне листування з використанням в... von StAlKeRoV
7 клас 4 урок. Практична робота № 1. «Електронне листування з використанням в...7 клас 4 урок. Практична робота № 1. «Електронне листування з використанням в...
7 клас 4 урок. Практична робота № 1. «Електронне листування з використанням в...
StAlKeRoV7.7K views
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об... von sveta7940
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...
Презентація:Практична робота №2. Історія засобів опрацювання інформаційних об...
sveta79402.1K views
Презентація:Комп"ютери та їх різновиди von sveta7940
Презентація:Комп"ютери та їх різновидиПрезентація:Комп"ютери та їх різновиди
Презентація:Комп"ютери та їх різновиди
sveta79408.1K views
Вимоги до презентацій von Valeriy Ddhv
Вимоги до презентаційВимоги до презентацій
Вимоги до презентацій
Valeriy Ddhv9.5K views
Етапи створення веб сайтів von Yulia Vlasenko
Етапи створення веб сайтівЕтапи створення веб сайтів
Етапи створення веб сайтів
Yulia Vlasenko12.4K views
редагування даних таблиці 7 клас von aniadania
редагування даних таблиці 7 класредагування даних таблиці 7 клас
редагування даних таблиці 7 клас
aniadania6.2K views
урок 26 5 клас презентация von Helen Pat
урок 26 5 клас презентацияурок 26 5 клас презентация
урок 26 5 клас презентация
Helen Pat5.8K views
сучасні конструкційні матеріали von falkovolodymyr
сучасні конструкційні матеріалисучасні конструкційні матеріали
сучасні конструкційні матеріали
falkovolodymyr4.2K views

Destacado

Урок №1. Опрацювання даних як інформаційний процес.Кодування та декодування д... von
Урок №1. Опрацювання даних як інформаційний процес.Кодування та декодування д...Урок №1. Опрацювання даних як інформаційний процес.Кодування та декодування д...
Урок №1. Опрацювання даних як інформаційний процес.Кодування та декодування д...Василь Тереховський
4.9K views24 Folien
Урок 8. Стиснення і архівування даних von
Урок 8. Стиснення і архівування данихУрок 8. Стиснення і архівування даних
Урок 8. Стиснення і архівування данихВасиль Тереховський
4.3K views22 Folien
Урок 4. Архітектура комп'ютера von
Урок 4. Архітектура комп'ютераУрок 4. Архітектура комп'ютера
Урок 4. Архітектура комп'ютераВасиль Тереховський
2.4K views22 Folien
Урок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті von
Урок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в ІнтернетіУрок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті
Урок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в ІнтернетіВасиль Тереховський
1.1K views16 Folien
Урок 29. Поле, його властивості. von
Урок 29. Поле, його властивості.Урок 29. Поле, його властивості.
Урок 29. Поле, його властивості.Василь Тереховський
2.2K views14 Folien
Урок 2 для 8 класу - Двійкове кодування von
Урок 2 для 8 класу - Двійкове кодуванняУрок 2 для 8 класу - Двійкове кодування
Урок 2 для 8 класу - Двійкове кодуванняVsimPPT
6K views25 Folien

Destacado(8)

Урок №1. Опрацювання даних як інформаційний процес.Кодування та декодування д... von Василь Тереховський
Урок №1. Опрацювання даних як інформаційний процес.Кодування та декодування д...Урок №1. Опрацювання даних як інформаційний процес.Кодування та декодування д...
Урок №1. Опрацювання даних як інформаційний процес.Кодування та декодування д...
Урок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті von Василь Тереховський
Урок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в ІнтернетіУрок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті
Урок 20. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті
Урок 2 для 8 класу - Двійкове кодування von VsimPPT
Урок 2 для 8 класу - Двійкове кодуванняУрок 2 для 8 класу - Двійкове кодування
Урок 2 для 8 класу - Двійкове кодування
VsimPPT6K views
Урок 1 для 8 класу - Кодування та декодування повідомлень von VsimPPT
Урок 1 для 8 класу - Кодування та декодування повідомленьУрок 1 для 8 класу - Кодування та декодування повідомлень
Урок 1 для 8 класу - Кодування та декодування повідомлень
VsimPPT12K views
Урок 50. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки та діапазони комірок von Василь Тереховський
Урок 50. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки та діапазони комірокУрок 50. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки та діапазони комірок
Урок 50. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки та діапазони комірок

Similar a Урок 3. Двійкове кодування

урок 2. 8 клас von
урок 2. 8 класурок 2. 8 клас
урок 2. 8 класSlovyansk School
1.7K views18 Folien
Presentation # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of leng... von
Presentation # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of leng...Presentation # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of leng...
Presentation # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of leng...Nikolay Shaygorodskiy
3K views14 Folien
5 блог von
5 блог5 блог
5 блогkalishnatalka
802 views20 Folien
Практична робота двійкове_кодування_urok3 von
Практична робота двійкове_кодування_urok3Практична робота двійкове_кодування_urok3
Практична робота двійкове_кодування_urok3Микола (Головний)
2.5K views10 Folien
Інформатика 8 клас von
Інформатика 8 клас Інформатика 8 клас
Інформатика 8 клас PRESLAVA1972
399 views10 Folien

Similar a Урок 3. Двійкове кодування(20)

Presentation # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of leng... von Nikolay Shaygorodskiy
Presentation # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of leng...Presentation # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of leng...
Presentation # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of leng...
Інформатика 8 клас von PRESLAVA1972
Інформатика 8 клас Інформатика 8 клас
Інформатика 8 клас
PRESLAVA1972399 views
Lesson # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of length of ... von Nikolay Shaygorodskiy
Lesson # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of length of ...Lesson # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of length of ...
Lesson # 2. message encoding and decoding. binary coding. units of length of ...
Informatyka 8-klas-morze-2021 von kreidaros1
Informatyka 8-klas-morze-2021Informatyka 8-klas-morze-2021
Informatyka 8-klas-morze-2021
kreidaros1523 views
Інформатика 8 клас von PRESLAVA1972
Інформатика 8 клас Інформатика 8 клас
Інформатика 8 клас
PRESLAVA1972732 views
9 клас 2 урок von StAlKeRoV
9 клас 2 урок9 клас 2 урок
9 клас 2 урок
StAlKeRoV5.3K views
8 i m_2016 von 4book
8 i m_20168 i m_2016
8 i m_2016
4book19.9K views

Último

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 views24 Folien
Цифрові права та обов’язки von
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
16 views31 Folien
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
22 views11 Folien
В'ячеслав Васильович Петров von
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
8 views10 Folien
ІКТ .pptx von
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
7 views6 Folien

Último(20)

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views

Урок 3. Двійкове кодування

 • 1. Розділ 1. У цьому розділі ви дізнаєтесь: Опрацювання даних як інформаційний процес Кодування та декодування повідомлень Таблиця кодів символів Двійкове кодування Одиниця довжини вимірювання двійкового коду
 • 2. Урок 3. 1. У чому полягають процеси кодування та декодування повідомлень? 2. Які таблиці кодів символів Використовують для кодування текстових повідомлень? 3. Що означають префікси кіло, мега, гіга?
 • 3. Як ви вже знаєте, для кодування даних використовують різні набори сигналів. Для кодування звуків мови використовують букви алфавіту. В українській мові літер 33, в англійській – 26. Набір сигналів для кодування числових значень складається з 10 цифр. Для кодування команд, що регулюють порядок руху на пішохідних переходах, використовують 3 кольори світлофора Найменшу кількість сигналів для кодування повідомлень має азбука Морзе – лише 2 сигнали: крапка і тире. • ‒
 • 4. З 1844 року азбуку, запропоновану американським художником Семюелем Морзе , згодом названу на його честь,використовували для передавання повідомлень телеграфом. В азбуці Морзе літери текстових повідомлень кодуються послідовністю крапок і тире. (1791-1872)
 • 5. Наприклад слово парта кодується з використанням азбуки Морзе послідовністю сигналів “ • ‒ ‒ • • ‒ “ П • ‒ A • ‒ • Р ‒ Т A Кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів називають двійковим кодуванням.
 • 6. Повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування початкового повідомлення, називають двійковим кодом повідомлення. Двійкове кодування використовується і в сучасних комп’ютерах. У них усі повідомлення кодуються послідовністями сигналів двох видів. Кожний сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а другого виду – 1. Цифру 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називають біт (англ. Binary digit – двійкова цифра)
 • 7. В азбуці Морзе для кодування літери “Т” використовується один сигнал – тире, для кодування літери “А” – два, а для літери “П” – чотири сигнали. Під час передачі повідомлень телеграфом одну літеру від іншої відокремлюють проміжками в подачі сигналів. Для опрацювання даних з використанням комп’ютера це не зручно. Простіше відокремити одну літеру від іншої, коли на їх кодування буде використано однакову кількість сигналів.
 • 8. Якщо для кодування повідомлень використовується 1 сигнал (біт) 0 або 1, то можна закодувати, наприклад:  висновок про правильність твердження: хибне – 0 або істинне -1  стать людини: жіноча – 0 або чоловіча - 1  стан вимикача: вимкнено – 0 або увімкнено - 1 З двох бітів можна скласти 4 (2 ) різних коди (00, 01, 10 і 11). Ними можна закодувати, наприклад, чотири сторони горизонту: 2 00 – північ, 01 – схід, 10 - південь, 11 - захід
 • 9. Із трьох бітів можна скласти вже 8 (2 3 ) різних кодів (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111). Ними можна закодувати, наприклад, номери рядків або стовпців шахівниці. 5
 • 10. Із чотирьох бітів можна скласти 2 4 = 16 кодів, з п’яти – 25 = 32 коди і т.д. З восьми бітів можна скласти 28 = 256 кодів, і цієї кількості кодів достатньо, щоб закодувати всі літери англійського та українського (або якогось іншого) алфавіту, арабські цифри, розділові знаки, знаки арифметичних дій, а також деякі інші символи. Саме така кількість кодів міститься, наприклад, у таблиці кодів символів Windows- 1251. Послідовність із восьми бітів називають байт. 1 байт = 8 бітів
 • 11. Довжина двійкового коду повідомлення - це кількість байтів у двійковому коді цього повідомлення. Якщо символ повідомлення кодується послідовністю з 8 бітів, то довжина двійкового коду цього символу дорівнює 8 бітів, або 1 байт. Наприклад, повідомлення Інформатика – цікавий предмет! містить 30 символів ( включаючи символи пропусків, тире, знак оклику). Якщо, кожний символ кодувати двійковим кодом довжиною 1 байт, то довжина двійкового коду такого повідомлення 30 байт.
 • 12. Як ви знаєте, у таблиці кодів символів Windows-1251 кожному символу ставиться у відповідність ціле число від 0 до 255. Кожне із цих чисел може бути закодоване одним байтом. . Отже, кожному символу в таблиці кодів символів Windows-1251 відповідає двійковий код довжиною 1 байт.
 • 13. Щоб виконати двійкове кодування текстового повідомлення, можна кожний його символ замінити двійковим кодом, що відповідає числу з таблиці Windows- 1251. Саме так кодуються текстові документи, створені в текстовому редакторі Блокнот, під час збереження на носії даних, якщо під час збереження використовувати кодування ANSI. Довжина двійкового коду повідомлення, що міститься в такому документі, буде дорівнювати в байтах кількості символів у текстовому документі. Графічні, звукові, відеоповідомлення для їх опрацювання комп’ютером також кодуються двійковими кодами. Довжину двійкового коду повідомлень називають обсягом даних.
 • 14. Для позначення довжин двійкового код повідомлень використовують кратні одиниці вимірювання, які утворюються з використанням префіксів кіло, мега, гіга, тера та ін. Перелік цих префіксів для позначення кратних одиниць вимірювання визначено у Міжнародній системі одиниць (СІ).
 • 15. Так сталося тому, що в комп’ютері використовуються двійкові коди, для опрацювання яких зручно оперувати степенями числа 2, а не степенями числа 10. І оскільки 210=1024, що приблизно дорівнює 1000, то саме 210 байтів = 1024 байти і стали називати кілобайт. Аналогічно, 210 кілобайт стали називати мегабайт і т.д.
 • 16. Розглянемо кілька задач на переведення одних одиниць вимірювання в інші під час визначення довжини двійкового коду повідомлення. Задача 1. Довжина двійкового повідомлення складає 4,5 Мбайта. Виразити це значення в байтах. Розв’язання. Для переходу від мегабайтів до байтів спочатку виразимо довжину двійкового коду цього повідомлення в кілобайтах. Враховуємо, що 1 Мбайт = 1024 кбайт. 4,5 Мбайта • 1024 = 4608 кбайт Переведемо кілобайти в байти, враховуючи, що 1 кбайт = 1024 байти. 4608 кбайт • 1024 = 4 718 592 байти Відповідь: 4,5 Мбайта = 4718592 байти.
 • 17. Задача 2. Двійковий код повідомлення складається з 4 194 304 000 бітів. Виразити довжину двійкового коду цього повідомлення цілим числом у найбільших можливих одиницях. Розв’язання. Переведемо біти в байти, враховуючи, що 1 байт = 8 бітів. 4 194 304 000 бітів : 8 = 524 288 000 байтів Отримане число більше за множник 1024, який використовується для переходу від байтів до кілобайтів у визначенні довжини двійкового коду. Тому переведемо байти в кілобайти. 524 288 000 байт : 1024 = 512 000 кбайт Аналогічно міркуючи, переведемо кілобайти в мегабайти. 512 000 кбайт : 1024 = 500 Мбайт. Отримане значення менше ніж 1024, тому перейти до більшої одиниці зі збереженням цілого результату неможливо. Відповідь: 4 194 304 000 бітів = 500 Мбайт.
 • 18. Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
 • 19. 1. У чому полягає двійкове кодування повідомлень? 2. Що таке біт? 3. Чому дорівнює 1 байт? 4. Що розуміють під довжиною двійкового коду повідомлення? 5. Чому дорівнює 1 кілобайт, 1 Мегабайт, 1 Гігабайт, 1 Терабайт?