Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali(20)

Anzeige

Más de Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland(20)

Último(20)

Anzeige

Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali

 1. Digi Office Julkisen hallinnon ICT-osasto 6.6.2016 Työpaja 3: Resurssit Vetäjä Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori
 2. Avoimen valmisteluryhmän tehtävä ‒ Tehtävänä on valmistella Valtiokonttorille perustettavan Digi Officen tehtävät Valtiokonttorin selvitysten ja valtioneuvoston linjausten pohjalta. ‒ Avoimen valmisteluryhmän toiminnasta vastaa valtiovarainministeriön JulkICT- osasto. Valtiokonttori osallistuu avoimen valmisteluryhmän suunnitteluun ja toimintaan yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. ‒ Valmisteluryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa. ‒ Varsinainen työryhmätila on Innokylässä. Digitalisoidaan julkiset palvelut VM Kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet VM Hallinnon sisäiset prosessit VM Digi Office Valtiokonttori Tiedon hallinnan välineet ja palvelumalli sekä tiedonhallintalaki VM Tehtävien valmistelu
 3. Työpaja 1: Tehtävät
 4. Digi Office, missio, tehtävät ja toiminnan pohja Miksi teemme? Miten teemme? Mitä teemme? Digi Officen missiona on ihminen palveluiden kehityksen keskiössä. Tukemalla hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden toimeenpanoa. Autamme löytämään toiminnan radikaalin muutoksen. Autamme määrittämään loppuasiakkaan rajapinnan ja ottamaan sen käyttöön palveluissa. Esitämme alasajettavia hankkeita ja palveluita. Hahmotamme digitalisaation kipupisteitä (lainsäädäntö, osaaminen, hankinta,…) ja esitämme parannusehdotuksia. Mahdollistamalla sujuvan, poikkihallinnollisen yhteistyön. Autamme verkostoja toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Näytämme yhteisen tilannekuvan ja suunnan, johon kaikkien tulee pyrkiä (Digisuomi.fi). Autamme löytämään vastuullisen omistajan poikkihallinnollisille hankkeille. Digitalisoinnin periaatteet ovat toimintamme pohja TYÖSTÖVAIHE
 5. Digitalisoinnin periaatteet ovat toimintamme pohja. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita. Poistamme turhan asioinnin. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti. Palvelemme myös häiriötilanteissa. Pyydämme uutta tietoa vain kerran. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan. TYÖSTÖVAIHE
 6. Digi Office: Toimintamalli Työpajan 1.6.2016 tulokset kommentoitavaksi 8.6. asti
 7. Ehdotus Digi Officen tehtävien vaiheittaisesta laajentamisesta Hyödyt / vaikutukset Kustannukset / resurssit Vaihe 1: 2016 Vaihe 1: 2017 Vaihe 3: 2018-2019 TYÖSTÖVAIHE
 8. Kommentoitavaksi: Käynnistysvaiheen tehtävät ja toimintamalli vuonna 2016 Käynnistysvaiheessa lähdetään liikkeelle kolmella tehtävällä/tehtäväkokonaisuudella. Aluksi: Digi Officen toiminnan käynnistäminen ‒ Digi Officen toimintamallin luominen ja siitä viestiminen 1. Digiedellytysten edistäminen ‒ Hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden ja yhteisen suunnan viestiminen ‒ Arviointikriteerit digihankkeille, priorisointimalli, rahoituksen hankinnan tukeminen sekä mittarit onnistumisen seurantaan ‒ Digi Office myös eskaloi alasajattevat kokeilut/hankkeet JulkICT:lle, joka vie asiat eteenpäin TAE/JTS- käsittelyyn ‒ Digiosaamisen kehittäminen/lisääminen hallinnossa ‒ Uudenlaisen kulttuurin luominen (palveluketjut asiakkaan näkökulmasta, muutoksen johtaminen) ‒ Muutosjohtaminen ‒ tarjotaan mm. yhteisiä välineitä ja malleja DigiSuomi-palvelun kautta ‒ ollaan aktiivisesti esillä ja keskustellaan avoimesti digitalisaatiosta ‒ Virastot voivat kutsua muutosjohtamisen asiantuntijoita tukemaan palveluiden suunnittelussa ja jalkauttamisessa ‒ Yhteistyömallit ja yhteistyö olemassa olevien hankkeiden kanssa (mm. TYÖ 2.0, KaPA, Juhta, Kuntaliitto, Hansel) ‒ Tuetaan parhaiden käytäntöjen jakamisessa (esimerkkipankit DigiSuomi-palvelussa) 8 TYÖSTÖVAIHE
 9. Kommentoitavaksi: Käynnistysvaiheen tehtävät ja toimintamalli vuonna 2016 2. Käynnistetään nopeiden voittojen metsästys ja poikkihallinnollinen yhteistyö ‒ Valitaan kaikkein kuumimmat kehittämiskohteet, joissa asiakashyöty on suurin ‒ Virastokohtaiset pilotit sekä hallinnon läpileikkaavat teemat (analytiikka, robotiikka yms.) ‒ Autetaan löytämään omistaja poikkihallinnollisille palveluketjuille ‒ DigiOffice tukee alkuun lähdössä ja verkostojen luomisessa ‒ Tehdään tiivistä asiakastyötä eri virastojen kanssa ‒ Tunnistetaan samalla myös kokeiluaihioita ‒ Virastot voivat kutsua Digi Officen asiantuntijoita tukemaan esim. digihankkeiden valmistelussa tai pulmatilanteissa ‒ Luodaan ja ylläpidetään tilannekuvaa koko yhteiskunnan käyttöön (mikä toimija tekee mitäkin, missä aikataulussa… (huom. kyseessä kevyt tilannekuva, ei varsinaista hankeseurantaa > hallinnollinen taakka ei saa nousta liian suureksi) 3. Verkostojen luominen, tukeminen ja aktivointi ‒ Autetaan eri osapuolia löytämään toisensa (yksityinen ja julkinen sektori, allianssikehittäminen) ‒ Tunnistetaan verkostoista nousevia kokeilu- ja yhteistyöaihioita ‒ Hyödynnetään innovatiivisia hankintoja ja ketteriä alihankintaverkostoja ‒ Tehdään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (esim. Hackaton) 9 TYÖSTÖVAIHE
 10. Kommentoitavaksi: Digi Officen tehtävät 2017  Digi Officen toimintaa laajennetaan käynnistysvaiheen jälkeen vuoden 2017 alusta. Vuoden 2017 tehtävät ja tavoitteet tarkennetaan syksyllä 2016. Tavoitteena on, että Digi Officen toiminta on täydessä laajuudessaan vuoden 2017 syksyllä. 10 TYÖSTÖVAIHE
 11. Työpaja 3: Resurssit (mm. rahoitus, kyvykkyydet, henkilöiden lukumäärä) Työstövaihe alkaa 6.6.2016 työpajassa, tulokset kommentoitavaksi
 12. Työpajassa keskusteltavaksi: Luonnos resurssipohdintaan (1/2) Mitä osaamista/resursseja DigiOfficeen tarvitaan? ‒ Julkishallinnon kokonaiskuvan tuntemusta ‒ Palvelumuotoilua ‒ Muutosjohtamista ‒ Hankintaosaamista, digi-lakiosaamista (kokonaiskuva) ‒ Kykyä luoda ja ylläpitää verkostoja, kykyä kuunnella ‒ Toimeenpanokykyä ‒ Kyky nähdä suuri kuva, pelkistää/tiivistää ‒ Hankeosaamista ‒ Ketteryyttä, osaamista scrum-menetelmistä, nopeita päätöksiä/toteutusta (valtuudet toteuttaa,ei vain suunnitella) ‒ Avointa mieltä + avoin toimintatapa ‒ Osaamista uudenlaisten työskentelytapojen hyödyntämiseen (joukkoistaminen, some, työpajat yms.) ‒ Osataan hankkia osaamista, mm. verkostojen kautta ‒ Markkinointiosaamista ‒ Kykyä osallistua yleiseen digitalisaatiokeskusteluun ‒ Huom. Hallinnollinen taakka minimoitava Mitä osaamista/resursseja hankitaan verkostoista / ostamalla? ‒ Palvelumuotoilu ‒ Koodaaminen ‒ Hankintaosaamista, digi-lakiosaamista (saadaanko ostettua Hanselilta?) ‒ …. Miten verkostoja luodaan, miten verkostot toimivat? ‒ Eri osaajien iskujoukkoja, jotka myös jakavat tiedon eteenpäin ‒ Oltava rohkeita henkilöitä, jotka osaavat myös kyseenalaistaa nykyisiä toimintamalleja > kykyä nähdä tavoite/suuri kuva ‒ Epävirallisia muutosjohtajia ‒ Henkilöitä myös yksityiseltä sektorilta haastamaan, tuomaan uutta ajattelua 12
 13. Työpajassa keskusteltavaksi: Luonnos resurssipohdintaan (2/2) ‒ Rahoitus henkilöresurssehin? ‒ Digi Officen omat henkilöresurssit? (Digi Officella omaa henkilöstöä 7-15?) ‒ Virastoista lainassa olevat henkilöt? ‒ Alihankkijat? ‒ Rahoitus toiminnan kehittämiseen, markkinointiin, fasilitointiin? ‒ Rahoitus kokeilu- ja pilottihankkeisiin? ‒ Rahoitus varsinaisiin hankkeisiin, jos hankkeita tehdään osittain Digi Officen vastuulla (päävastuu kuitenkin prosessinomistajalla)? ‒ Verkostojen käyttämä työaika? Kuka maksaa? 13
 14. ‒ Digi Officen toiminnan tavoitteena on tukea hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamista muun muassa julkisten palveluiden digitalisoinnissa, kokeilukulttuurin käyttöönotossa sekä johtamisen ja toimeenpanon parantamisessa. ‒ Tavoitteen toteutuksessa noudatetaan osaamiskeskusperiaatetta, jossa kehittämiseen kootaan kriittinen massa, jonka toiminta on vaikuttavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin hallinnossa hajallaan olevan osaamisen. ‒ Lähtökohtana on, että toiminnan vaikutukset ja hyödyt ylittävät merkittävästi toiminnan kustannukset. 14 Tavoitteet: Lisälukemista: Digi Officen taustat (1/7)
 15. ‒ Digi Officen tehtävänä on kirittää valtionhallinnon toimintatapojen uudistamista, levittää osaamista sekä toteuttaa ja tukea valittuja hankkeita. Tehtävää hoidetaan poikkihallinnollisesti ja koordinoinnin kautta tuotetaan lisäarvoa hallinnon kehittämiseen, toimintatapojen uudistamiseen ja tuottavuusloikkaan. ‒ Ehdotamme, että Digi Officen toiminta käynnistetään ketterällä toimeenpanolla, jolloin toimintamallit ja tehtävät muotoutuvat tekemisen ja oppimisen kautta. Kokeilutoiminnan ja sen tukemisen tulee olla yksi Digi Officen toiminnan kulmakivistä. Kokeilujen lisäksi toimenpiteitä suunnataan vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin hankkeisiin ja toimintatapauudistuksiin. 15 Toimintatapa: Lisälukemista: Digi Officen taustat (2/7)
 16. ‒ Kyse on muun muassa yhteistyön lisäämisestä, vastuiden selkeyttämisestä, toimintakulttuurin ja osaamisen kehittämisestä sekä muutosjohtamisen lujittamisesta. Digi Officen tehtävänä on luoda uudenlaisia toimintamalleja ja lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä. ‒ Tehtävää voidaan toteuttaa esimerkiksi digi- ja hankeosaajien henkilökiertokokeiluilla sekä määrittämällä asiakaslähtöisesti poikkihallinnollisia palveluketjuja sekä selkeyttämällä niihin liittyviä rooleja ja vastuita. 16 Tehtävät – Edellytysten vahvistaminen Lisälukemista: Digi Officen taustat (3/7)
 17. ‒ Tehtäviä suunnataan vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin hankkeisiin ja toisaalta kohteena voivat olla ketterät kokeilut ja nopeat parannukset. Tehtäväalueen keskeisenä tavoitteena on varmistaa digitalisoinnin periaatteiden käytännön toteutuminen ja kehittämispanosten järkevä kohdentaminen (esim. päällekkäisyyksien poistaminen). ‒ Tuen ja koordinaation tehtäväalueella Digi Officen keskeisiä tehtäviä ovat osallistuminen valittuihin hankkeisiin ja kokeiluihin, erikseen sovittavien hankkeiden toteutus ja hankkeiden johtaminen, hyvien käytäntöjen edistäminen ml. vertailukehittämisen hyödyntäminen, ulkoinen ja sisäinen viestintä, osaamisen jakaminen sekä verkostojen ylläpito. 17 Tehtävät – Tuki ja koordinaatio Lisälukemista: Digi Officen taustat (4/7)
 18. ‒ Tuottaa yhtenäistä tilannekuvaa keskeisten kehittämistehtävien etenemisestä ja digitalisaatiotavoitteiden toteutumisesta. Digi Office tarkastelee säännöllisesti käynnissä olevia hankkeita sekä tuottaa tarvittavia vaikuttavuus- ja kustannushyötyarvioita hanke- ehdotuksista ja -aihioista yhdessä virastojen ja ministeriöiden kanssa. Digi Officen tehtävänä on lisätä avoimuutta ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi jo kehittämishankkeiden valmisteluvaiheessa. ‒ Näiden lisäksi Digi Officella voi toiminnan käynnistyksen ja asiakaskysynnän pohjalta olla muita tehtäviä. 18 Tehtävät – Tilannekuva ja analysointi Lisälukemista: Digi Officen taustat (5/7)
 19. ‒ Digi Officen poikkihallinnollinen rooli edellyttää tarvittavan toimivallan toteamista tai säätämistä. Digi Officen toiminnan lähtökohtana tulee olla hallinnon tarpeet, mutta sillä on oltava myös toimivaltaa esimerkiksi yhteistyön lisäämiseen. ‒ Digi Office raportoi tehtävistään ja niiden vaikuttavuudesta sekä tunnistetuista hallinnon kehittämistarpeista valtiovarainministeriölle. 19 Toimivalta ja raportointi Lisälukemista: Digi Officen taustat (6/7)
 20. Menestyksellisyys edellyttää ‒ tähän toimintoon nimettyä, riittävää resursointia. ‒ osittain uuden osaamisen hankkimista ja haltuunottoa hyödyntäen mm. aktiivista henkilökiertoperiaatetta. ‒ Benchmarck & Best Practise -hyödyntämistä 20 Resursointi ja osaaminen Lisälukemista: Digi Officen taustat (7/7)
Anzeige