Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli(20)

Anzeige

Más de Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland(20)

Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli

 1. Digi Office Julkisen hallinnon ICT-osasto 1.6.2016 Työpaja 2: Toimintamalli Puheenjohtajana Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori
 2. Avoimen valmisteluryhmän tehtävä ‒ Tehtävänä on valmistella Valtiokonttorille perustettavan Digi Officen tehtävät Valtiokonttorin selvitysten ja valtioneuvoston linjausten pohjalta. ‒ Avoimen valmisteluryhmän toiminnasta vastaa valtiovarainministeriön JulkICT- osasto. Valtiokonttori osallistuu avoimen valmisteluryhmän suunnitteluun ja toimintaan yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. ‒ Valmisteluryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa. ‒ Varsinainen työryhmätila on Innokylässä. Digitalisoidaan julkiset palvelut VM Kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet VM Hallinnon sisäiset prosessit VM Digi Office Valtiokonttori Tiedon hallinnan välineet ja palvelumalli sekä tiedonhallintalaki VM Tehtävien valmistelu
 3. Työpaja 1: Tehtävät (27.5.2016 pidetyn työpajan tuotokset kommentoitavana 3.6. asti)
 4. Digi Office, missio, tehtävät ja toiminnan pohja Miksi teemme? Miten teemme? Mitä teemme? Digi Officen missiona on ihminen palveluiden kehityksen keskiössä. Tukemalla hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden toimeenpanoa. Autamme löytämään toiminnan radikaalin muutoksen. Autamme määrittämään loppuasiakkaan rajapinnan ja ottamaan sen käyttöön palveluissa. Esitämme alasajettavia hankkeita ja palveluita. Hahmotamme digitalisaation kipupisteitä (lainsäädäntö, osaaminen, hankinta,…) ja esitämme parannusehdotuksia. Mahdollistamalla sujuvan, poikkihallinnollisen yhteistyön. Autamme verkostoja toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Näytämme yhteisen tilannekuvan ja suunnan, johon kaikkien tulee pyrkiä (Digisuomi.fi). Autamme löytämään vastuullisen omistajan poikkihallinnollisille hankkeille. Digitalisoinnin periaatteet ovat toimintamme pohja TYÖSTÖVAIHE
 5. Digitalisoinnin periaatteet ovat toimintamme pohja. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita. Poistamme turhan asioinnin. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti. Palvelemme myös häiriötilanteissa. Pyydämme uutta tietoa vain kerran. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan. TYÖSTÖVAIHE
 6. Työpaja 2: Toimintamalli Työstövaihe alkaa 1.6.2016 työpajassa, tulokset kommentoitavaksi
 7. Muistin virkistykseksi: Digi Officen kommentoitavana olevat tehtävät  Tuemme julkisen hallinnon digitalisaatiohankkeiden toimeenpanoa asiakkaiden hyödyn näkökulmasta  Mahdollistamme sujuvan poikkihallinnollisen yhteistyön 7
 8. Työpajassa keskusteltavaksi: Luonnos toimintamallin osista ‒ Potentiaalisten aihioiden varhainen tunnistaminen ja aktiivinen asiakastyö ‒ Hanke-aihioiden arviointi (mm. digiperiaatteiden ja GDS-tyylisten kriteerien pohjalta), mittareiden asettaminen ‒ Ripeä liikkeellelähtö ja pilotointi lupaavista aihioista (esim Valviran ja OKM) kanssa; tarvittaessa ketterä uudelleensuuntaus tai lopetus ‒ Rahoitusneuvottelujen tukeminen ‒ Osaamisen kokoaminen ja kehittäminen ‒ Ketterät hankinnat, hankitaan pieninä kokonaisuuksina, ylläpidetään ja hallitaan alihankkijaverkostoja ‒ Verkostomaisen toimintatavan ylläpito ja kehittäminen (erilaiset verkostotarpeet) ‒ Iskujoukot ja menetelmät ‒ Tavoitteiden ja mittareiden seuranta ‒ Toiminnan muutoksen ja kulttuurin muutoksen johtaminen ja tukeminen (kyse on toiminnan muutoksesta, ei ”sähköistämisestä”) ‒ Näkyvä rooli muutoksessa, ilman besserwisser asennetta, iskujoukot esiin asiantuntemuksella ‒ Viestintä, koordinointi, hankeseuranta ‒ Varmistetaan palvelumuotoilu ja käytettävyys. ‒ Digi Office ei omista hankkeita vaan löytää niille oikean omistajan. ‒ Näytämme yhteisen tilannekuvan ja suunnan, johon kaikkien tulee pyrkiä. ‒ Varmistetaan yhdenmukaisuus ja kokonaisarkkitehtuuri. ‒ Hahmotamme digitalisaation kipupisteitä ja teemme parannusehdotuksia. ‒ Miten varmistetaan, ettei synny päällekkäisyyttä digi-Suomen kanssa? 8
 9. ‒ Digi Officen toiminnan tavoitteena on tukea hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamista muun muassa julkisten palveluiden digitalisoinnissa, kokeilukulttuurin käyttöönotossa sekä johtamisen ja toimeenpanon parantamisessa. ‒ Tavoitteen toteutuksessa noudatetaan osaamiskeskusperiaatetta, jossa kehittämiseen kootaan kriittinen massa, jonka toiminta on vaikuttavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin hallinnossa hajallaan olevan osaamisen. ‒ Lähtökohtana on, että toiminnan vaikutukset ja hyödyt ylittävät merkittävästi toiminnan kustannukset. 9 Tavoitteet: Lisälukemista: Digi Officen taustat (1/7)
 10. ‒ Digi Officen tehtävänä on kirittää valtionhallinnon toimintatapojen uudistamista, levittää osaamista sekä toteuttaa ja tukea valittuja hankkeita. Tehtävää hoidetaan poikkihallinnollisesti ja koordinoinnin kautta tuotetaan lisäarvoa hallinnon kehittämiseen, toimintatapojen uudistamiseen ja tuottavuusloikkaan. ‒ Ehdotamme, että Digi Officen toiminta käynnistetään ketterällä toimeenpanolla, jolloin toimintamallit ja tehtävät muotoutuvat tekemisen ja oppimisen kautta. Kokeilutoiminnan ja sen tukemisen tulee olla yksi Digi Officen toiminnan kulmakivistä. Kokeilujen lisäksi toimenpiteitä suunnataan vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin hankkeisiin ja toimintatapauudistuksiin. 10 Toimintatapa: Lisälukemista: Digi Officen taustat (2/7)
 11. ‒ Kyse on muun muassa yhteistyön lisäämisestä, vastuiden selkeyttämisestä, toimintakulttuurin ja osaamisen kehittämisestä sekä muutosjohtamisen lujittamisesta. Digi Officen tehtävänä on luoda uudenlaisia toimintamalleja ja lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä. ‒ Tehtävää voidaan toteuttaa esimerkiksi digi- ja hankeosaajien henkilökiertokokeiluilla sekä määrittämällä asiakaslähtöisesti poikkihallinnollisia palveluketjuja sekä selkeyttämällä niihin liittyviä rooleja ja vastuita. 11 Tehtävät – Edellytysten vahvistaminen Lisälukemista: Digi Officen taustat (3/7)
 12. ‒ Tehtäviä suunnataan vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin hankkeisiin ja toisaalta kohteena voivat olla ketterät kokeilut ja nopeat parannukset. Tehtäväalueen keskeisenä tavoitteena on varmistaa digitalisoinnin periaatteiden käytännön toteutuminen ja kehittämispanosten järkevä kohdentaminen (esim. päällekkäisyyksien poistaminen). ‒ Tuen ja koordinaation tehtäväalueella Digi Officen keskeisiä tehtäviä ovat osallistuminen valittuihin hankkeisiin ja kokeiluihin, erikseen sovittavien hankkeiden toteutus ja hankkeiden johtaminen, hyvien käytäntöjen edistäminen ml. vertailukehittämisen hyödyntäminen, ulkoinen ja sisäinen viestintä, osaamisen jakaminen sekä verkostojen ylläpito. 12 Tehtävät – Tuki ja koordinaatio Lisälukemista: Digi Officen taustat (4/7)
 13. ‒ Tuottaa yhtenäistä tilannekuvaa keskeisten kehittämistehtävien etenemisestä ja digitalisaatiotavoitteiden toteutumisesta. Digi Office tarkastelee säännöllisesti käynnissä olevia hankkeita sekä tuottaa tarvittavia vaikuttavuus- ja kustannushyötyarvioita hanke- ehdotuksista ja -aihioista yhdessä virastojen ja ministeriöiden kanssa. Digi Officen tehtävänä on lisätä avoimuutta ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi jo kehittämishankkeiden valmisteluvaiheessa. ‒ Näiden lisäksi Digi Officella voi toiminnan käynnistyksen ja asiakaskysynnän pohjalta olla muita tehtäviä. 13 Tehtävät – Tilannekuva ja analysointi Lisälukemista: Digi Officen taustat (5/7)
 14. ‒ Digi Officen poikkihallinnollinen rooli edellyttää tarvittavan toimivallan toteamista tai säätämistä. Digi Officen toiminnan lähtökohtana tulee olla hallinnon tarpeet, mutta sillä on oltava myös toimivaltaa esimerkiksi yhteistyön lisäämiseen. ‒ Digi Office raportoi tehtävistään ja niiden vaikuttavuudesta sekä tunnistetuista hallinnon kehittämistarpeista valtiovarainministeriölle. 14 Toimivalta ja raportointi Lisälukemista: Digi Officen taustat (6/7)
 15. Menestyksellisyys edellyttää ‒ tähän toimintoon nimettyä, riittävää resursointia. ‒ osittain uuden osaamisen hankkimista ja haltuunottoa hyödyntäen mm. aktiivista henkilökiertoperiaatetta. ‒ Benchmarck & Best Practise -hyödyntämistä 15 Resursointi ja osaaminen Lisälukemista: Digi Officen taustat (7/7)
Anzeige