Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Toiminta-alueittain etenevä opetus

1.966 Aufrufe

Veröffentlicht am

Miten kuvaat toiminta-alueittain etenevän oppilaan vahvuuksia, toimintakykyä ja oppimistavoitteita? Tutustutaan toiminta-alueittain etenevän opetuksen palapelimalliin, joka antaa opettajalle vinkkejä yksilöllisen opetuksen suunnitteluun.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Toiminta-alueittain etenevä opetus

 1. 1. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 2. 2. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus • Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden, muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. • Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta- alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä . • Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 3. 3. Erityisen tuen päätöksessä määrätään • pääsääntöinen opetusryhmä • mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut • muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut, kuten oppilaan tarvitsemat apuvälineet tai tukijaksot valtion erityiskouluissa • päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta • opiskelu toiminta-alueittain http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisest a/erityinen_tuki/paatos_erityisesta_tuesta 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 4. 4. Erityisen tuen päätös • Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat saavat opetusta saman vuosiviikkotuntimäärän kuin oppiaineittain opiskelevat. • Jos tästä tuntimäärästä poiketaan yksittäisen oppilaan kohdalla, päätetään siitä perusopetuslain 18 §:n nojalla erityisen tuen päätöksessä. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_oppivelvollisuus/mita_ pidennetty_oppivelvoillisuus_tarkoittaa
 5. 5. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus • Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. • Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. • Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 6. 6. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus • Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vahvuuksia tässä oppiaineessa. • Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 7. 7. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus • Yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle. • Tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. • Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä sekä edistetään ja ylläpidetään oppilaan toimintakykyä. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 8. 8. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli Oppilas Odotukset ja tavoitteet Historia Tämänhetkinen tilanne
 9. 9. VAHVUUDET Jokaisella oppilaalla on taitoja ja vahvuuksia, joiden tulee olla opetuksen suunnittelun lähtökohtana. Mikä motivoi oppilasta? Mikä tuottaa iloa? Huomaa onnistumiset! 12.9.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi
 10. 10. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli https://www.valteri.fi/koulu/valteri-ops/ https://www.valteri.fi/wp-content/uploads/2017/09/TOI-opetuksen-tukimateriaali- PALAPELIKUVIOLLA.pdf
 11. 11. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 12. 12. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 13. 13. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 14. 14. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 15. 15. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli Tuutko pelaamaan mun kanssa?
 16. 16. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 17. 17. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli MT Istuma- asennon ylläpitäminen Silmän ja käden yhteistyö ST Avun vastaanottaminen Pöytätapojen noudattaminen KT Perusaistien käyttäminen Valinnan tekeminen Lukumäärä PT Fyysisten tarpeiden tunnistaminen Ruoka-aineiden tunnistaminen K&K Kommunikaatioaloitteet Arkipäivän sanojen ymmärtäminen ja nimeäminen
 18. 18. Avuksi taitojen kuvaamiseen Täysin avustettuna • autat oppijaa fyysisesti ohjaamalla suorittamaan tehtävän. Avustettuna • ohjaat oppijaa hetkellisesti esim. koskettamalla, että hän pystyy suorittamaan tehtävän loppuun. Viestin avulla • oppijaa ohjataan suuntautumaan oikeaan paikkaan esim. rummuttamalla pöytää. LÄHDE: Improving Participation and Activity for Students with Multiple Disabilities Including Visual Impairment (An activity-based approach to working with students with Multible Disabilities and Visual Impairments) 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 19. 19. Avuksi taitojen kuvaamiseen Visuaalinen / taktiilinen apu • Visuaalinen apu tarkoittaa, että oppijan näköpiiriin tuodaan asia, josta hänen tulisi kiinnostua ja tunnistaa  ohjautua näin tekemään haluttua asiaa. Puhuttu tuki • Puhuttu tuki tarkoittaa, että oppijaa ohjataan puheen avulla, ohjeita antamalla suorittamaan annettu tehtävä loppuun esim. ”olet löytänyt veitsen, missä on haarukka?” Itsenäinen suoritus • Oppija ei tarvitse apua. LÄHDE: Improving Participation and Activity for Students with Multiple Disabilities Including Visual Impairment (An activity-based approach to working with students with Multible Disabilities and Visual Impairments) 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 20. 20. 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 21. 21. https://puoti.valteri.fi/
 22. 22. 12.9.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi DVD 38€ /kpl 48€ Nettikahvilaan osallistujille 17.9.2017 saakka TAI Käyttäjän opas 32€ Saat lisäksi Merkitse tilauksen lisätietoja – kohtaan: NETTIKAHVILA 5.9.2017
 23. 23. Koulutuskalenteri - Valteri "Kootaan yhdessä" - Toiminta-alueittain etenevä opetus ja oppilaan yksilöllisyys, 02.11.2017 Jyväskylä • Kuinka huomioit toiminta-alueittain etenevän oppilaan opetusryhmässäsi? • Miten kuvaat oppilaan vahvuuksia, toimintakykyä ja oppimistavoitteita pedagogisissa asiakirjoissa? • Koulutuksessa saat käytännön esimerkkejä, kuinka toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa opitaan oppimiskokonaisuuksissa kouluarjessa. • Tutustutaan Valteri-OPS:n toiminta-alueittain etenevän opetuksen palapelimalliin. https://www.valteri.fi/palvelut/koulutus/koulutuskalenteri/ 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 24. 24. https://www.lyyti.fi/questions/ 00fc166f9a PALAUTE 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli
 25. 25. helja.happonen@valteri.fi paivi.lang@valteri.fi 05.09.2017 Heljä Happonen ja Päivi Lång Nettikahvila: Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS palapelimalli

×