Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Anzeige

Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx

  1. KimyaFobiya ilə Mübarizə
  2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi. • Valentlik nədir? • Sabit valentli elementlər • Atomun qısa elektron formuluna əsasən valentliyinin təyini • Quruluş formulu üzərindən valentlik təyini. • Valentliyə əsasən formulların tərtibi • Formul əsasında valentliyin təyini • Elementlərin kütlə payı əsasında kimyəvi formulların tərtibi • Elementlərin kütlə nisbəti əsasında kimyəvi formulların tərtibi • Qramla verilmiş kütlələr əsasında kimyəvi formulların tərtibi
  3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Valentlik nədir? 1 Valentlik atomun müəyyən sayda kovalent rabitə əmələ gətirmək xassəsidir.
  4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Sabit valentli elementlər 2 ELEMENTLƏR VALENTLİK H, Li, Na, K, F I O*, Be, Mg, Ca, Ba, Zn II B, Al III C Əksər hallarda IV
  5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Atomun qısa elektron formuluna əsasən valentliyin təyini 3 I II III IV V VI VII ...3s2 ...3s23p1 ...2s22p5
  6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Quruluş formulu üzərindən valentliyin təyini 4 I IV II
  7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Valentlik əsasında formulların tərtibi 5 Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Ca H Cr O II I 2 VI II 2 6 Cr O VI II 3
  8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Formul üzərindən valentliyin təyini 6 SO2 V2O5 SO3 Cl2O7
  9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Məşğələ saatımızada öyrənəcəyik... 7  Elementlərin kütlə payı əsasında kimyəvi formulların tərtibi  Elementlərin kütlə nisbəti əsasında kimyəvi formulların tərtibi  Qramla verilmiş kütlələr əsasında kimyəvi formulların tərtibi
  10. Sosial media hesablarımızı izləyin.
Anzeige