Anzeige

Məhlullar ilə bağlı hesablamalar.pptx

Trainer um Modern Educator - Vali Aliyev
4. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Anzeige

Məhlullar ilə bağlı hesablamalar.pptx

 1. KimyaFobiya ilə Mübarizə
 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Məhlullar ilə bağlı hesablamalar • Həllolma əmsalı • Həll olmuş maddənin kütlə payı • Molyar qatılıq • Durulaşdırma / qatılaşdırma düsturları • Qarışdırma düsturu • Məhlula maddə əlavə olunması • Məhlula su əlavə olunması
 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Həllolma əmsalı 1 𝒌𝒉 = 𝒎𝒙 𝒎𝒔𝒖 ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎 20o C-də 200 qram suda 50 qram maddə həll olduqda doymuş məhlul əmələ gəlirsə, maddənin həmin temperaturdakı həllolma əmsalını tapın. 𝑚𝑠𝑢 = 200 𝑞 𝑚𝑥 = 50 𝑞 𝑘ℎ =? 𝒌𝒉 = 𝟓𝟎 𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟐𝟓𝟎 𝒒/𝒍
 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Həll olmuş maddənin kütlə payı 2 𝝎 = 𝒎𝒙 𝒎𝒙 + 𝒎𝒔𝒖 ∙ 𝟏𝟎𝟎 20o C-də 200 qram suda 50 qram maddə həll olduqda doymuşdur. Həll olmuş maddənin kütlə payını hesablayın. 𝑚𝑠𝑢 = 200 𝑞 𝑚𝑥 = 50 𝑞 𝝎 =? 𝝎 = 𝟓𝟎 𝟓𝟎+𝟐𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟎=20%
 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Molyar qatılıq 3 𝑪𝑴 = 𝝑 𝑽 = 𝒎𝒐𝒍 𝒍𝒊𝒕𝒓 = 𝟏𝑴 (𝑴𝒐𝒍𝒚𝒂𝒓) 𝝑 = 𝒎 𝑴 𝑪𝑴 = 𝒎 𝑴 ∙ 𝑽 2000 ml (2 litr) məhlulda 4 mol maddə varsa məhlulun molyar qatılığını hesablayın. 𝑉𝑚əℎ = 2000 𝑚𝑙 = 2 𝑙 𝝑 = 4 𝑚𝑜𝑙 𝑪𝑴 =? 𝑪𝑴 = 𝝑 𝑽 = 𝟒 𝟐 = 𝟐𝑴 (𝑴𝒐𝒍𝒚𝒂𝒓)
 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Durulaşdırma / qatılaşdırma düsturları 4 𝒎𝟏 ∙ 𝝎𝟏 = 𝒎𝟐 ∙ 𝝎𝟐 200 qram 40 faizli məhluldan 60 faizli məhlul almaq üçün nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır? 𝑚1 = 200 𝑞 𝜔1 = 40 % 𝑚2 = 𝑥 𝑞 𝜔2 = 60% 200∙ 𝟒𝟎 = 𝒙 ∙ 𝟔𝟎 x= 𝟏𝟑𝟑 200−𝟏𝟑𝟑 = 𝟔𝟕
 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Qarışdırma düsturu 5 𝒎𝟏 ∙ 𝝎𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝝎𝟐 = 𝝎𝒙(𝒎𝟏 + 𝒎𝟐) 400 qram 50 faizli məhlulu 600 qram 20 faizli məhlulla tam qarışdırdıqda neçə faizli məhlul almaq olar? Durulaşdırma və qatılaşdırmanın yuxarı və aşağı həddlərini unutma! 𝑚1 = 400 𝑞 𝜔1 = 50 % 𝑚2 = 600 𝑞 𝜔2 = 20 % 𝝎𝒙 =? 400∙ 𝟓𝟎 + 𝟔𝟎𝟎 ∙ 𝟐𝟎 = 𝝎𝒙(𝟒𝟎𝟎 + 𝟔𝟎𝟎) 𝝎𝒙 = 𝟑𝟐
 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Məhlula maddə əlavə olunması 6 𝒎𝟏 ∙ 𝝎𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝝎𝒙(𝒎𝟏 + 𝒎𝟐) 200 qram 10 faizli məhlula 50 qram həll olan maddə əlavə etsək neçə faizli məhlul alınar? 𝑚1 = 200 𝑞 𝜔1 = 10 % 𝑚2 = 50 𝑞 𝜔2 = 100% 𝝎𝒙 =? 200∙ 𝟏𝟎 + 𝟓𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝝎𝒙(𝟐𝟎𝟎 + 𝟓𝟎) 𝜔𝑥 = 28
 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Məhlula su əlavə olunması 7 𝒎𝟏 ∙ 𝝎𝟏 + 𝒎𝟐 ∙ 𝟎 = 𝝎𝒙(𝒎𝟏 + 𝒎𝟐) 200 qram 10 faizli məhlula 100 qram su əlavə etsək neçə faizli məhlul alınar? 𝑚1 = 200 𝑞 𝜔1 = 10 % 𝑚2 = 100 𝑞 𝜔2 = 0% 𝝎𝒙 =? 200∙ 𝟏𝟎 + 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝟎 = 𝝎𝒙(𝟐𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎) 𝝎𝒙 =6.6%
 10. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Qarışdırma ÜSULU* 7 16 fazili məhlul almaq üçün 10 və 25 faizli məhlulları hansı nisbətdə qarışdırmaq lazımdır? 𝜔1 𝜔2 𝜔𝑥 𝜔𝑥 − 𝜔2 𝜔1 − 𝜔𝑥 𝒎𝟏 𝒎𝟐 = 𝝎𝒙 − 𝝎𝟐 𝝎𝟏 − 𝝎𝒙 𝜔𝑥 = 16% 𝜔1 = 25% 𝜔2 = 10% 𝒎𝟏 𝒎𝟐 = 𝟏𝟔−𝟏𝟎 𝟐𝟓−𝟏𝟔 = 𝟔 𝟗 = 𝟐 𝟑
 11. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...
Anzeige