Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Психолого-педагогічніПсихолого-педагогічні
аспекти проектуванняаспекти проектування
сучасного уроку математикисучасного ур...
Мета авторської майстерніМета авторської майстерні
• УдосконалюватиУдосконалювати методичну ефективність використання
муль...
Завдання авторської майстерніЗавдання авторської майстерні
Заслуженого учителя України Руденко В. О.Заслуженого учителя Ук...
Сучасний учитель
• Поважає дитину й орієнтується на потреби її розвитку .
• Узгоджує з дітьми правила, попереджує про насл...
ІК-компетентність учителяІК-компетентність учителя
Складові компетентностей, якими повинен володіти сучасний учитель:
• Пр...
Планування початку уроку
• Діяльність учителя: евристична бесіда, тестування,
створення проблемних ситуацій, проведення ди...
Прийоми формування у школярівПрийоми формування у школярів
позитивної установки на урокпозитивної установки на урок
• Прое...
Формування мотивівФормування мотивів
Мотив – це спонукання до активності
• Головний мотив школярівГоловний мотив школярів ...
Забезпечується
можливість
осмисленого контролю
та самоконтролю
за результатом
діяльності
Поліпшується
зворотній
зв’язок
мі...
Активній пізнавальній діяльності учнів наАктивній пізнавальній діяльності учнів на
уроці сприяютьуроці сприяють
•Використа...
Основна частина уроку
• Формування навчального досвіду (виконання завдань за зразком
з поступовим переходом до творчих зад...
Метод “ провокаційних ” вправМетод “ провокаційних ” вправ
• Підвищує увагу, точність міркувань , розвиває
самоконтроль
• ...
Формування наукового світоглядуФормування наукового світогляду
• Моделювання життєвих ситуацій,
• Використання рольових та...
Можливість перенесення отриманих умінь, навичокМожливість перенесення отриманих умінь, навичок
та способів діяльності на і...
Застосування інноваційЗастосування інновацій
• Я (особистість), інша (технологія), нова, цілеспрямована,
результат моєї ро...
Хмарні сервісиХмарні сервіси
• - Web-додатки для навчання.
• - Електронні журнали і щоденники.
• - Он-лайн сервіси для нав...
Особливості застосування хмарних
технологій
Хмара дозволяє вчителю по-іншому побудувати процес навчання:Хмара дозволяє вчи...
Заключний етап урокуЗаключний етап уроку
Не менше 20% часуНе менше 20% часу
•Обов'язкова рефлексія (вербальна, графічна,
тактильна…)
•Прогнозування подальшої діяль...
Бажаємо успіху!Бажаємо успіху!
• Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити сьогодні так,Ми позбавляємо діте...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Досвід методичної роботи творчого об'єднання

781 Aufrufe

Veröffentlicht am

Напрацювання творчої групи "Авторська майстерня Заслуженого учителя України Руденко Валентини Олександрівни"

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Досвід методичної роботи творчого об'єднання

 1. 1. Психолого-педагогічніПсихолого-педагогічні аспекти проектуванняаспекти проектування сучасного уроку математикисучасного уроку математики відповідно до вимог новоговідповідно до вимог нового Державного стандарту освітньої галузіДержавного стандарту освітньої галузі Досвід методичної роботи творчого об'єднання учителів математики Маловисківського району “Авторська майстерня Заслуженого учителя України Руденко Валентини Олександрівни “
 2. 2. Мета авторської майстерніМета авторської майстерні • УдосконалюватиУдосконалювати методичну ефективність використання мультимедійної та комп’ютерної техніки. • РозширитиРозширити базу методичних прийомів використання ІКТ та сучасних засобів навчання на всіх структурних етапах уроку. • Упроваджувати форми організації навчального процесу, що базуються на використанні хмарних технологій. • СприятиСприяти оволодінню слухачами прийомами та методами досвіду керівника з питання проектування сучасного уроку математики та формування його ІТ-контенту, на основі яких створення власної моделі інформаційно-освітнього простору уроку, що забезпечується шляхом виокремлення навчальної, виховної та розвивальної складових з опорою на психологічну базу сучасних інноваційних надбань. • СтворюватиСтворювати умови для розробки методичного, організаційно- технологічного супроводу з метою виявлення, навчання, розвитку обдарованих учнів.
 3. 3. Завдання авторської майстерніЗавдання авторської майстерні Заслуженого учителя України Руденко В. О.Заслуженого учителя України Руденко В. О. Педагогічний аспектПедагогічний аспект • Акцент на формування у школярівАкцент на формування у школярів пізнавальних потреб, мотивів;пізнавальних потреб, мотивів; • Удосконалення умінь учитися та навичокУдосконалення умінь учитися та навичок цілепокладання;цілепокладання; • Вироблення прагнень до самовдосконаленняВироблення прагнень до самовдосконалення та самоосвіти;та самоосвіти; • Подальший розвиток і удосконаленняПодальший розвиток і удосконалення когнітивних психічних процесів;когнітивних психічних процесів; • Надання можливості школярам здійснюватиНадання можливості школярам здійснювати самостійний вибір рівня складності завдань тасамостійний вибір рівня складності завдань та способів їх виконання.способів їх виконання.
 4. 4. Сучасний учитель • Поважає дитину й орієнтується на потреби її розвитку . • Узгоджує з дітьми правила, попереджує про наслідки, пропонує зробити свій вибір. • Орієнтований на інтереси учнів і пристосування до них способу подання матеріалу .
 5. 5. ІК-компетентність учителяІК-компетентність учителя Складові компетентностей, якими повинен володіти сучасний учитель: • Процедурна компетентністьПроцедурна компетентність – спроможність інтерпретувати результати певних вимірювань у вигляді статистичних таблиць, діаграм, графіків тощо, уміння «читати» таблиці, діаграми, графіки функцій, застосовувати при цьому апарат математичного аналізу та статистики. • Логічна компетентністьЛогічна компетентність – володіння індуктивним та дедуктивним методами міркувань, аргументації, доведення та спростування тверджень, розуміння переваг і обмежень у застосуванні міркувань на основі індукції, використання апарату математичної логіки , прийомами аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, абстрагування, узагальнення, конкретизації, встановлення і використання аналогій; використання понятійного апарату дискретної математики (елементів теорії графів) для інтерпретації причинно-наслідкових, структурно-логічних, системо-утворювальних зв’язків та їх подальшого аналізу. • Технологічна компетентністьТехнологічна компетентність – володіння сучасними математичними пакетами (наприклад, Excel, Mathcad) для побудови діаграм, графіків (GRAN-1,2,3D, GeoGebra? DG), статистичних таблиць даних. • Дослідницька компетентністьДослідницька компетентність – спроможність суб’єкта самостійно опановувати або створювати системи нових знань у результаті зміщення акцентів у діяльності від функціонального до перетворювального, ґрунтуючись на системі попередньо опанованих знань, навичок, умінь. • Методологічна компетентністьМетодологічна компетентність – опанування універсальними способами пізнавальної діяльності, критичного аналізу доцільності та ефективності кожного з них, уміння оцінювати доцільність та особливості використання математичних методів у фаховій сфері, для розв’язання фахових прикладних задач.
 6. 6. Планування початку уроку • Діяльність учителя: евристична бесіда, тестування, створення проблемних ситуацій, проведення диктантів, підготовка до сприйняття матеріалу з використанням візуальної інформації (презентацій, послуг освітніх сервісів та інше) • Діяльність учня: взаємоопитування, навчальний прогноз, часткове відтворення домашнього завдання, формулювання теорем, правил, складання алгоритмів, заповнення таблиць та схем.
 7. 7. Прийоми формування у школярівПрийоми формування у школярів позитивної установки на урокпозитивної установки на урок • Проекція на дітейПроекція на дітей позитивноїпозитивної установкиустановки вчителявчителя • Емоційна співучастьЕмоційна співучасть • Зацікавленість у результатіЗацікавленість у результаті • Впевненість у собі та дітяхВпевненість у собі та дітях • Передбачення успіхуПередбачення успіху
 8. 8. Формування мотивівФормування мотивів Мотив – це спонукання до активності • Головний мотив школярівГоловний мотив школярів – мотив досягнення – прагнення особистості домагатися успіхів і уникати невдач з метою підвищення чи збереження самоповаги, самооцінки в діяльності. • Створення проблемних ситуаційСтворення проблемних ситуацій на основі сучасного життя. Учень має відчути незадоволення від своєї неспроможності завершити ту чи іншу операцію
 9. 9. Забезпечується можливість осмисленого контролю та самоконтролю за результатом діяльності Поліпшується зворотній зв’язок між учителем і учнем Школярі вчаться самостійно планувати й організовувати свою діяльність Створюється база для проведення тренінгових прогнозів Встановлюється доброзичлива атмосфера, яка сприяє творчій роботі Мета уроку стає метою учнів, тому вони ініціативні та активні ЦілепокладанняЦілепокладання передбачаєпередбачає
 10. 10. Активній пізнавальній діяльності учнів наАктивній пізнавальній діяльності учнів на уроці сприяютьуроці сприяють •Використання проблемних, дослідницьких та практичних методів. •Розвиток самостійного мислення учнів, вміння вибирати ефективні прийоми роботи з пізнавальними об’єктами та підручником. •Побудова навчального процесу на основі діяльнісного підходу
 11. 11. Основна частина уроку • Формування навчального досвіду (виконання завдань за зразком з поступовим переходом до творчих задач, розв'язування наборів диференційованих завдань, виконання практичних вправ, спроба виходу на знаходження різних способів розв'язування задачі). • Удосконалення вироблених умінь і навичок (урізноманітнення структури навчальних дій, встановлення закономірностей, узагальнення способів виконання дій, систематизація базових знань).
 12. 12. Метод “ провокаційних ” вправМетод “ провокаційних ” вправ • Підвищує увагу, точність міркувань , розвиває самоконтроль • Методика “за” та “проти” • Підготовка нестандартних запитань • Рецензії на відповідь • Вміння вести полеміку
 13. 13. Формування наукового світоглядуФормування наукового світогляду • Моделювання життєвих ситуацій, • Використання рольових та ділових ігор, • Спільне розв’язання проблем, робота у групах, парах. • Прийом підтвердження, або спростування власного життєвого досвіду учнів.
 14. 14. Можливість перенесення отриманих умінь, навичокМожливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на інші навчальніта способів діяльності на інші навчальні предмети та позашкільне життя учнівпредмети та позашкільне життя учнів • Інтегровані уроки • Прогноз використання теми під час вивчення інших предметів • Практикуми на місцевості • Навчальні проекти • Орієнтація на життєві цінності
 15. 15. Застосування інноваційЗастосування інновацій • Я (особистість), інша (технологія), нова, цілеспрямована, результат моєї роботи – овація, задоволених своїми успіхами, учнів – це і є « інновація». • Хмарні технології надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса
 16. 16. Хмарні сервісиХмарні сервіси • - Web-додатки для навчання. • - Електронні журнали і щоденники. • - Он-лайн сервіси для навчального процесу, спілкування, тестування. • - Системи дистанційного навчання, бібліотеки, медіатеки. • - Сховища файлів, спільний доступ. • - Ресурси для спільної роботи. • - Засоби для проведення відеоконференцій.
 17. 17. Особливості застосування хмарних технологій Хмара дозволяє вчителю по-іншому побудувати процес навчання:Хмара дозволяє вчителю по-іншому побудувати процес навчання: • проводити уроки на відкритому повітрі, не переривати процес навчання під час карантину чи хвороби учнів, • надавати повноцінні освітні послуги учням з обмеженими можливостями, • працювати над проектами спільно з учнями з різних куточків країни, планети тощо, • перед навчальним закладом не постає проблема у придбанні ліцензійного програмного забезпечення та його оновлення, єдиною умовою успішного впровадження хмарних технологій є наявність високошвидкісного Інтернету.
 18. 18. Заключний етап урокуЗаключний етап уроку
 19. 19. Не менше 20% часуНе менше 20% часу •Обов'язкова рефлексія (вербальна, графічна, тактильна…) •Прогнозування подальшої діяльності •Диференціація домашньої роботи •Уточнення окремих незрозумілих моментів •Підбір креативних питань
 20. 20. Бажаємо успіху!Бажаємо успіху! • Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити сьогодні так,Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити сьогодні так, як вчили цьому вчораяк вчили цьому вчора • Джон Дьюї (1859-1952) американський філософ психолог та реформатор

×