Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Programi i detyrave te shtepise

Produktiviteti asnjehere nuk eshte nje rastesi. Ai eshte rezultat i nje planifikimi angazhues, inteligjent dhe me qellime te qarta per tu arritur.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Programi i detyrave te shtepise

  1. 1. 2014-2015 ABETARE PROGRAMI I DETYRAVE TË SHTËPISË Grupi i tretë i shkronjave | Valbona Imeraj
  2. 2. Programi i detyrave të shtëpisë Abetare : Grupi i tretë i shkronjave Shkronja Kohëzgjatja Detyrat e shtëpisë B 5=2+2+1 D1 Fjali me fjalët e fjalorit f. 42. Lexim i tekstit: Bora me Barbi balerinën D2 Ritregim i tekstit. Shkrim i tekstit me shkronja dore. D3 Fjali me fjalët e fjalorit f 44. Lexim i H 5=1+2+2 D1 tekstit: Hirushja D2 Ritregim i tekstit. Ushtrimet e shënuara të fletores së punës D3 Shkrim i tekstit me shkronja dore T 5=2+2+1 D1 Fjali me fjalët e fjalorit f 46. Lexim i tekstit: Kompjuteri i ri D2 Ritregim i tekstit. Shkrim i tekstit me shkronja dore. D3 Fjali me fjalët e fjalorit f . 48 S 5=1+2+2 D1 Lexim i tekstit: Respekto semaforin! D2 Ushtrimet e shënuara të fletores së punës D3 Shkrim i tekstit me shkronja dore Sh 5=2+2+1 D1 Fjali me fjalët e fjalorit f 50. Lexim i tekstit: Ankesat e shkronjave D2 Ritregim i tekstit. Shkrim i 6 fjalive të para të tekstit me shkronja dore. D3 Fjali me fjalët e fjalorit f . 52 F 5=1+2+2 D1 Lexim i tekstit: Festa e flamurit D2 Ritregim i tekstit. Ushtrimet e shënuara të fletores së punës D3 Shkrim i tekstit me shkronja dore Përsëritja 4=2+2 D1 Lexim i tekstit: Treni i fjalëve. D2 Shkruaj një letër sipas modelit të f. 54 Shënim. Në mbarim të grupit të tretë të shkronjave, nx. do të zhvillojnë : testim në lexim duke lexuar një tekst të panjohur me shkronjat e mësuara, do të ritregojnë përmbajtjen e një teksti të mësuar me rrjedhshmëri dhe intonacion, do të kryejnë një diktim me shkronja dore, do të kryejnë një test me shkrim. Notat do të mbahen shënim në fletoren e shënimeve të mësuesit dhe do të jenë pjesë e vlerësimit përmbledhës së simestrit të dytë. Kriteret e vlerësimit të ritregimit Kriteri Nuk është në gjendje të ritregojë Ritregon jo rrjedhshëm, pa intonacion, nuk respekton rrjedhën e ngjarjeve( hyrje, zhvillim, mbyllje) Ritregon jo rrjedhshëm, pa intonacion, respekton rrjedhën e ngjarjeve( hyrje, zhvillim, mbyllje) Ritregon rrjedhshëm, respekton rrjedhën e ngjarjeve ( hyrje, zhvillim, mbyllje), pa intonacion Ritregon rrjedhshëm, respekton rrjedhën e ngjarjeve ( hyrje, zhvillim, mbyllje), me intonacion Nota 1 2 3 4 5 Kriteret e vlerësimit të diktimit Kriteri > 6 gabime 5-6 gabime 3-4 gabime 1- 2gabime 0 gabime Nota 1 2 3 4 5 Kriteret e vlerësimit të leximit Shpejtësia fjalëëmin 0-9 10-19 20-29 30-39 40-50 Nota 1 2 3 4 5 Suksese!!!

×