Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaal sociaal beleid. Jeugdwerk all-in lochristi

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaal sociaal beleid. Jeugdwerk all-in lochristi

Herunterladen, um offline zu lesen

Een goed lokaal sociaal beleid voer je niet alleen. Samenwerken is de sleutel om te werken aan het welzijn en welbevinden van kinderen en jongeren in je gemeente of stad. We bieden je twee inspirerende praktijkvoorbeelden. Brugge stelt ‘Brugge(n) voor jongeren’ voor, een project met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren . Lochristi heeft het over het jeugdwelzijnsoverleg ‘Jeugdwerk-all-in’.

Een goed lokaal sociaal beleid voer je niet alleen. Samenwerken is de sleutel om te werken aan het welzijn en welbevinden van kinderen en jongeren in je gemeente of stad. We bieden je twee inspirerende praktijkvoorbeelden. Brugge stelt ‘Brugge(n) voor jongeren’ voor, een project met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren . Lochristi heeft het over het jeugdwelzijnsoverleg ‘Jeugdwerk-all-in’.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaal sociaal beleid. Jeugdwerk all-in lochristi (20)

Anzeige

Weitere von Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaal sociaal beleid. Jeugdwerk all-in lochristi

 1. 1. Inspiratiegids… Laat je vooral prikkelen – Laat je niet vastpinnen
 2. 2. WAT IS VOOR JOU MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID? WAAROM MOET JE GEMEENTE/STAD AANDACHT HEBBEN VOOR MKKJ?
 3. 3. WAT KUNNEN VOLGENS JOU PARTNERS ZIJN OM IN JE GEMEENTE/STAD TE BOUWEN AAN EEN INTEGRAAL BELEID?
 4. 4. Lochristi is… Lochristi is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Oost- Vlaanderen. De gemeente telt ruim 22.000* inwoners, die Lochristinaars worden genoemd. Lochristi is bekend om zijn bloemen (azalea's en begonia's). Lochristi ligt enkele kilometers ten noordoosten van Gent, op de weg naar Lokeren. Het heeft een goede ligging, met een afrit aan de E17 en aan de R4 (ring rond Gent). * > 22.000 inwoners, > 5.100 0-19 jaar * > 40 gezinnen (79 kinderen) die het financieel moeilijk hebben & ondersteuning SH krijgen * > 75 gezinnen die het financieel net aankunnen maar wel ondersteuning SH krijgen * x-aantal gezinnen in een grijze zone * … Zichtbaar / Onzichtbaar
 5. 5. Lochristi is… - Een rijke gemeente. Kijk maar naar al die grote huizen. - Een gemeente met weinig arme mensen. - Een gemeente met weinig jongeren in armoede. - Een gemeente waar verenigingen zich niet druk maken om armoede. - Een gemeente waar verenigingen niet te maken krijgen met armoede. - Een gemeente die zeer laagdrempelig is. - Een gemeente die succesvolle activiteiten voor iedereen organiseert. - Een gemeente waar mensen het zullen zeggen als iets te duur zou zijn. - …
 6. 6. Lochristi is… Mindset doorbreken…
 7. 7. We omringden ons met expertise… Wij klopten aan bij Uit de Marge, Cedes, Demos, VZW Jong, andere gemeentes, (later ook bij Jeugdwerk voor allen, …
 8. 8. Zijn mijn collega’s mee? Is mijn bestuur mee? Een integraal, gestructureerd & gedragen beleid vraagt… • Overleg met alle diensten • Terugkoppeling met schepenen • Een goed dossier ter goedkeuring Draagvlak? We moeten bewustzijn creëren door te enthousiasmeren. We moeten onwetendheid aanpakken door te informeren. We moeten onze bezorgdheid uiten door voorbeelden te geven. We moeten onze intentie vastleggen door ons te engageren. We moeten dit verankeren (evalueren, bijsturen, blijven op inzetten)
 9. 9. Wie is partner binnen ons verhaal? Eigen diensten Sociaal Huis & OCMW Scholen Mutualiteiten Kenniscentra/expertise organisaties Ruime – brede doelgroep! Lokale invulling. Lochristi heeft bv. geen verenigingen waar armen het woord nemen,… Niet hoeveelheid partners telt, maar wel het engagement & de verbondenheid.
 10. 10. Intern beleid www.lochristi.be/activiteiten Sociaal tarief i.s.m. Sociaal Huis/OCMW Sociaal tarief i.s.m. mutualiteiten Niet louter financieel - andere ondersteuningsmogelijkheden Hoe open of gesloten is onze werking? Welke drempels en/of uitdagingen kan je ondervinden? Wat kunnen we veranderen? Wat kunnen we niet veranderen? Zo veel mogelijk mensen betrekken bij deze vragen. Onszelf in vraag stellen – Wat is onze draagkracht – Wat zijn onze kansen en grenzen?
 11. 11. Intern beleid Opstart & ondersteuning Welzijnsschakels Speelpleinbonnetjes / Online inschrijving Gespreid betalen – duidelijke communicatie – verschillende communicatiekanalen Sta open voor vraag & antwoord op maat
 12. 12. Hoe maak ik opvolging zo gemakkelijk mogelijk voor collega’s & voor mensen die beroep doen op onze ondersteuning? Belangrijk dat ouders, kinderen,… geen 100x hun verhaal/aanvraag moeten doen. De weg naar ondersteuning moet duidelijk & gemakkelijk zijn. DOE VERDER! BELEID LATEN LEVEN – OPEN COMMUNICEREN NAAR IEDEREEN!
 13. 13. Hoe kunnen we de communicatie tussen verenigingen en MKKJ versterken? Hoe versterken we hun netwerk? Een toegankelijk gemeentebeleid was een 1ste stap. Het viel niet op 1,2,3 op zijn plooien, had (& heeft) bijsturing én engagement nodig, maar is nu ingeburgerd binnen de werking van onze diensten. Maar wat met onze jeugdverenigingen? Ook zij zochten toenadering tijdens ons proces, zij zagen door het bos de bomen niet meer…
 14. 14. Babbelbox met onze (jeugd)verenigingen… & met ouders en kinderen!!!! ► Wat is voor jou maatschappelijke kwetsbaarheid? ► Doet jouw vereniging al specifieke acties rond MKKJ? ► Op een schaal van 1 tot 10. Hoe toegankelijk vind jij jouw vereniging? ► Welke drempels kunnen kinderen (& ouders) ervaren om deel te nemen aan jullie werking? ► Weten jullie waar jullie terecht kunnen met vragen rond dit thema? ► Wat doet jullie koepelorganisatie? ► … Samen met het Sociaal Huis zaten we rond de tafel met onze verenigingen. TIP: ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ Jeugdwerk voor allen
 15. 15. Babbelbox met onze (jeugd)verenigingen… & met ouders en kinderen!!!! Ook onze leiders hadden zelf vragen: ► Hoe moet je omgaan met kinderen die het financieel moeilijk hebben? ► Hoe moet je dat weten, je ziet dat toch niet? ► Is er ondersteuning voor ons? ► Bij wie kunnen wij in onze gemeente terecht met vragen? ► Moeten we kinderen gratis laten deelnemen? ► Moeten we heel onze werking reorganiseren? ► Hoe communiceren we het best met ouders?
 16. 16. Babbelbox met onze (jeugd)verenigingen… & met ouders en kinderen!!!! We stelden vragen op voor ouders & kinderen die de verenigingen al kennen, die verenigingen nog niet kennen, gezinnen die ondersteund worden door het Sociaal Huis,… Samen met het Sociaal Huis legden we ons oor te luister bij kinderen & ouders. ► Wat doen je kinderen graag in het weekend/op een vrij moment? ► Zitten zij al in een vereniging of club? ► Kennen jullie verenigingen in Lochristi? Weet je wat ze zoal doen? ► Ken jij de speelpleinwerking? Weet je wat ze zoal doen? ► Hoe ben je in contact gekomen met die vereniging? ► Waarom gaan je kinderen wel/niet naar een vereniging? ► Welke vragen heb je? Welke twijfels? ► …
 17. 17. Babbelbox met onze (jeugd)verenigingen… & met ouders en kinderen!!!! En we kregen ook heel wat vragen/input van de kinderen en ouders. ► Wat zal het echt kosten? ► Wat is dat speelpleinwerking? ► Moet je op voorhand inschrijven? Moet je altijd gaan? ► Waar gaat dat door? Is dat alleen op zondagmiddag? ► Moeilijk om in 1 keer kamp te betalen. ► Is zo een uniform verplicht? ► Wat als ik de enige ben die een tweedehands uniform koop? ► Mijn kind kan maar om de 2 weken (gescheiden), wordt hij dan niet bekeken? ► Mijn kind heeft autisme en moet steeds duidelijke uitleg krijgen. Hij deed al eens mee, maar er was niet genoeg geduld, en nu is het moeilijk voor hem. ► Mijn zoon zit in een rolstoel. Kan hij dan aansluiten? ► Ik wist niet dat er ook in mijn wijk een vereniging was. ► …
 18. 18. Ook hier kwamen de stappen terug, die we zelf als (jeugd)dienst gezet hebben: • Mindset doorbreken – Open houding bij de ploeg. • Werking in vraag stellen • Draagvlak - draagkracht EN NU?
 19. 19. Wat kunnen we samen aanpakken? Stap voor stap AAN DE SLAG! ► Vorming ► Overleg ► Financiële steun ► Doorverwijzing ► Contact ► Mee bespreekbaar maken ► Gezamenlijk engagement ► Drempels in kaart brengen (de 5 B’s volgens Jeugdwerk voor allen)
 20. 20. Fast forward… Wat deden we al? Waar staan we nu? Contact – Wie is wie ► We zorgden voor contact, en duidelijke communicatie tussen lokale partners en koepels. (partnerbrochure) ► Maatschappelijk werkers hebben nu meer voeling met verenigingen & ook omgekeerd. ► We nodigden de koepelorganisaties uit voor workshops tijdens onze hoofdleidingvergaderingen. Vorming – Overleg - … ► We programmeren de ‘drempels /thema’s’ op onze hoofdleidingvergadering & nodigen de ‘experts’ uit. ► Inclusie, communiceren met ouders,… Engagement – Hot houden ► De jeugddienst is trekker, en onderhoudt de contacten tussen lokale partners. ► Belangrijk na leidingwissels,… Drempels ► We pakken drempel per drempel aan. ► Niet enkel de financiële drempels…
 21. 21. Fast forward… Wat deden we al? Waar staan we nu? Drempels ► We brachten het financiële plaatje van de verenigingen in kaart - Overzicht van de echte kosten - Kortingsmogelijkheden ( gezinsleden, …) - Betalingsmogelijkheden (gespreid betalen,…) - Ondersteuningsmogelijkheden (mutualiteit, Sociaal Huis, …) ► We zorgen ervoor dat verenigingen bewuster rekening houden met betalende activiteiten/…. ► We zorgen voor open communicatie - Als een kind even niet meer komt, volgen we dit actief op. - We denken na over wat belangrijke info is. ► We maken ons aanbod bekend - We gaan na wie ambassadeur kan zijn, wie mee mond-aan-mond reclame kan maken  Ouders  Maatschappelijk werkers (brugfiguren)  Kinderen  … - We zoeken goede plaatsen om promo te maken - We stellen onszelf in the picture (straatbeeld – vertrouwen) ► Andere drempels staan nog op de planning (bereikbaarheid, beschikbaarheid, …)
 22. 22. Fast forward… Wat deden we al? Waar staan we nu? OPGELET: OOK DIT LUKT NIET OP 1, 2, 3… WE ZIJN HIER AL 4 JAAR MET AAN DE SLAG, EN HEBBEN NOG HEEL WAT STAPPEN TE ZETTEN…
 23. 23. Wat geven we je graag mee? (proefondervindelijk ondervonden ) GA GLUREN BIJ DE BUREN – VRAAG FEEDBACK AAN ORGANISATIES DIE EXPERTISE BEZITTEN ROND DIT THEMA ZIE DE DIVERSITEIT BINNEN DIVERSITEIT ► MKKJ is een begrip dat vlot in de mond genomen wordt, maar het is ook een niet-afgelijnde doelgroep. Werk echt op maat. Wat voor de één werkt, werkt voor de ander misschien minder… ► Communiceer je beleid, je acties, … naar IEDEREEN! FOCUS JE OP JE LOKAAL VERHAAL/LOKALE NODEN ► Laat je vooral inspireren en haal tips uit onze verhalen, maar vertaal dit vooral naar jouw gemeente. ► Geen een gemeente/ stad is dezelfde, ook de werking van je eigen dienst kan een ander draagvlak hebben. ZORG VOOR EEN TEAM – ZORG VOOR EEN TREKKER ► Zorg ervoor dat je een gedragen beleid creëert. Het zou jammer zijn dat je traject een stille dood sterft, wanneer jij om een of andere reden even moet afhaken. (Bv. Zwangerschapsverlof – zelf meegemaakt!) VERKLEIN DE STAP ► Vergeet niet dat ouders/gezinnen de stap moeten durven zetten. Zorg voor een gevoel van (h)erkenning, vertrouwen. WEES REALISTISCH (& NEEM JE TIJD) ► Leer stappen vooraleer je wil lopen. Stel geen doelen voorop, waarvan je al weet dat ze niet haalbaar zijn. ► Verlang/eis ook niet té veel van je partners. Wees open in communicatie en in de verwachtingen. WEES FLEXIBEL ► Je aanpak vandaag, is misschien niet de aanpak die je gisteren/morgen zou toepassen.
 24. 24. Wat geven we je graag mee? (proefondervindelijk ondervonden ) SMIJT JE VOORAL VOL OVERGAVE OP DIT THEMA, EN ZIE DIT ALS ‘NEN LOGISCHEN’. (MET AANDACHT VOOR JE EIGEN KUNNEN, GRENZEN,…)

×