Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Dries moreels-hasselt-web-alt

1.330 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Dries moreels-hasselt-web-alt

 1. 1. Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst Bijlokekaai 7d, B – 9000 Gent Dries Moreels dries@bamart.be
 2. 2. VVBAD Focus op het beroep ! onbehagen ! digitale informatie- omgeving ! interdisciplinair werken
 3. 3. VVBAD Focus op het beroep ! mismatch tussen publiek imago en realiteit ! job-tevredenheid, ! competenties, ! ontwikkelingskansen, ! etc ! beleidsverwachtingen en -uitdagingen
 4. 4. 142 librarians across the globe and their level of satisfaction with IT skills 40 >16 years work exp <16 years work exp 30 20 10 0 Dissatisfied Neutral Very satisfied Correlatie tussen werkervaring en tevredenheid over eigen skills Meerabai Gosine-Boodoo, Mark McNish, (2005) "Comparing polarized perspectives: librarians' professional skills and development", New Library World, Vol. 106 Iss: 7/8, pp.363 - 377 (Emerald Insight)
 5. 5. 142 librarians across the globe and their level of satisfaction with IT skills 40 developed developing 30 20 10 0 Dissatisfied Partly satisfied Neutral Satisfied Very satisfied Correlatie tussen werkervaring en tevredenheid over eigen skills Meerabai Gosine-Boodoo, Mark McNish, (2005) "Comparing polarized perspectives: librarians' professional skills and development", New Library World, Vol. 106 Iss: 7/8, pp.363 - 377 (Emerald Insight)
 6. 6. 142 librarians across the globe and their level of satisfaction with IT skills Dissatisfied developing >16 years work exp developing <16 years work exp developed >16 years work exp Partly satisfied developed <16 years work exp Neutral Satisfied Very satisfied Correlatie tussen werkervaring en tevredenheid over eigen skills Meerabai Gosine-Boodoo, Mark McNish, (2005) "Comparing polarized perspectives: librarians' professional skills and development", New Library World, Vol. 106 Iss: 7/8, pp.363 - 377 (Emerald Insight)
 7. 7. Http://librarianphilosopher.edublogs.org/files/2009/04/lanscaped-shifted.jpg
 8. 8. 2009 Global Internet Map
 9. 9. Thomas Friedman, 2005
 10. 10. Globalisering ! informatietechnologie en economische factoren ! veranderde rol voor vele ‘beroepen’ ! de toekomst is aan de ‘omniversalist’
 11. 11. ‘Untouchables’ ! great collaborators ! great synthesizers ! great explainers ! great leveragers ! great adapters ! green people ! passionate personalizers ! math lovers ! great localizers
 12. 12. Pile or file? ! andere wetmatigheden om informatie te structureren ! ordening vooraf beslissen is niet nodig zoals met materiële objecten
 13. 13. Information R/Evolution Dr. Michael Wesch, Assistant Professor of Cultural Anthropology and Digital Ethnography, Kansas State University (mwesch@ksu.ed) Http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05HyAbM
 14. 14. VVBAD Focus op het beroep ! skills & competenties krijgen een nieuwe gedaante ! informatie-architectuur ! metadata transformatie ! zoektechnologie ! data preservation ! en een relevantie voor andere sectoren
 15. 15. BEWARING Hoe kunnen duurzame archieven worden opgezet, rekening houdend met de inherente instabiliteit en vluchtigheid van EN ONTSLUITING technologie, en met het regime van intellectuele eigendom? VAN MULTIMEDIALE DATA Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen integriteit en bruikbaarheid, stabiliteit en variabiliteit, bewaren en IN VLAANDEREN levend houden? B R ik Van de Walle O M
 16. 16. Stoffel Debuysere, Dries Moreels, Rik Van de Walle, Inge Van Nieuwerburgh, Jeroen Walterus (Reds.) Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen Perspectieven op Audiovisueel erfgoed in het Digitale Tijdperk BEWARING Hoe kunnen duurzame archieven worden opgezet, rekening BEWARING Hoe kunnen duurzame archieven worden opgezet, rekening houdend met de inherente instabiliteit en vluchtigheid van houdend met de inherente instabiliteit en vluchtigheid van EN ONTSLUITING technologie, en met het regime van intellectuele eigendom? EN ONTSLUITING technologie, en met het regime van intellectuele eigendom? R ik Van de Walle AN MULTIMEDIALE DATA Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen integriteit en bruikbaarheid, stabiliteit en variabiliteit, bewaren en VAN MULTIMEDIALE DATA Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen integriteit en bruikbaarheid, stabiliteit en variabiliteit, bewaren en N VLAANDEREN levend houden? IN VLAANDEREN levend houden? B BEWARING EN ONTSLUITING VAN MULTIMEDIALE DATA IN VLAANDEREN Wazig en haperend beeld op afgedraaide videotapes, benevelde klanken op verweerde audiocassettes, verschroeide nitraatfilm, onherstelbaar beschadigde optische en harde schijven. Opslagmedia worden vroeg of laat het slachtoffer van technologische veroudering en culturele vergetelheid. Wereldwijd staan beheerders van mediacollecties en archieven voor een enorme uitdaging. Ons audiovisueel erfgoed, een van onze rijkste culturele erfenissen, dreigt onherroepelijk verloren te gaan. O Tegelijkertijd bieden moderne digitale technologieën nieuwe mogelijkheden. Alle vormen van informatie kunnen vandaag digitaal opgeslagen en verdeeld worden via telecommunicatienetwerken. Ons culturele geheugen kent een ongeziene flexibiliteit, balancerend tussen fysiek en virtueel, lokaal en globaal, formeel en informeel. Hoe gaan omroepen, musea, archieven, bibliotheken en andere instellingen om met deze nieuwe paradigma’s? Welke richtlijnen worden gebruikt om ons audiovisuele geheugen veilig t e stellen voor toekomstige generaties? Hoe kunnen we duurzame archieven R ik Van de Walle opzetten? Hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen integriteit en bruikbaarheid, tussen bewaren en levend houden? M Dit boek gaat op zoek naar antwoorden en baseert zich daarvoor op praktisch en theoretisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het BOM-vl project (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen). Rik Van de Walle, hoofd van de onderzoeksgroep IBBT-Multimedialab-UGent, leidde het project BOM-vl in goede banen. Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse Regering en diverse partners. W W W.L ANNOOCAMPUS.COM
 17. 17. Inleiding 9 Selectie voor digitalisering – een analyse 18 Dries Moreels, Bart Ooghe Eigentijds beschrijven. Het contextualiseren van digitaal audiovisueel erfgoed in archieven 36 Bart De Nil Metadatastandaarden, Dublin Core en het gelaagd metadatamodel 46 Sam Coppens, Jan Haspeslagh, Patrick Hochstenbach, Erik Mannens, Rik Van de Walle, Inge Van Nieuwerburgh Het wetenschappelijk gebruik van digitale archieven 63 Yana-Frauke Vandendriessche, Liesbeth Van Melle, Inge Van Nieuwerburgh Mag het wat actiever? De gebruiker als prosumer van een multimedia-archief 77 Gert Nulens, Eva Van Passel, Joke Beyl Het audiovisueel archief als open platform voor mediadiensten 90 Geert Wissink, Johan Oomen Revolutionary Road? De toekomstperspectieven van BEWARING BEWARING on demand filmdistributie 108 Hoe kunnen duurzame archieven worden opgezet, rekening Hoe kunnen duurzame archieven worden opgezet, rekening houdend met de inherente instabiliteit en vluchtigheid van houdend met de inherente instabiliteit en vluchtigheid van EN ONTSLUITING technologie, en met het regime van intellectuele eigendom? EN ONTSLUITING technologie, en met het regime van intellectuele eigendom? R ik Van de Walle AN MULTIMEDIALE DATA Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen integriteit VAN MULTIMEDIALE DATA Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen integriteit N VLAANDEREN en bruikbaarheid, stabiliteit en variabiliteit, bewaren en levend houden? IN VLAANDEREN en bruikbaarheid, stabiliteit en variabiliteit, bewaren en levend houden? Sophie De Vinck B Onvoltooid Verleden Tijd Brokstukken als Bouwstenen: BEWARING EN ONTSLUITING VAN MULTIMEDIALE DATA IN VLAANDEREN Wazig en haperend beeld op afgedraaide videotapes, benevelde klanken voortbouwen op de ruïnes van het audiovisuele geheugen. 125 op verweerde audiocassettes, verschroeide nitraatfilm, onherstelbaar beschadigde optische en harde schijven. Opslagmedia worden vroeg of laat het slachtoffer van technologische veroudering en culturele vergetelheid. Wereldwijd staan beheerders van mediacollecties en archieven voor een enorme uitdaging. Ons audiovisueel erfgoed, een van onze rijkste culturele erfenissen, dreigt onherroepelijk verloren te gaan. Stoffel Debuysere O Tegelijkertijd bieden moderne digitale technologieën nieuwe mogelijkheden. Alle vormen van informatie kunnen vandaag digitaal opgeslagen en verdeeld worden via telecommunicatienetwerken. Ons culturele geheugen kent een ongeziene flexibiliteit, balancerend tussen fysiek en virtueel, lokaal en 6EenopenBewaring en archief voor audiovisueel erfgoed: in Vlaanderen en digitaal Ontsluiting van Multimediale data globaal, formeel en informeel. Hoe gaan omroepen, musea, archieven, bibliotheken en andere instellingen om met deze nieuwe paradigma’s? Welke richtlijnen worden gebruikt om ons audiovisuele geheugen veilig t R ik Van de Walle snapshot van juridische en beleidsmatige issues. 140 e stellen voor toekomstige generaties? Hoe kunnen we duurzame archieven opzetten? Hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen integriteit en bruikbaarheid, tussen bewaren en levend houden? Robin Kerremans M Dit boek gaat op zoek naar antwoorden en baseert zich daarvoor op praktisch en theoretisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het BOM-vl project (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen). De complexiteit van het digitaliseringsproces. Aanbevelingen rond de financiering van de digitalisering Rik Van de Walle, hoofd van de onderzoeksgroep IBBT-Multimedialab-UGent, leidde het project BOM-vl in goede banen. Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse Regering en diverse partners. van cultureel erfgoed in Vlaanderen. 158 Gert Nulens, An Moons, Eva Van Passel, Lien Mostmans W W W.L ANNOOCAMPUS.COM Digitalisering van audiovisuele documenten in de praktijk 173 Rony Vissers, Stoffel Debuysere
 18. 18. Archipel-project ! Brede coalitie nodig voor digitale duurzaamheid ! Investeren in open ICT ! Onderzoek efficiencywinst en haalbare businessmodellen ! Overleg met eigenaars en rechthebbenden ! Mogelijkheden voor participatie door gebruikers en onderzoekers
 19. 19. Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst Bijlokekaai 7d, B – 9000 Gent Dries Moreels dries@bamart.be

×