Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Alma, een nieuw gemeenschappelijk bibliotheekbeheerssysteem. Waarom nieuw?

1.194 Aufrufe

Veröffentlicht am

Bart Peeters, Libis

 • Als Erste(r) kommentieren

Alma, een nieuw gemeenschappelijk bibliotheekbeheerssysteem. Waarom nieuw?

 1. 1. Alma, een nieuw gemeenschappelijk bibliotheekbeheerssysteem. Waarom nieuw? Informatie aan Zee - 2013 Bart Peeters Hoofd uitbating diensten - LIBIS
 2. 2. Agenda • Situering • Evolutie bibliotheeksystemen • Overzicht en kenmerken nieuwe systemen • Alma – Enkele functionaliteiten toegelicht – Onze ervaringen als “development partner” • Slotbedenkingen • Vragen? Informatie aan Zee sep. 2013
 3. 3. Situering • LIBIS: afdeling van KU Leuven en dienstenleverancier voor: – Bibliotheken en bibliotheeknetwerken • LIBISnet (33 instellingen - 85 bibliotheken) – ca 6 000 000 records en ca 6 700 000 items • PBS Vlaams-Brabant (31 gemeenten – 60 bibliotheken/uitleenposten) – ca 6 900 000 records en ca 2 000 000 items • Open Vlacc – ca 6 500 000 records – Archieven & Musea (Lias, Heron) • Partner in vele projecten: VEP, Europeana inside, Flandrica, … Informatie aan Zee sep. 2013
 4. 4. Informatie aan Zee sep. 2013 AcademicPrint Electronic Digital Unified Resource Discovery and Delivery ALMA Unified Resource Management
 5. 5. Situering • Alma ondersteunt alle bibliotheekprocessen: – Selectie – Acquisitie – Metadata management – Fulfillment – Digitalisatie – Resource sharing – Externe integraties Informatie aan Zee sep. 2013
 6. 6. Evolutie bibliotheeksystemen / 1 • Overgang Mainframe naar Client/Server – Van tekstgebaseerde naar grafische omgeving – Naar minder dure servers – Nadruk blijft liggen op gedrukte materialen – Elektronische inhoud beperkt tot CD-ROM applicaties – Geen fundamenteel verschil in onderliggende organisatie ILS – Traditionele modules (acquisitie, catalografie, circulatie, tijdschriftenmodule en OPAC) blijven Informatie aan Zee sep. 2013
 7. 7. Evolutie bibliotheeksystemen / 2 • Huidige overgang – Niet alleen technologische overgang – Andere factoren zijn belangrijk: • Elektronische bronnen krijgen bovenhand • Andere manieren van aankoop/selectie • Andere verwachtingen rond beschikbaarheid • Vraag naar kwalitatieve statistieken/rapporten Informatie aan Zee sep. 2013
 8. 8. Evolutie bibliotheeksystemen / 3 • Huidige overgang – Conceptueel model moet veranderen om aan noden te voldoen. – In tussentijd extra producten om noden op te vangen: • OpenURL link resolvers • ERM systemen • Institutionele repositories • Digital asset management systemen • Discovery interfaces Informatie aan Zee sep. 2013
 9. 9. Evolutie bibliotheeksystemen / 4 • Resultaat is: – Informatie van de collectie gefragmenteerd over verschillende applicaties – Data heen en weer opladen – Soms poging om manueel bij te houden (bv. cata van elektronische tijdschriften) – Onmogelijk om nog de ‘perfecte’ catalogus op te bouwen – Discovery interfaces eerste stap – Tweede stap volgt nu met de nieuwere systemen Informatie aan Zee sep. 2013
 10. 10. Evolutie bibliotheeksystemen / 5 • Namen voor de nieuwste systemen: – “Library Services Platforms” – “Library Management Platforms” – “Library Management Services” – “Webscale Management Solution” – “NextGen ILS” – “The New Library Systems” Informatie aan Zee sep. 2013
 11. 11. Overzicht nieuwe systemen • “From scratch”: – Ex Libris – Alma – OCLC – Worldshare – SerialsSolutions – Intota • Voortbouwend op huidige systeem/technologie: – Innovative Interfaces – Sierra – VTLS – Open Skies – SirsiDynix - BLUEcloud • Tussen de twee, Open Source – Kuali – Open Library Environment (OLE) Informatie aan Zee sep. 2013
 12. 12. Kenmerken Alma en (sommige) andere nieuwe systemen / 1 • SaaS • Cloudbased (computing) => “multi-tenancy” – Amazon, Google, Flickr, Facebook, …  bibliotheeksystemen • Komen niet noodzakelijk met eigen OPAC • Ondersteunen RDA • Ondersteunen nog andere formaten dan MARC • Uniforme workflows • Knowledge Base = link naar de buitenwereld • Electronic Resource Management (“Activate”) Informatie aan Zee sep. 2013
 13. 13. Kenmerken Alma en (sommige) andere nieuwe systemen / 2 • License Management • User Driven Acquisition • Trial Database Management • Statistieken – Analytics – “multi-tenancy” laat makkelijker benchmarking toe • Integratie met externe systemen – Webservices (lookup en update) – Publishing services – Data extract en import – Adapters en interfaces (Z39.50, NCIP, ISO-ILL, SIP2, SAML LDAP, OAI, EDI) Informatie aan Zee sep. 2013
 14. 14. Alma: doelstellingen • Consolideren: – Eén softwarepakket. Nu verschillende paketten voor gedrukt, elektronisch beschikbaar en digitaal materiaal • Optimaliseren: – Betere workflows door o.a. gebruik te maken van gedeelde data en meer samenwerking (bv. “community zone”, “smart fulfillment”, …) – Pda, Alma analytics • Uitbreiden: – Nieuwe dienstverlening – Open platform, webgebaseerd, adapters en plug-ins Informatie aan Zee sep. 2013
 15. 15. Alma: optimaliseren • Veel meer geautomatiseerd – Bv. alle stappen van bestellen zijn gekend, kan zonder menselijke tussenkomst – Bv. digitalisatie-aanvraag, alle stappen gekend, systeem kan aan de hand van cijfergegevens makkelijk zeggen waar vertraging optreedt en eventueel extra personeel moet ingezet worden • Wizards Informatie aan Zee sep. 2013
 16. 16. Alma: optimaliseren Informatie aan Zee sep. 2013
 17. 17. Alma: optimaliseren • Collaborative Metadata Management – Nieuwe mogelijkheden voor automatische dataverrijking. – Anderen onderhouden mee metadata – Maar toch nog mogelijkheden voor lokale noden (bv lokale trefwoorden) – Meerdere metadata schema’s mogelijk (initieel MARC21, DC) Informatie aan Zee sep. 2013
 18. 18. Alma: Collaborative Metadata Management Informatie aan Zee sep. 2013
 19. 19. Alma: Collaborative Metadata Management Informatie aan Zee sep. 2013
 20. 20. Alma: Fulfillment Networks Informatie aan Zee sep. 2013
 21. 21. Alma: agile development (maandelijkse releases) Informatie aan Zee sep. 2013
 22. 22. Alma: dashboard Informatie aan Zee sep. 2013
 23. 23. Alma: push paradigma Informatie aan Zee sep. 2013
 24. 24. Alma Analytics Informatie aan Zee sep. 2013
 25. 25. Alma Analytics Informatie aan Zee sep. 2013
 26. 26. Alma Analytics Informatie aan Zee sep. 2013
 27. 27. Alma Analytics Informatie aan Zee sep. 2013
 28. 28. Alma Analytics Informatie aan Zee sep. 2013
 29. 29. Alma: Development Partnership • 2008: start • 2012: eerste productieversie • 2013: start implementatie • 2014: februari STP • Conceptuele design • Development en testen • Implementatie: migratie, configuratie Informatie aan Zee sep. 2013
 30. 30. Alma: Development Partnership • Alle workflows worden opnieuw bekeken en in vraag gesteld • Change management nodig • Early adopters • Bumpy road • Maar Alma is duidelijk de richting die moet gevolgd worden Informatie aan Zee sep. 2013
 31. 31. Verdwijnt traditionele ILS dan binnenkort? • Zeker niet op KT • Vooral academische-, onderzoeksbibliotheken zullen switch maken in eerste instantie • Vele openbare bibliotheken zullen waarschijnlijk nog een tijdje bij huidige ILS blijven, zolang: – die huidige systemen mee kunnen evolueren met stijgend gebruik van ebooks en andere nieuwe media – de publieksinterface / discovery interfaces meevolgen • Wel: shift naar Saas van de traditionele ILSen Informatie aan Zee sep. 2013
 32. 32. Wat met het Semantische Web en LOD? • Hot topic laatste jaren, “… gedaan met de beperkingen van manueel gecodeerde hyperlinks …” • Nu discovery d.m.v. harvesten en indexeren, goed als je grote DB’s doorzoekt, maar je mist ook veel potentiëel gerelateerde bronnen • RDF triple stores (subject-predikaat-object) => makkelijker te verwerken door computers en om relaties te verwerken • Schuchtere pogingen – Talis, OCLC Informatie aan Zee sep. 2013
 33. 33. Wat met het Semantische Web en LOD? • Groot obstakel voorlopig: manier waarop we bibliografische data encoderen => MARC … – Data wordt in zo klein mogelijke drager gepropt – MARCXML is louter mechanische vertaling • AACR2 (basis voor vele cataregels) – Voor consistente presentatie op steekkaarten en niet: hoe deze data door programma’s kan verwerkt worden • Eerste kleine stap richting semantic web = RDA – Maar is nog geen volledige scheiding van data en presentatie ervan Informatie aan Zee sep. 2013
 34. 34. Wat met het Semantische Web en LOD? • Grote stap richting semantic web: MARC vervangen als onderliggende drager – LC: Bibliographic Framework Transition Initiative: mapping van MARC21 velden naar linked data structuur (BIBFRAME.org) – Maar MARC is ingebakken in onze systemen en gebruiken… – Voorlopig dus nog geen volwaardige plaats voor het semantic web en LOD in de “Library Services Platforms”. – In eerste plaats opgevangen in de Discovery Interfaces. – Zit wel op de LT roadmap van Alma • Eerste stappen zijn het mogelijk maken van andere formaten dan MARC voor beschrijvingen Informatie aan Zee sep. 2013
 35. 35. Informatie aan Zee sep. 2013

×