Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Leerdoelen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Leerdoelen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel (20)

Anzeige

Weitere von Stichting VO-content (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Leerdoelen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel

 1. 1. Leren als pedagogisch-didactisch hulpmiddel door Sophie van Slageren Inspiratiedag Midden VO-content 11-04-2018
 2. 2. Leerdoelen als pedagogisch-didactisch hulpmiddel -- Oftewel -- Hoe je met leerdoelen nóg effectiever onderwijs kunt realiseren
 3. 3. Wie ben ik? • Sophie van Slageren • Docent biologie (havo/vwo, sinds 2000) • Mentor VWO 3 • Onderwijsontwikkelaar • Procesbegeleider leerdoelen … op het Liemers College in Zevenaar
 4. 4. Wat zijn je leerdoelen voor vandaag?
 5. 5. Het komende uur • Meer info over leerdoelen, leerlijnen en succescriteria • Iets over het nut van leerdoelen • Werkvormen om morgen toe te passen • Implementatie op het Liemers College
 6. 6. Meer over leerdoelen, leerlijnen, succescriteria
 7. 7. Leerdoelen – succescriteria - leerlijnen • Leerdoel: dat wat de leerling aan het eind geleerd moet hebben. • Succescriterium: op welke manier wordt de leeropbrengst vastgesteld? Wat is het gewenste beheersingsniveau? • Leerlijn: logisch bouwwerk van subdoelen tot einddoelen.
 8. 8. Leerlijn https://leerling2020.nl/online-cursus-werken-met-leerlijnen/
 9. 9. Hoe maak je een leerlijn? 1. Definieer je einddoelen • http://leerplaninbeeld.slo.nl/ • http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/kerndoelen/ • https://www.examenblad.nl/ • Methode, vakcommunities (o.a. op Facebook) 2. Verzamel je tussendoelen • Methode • Overleg in je sectie / vakgroep 3. Koppel je lesmateriaal 4. Vergeet niet om succescriteria te formuleren • “Ik kan…” + handelingswerkwoord; aantoonbaar/ zichtbaar https://leerling2020.nl/online-cursus-werken-met-leerlijnen/
 10. 10. Iets over het nut van leerdoelen
 11. 11. Leerdoelen: waarom? -- Wetenschap Robert Marzano • Duidelijke leerdoelen zorgen voor een effectieve, opbrengstgerichte les John Hattie • Leerdoelen hebben een zeer positief effect op leren als - ze worden gedeeld met leerlingen - succescriteria helder zijn Dylan William • Formatief evalueren is de sleutel tot onderwijssucces; leerdoelen vormen de basis voor formatief evalueren
 12. 12. Leerdoelen: waarom? -- Praktijk • Leerdoelen geven leerlingen duidelijkheid en richting. • Leerdoelen maken leren behapbaar voor leerlingen. • Leerdoelen verduidelijken het “waarom” van de les. • Behalen van leerdoelen is een succeservaring en dus motiverend. • Door leerdoelen centraal te stellen, is de leerling meer eigenaar. • Werken vanuit leerdoelen maakt differentiëren een stuk makkelijker. • Leerlijnen maken dat je de juiste dingen doet in de klas (OGW). • Leerdoelen maken doorlopende leerlijnen een stuk makkelijker, óók vakoverstijgend. • Leerdoelen maken formatief evalueren mogelijk.
 13. 13. Werkvormen voor je les van morgen
 14. 14. Werkvormen - overzicht • Entry card • Samen opstellen van succescriteria • Vinklijstjes • Mini whiteboards • Exit card (o.a. papier, post-it, Lino-it) • Digitale overhoring (o.a. Socrative, GoFormative, Quayn) https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/dossiers/5-minutenreeks/nieuw-5-minuten-formatief/
 15. 15. Entry card / toegangspasje Vooraf vaststellen van het beheersingsniveau. Bijvoorbeeld met een OLG of met een entry card (papier) of met Mentimeter “Vooraf” kan ook een stop/go moment zijn
 16. 16. Samen opstellen van succescriteria Maakt voor leerlingen helder wat er van ze verwacht wordt. Geeft leerlingen het idee dat succes haalbaar is. Geeft leerlingen inspraak en daarmee motivatie. Bijvoorbeeld door een leerlingproduct te laten zien en te bespreken of met foutenclassificatie of door leerlingen elkaar feedback te laten geven (bv via PeerScholar) of door leerlingen beheersingsniveau te laten bepalen in een OLG of door leerlingen het eindproduct te laten kiezen of met de nakijkcommissie Levert een fijn nakijkmodel ;-)
 17. 17. Micro-loop Begin van de les doelen benoemen, achteraf checken Bijvoorbeeld met een OLG of met een “vinklijstje” of met mini-whiteboards of een exit card (papier, post-it, Lino-It) of een digitale “toets” (Kahoot, Socrative, Quayn/wintoets,…) of… Geeft de leerling het gevoel iets bereikt, iets geleerd te hebben. Geeft jou zicht op mate van beheersing in de klas en per
 18. 18. Vinklijstjes Een overzicht van leerdoelen / succescriteria met bijbehorend lesmateriaal. Afstrepen wat je goed hebt / beheerst. Bijvoorbeeld met een word-document of een bord in de klas of met leerdoelen in de ELO of met digitale “formatieve toetsen” (Socrative, Quayn,…) Leidt tot alles “groen” willen hebben; motiverend. Leerling en evt. docent heeft zicht op vorderingen.
 19. 19. Mini-whiteboards • De hele klas is actief • Geschikt voor tekeningen en korte antwoorden
 20. 20. Exit card Specifieke en korte eindopdracht voor de leerling, bijvoorbeeld • Geef de juf een tip en een top. • Wat is de formule van fotosynthese? • Noem drie dingen die je deze les hebt geleerd, twee dingen waar je een vraag over hebt en één ding waar je trots op bent.
 21. 21. Exit card: Lino-it http://en.linoit.com/
 22. 22. Digitale toets https://leerling2020.nl/tag/kickstarter/ • Kahoot • Socrative • Quayn / wintoets • GoFormative https://goformative.com/formatives/EfQ2mN5XhnMYwmPGL
 23. 23. Digitale toets: Socrative https://socrative.com/
 24. 24. Implementatie op het Liemers College
 25. 25. Implementatie op het Liemers College • Schoolplan: visie: - Gepersonaliseerd(er) onderwijs - Werken in domeinen - Werken met coaches - Toetsing vanuit een groei mindset • Werkgroepen: onderzoeken van mogelijkheden • Regiegroep: samenvoegen tot advies “LEERDOELEN ALS BASIS VOOR ONDERWIJSVERBETERINGEN”
 26. 26. Implementatie op het Liemers College • Opdracht voor alle secties: • Maak leerlijnen uitgaande van leerdoelen • Gebruik de leerdoelen in je onderwijs, o.a. • Doorloop eens een formatief proces • Biedt eens gedifferentieerde leerwegen aan • Maak eens een complexe, rijke leeractiviteit “LEERDOELEN ALS BASIS VOOR ONDERWIJSVERBETERINGEN”
 27. 27. Implementatie op het Liemers College • Vervolg: • Leerlijnen verder verbeteren • Méér uitproberen, o.a. • Netwerk formatief evalueren • Werkgroep Feedback geven • Verder benutten van Quayn / Wintoets • De tijd nemen voor deze ontwikkelingen • Werken met leerKRACHT “LEERDOELEN ALS BASIS VOOR ONDERWIJSVERBETERINGEN”
 28. 28. Het afgelopen uur • Meer info over leerdoelen, leerlijnen en succescriteria • Iets over het nut van leerdoelen • Werkvormen om morgen toe te passen • Implementatie op het Liemers College
 29. 29. Exit card Noem: • Drie dingen waar je wat aan hebt gehad • Twee “tops” met betrekking tot de presentatie / docent • Eén tip met betrekking tot de presentatie / docent Mail je antwoorden naar 34648498.4341@e.linoit.com (Dus 34 – 64 – 84 – 98 PUNT 43 – 41 ;-)
 30. 30. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact met ons op! www.vo-content.nl info@vo-content.nl 030-232 48 22 @VOcontent

×