(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
(Be)spreekuur hersteloperatie
14e Voortgangsrapportage & resultaten
enquête brede ondersteuning
08 juni 2023
Agenda
• Opening
• Actualiteiten
• Hoofdlijnen 14e Voortgangsrapportage
• Versnellen en verbeteren (aanbiedingsbrief)
• Belangrijkste uitkomsten enquête brede ondersteuning
• Wetgevingsoverleg en commissiedebat
• Planning (be)spreekuren
Hoofdlijnen: Financieel herstel / Cijfers
• Aantal verwachte aanmeldingen bijgesteld naar 68.000 eind 2023. Op
dit moment 63.000 melders;
• Eerste toets binnen zes weken: 94,5% voltooid. IB: 24.000 afgerond;
• Bijna 29.500 gedupeerden na 1e toets of IB. Verwachting: 35.000
uiteindelijk. 50%!;
• Uitbetaling tegemoetkoming kindregeling loopt volgens planning;
• Kabinet houdt vast aan 90% IB's afgerond Q1-2025 en eind 2026
bezwaren 1e toets en IB afgerond.
Hoofdlijnen: Financieel herstel
PZB'er krijgt meer ruimte in de behandeling van de integrale beoordeling door een nauwere
samenwerking met de beoordelaar. Moet behandeltijd IB verkorten (versnellen en verbeteren);
Gemeenten mogen ouders aandragen voor urgentie en daarmee voorrang binnen het
financieel herstelproces;
Noodbedrag verhoogd naar 750 euro
8% van de ouders dient verzoek in bij CWS om aanvullende werkelijke schade
Regieroute VSO wordt verder uitgewerkt aan de hand van 100 zaken. Oorspronkelijke opzet
VSO geen succes.
Hoofdlijnen: Financieel herstel
Bezwaarschriften: >5600, adviezen BAC: 511, 955
bezwaren afgerond. Blijft een bottleneck!
Voorbereidingen lopen om 2500 bezwaren via
mediation te behandelen.
IGS: tijdige beslissing in 95% van de gevallen en
daarmee uitbetaling van dwangsommen
BNTB – onveranderd hoge instroom.
Pilot hersteldossier loopt: laksoftware beschikbaar
en lijkt goede resultaten te bieden.
Hoofdlijnen: Emotioneel herstel
Werkwijze rond initiatieven ouders, jongeren en kinderen worden
voortgezet
Emotioneel herstel bij kinderen/jongeren loopt conform planning
Hoofdlijnen: aanvullende regelingen en schuldenaanpak
Schuldenaanpak loopt grotendeels op schema
• 95% publieke schulden kwijtgescholden. Wordt nu per dagproductie
binnenkomende verzoeken gewerkt
• Meer maatwerk bij pauzering schulden ivm schulden die niet onder
reikwijdte vallen
• SBN heeft 99% van de ingediende lijsten in behandeling, zien nog wel dat
ouders niet alle in aanmerking komende schulden aanleveren
Zakelijke schulden boven de staatssteunregels:
• Aangepast standpunt Kabinet: vanuit het vertrekpunt dat zakelijke
schuldenproblematiek ontstaan door problemen met de kinderopvangtoeslag
opgelost moet worden, wil het kabinet tot een praktische oplossing komen. Dat
betekent dus ook oplossen van schulden boven de Europese staatssteunregels.
Het betreft een relatief klein aantal ouders met hoge zakelijke schulden.
Hoofdlijnen: aanvullende regelingen en schuldenaanpak
• Wetsvoorstel aanvullende regelingen is ingediend.
• RvS heeft een (zeer) kritisch advies uitgebracht. Zie rvs.nl.
• Hoofdconclusie luidt: De uitvoering van de hersteloperatie staat nu al onder
grote druk. De uitvoering moet tot het uiterste gaan om de huidige hersteloperatie en
de voorgestelde uitbreiding daarvan uit te kunnen voeren. De Afdeling is
er onvoldoende van overtuigd dat een niet alleen zorgvuldige, maar ook
tijdige uitvoering van de voorgestelde uitbreiding afdoende is verzekerd.
• Voortgang uitbetaling Kindregeling loopt volgens planning, deel ouders
wel kritisch
• VGR rept nog niet over schuldhulpverleningsaanbod want geen
overeenstemming over aanpak en uitgangspunten
• HZK pas eind Q3. Geen rol voor gemeenten.
Versnellen en verbeteren: aanbiedingsbrief
• Wens: op korte termijn verbeteringen. Toetsing blijft: uitvoerbaar en moet opleveren.
• Kabinet wil ‘aanvullende en vernieuwende acties inzetten
Hoofdlijnen (uitwerking volgt richting 29/06):
1) een alternatieve wijze van omgaan met verzoeken om vergoeding van aanvullende schade,
waarbij anders dan voorheen de oorzaak van de schade (causaliteit) minder precies bekeken
wordt en gewerkt wordt met standaard (forfaitaire) bedragen;
2) een efficiëntere afhandeling van bezwaarzaken met minder processtappen;
3) een eenduidigere wijze van dossierverstrekking.
Versnellen en verbeteren: aanbiedingsbrief (2)
Nieuwe elementen voor de inrichting van de alternatieve schaderoute:
• Aannemen van causaliteit : in beginsel uitgaan van causaliteit en hiermee het verhaal van
de ouder meer centraal stellen
• Forfaitaire bedragen: Het uitgangspunt wordt een schadekader met forfaitaire bedragen,
om zo snelheid te bieden in de toetsing én de bewijslast voor ouders verder te
verminderen.
• Regie bij de ouder: Ouders geven aan meer regie te willen hebben. Daarom kunnen
ouders zelf een keuze maken voor de afhandeling van aanvullende schade, bijvoorbeeld
via de CWS of de alternatieve route.
VNG: Uitwerking van de alternatieve route, rol daarin van gemeenten, doorlooptijd,
opbouw en proces zijn nog niet bekend. Uitvraag staat bestuurlijk geagendeerd.
Versnellen en verbeteren: aanbiedingsbrief (3)
Regionale snelle afhandeling
• Het kabinet wil uitzoeken of het haalbaar is voor ouders die lang in de rij staan – ter
voorbereiding op de nieuwe VSO route - zo snel mogelijk tot een VSO te komen op
locaties in enkele regio’s in het land, waarbij het plan is op zeer korte termijn een
uitslag te hebben.
Tijdelijke, kleinschalige route
• qua opzet en schadekader vergelijkbaar met de uiteindelijke alternatieve
schaderoute op grote schaal.
• tijdelijke aanpak kan zeer waardevol zijn, maar vraagt tegelijkertijd grote inzet en
flexibiliteit van overheid, externe partijen en ouders
• Impact voor gemeenten (organisatie, procesrol, uitvoerbaarheid) niet helder.
Enquête brede ondersteuning: resultaten
Toegenomen druk op gemeentelijke uitvoeringsorganisaties
Er melden zich vaker ouders/jongeren met multi-problematiek bij
gemeenten
Emotioneel herstel is sterk afhankelijk van financieel herstel. Naarmate dit
langer duurt komen ouders vaker naar gemeenten toe met aanvullende
eisen(lijsten)
Gemeenten nemen waar dat een groep ouders het geduld en vertrouwen in
de hersteloperatie heeft verloren.
Enquête brede ondersteuning: resultaten (2)
Een toenemend aantal gemeenten wil op een andere manier worden bijgestaan door de
landelijke hersteloperatie. 48% nu, was 17% in 2022 van gemeenten zoekt naar meer
duidelijkheid op het gebied van de herstelregelingen en uitgangspunten voor de brede
ondersteuning.
Er worden meer knelpunten bij het bieden van ondersteuning ervaren. Met name rond
huisvesting.
Onjuist beeld bij ouders en jongeren over de brede ondersteuning
Een aantal gemeenten die eerder besloten hebben om met normbedragen te werken, loopt nu
tegen toegenomen kosten aan.
Wetgevingsoverleg en commissiedebat
12 juni: wetgevingsoverleg
aanvullende regelingen Wet
Hersteloperatie toeslagen
Tot slot
Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief
E-mail: hersteloperatie@vng.nl
Bellen: 070 – 373 82 32
Routekaart: vng.nl
Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG
Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
1 von 15

Recomendados

(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3) von
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)VNG Realisatie
112 views20 Folien
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuningVNG Realisatie
117 views11 Folien
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen von
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragenVNG Realisatie
233 views11 Folien
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregelingVNG Realisatie
147 views22 Folien
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - KindregelingVNG Realisatie
242 views13 Folien
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuningVNG Realisatie
251 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Relatório Síntese de Avaliação do PT 1º Período 14/15 von
Relatório Síntese de Avaliação do PT 1º Período 14/15Relatório Síntese de Avaliação do PT 1º Período 14/15
Relatório Síntese de Avaliação do PT 1º Período 14/15SalaAmarela Enxara Do Bispo
10.3K views2 Folien
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...VNG Realisatie
150 views21 Folien
Relatório Síntese 2º Período von
Relatório Síntese 2º PeríodoRelatório Síntese 2º Período
Relatório Síntese 2º PeríodoSalaAmarelaJIGradil
1.5K views2 Folien
Relatório Síntese PCG 2º Periodo von
Relatório Síntese PCG 2º PeriodoRelatório Síntese PCG 2º Periodo
Relatório Síntese PCG 2º PeriodoSalaAmarelaJIGradil
1.7K views2 Folien
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT von
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTBespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTVNG Realisatie
65 views13 Folien
Relatorio de Auto-avaliação 2017 von
Relatorio de Auto-avaliação 2017Relatorio de Auto-avaliação 2017
Relatorio de Auto-avaliação 2017Henrique Santos
1.6K views4 Folien

Was ist angesagt?(20)

(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
VNG Realisatie150 views
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT von VNG Realisatie
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTBespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
VNG Realisatie65 views
Relatorio de Auto-avaliação 2017 von Henrique Santos
Relatorio de Auto-avaliação 2017Relatorio de Auto-avaliação 2017
Relatorio de Auto-avaliação 2017
Henrique Santos1.6K views
Reunião de pais inicio do ano 2016-17 von 10-09-61
 Reunião de pais inicio do ano 2016-17 Reunião de pais inicio do ano 2016-17
Reunião de pais inicio do ano 2016-17
10-09-611.3K views
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS
VNG Realisatie106 views
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
VNG Realisatie100 views
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie155 views
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
VNG Realisatie87 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie137 views
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
VNG Realisatie99 views
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
VNG Realisatie204 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW von VNG Realisatie
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
VNG Realisatie81 views

Similar a (Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning

(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx von
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptxVNG Realisatie
101 views29 Folien
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage von
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e VoortgangsrapportageVNG Realisatie
54 views14 Folien
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd von
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerdVNG Realisatie
70 views12 Folien
(be)spreekuur toeslagen - 14 september - 5 meest gestelde vragen aan UHT von
(be)spreekuur toeslagen - 14 september - 5 meest gestelde vragen aan UHT(be)spreekuur toeslagen - 14 september - 5 meest gestelde vragen aan UHT
(be)spreekuur toeslagen - 14 september - 5 meest gestelde vragen aan UHTVNG Realisatie
155 views8 Folien
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending von
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzendingVNG Realisatie
50 views12 Folien
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij... von
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...VNG Realisatie
56 views14 Folien

Similar a (Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(20)

(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx
VNG Realisatie101 views
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
VNG Realisatie54 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
VNG Realisatie70 views
(be)spreekuur toeslagen - 14 september - 5 meest gestelde vragen aan UHT von VNG Realisatie
(be)spreekuur toeslagen - 14 september - 5 meest gestelde vragen aan UHT(be)spreekuur toeslagen - 14 september - 5 meest gestelde vragen aan UHT
(be)spreekuur toeslagen - 14 september - 5 meest gestelde vragen aan UHT
VNG Realisatie155 views
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending von VNG Realisatie
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
VNG Realisatie50 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...
VNG Realisatie56 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
VNG Realisatie24 views
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare von VNG Realisatie
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
VNG Realisatie252 views
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
VNG Realisatie43 views
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
VNG Realisatie68 views
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022 von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
VNG Realisatie76 views
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze... von VNG Realisatie
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
VNG Realisatie84 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie10 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015 von KING
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
KING602 views
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
VNG Realisatie26 views
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
VNG Realisatie88 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
44 views14 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
66 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie22 views
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie24 views

(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning

 • 1. (Be)spreekuur hersteloperatie 14e Voortgangsrapportage & resultaten enquête brede ondersteuning 08 juni 2023
 • 2. Agenda • Opening • Actualiteiten • Hoofdlijnen 14e Voortgangsrapportage • Versnellen en verbeteren (aanbiedingsbrief) • Belangrijkste uitkomsten enquête brede ondersteuning • Wetgevingsoverleg en commissiedebat • Planning (be)spreekuren
 • 3. Hoofdlijnen: Financieel herstel / Cijfers • Aantal verwachte aanmeldingen bijgesteld naar 68.000 eind 2023. Op dit moment 63.000 melders; • Eerste toets binnen zes weken: 94,5% voltooid. IB: 24.000 afgerond; • Bijna 29.500 gedupeerden na 1e toets of IB. Verwachting: 35.000 uiteindelijk. 50%!; • Uitbetaling tegemoetkoming kindregeling loopt volgens planning; • Kabinet houdt vast aan 90% IB's afgerond Q1-2025 en eind 2026 bezwaren 1e toets en IB afgerond.
 • 4. Hoofdlijnen: Financieel herstel PZB'er krijgt meer ruimte in de behandeling van de integrale beoordeling door een nauwere samenwerking met de beoordelaar. Moet behandeltijd IB verkorten (versnellen en verbeteren); Gemeenten mogen ouders aandragen voor urgentie en daarmee voorrang binnen het financieel herstelproces; Noodbedrag verhoogd naar 750 euro 8% van de ouders dient verzoek in bij CWS om aanvullende werkelijke schade Regieroute VSO wordt verder uitgewerkt aan de hand van 100 zaken. Oorspronkelijke opzet VSO geen succes.
 • 5. Hoofdlijnen: Financieel herstel Bezwaarschriften: >5600, adviezen BAC: 511, 955 bezwaren afgerond. Blijft een bottleneck! Voorbereidingen lopen om 2500 bezwaren via mediation te behandelen. IGS: tijdige beslissing in 95% van de gevallen en daarmee uitbetaling van dwangsommen BNTB – onveranderd hoge instroom. Pilot hersteldossier loopt: laksoftware beschikbaar en lijkt goede resultaten te bieden.
 • 6. Hoofdlijnen: Emotioneel herstel Werkwijze rond initiatieven ouders, jongeren en kinderen worden voortgezet Emotioneel herstel bij kinderen/jongeren loopt conform planning
 • 7. Hoofdlijnen: aanvullende regelingen en schuldenaanpak Schuldenaanpak loopt grotendeels op schema • 95% publieke schulden kwijtgescholden. Wordt nu per dagproductie binnenkomende verzoeken gewerkt • Meer maatwerk bij pauzering schulden ivm schulden die niet onder reikwijdte vallen • SBN heeft 99% van de ingediende lijsten in behandeling, zien nog wel dat ouders niet alle in aanmerking komende schulden aanleveren Zakelijke schulden boven de staatssteunregels: • Aangepast standpunt Kabinet: vanuit het vertrekpunt dat zakelijke schuldenproblematiek ontstaan door problemen met de kinderopvangtoeslag opgelost moet worden, wil het kabinet tot een praktische oplossing komen. Dat betekent dus ook oplossen van schulden boven de Europese staatssteunregels. Het betreft een relatief klein aantal ouders met hoge zakelijke schulden.
 • 8. Hoofdlijnen: aanvullende regelingen en schuldenaanpak • Wetsvoorstel aanvullende regelingen is ingediend. • RvS heeft een (zeer) kritisch advies uitgebracht. Zie rvs.nl. • Hoofdconclusie luidt: De uitvoering van de hersteloperatie staat nu al onder grote druk. De uitvoering moet tot het uiterste gaan om de huidige hersteloperatie en de voorgestelde uitbreiding daarvan uit te kunnen voeren. De Afdeling is er onvoldoende van overtuigd dat een niet alleen zorgvuldige, maar ook tijdige uitvoering van de voorgestelde uitbreiding afdoende is verzekerd. • Voortgang uitbetaling Kindregeling loopt volgens planning, deel ouders wel kritisch • VGR rept nog niet over schuldhulpverleningsaanbod want geen overeenstemming over aanpak en uitgangspunten • HZK pas eind Q3. Geen rol voor gemeenten.
 • 9. Versnellen en verbeteren: aanbiedingsbrief • Wens: op korte termijn verbeteringen. Toetsing blijft: uitvoerbaar en moet opleveren. • Kabinet wil ‘aanvullende en vernieuwende acties inzetten Hoofdlijnen (uitwerking volgt richting 29/06): 1) een alternatieve wijze van omgaan met verzoeken om vergoeding van aanvullende schade, waarbij anders dan voorheen de oorzaak van de schade (causaliteit) minder precies bekeken wordt en gewerkt wordt met standaard (forfaitaire) bedragen; 2) een efficiëntere afhandeling van bezwaarzaken met minder processtappen; 3) een eenduidigere wijze van dossierverstrekking.
 • 10. Versnellen en verbeteren: aanbiedingsbrief (2) Nieuwe elementen voor de inrichting van de alternatieve schaderoute: • Aannemen van causaliteit : in beginsel uitgaan van causaliteit en hiermee het verhaal van de ouder meer centraal stellen • Forfaitaire bedragen: Het uitgangspunt wordt een schadekader met forfaitaire bedragen, om zo snelheid te bieden in de toetsing én de bewijslast voor ouders verder te verminderen. • Regie bij de ouder: Ouders geven aan meer regie te willen hebben. Daarom kunnen ouders zelf een keuze maken voor de afhandeling van aanvullende schade, bijvoorbeeld via de CWS of de alternatieve route. VNG: Uitwerking van de alternatieve route, rol daarin van gemeenten, doorlooptijd, opbouw en proces zijn nog niet bekend. Uitvraag staat bestuurlijk geagendeerd.
 • 11. Versnellen en verbeteren: aanbiedingsbrief (3) Regionale snelle afhandeling • Het kabinet wil uitzoeken of het haalbaar is voor ouders die lang in de rij staan – ter voorbereiding op de nieuwe VSO route - zo snel mogelijk tot een VSO te komen op locaties in enkele regio’s in het land, waarbij het plan is op zeer korte termijn een uitslag te hebben. Tijdelijke, kleinschalige route • qua opzet en schadekader vergelijkbaar met de uiteindelijke alternatieve schaderoute op grote schaal. • tijdelijke aanpak kan zeer waardevol zijn, maar vraagt tegelijkertijd grote inzet en flexibiliteit van overheid, externe partijen en ouders • Impact voor gemeenten (organisatie, procesrol, uitvoerbaarheid) niet helder.
 • 12. Enquête brede ondersteuning: resultaten Toegenomen druk op gemeentelijke uitvoeringsorganisaties Er melden zich vaker ouders/jongeren met multi-problematiek bij gemeenten Emotioneel herstel is sterk afhankelijk van financieel herstel. Naarmate dit langer duurt komen ouders vaker naar gemeenten toe met aanvullende eisen(lijsten) Gemeenten nemen waar dat een groep ouders het geduld en vertrouwen in de hersteloperatie heeft verloren.
 • 13. Enquête brede ondersteuning: resultaten (2) Een toenemend aantal gemeenten wil op een andere manier worden bijgestaan door de landelijke hersteloperatie. 48% nu, was 17% in 2022 van gemeenten zoekt naar meer duidelijkheid op het gebied van de herstelregelingen en uitgangspunten voor de brede ondersteuning. Er worden meer knelpunten bij het bieden van ondersteuning ervaren. Met name rond huisvesting. Onjuist beeld bij ouders en jongeren over de brede ondersteuning Een aantal gemeenten die eerder besloten hebben om met normbedragen te werken, loopt nu tegen toegenomen kosten aan.
 • 14. Wetgevingsoverleg en commissiedebat 12 juni: wetgevingsoverleg aanvullende regelingen Wet Hersteloperatie toeslagen
 • 15. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link