Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhandeling

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie (Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhandeling (20)

Weitere von VNG Realisatie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhandeling

 1. 1. (Be)spreekuur hersteloperatie SPUK en SiSa-verantwoording Schuldenafhandeling 8 december 2022
 2. 2. Agenda • Opening • Actualiteit • Recap (be)spreekuur SPUK en SiSa B2 1 december • Proces van verantwoording • Planning (be)spreekuren • Afsluiting
 3. 3. Actualiteit • Extra nieuwsbrief – herstelactie op datum rekening nr door UHT • Podcast Hersteloperatie Toeslagen, aflevering 2 • Vermogenstoets Participatiewet en kindregeling • Herstelactie SZW en BZK • Beschikkingen en betalingen brede ondersteuning
 4. 4. Gemeenten in verschillende rollen Brede ondersteuning ➢ SPUK II (MinFin) • SiSa B2 Schuldafhandeling ➢ SPUK kwijtschelden belastingdomein (BZK): • SiSa C62 i. 100% gederfde baten (kwijtschelding, restitutie en ophogingskosten) ii. € 150 forfaitaire vergoeding per gedupeerde per gemeente ➢ SPUK kwijtschelden sociaal domein (SZW): • Gederfde baten Participatiewet G2, Bbz 2004 G3, de Tozo G4 • Uitvoeringskosten SZW-domein G12 i. 100% gederfde baten (kwijtschelding, restitutie en ophogingskosten) ii. € 275 forfaitaire vergoeding per gedupeerde per gemeente
 5. 5. Gegevensuitwisseling tussen UHT en gemeenten Gegevens worden gedeeld met een doel Gegevens mogen alleen voor dat doel gebruikt worden Gemeenten in de rol van dienstverlener Gemeenten in de rol van schuldeiser/invorderaar Gegevens voor de jaarverantwoording
 6. 6. Gegevensuitwisseling t.b.v. invordering/schuldeiser Pauzeren van schulden – publieke pauzeknop • Overzicht zelfmelders en hun partner • Overzicht zelfmelders of partners afgelopen 5 jaar verhuisd Kwijtschelden van schulden • Overzicht gedupeerden • Overzicht niet-gedupeerden • Overzicht afgemeld • Overzicht gedupeerden afgelopen 5 jaar verhuisd • Overzicht niet-gedupeerden afgelopen 5 jaar verhuisd • Overzicht afgemeld afgelopen 5 jaar verhuisd
 7. 7. Gegevensuitwisseling t.b.v. jaarverantwoording* Jaaroverzichten • Jaarlijst verantwoording hulpverlening • Overzicht alle zelfmelders • Gegevensuitwisseling voor aanvulling op jaarlijsten • Jaarlijsten verantwoording schuldenafhandeling • Jaarlijst gedupeerden • Jaarlijst verhuizers • Gegevensuitwisseling voor aanvulling op jaarlijsten • Gegevensuitwisseling voor jaarlijsten kinderen • Vraag- antwoordbestand
 8. 8. VERANTWOORDING over 2022
 9. 9. SiSa-toelichting C62
 10. 10. SiSa-toelichting G12
 11. 11. Op 4 november is de herziene SPUK II gepubliceerd in de Staatscourant Deze documenten worden in conceptvorm gepubliceerd in PDF format. De regels voor gegevensvalidatie worden voor ontvangers zichtbaar bij de SiSa-bijlage op maat (Excel, definitieve versie). De definitieve SiSa-tabel en het toelichtingsdocument zijn online beschikbaar De jaarlijst Verantwoording Hulpverlening wordt geleverd via het gegevensportaal van UHT. Als een aanvulling op de jaarlijst noodzakelijk is, kan tot 30 januari 2023 het vraagbestand in het portaal worden geüpload. 4 nov 18 nov 1 jan 9 jan 30 jan 2022 15 juni De jaarverslaglegging van de gemeenten wordt met de SiSa-verantwoording ingdiend.
 12. 12. Handige linkjes Concept verantwoordingsinformatie Concept SiSa-invulwijzer

×