(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
(Be)spreekuur hersteloperatie
Nieuwe regelingen
7 september 2023
Agenda
• Opening
• Actualiteit
• Ex-toeslagpartnerregeling
• Nabestaandenregeling
• Planning (be)spreekuren
• Afsluiting
Actualiteit
Pilot niet-gebruik loopt
• GDW-ers benaderen gedupeerde ouders dat er schulden openstaan die
in aanmerking komen voor afbetalen bij SBN.
• Eerste ervaringen zijn opgedaan in Rotterdam.
• Zie ook nieuwsbrief van 20 juli en oproep nieuwsbrief van deze week.
Urgentie Integrale Beoordeling (IB)
• Urgentie IB: Ouders doorlopen met voorrang de integrale beoordeling.
De wachttijd tot start beoordeling IB wordt hiermee verkort voor ouders.
• Pilot Urgentie waarin gemeente afgerond en goed verlopen
• Beide partijen waarderen samenwerking
• Inhoudelijke redenen urgentie gemeente op orde
• Aandachtspunt in kwart van de casussen had ouder al een PZB-er
• Gaat alleen om versnelling IB
• Landelijk uitrol urgentie vanaf september tot november.
• Ieder gemeente krijgt de mogelijkheid om via een apart
aanvraagformulier urgentie aan te geven bij UHT. Alleen gemeenten
kunnen dit formulier gebruiken, geen advocaten of ouders.
• Iedere gemeente ontvangt dit formulier via hun bij ons bekende
contactpersoon.
Werkafspraken toekennen Urgentie IB aan ouder
• Randvoorwaarde de status "gedupeerd", compensatiebedrag of
schuldenaanpak moet een structurele oplossing zijn voor de ouder om
leven op de rit te krijgen.
• Redenen voor urgentie:
• Dreiging van of feitelijke uithuiszetting, gedwongen verkoop van het huis of afsluiting nutsvoorzieningen.
• Terminale ziekte of overlijden
• Gezin heeft lopend traject MSNP of WSNP en kunnen pas afronden of kan gestopt worden na afhandelen IB.
• Ouder heeft veel problemen op de verschillende leefgebieden en diverse ondersteuning/hulpverleners. Wanneer deze inzet niet
zorgt voor een gewenste structurele oplossing en uitsluitsel van de IB nodig is dan kan versneld een IB worden ingezet.
• Ouder/Gezin heeft schuldhulpverlening nodig i.v.m. problematische schulden maar worden niet toegelaten, onwenselijk,
• Familie in buitenland die erg oud/erg ziek is en die ouder nog wil bezoeken voor overlijden of familie is recent overleden
• Ouder heeft geen eigen woning en woont bij familie of op straat.
• Dreigend faillissement onderneming van ouder.
• Andere redenen – wel met uitgebreide toelichting voor analyse
Ex-toeslagpartnerregeling
• Opgenomen in Wht via Wet aanvullende regelingen hersteloperatie
toeslagen
• Beoordeling door UHT op basis van data-analyse
• Duurcriterium
• Tenminste nog een jaar toeslagpartner na terugvordering
• Kindcriterium
• het eigen (pleeg) kind van de ex-toeslagpartner op de aanvraag
kinderopvangtoeslag stond (waar de terugvordering betrekking op
had) en de ex- toeslagpartner en de aanvrager waren nog elkaars
toeslagpartner in het jaar van de beschikking waardoor zij gedupeerd
zijn.
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
Ex-toeslagpartnerregeling
• Ca. 11.000 Ex-toeslagpartners (vaststelling door UHT)
• Eenmalig € 10.000
• Recht op brede ondersteuning
• Schuldenaanpak (geen moratorium)
• Let op reikwijdte!
• Beëindiging Msnp/Wsnp (schuldregelingsovk getekend voor 15 juli 2023)
• Indienen aanvullende schade
• Proces bij UHT
• Geen ambtshalve toekenning, maar op aanvraag
• Verzenden brieven om aan te melden – onduidelijk wanneer
• Opening loket vanaf januari 2024
• Gegevensuitwisseling met gemeenten contact opnemen voor hulpaanbod
• Brede ondersteuning ná erkenning door UHT
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
Gevolgen erkenning ex-toeslagpartner – uitbreiding
kindregeling
• De doelgroep van de kindregeling wordt uitgebreid met:
• Kinderen die geboren zijn vóór het toeslagpartnerschap tussen de ex- toeslagpartner en
de gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag en op 1 januari 2005 jonger
moeten zijn geweest dan 21 jaar, of
• Kinderen die zijn geboren na 1 januari 2005, maar voor het toeslagpartnerschap met de
gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag begon.
Nabestaanden overleden aanvragers
• Circa 200 overleden gedupeerden gemeld.
• In totaal zijn er 10.000 aanvragers overleden in de periode sinds 1
januari 2005. Circa 2 procent gedupeerd. Verwachting is dat het
aantal overleden gedupeerden de 200 niet ver overschrijdt.
• Begunstigde is toeslagpartner of – indien niet aanwezig – de kinderen.
• Zelfstandige aanspraak op de herstelregelingen
• 30k
• IB
• Werkelijke schade – via amendement
• Brede ondersteuning
• Schuldenaanpak (alleen schulden overledenen en toeslagpartner)
Nabestaandenregelingen
• Erkenning bieden
• Twee regelingen:
• Nabestaanden overleden kinderen
• Nabestaanden overleden gedupeerde aanvragers
• UHT wijst de begunstigde aan van de regeling
• Inwerkingtreding nog onbekend – invulling geven aan amendement
• Werkelijke schade overledenen of toeslagpartner via nabestaanden
vergoeden
NB; houdt geen rekening met erfrecht
Nabestaanden overleden kinderen
• Circa 400 kinderen overleden in de periode van 1 januari 2005 tot aan
inwerkingtreding Wht (4 november 2022)
• Begunstigde is toeslagpartner, kinderen of ouders
• Leeftijdsgebonden tegemoetkoming – leeftijd op 1 juli 2023
• Brede ondersteuning
• Termijn indienen aanvraag 6 maanden
Tot slot
Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief
E-mail: hersteloperatie@vng.nl
Bellen: 070 – 373 82 32
Routekaart: vng.nl
Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG
Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
1 von 14

Recomendados

(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWSVNG Realisatie
66 views12 Folien
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten von
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocatenVNG Realisatie
100 views11 Folien
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregelingVNG Realisatie
147 views22 Folien
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole von
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontroleVNG Realisatie
87 views17 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
44 views14 Folien
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen von
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragenVNG Realisatie
233 views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling von
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - KindregelingVNG Realisatie
114 views10 Folien
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - KindregelingVNG Realisatie
242 views13 Folien
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf von
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdfVNG Realisatie
99 views16 Folien
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...VNG Realisatie
150 views21 Folien
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten von
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeentenVNG Realisatie
79 views24 Folien
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp von
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling MsnpVNG Realisatie
68 views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
VNG Realisatie114 views
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie242 views
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
VNG Realisatie99 views
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
VNG Realisatie150 views
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
VNG Realisatie68 views
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
VNG Realisatie112 views
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
VNG Realisatie89 views
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd von VNG Realisatie
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
VNG Realisatie261 views
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
VNG Realisatie86 views
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT von VNG Realisatie
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTBespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
VNG Realisatie65 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie137 views
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
VNG Realisatie117 views
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS
VNG Realisatie106 views
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
VNG Realisatie82 views
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie155 views
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW von VNG Realisatie
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
VNG Realisatie81 views
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
VNG Realisatie79 views

Similar a (Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen

(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx von
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptxVNG Realisatie
101 views29 Folien
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015 von
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015KING
602 views36 Folien
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e... von
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...VNG Realisatie
24 views18 Folien
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...VNG Realisatie
82 views13 Folien
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuningVNG Realisatie
37 views15 Folien
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd von
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerdVNG Realisatie
70 views12 Folien

Similar a (Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(20)

(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx
VNG Realisatie101 views
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015 von KING
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
KING602 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
VNG Realisatie24 views
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von VNG Realisatie
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
VNG Realisatie82 views
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
VNG Realisatie37 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
VNG Realisatie70 views
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare von VNG Realisatie
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
VNG Realisatie252 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 december 2021 - 9e voortgangsrapportage en herij...
VNG Realisatie56 views
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
VNG Realisatie247 views
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze... von VNG Realisatie
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
VNG Realisatie84 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
VNG Realisatie95 views
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von VNG Realisatie
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
VNG Realisatie100 views
Bespreekuur (inloop) - 16 maart 2023 - Kindregeling von VNG Realisatie
Bespreekuur (inloop) - 16 maart 2023 - KindregelingBespreekuur (inloop) - 16 maart 2023 - Kindregeling
Bespreekuur (inloop) - 16 maart 2023 - Kindregeling
VNG Realisatie88 views
Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ von Dovenschap
Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZWorkshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ
Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ
Dovenschap1K views
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
VNG Realisatie188 views
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022 von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
VNG Realisatie76 views
(Be)spreekuur - 10 maart 2022 - Ouders in het buitenland en niet gemelde ouders von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 10 maart 2022 - Ouders in het buitenland en niet gemelde ouders(Be)spreekuur - 10 maart 2022 - Ouders in het buitenland en niet gemelde ouders
(Be)spreekuur - 10 maart 2022 - Ouders in het buitenland en niet gemelde ouders
VNG Realisatie164 views
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
VNG Realisatie54 views
Acture: De pro's en con's van eigenrisicodragen voor de ziektewet von Acture
Acture: De pro's en con's van eigenrisicodragen voor de ziektewetActure: De pro's en con's van eigenrisicodragen voor de ziektewet
Acture: De pro's en con's van eigenrisicodragen voor de ziektewet
Acture1.7K views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
66 views13 Folien
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2VNG Realisatie
46 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie10 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie22 views
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
VNG Realisatie43 views
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie24 views
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
VNG Realisatie40 views

(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen

 • 2. Agenda • Opening • Actualiteit • Ex-toeslagpartnerregeling • Nabestaandenregeling • Planning (be)spreekuren • Afsluiting
 • 3. Actualiteit Pilot niet-gebruik loopt • GDW-ers benaderen gedupeerde ouders dat er schulden openstaan die in aanmerking komen voor afbetalen bij SBN. • Eerste ervaringen zijn opgedaan in Rotterdam. • Zie ook nieuwsbrief van 20 juli en oproep nieuwsbrief van deze week.
 • 4. Urgentie Integrale Beoordeling (IB) • Urgentie IB: Ouders doorlopen met voorrang de integrale beoordeling. De wachttijd tot start beoordeling IB wordt hiermee verkort voor ouders. • Pilot Urgentie waarin gemeente afgerond en goed verlopen • Beide partijen waarderen samenwerking • Inhoudelijke redenen urgentie gemeente op orde • Aandachtspunt in kwart van de casussen had ouder al een PZB-er • Gaat alleen om versnelling IB • Landelijk uitrol urgentie vanaf september tot november. • Ieder gemeente krijgt de mogelijkheid om via een apart aanvraagformulier urgentie aan te geven bij UHT. Alleen gemeenten kunnen dit formulier gebruiken, geen advocaten of ouders. • Iedere gemeente ontvangt dit formulier via hun bij ons bekende contactpersoon.
 • 5. Werkafspraken toekennen Urgentie IB aan ouder • Randvoorwaarde de status "gedupeerd", compensatiebedrag of schuldenaanpak moet een structurele oplossing zijn voor de ouder om leven op de rit te krijgen. • Redenen voor urgentie: • Dreiging van of feitelijke uithuiszetting, gedwongen verkoop van het huis of afsluiting nutsvoorzieningen. • Terminale ziekte of overlijden • Gezin heeft lopend traject MSNP of WSNP en kunnen pas afronden of kan gestopt worden na afhandelen IB. • Ouder heeft veel problemen op de verschillende leefgebieden en diverse ondersteuning/hulpverleners. Wanneer deze inzet niet zorgt voor een gewenste structurele oplossing en uitsluitsel van de IB nodig is dan kan versneld een IB worden ingezet. • Ouder/Gezin heeft schuldhulpverlening nodig i.v.m. problematische schulden maar worden niet toegelaten, onwenselijk, • Familie in buitenland die erg oud/erg ziek is en die ouder nog wil bezoeken voor overlijden of familie is recent overleden • Ouder heeft geen eigen woning en woont bij familie of op straat. • Dreigend faillissement onderneming van ouder. • Andere redenen – wel met uitgebreide toelichting voor analyse
 • 6. Ex-toeslagpartnerregeling • Opgenomen in Wht via Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen • Beoordeling door UHT op basis van data-analyse • Duurcriterium • Tenminste nog een jaar toeslagpartner na terugvordering • Kindcriterium • het eigen (pleeg) kind van de ex-toeslagpartner op de aanvraag kinderopvangtoeslag stond (waar de terugvordering betrekking op had) en de ex- toeslagpartner en de aanvrager waren nog elkaars toeslagpartner in het jaar van de beschikking waardoor zij gedupeerd zijn.
 • 8. Ex-toeslagpartnerregeling • Ca. 11.000 Ex-toeslagpartners (vaststelling door UHT) • Eenmalig € 10.000 • Recht op brede ondersteuning • Schuldenaanpak (geen moratorium) • Let op reikwijdte! • Beëindiging Msnp/Wsnp (schuldregelingsovk getekend voor 15 juli 2023) • Indienen aanvullende schade • Proces bij UHT • Geen ambtshalve toekenning, maar op aanvraag • Verzenden brieven om aan te melden – onduidelijk wanneer • Opening loket vanaf januari 2024 • Gegevensuitwisseling met gemeenten contact opnemen voor hulpaanbod • Brede ondersteuning ná erkenning door UHT
 • 10. Gevolgen erkenning ex-toeslagpartner – uitbreiding kindregeling • De doelgroep van de kindregeling wordt uitgebreid met: • Kinderen die geboren zijn vóór het toeslagpartnerschap tussen de ex- toeslagpartner en de gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag en op 1 januari 2005 jonger moeten zijn geweest dan 21 jaar, of • Kinderen die zijn geboren na 1 januari 2005, maar voor het toeslagpartnerschap met de gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag begon.
 • 11. Nabestaanden overleden aanvragers • Circa 200 overleden gedupeerden gemeld. • In totaal zijn er 10.000 aanvragers overleden in de periode sinds 1 januari 2005. Circa 2 procent gedupeerd. Verwachting is dat het aantal overleden gedupeerden de 200 niet ver overschrijdt. • Begunstigde is toeslagpartner of – indien niet aanwezig – de kinderen. • Zelfstandige aanspraak op de herstelregelingen • 30k • IB • Werkelijke schade – via amendement • Brede ondersteuning • Schuldenaanpak (alleen schulden overledenen en toeslagpartner)
 • 12. Nabestaandenregelingen • Erkenning bieden • Twee regelingen: • Nabestaanden overleden kinderen • Nabestaanden overleden gedupeerde aanvragers • UHT wijst de begunstigde aan van de regeling • Inwerkingtreding nog onbekend – invulling geven aan amendement • Werkelijke schade overledenen of toeslagpartner via nabestaanden vergoeden NB; houdt geen rekening met erfrecht
 • 13. Nabestaanden overleden kinderen • Circa 400 kinderen overleden in de periode van 1 januari 2005 tot aan inwerkingtreding Wht (4 november 2022) • Begunstigde is toeslagpartner, kinderen of ouders • Leeftijdsgebonden tegemoetkoming – leeftijd op 1 juli 2023 • Brede ondersteuning • Termijn indienen aanvraag 6 maanden
 • 14. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link