(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
(Be)spreekuur hersteloperatie
Ex-partner regeling
6 juli 2023
Agenda
• Opening
• Mededelingen
• Onderwerp bespreekuur: Ex-partner regeling
• Planning (be)spreekuren komende periode
• Afsluiting
Mededelingen
- Zomerperiode
- Is uw gemeente goed bereikbaar voor jongeren?
- Nieuwe data trainingen hersteloperatie in najaar
- Status Kindregeling aanvulling/aanpassing
Aanleiding Ex-partnerregeling
De kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd door 1 ouder. Zodat ook de compensatie
naar 1 ouder gaat: de aanvrager. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden.
In sommige situaties kan dit tot vervelende situaties leiden. Bijvoorbeeld als
toeslagpartners niet meer bij elkaar zijn. Het kabinet heeft daarom besloten om ook ex-
toeslagpartners te compenseren.
Ontstaan 1
Hersteloperatie was gericht op de aanvrager kinderopvangtoeslag en
niet op toeslagpartner.
De aanvrager ontving/ontvangt het compensatiebedrag +
De aanvrager en dienst huidige toeslagpartner hebben
schuldenaanpak
àVoelt wrang door veelal gelijke betrokkenheid bij kinderen en
financiële en gezondheidschade.
àIn oktober 2021 werd een concreet voorstel aangeboden aan de
Tweede Kamer voor expartnerregeling.
Ontstaan 2
àMet het compensatiebedrag kwam een oproep om het
bedrag naar rato te verdelen : dit is niet altijd mogelijk.
Door expartnerregeling toch zelfstandig toegang
tot compensatiebedrag.
àEx toeslagpartner heeft nu geen aanspraak op
schuldenaanpak. Dit kan leiden tot een niet altijd evenredig
deel in het herstel.
àEr heerste een gevoel van gebrek aan erkenning als
gedupeerde bij ex-(toeslag)partners.
Aanvullend wetsvoortel / Planning
Naast de wet Hersteloperatie Toeslagen wordt voor gedupeerde ex-toeslagpartners een
aanvullende wet voorbereid. Dit wetsvoorstel is 28 april 2023 aan de Tweede Kamer
voorgelegd.
Op 20 juni stemde de Tweede Kamer in met het voorstel. De Eerste Kamer behandelt
het aanvullende wetsvoorstel naar verwachting op 11 juli 2023, en stemmen zij er nog
dezelfde dag over of op de dag erna (12 juli).
Als de Eerste Kamer instemt dan kan de regeling voor ex-toeslagpartners naar
verwachting in het derde kwartaal van 2023 van start gaan.
Wat omvat deze aanvulling?
• Een forfaitair compensatiebedrag van EURO 10.000
• Een schuldenaanpak voor de publieke en private schulden, conform de
aangemelde ouder, m.u.v. einddatum beëindiging Msnp-Wsnp
• Brede ondersteuning op de 5 leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en
werk) door gemeenten
• De Belastingdienst bepaalt wie ex-partner is, d.w.z. wie ervoor in aanmerking
komt
• Toegang tot CWS als de ex-partner aantoonbaar meer schade heeft geleden.
Wat is anders dan de voorgaande regelingen?
• Je hebt pas recht op brede ondersteuning als je erkend bent. Niet als je
bent aangemeld.
• Datum waarvoor een schuldregelingsovereenkomst moet zijn getekend wordt
de datum van de inwerkingtreding van de Wet aanvullende regelingen.
Wat is de verwachting voor gemeenten?
• In werking treding september 2023, dus na de zomer
• Workload??
Hoeveel expartners zijn er?
• De inschatting is dat tussen de 7.000 en 9.800 personen aan de
definitie van ex-partner voldoen.
• Nogmaals wie dit zijn bepaalt de Belastingdienst
Brede ondersteuning voor ex-partners
• Ex-partners kunnen in aanmerking komen Brede ondersteuning.
Deze ondersteuning is gericht op een nieuwe start.
Let op! Ex(toeslag)partners en hun gezin kunnen pas vanaf
erkenning door UHT terecht bij gemeente voor brede ondersteuning!
• Ook Gedupeerde ex-toeslagpartners die woonachtig zijn in het
buitenland kunnen ook brede ondersteuning krijgen vanuit het
OTB.
Toegang tot Commissie werkelijke schade
Als zij aantoonbaar meer schade dan het uitgekeerde forfaitaire
bedrag van €10.000 hebben geleden kunnen zij aanvraag doen
bij Commissie werkelijke schade (CWS) voor compensatie voor
aanvullende schade.
Het kan gaan om materiële als om immateriële schade
Rechtsbijstand
• Erkend gedupeerde ex(toeslag)partners kunnen – net als aanvragers –
kosteloos rechtsbijstand ontvangen voor het indienen van een verzoek
bij de CWS.
Schuldenaanpak
Als expartner als gedupeerde wordt
erkend komt hij/zij in aanmerking
voor schulden aanpak.
• Wat houdt deze schuldenaanpak
in?
• Een (beperkte) oplossing wordt
geboden voor private en publieke
schulden
• Een oplossing voor ex-partners in een
Msnp of Wsnp traject.
Wat als een ex(toeslag)partner private schulden heeft?
Indien de private betaalachterstand aan de onderstaande cumulatieve voorwaarden
voldoet, kan deze worden ingediend bij het Sociale Banken Nederland (SBN) loket
1.Deze betrekking heeft op de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021;
2.Opeisbaar was op 1 juni 2021;
3.Openstaat op het moment van indienen van de aanvraag tot overname bij SBN.
Als een ex(toeslagpartner) in een Msnp of Wsnp traject zit
Een erkend gedupeerde ex-partners komt in aanmerking voor het
versneld beëindigen van de buitengerechtelijke of wettelijke
schuldregeling als:
• Zij voor inwerkingtreding voor het aanvullend wetsvoorstel een
schuldregelingsovereenkomst hebben getekend;
• Of indien voor het aanvullend wetsvoorstel een Wsnp is toegepast;
• De aanvraag voor het beëindigen van de regeling is gelijk aan de
afspraken voor de aanvragers.
Restschulden
• Aansluiten bij schulden aanpak voor
aanvragers à niet alle schulden
expartners worden opgelost.
• Er zit lange tijd tussen aankondiging
schuldenaanpek en de uitvoering.
• Wat kan er gebeurt zijn?
• Extra schulden gemaakt in de
tussentijd. (worden niet
meegenomen in
schuldenaanpak)
• De wetgever geeft aan dat het niet wenselijk is om een ruimere schuldenaanpak
voor ex-partners op te stellen.
• Aansluiten bij deze peildatum beter uitvoerbaar, omdat het geen aanpassingen
van systemen vereist.
Wat kan een gemeente dan doen bij restschulden
van een ex(toeslag)partner?
• Bij financiële zorgen en/of restschulden kunnen gemeenten via de
Brede ondersteuning vaststellen wat de ex-partner nodig heeft.
• Denk aan budgetbeheer of schuldregeling/schuldhulpverlenining
onder kopje financien.
Kinderen van de ex-partner
• Als ex-partner als gedupeerde wordt erkend, vallen zijn/haar kinderen ex-partner
onder voorwaarden binnen reikwijdte kindregeling.
• De doelgroep van de kindregeling wordt uitgebreid met:
1. Kinderen die geboren zijn voor het toeslagpartnerschap tussen de ex-partner
en de gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag en op 1 januari
2005 jonger moet zijn geweest dan 21 jaar
2. Kinderen die zijn geboren na 1 januari 2005, maar voor het
toeslagpartnerschap met de gedupeerde aanvrager van een
kinderopvangtoeslag begon.
• Deze kinderen kunnen zich melden voor Brede ondersteuning
Wat als een kind geboren is na het eindigen van het
toeslagpartnerschap met de gedupeerde
aanvrager?
• Kinderen die na het eindigen van het toeslagpartnerschap met de
gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag zijn geboren
+
• Kinderen die tijdens het toeslagpartnerschap bij een andere persoon
dan de gedupeerde aanvrager zijn geboren,
• Komen NIET in aanmerking
Tot slot
Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief
E-mail: hersteloperatie@vng.nl
Bellen: 070 – 373 82 32
Routekaart: vng.nl
Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG
Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
1 von 22

Recomendados

(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWSVNG Realisatie
66 views12 Folien
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS von
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWSVNG Realisatie
106 views15 Folien
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...VNG Realisatie
150 views21 Folien
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam von
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede HulpteamVNG Realisatie
89 views13 Folien
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten von
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocatenVNG Realisatie
100 views11 Folien
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT von
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTBespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTVNG Realisatie
65 views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute VaststellingsovereenkomstenVNG Realisatie
137 views10 Folien
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten von
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeentenVNG Realisatie
79 views24 Folien
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - KindregelingVNG Realisatie
242 views13 Folien
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuningVNG Realisatie
251 views15 Folien
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen von
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragenVNG Realisatie
233 views11 Folien
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf von
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdfVNG Realisatie
99 views16 Folien

Was ist angesagt?(20)

(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie137 views
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie242 views
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning
VNG Realisatie251 views
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen von VNG Realisatie
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
VNG Realisatie233 views
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
VNG Realisatie99 views
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW von VNG Realisatie
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
VNG Realisatie81 views
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
VNG Realisatie117 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
VNG Realisatie86 views
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
VNG Realisatie87 views
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
VNG Realisatie68 views
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
VNG Realisatie204 views
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
VNG Realisatie82 views
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
VNG Realisatie114 views
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen
VNG Realisatie87 views
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie155 views

Similar a (Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling

(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden von
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schuldenVNG Realisatie
188 views9 Folien
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden von
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schuldenVNG Realisatie
40 views29 Folien
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...VNG Realisatie
82 views13 Folien
(Be)spreekuur Toeslagen - 2 november - alles over cak en zorgverzekering von
(Be)spreekuur Toeslagen - 2 november - alles over cak en zorgverzekering(Be)spreekuur Toeslagen - 2 november - alles over cak en zorgverzekering
(Be)spreekuur Toeslagen - 2 november - alles over cak en zorgverzekeringVNG Realisatie
136 views8 Folien
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending von
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzendingVNG Realisatie
50 views12 Folien
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...VNG Realisatie
100 views15 Folien

Similar a (Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(20)

(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
VNG Realisatie188 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
VNG Realisatie40 views
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von VNG Realisatie
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
VNG Realisatie82 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 2 november - alles over cak en zorgverzekering von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 2 november - alles over cak en zorgverzekering(Be)spreekuur Toeslagen - 2 november - alles over cak en zorgverzekering
(Be)spreekuur Toeslagen - 2 november - alles over cak en zorgverzekering
VNG Realisatie136 views
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending von VNG Realisatie
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
VNG Realisatie50 views
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von VNG Realisatie
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
VNG Realisatie100 views
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare von VNG Realisatie
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
VNG Realisatie252 views
Factsheet schenken en eigen woning von Paul Willems
Factsheet schenken en eigen woningFactsheet schenken en eigen woning
Factsheet schenken en eigen woning
Paul Willems107 views
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
VNG Realisatie247 views
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
VNG Realisatie131 views
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
VNG Realisatie37 views
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie24 views
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015 von KING
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
KING602 views
(be)spreekuur toeslagen - 31 augustus 2021 - aanvraag beëindigen msnp slides... von VNG Realisatie
(be)spreekuur toeslagen - 31 augustus 2021 - aanvraag beëindigen msnp slides...(be)spreekuur toeslagen - 31 augustus 2021 - aanvraag beëindigen msnp slides...
(be)spreekuur toeslagen - 31 augustus 2021 - aanvraag beëindigen msnp slides...
VNG Realisatie175 views
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage
VNG Realisatie54 views
Hypotheekbond Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h... von Jeroen Oversteegen
Hypotheekbond  Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...Hypotheekbond  Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...
Hypotheekbond Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...
Jeroen Oversteegen486 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS
VNG Realisatie97 views
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022 von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
VNG Realisatie76 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
VNG Realisatie24 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
66 views13 Folien
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2VNG Realisatie
46 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie10 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie22 views
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
VNG Realisatie43 views
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
VNG Realisatie40 views

(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling

 • 2. Agenda • Opening • Mededelingen • Onderwerp bespreekuur: Ex-partner regeling • Planning (be)spreekuren komende periode • Afsluiting
 • 3. Mededelingen - Zomerperiode - Is uw gemeente goed bereikbaar voor jongeren? - Nieuwe data trainingen hersteloperatie in najaar - Status Kindregeling aanvulling/aanpassing
 • 4. Aanleiding Ex-partnerregeling De kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd door 1 ouder. Zodat ook de compensatie naar 1 ouder gaat: de aanvrager. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden. In sommige situaties kan dit tot vervelende situaties leiden. Bijvoorbeeld als toeslagpartners niet meer bij elkaar zijn. Het kabinet heeft daarom besloten om ook ex- toeslagpartners te compenseren.
 • 5. Ontstaan 1 Hersteloperatie was gericht op de aanvrager kinderopvangtoeslag en niet op toeslagpartner. De aanvrager ontving/ontvangt het compensatiebedrag + De aanvrager en dienst huidige toeslagpartner hebben schuldenaanpak àVoelt wrang door veelal gelijke betrokkenheid bij kinderen en financiële en gezondheidschade. àIn oktober 2021 werd een concreet voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer voor expartnerregeling.
 • 6. Ontstaan 2 àMet het compensatiebedrag kwam een oproep om het bedrag naar rato te verdelen : dit is niet altijd mogelijk. Door expartnerregeling toch zelfstandig toegang tot compensatiebedrag. àEx toeslagpartner heeft nu geen aanspraak op schuldenaanpak. Dit kan leiden tot een niet altijd evenredig deel in het herstel. àEr heerste een gevoel van gebrek aan erkenning als gedupeerde bij ex-(toeslag)partners.
 • 7. Aanvullend wetsvoortel / Planning Naast de wet Hersteloperatie Toeslagen wordt voor gedupeerde ex-toeslagpartners een aanvullende wet voorbereid. Dit wetsvoorstel is 28 april 2023 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Op 20 juni stemde de Tweede Kamer in met het voorstel. De Eerste Kamer behandelt het aanvullende wetsvoorstel naar verwachting op 11 juli 2023, en stemmen zij er nog dezelfde dag over of op de dag erna (12 juli). Als de Eerste Kamer instemt dan kan de regeling voor ex-toeslagpartners naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 van start gaan.
 • 8. Wat omvat deze aanvulling? • Een forfaitair compensatiebedrag van EURO 10.000 • Een schuldenaanpak voor de publieke en private schulden, conform de aangemelde ouder, m.u.v. einddatum beëindiging Msnp-Wsnp • Brede ondersteuning op de 5 leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk) door gemeenten • De Belastingdienst bepaalt wie ex-partner is, d.w.z. wie ervoor in aanmerking komt • Toegang tot CWS als de ex-partner aantoonbaar meer schade heeft geleden.
 • 9. Wat is anders dan de voorgaande regelingen? • Je hebt pas recht op brede ondersteuning als je erkend bent. Niet als je bent aangemeld. • Datum waarvoor een schuldregelingsovereenkomst moet zijn getekend wordt de datum van de inwerkingtreding van de Wet aanvullende regelingen.
 • 10. Wat is de verwachting voor gemeenten? • In werking treding september 2023, dus na de zomer • Workload??
 • 11. Hoeveel expartners zijn er? • De inschatting is dat tussen de 7.000 en 9.800 personen aan de definitie van ex-partner voldoen. • Nogmaals wie dit zijn bepaalt de Belastingdienst
 • 12. Brede ondersteuning voor ex-partners • Ex-partners kunnen in aanmerking komen Brede ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op een nieuwe start. Let op! Ex(toeslag)partners en hun gezin kunnen pas vanaf erkenning door UHT terecht bij gemeente voor brede ondersteuning! • Ook Gedupeerde ex-toeslagpartners die woonachtig zijn in het buitenland kunnen ook brede ondersteuning krijgen vanuit het OTB.
 • 13. Toegang tot Commissie werkelijke schade Als zij aantoonbaar meer schade dan het uitgekeerde forfaitaire bedrag van €10.000 hebben geleden kunnen zij aanvraag doen bij Commissie werkelijke schade (CWS) voor compensatie voor aanvullende schade. Het kan gaan om materiële als om immateriële schade
 • 14. Rechtsbijstand • Erkend gedupeerde ex(toeslag)partners kunnen – net als aanvragers – kosteloos rechtsbijstand ontvangen voor het indienen van een verzoek bij de CWS.
 • 15. Schuldenaanpak Als expartner als gedupeerde wordt erkend komt hij/zij in aanmerking voor schulden aanpak. • Wat houdt deze schuldenaanpak in? • Een (beperkte) oplossing wordt geboden voor private en publieke schulden • Een oplossing voor ex-partners in een Msnp of Wsnp traject.
 • 16. Wat als een ex(toeslag)partner private schulden heeft? Indien de private betaalachterstand aan de onderstaande cumulatieve voorwaarden voldoet, kan deze worden ingediend bij het Sociale Banken Nederland (SBN) loket 1.Deze betrekking heeft op de periode tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021; 2.Opeisbaar was op 1 juni 2021; 3.Openstaat op het moment van indienen van de aanvraag tot overname bij SBN.
 • 17. Als een ex(toeslagpartner) in een Msnp of Wsnp traject zit Een erkend gedupeerde ex-partners komt in aanmerking voor het versneld beëindigen van de buitengerechtelijke of wettelijke schuldregeling als: • Zij voor inwerkingtreding voor het aanvullend wetsvoorstel een schuldregelingsovereenkomst hebben getekend; • Of indien voor het aanvullend wetsvoorstel een Wsnp is toegepast; • De aanvraag voor het beëindigen van de regeling is gelijk aan de afspraken voor de aanvragers.
 • 18. Restschulden • Aansluiten bij schulden aanpak voor aanvragers à niet alle schulden expartners worden opgelost. • Er zit lange tijd tussen aankondiging schuldenaanpek en de uitvoering. • Wat kan er gebeurt zijn? • Extra schulden gemaakt in de tussentijd. (worden niet meegenomen in schuldenaanpak) • De wetgever geeft aan dat het niet wenselijk is om een ruimere schuldenaanpak voor ex-partners op te stellen. • Aansluiten bij deze peildatum beter uitvoerbaar, omdat het geen aanpassingen van systemen vereist.
 • 19. Wat kan een gemeente dan doen bij restschulden van een ex(toeslag)partner? • Bij financiële zorgen en/of restschulden kunnen gemeenten via de Brede ondersteuning vaststellen wat de ex-partner nodig heeft. • Denk aan budgetbeheer of schuldregeling/schuldhulpverlenining onder kopje financien.
 • 20. Kinderen van de ex-partner • Als ex-partner als gedupeerde wordt erkend, vallen zijn/haar kinderen ex-partner onder voorwaarden binnen reikwijdte kindregeling. • De doelgroep van de kindregeling wordt uitgebreid met: 1. Kinderen die geboren zijn voor het toeslagpartnerschap tussen de ex-partner en de gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag en op 1 januari 2005 jonger moet zijn geweest dan 21 jaar 2. Kinderen die zijn geboren na 1 januari 2005, maar voor het toeslagpartnerschap met de gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag begon. • Deze kinderen kunnen zich melden voor Brede ondersteuning
 • 21. Wat als een kind geboren is na het eindigen van het toeslagpartnerschap met de gedupeerde aanvrager? • Kinderen die na het eindigen van het toeslagpartnerschap met de gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag zijn geboren + • Kinderen die tijdens het toeslagpartnerschap bij een andere persoon dan de gedupeerde aanvrager zijn geboren, • Komen NIET in aanmerking
 • 22. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link