Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie (Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling (20)

Weitere von VNG Realisatie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling

 1. 1. Gegevensuitwisseling in het kader van de Wgs Programma Verbinden Schuldendomein Tjeert Poelman, VNG Realisatie Gerard van der Steen, VNG Realisatie 26 september 2022
 2. 2. Onderwerpen bespreekuur 1. Programma Verbinden schuldendomein 2. Gegevensuitwisseling : 1. Wat is de bedoeling 2. Wat is nu gerealiseerd 3. Wat moet nog geregeld worden 3. Ervaringen delen 4. Welke ondersteuning nodig vanuit VNG Realisatie? 5. Vragen (interactieve bijeenkomst) Programma Verbinden Schuldendomein - (be)spreekuren VNG Realisatie (slideshare.net)
 3. 3. Aanpak kabinet 1. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025) 2. Kamerbrief, Min SZW, 12-7-2022, 5 speerpunten, waarvan 3 met schulden • Meer preventie van geldzorgen • Sneller perspectief op een financieel zorgeloze toekomst • Een overheid die voor mensen werkt 3. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetgeving: professionaliseren van processen, dienstverlening en informatievoorziening schuldendomein (jaarplan 2022, VNG) 4. Prinsjesdag 20 september 2022 !! (Link Kamerbrief)
 4. 4. Wetten schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeentenbij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging BeslagvrijeVoet (1-1-2021) WSKD Stroomlijningketenvoor derdenbeslag (datumvolgt) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 5. 5. • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) www.vng.nl/schulden Schulden@vng.nl Meer weten?
 6. 6. Gegevensuitwisseling – de bedoeling (Waarom) 1. Inwoner ontzorgen 2. Schuldhulpverlener ondersteunen (efficiëntere en effectievere schuldhulpverlening)
 7. 7. Gegevensuitwisseling – hoe • Inlichtingenplicht van de inwoner vervalt; • De schuldhulpverlener vraagt in een vroeg stadium gegevens op; • Niet meer ‘achter de inwoner aan’ voor informatie, direct starten met begeleiding; • Door ontzorgen en ondersteunen een duurzame oplossing en resultaat; • Nazorg leveren.
 8. 8. De wondervraag voor de schuldhulpverlener • Stel je wordt morgen wakker en je kan opeens snel het plan van aanpak opstellen. Wat is er veranderd?
 9. 9. Gegevensuitwisseling, de schuldhulpverlener aan zet * tabel 2 Memorie van Toelichting *
 10. 10. Gegevensuitwisseling, de schuldhulpverlener aan zet * * tabel 2 Memorie van Toelichting
 11. 11. Gegevensuitwisseling, de schuldhulpverlener aan zet * * tabel 2 Memorie van Toelichting
 12. 12. Gegevensuitwisseling, de schuldhulpverlener aan zet * * tabel 2 Memorie van Toelichting
 13. 13. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening Artikel Onderwerp 13 Gegevensverstrekking voor het besluit tot verlenen van schuldhulp 14 Gegevensverstrekking van inkomsten en vermogen voor vaststelling plan van aanpak 15 Gegevensverstrekking van openstaande vorderingen en betalingsverplichtingen voor vaststelling van plan van aanpak 17 Vroegsignalering, Gerechtsdeurwaarders, Bewindvoerder en Kredietverstrekker Bron: Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
 14. 14. Stap voor stap……
 15. 15. Vroegsignalering
 16. 16. Toegang Schuldhulpverlening
 17. 17. Plan van aanpak (1)
 18. 18. Plan van aanpak (2)
 19. 19. Meldingen
 20. 20. Aansluiten op voorzieningen Suwinet- inkijk (BKWI) Portaal schuldhulp- verlening Inleesfunctie (Suwinet) Diginetwerk/Beveiligde internetverbinding X X X E-herkenning - X - SubOIN - X - Ingevuld aanvraagformulier X X X Gemeente voert zelf schuldhulpverlening uit of heeft deze taken gemandateerd aan een partij. X X X BRP autorisatie X - X Vermelden applicatiebeheerder, gemandateerde (contactpersoon voor BKWI) en Security Officer X X X Kosten voorziening (Ja/Nee)* Nee Nee Nee *Er zijn wel kosten verbonden aan diginetwerkverbinding/internetverbinding, E-herkenning en SubOIN)
 21. 21. Informatie via Inlichtingenbureau • Stappenplan aanmelding Portaal Schuldhulpverlening.pdf (inlichtingenbureau.nl) • E-Herkenning /OIN /SubOIN • Belasting- en toeslaggegevens (inlichtingenbureau.nl) • Per Oktober 2022 • Handreiking Belastingdienstgegevens voor SHV.pdf (inlichtingenbureau.nl) • Veelgestelde vragen belasting- en toeslaggegevens (inlichtingenbureau.nl) • Centrale Rekenvoorziening beslagvrije voet (BVV) (inlichtingenbureau.nl)
 22. 22. Suwinet-Inkijk via BKWI • BKWI - Wgs • BKWI - Procedure aansluiting Suwinet-Inkijk voor uitvoering van de Wgs • Aandachtspunt: Ensia verantwoording. Aanvraagformulier Suwinet-Inkijk beschikbaar Voordat u gebruik kunt maken van Suwinet-Inkijk, zult u via een formulier bij BKWI een aansluiting op Suwinet-Inkijk moeten aanvragen. Mail naar suwidesk@bkwi.nl om het aanmeldformulier op te vragen.
 23. 23. Actualiteit • Suwinet-inkijk (1-login per september 2022 beschikbaar voor gemandateerde organisaties) • Inleesfunctie Suwinet (per november 2022 beschikbaar). Afhankelijk ook van je eigen software leverancier. • Portaal schuldhulpverlening (belastingdienstgegevens per oktober 2022 beschikbaar) Ook voor shv voor ondernemers! • Beveiligde internetverbinding voor (gemandateerde) private partijen om aan te sluiten op voorzieningen zoals Suwinet of het Portaal Schuldhulpverlening (november 2022).
 24. 24. Ervaringen
 25. 25. Ondersteuning nodig van VNG-Realisatie?
 26. 26. (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sc hulden_spreekuur Datum Toelichting Sessie 3-10-2022 Monitoring en verantwoording vroegsignalering - Best practices delen. Slim omgaan met data voor een effectieve opvolging vroegsignalering. Van 14.00 uur tot 15.00 uur! Samenwerksessie 6-10-2022 Is je gemeente wettenproof? Interactieve sessie en quiz door uitvoering wetten in het schuldendomein (Be)spreekuur 10-10-2022 Informatie delen met nieuwe wethouders en gemeente raad – hoe neem je hen mee door ontwikkelingen? (Be)spreekuur 13-10-2022 Vroegsignalering en particulieren verhuurders Expertmeeting 1-11-2022 Brede samenloop, sessie CDW (Be)spreekuur 3-11-2022 Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken amenwerken binnen gemeente ihk van schulden Samenwerksessie 7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen (Be)spreekuur 9-11-2022 Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en communicatie naar inwoners (Be)spreekuur

Hinweis der Redaktion

 • Verbreding beslagregister:
 • In tabel 2 van de Memorie van Toelichting staan de verschillende bronnen die de schuldhulpverlener kan bevragen.
 • In tabel 2 van de Memorie van Toelichting staan de verschillende bronnen die de schuldhulpverlener kan bevragen.
 • In tabel 2 van de Memorie van Toelichting staan de verschillende bronnen die de schuldhulpverlener kan bevragen.
 • In tabel 2 van de Memorie van Toelichting staan de verschillende bronnen die de schuldhulpverlener kan bevragen.

×