(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
(Be)spreekuur hersteloperatie
Commissie Werkelijke Schade (CWS)
29 juni 2023
Agenda
• Opening
• CWS: achtergrond en plaats in financieel proces, werkwijze, actuele
cijfers, actuele ontwikkelingen, waar kunnen gemeenten bijdragen
• Planning (be)spreekuren
• Afsluiting
Financieel herstel UHT
Aan-
melding
Eerste
toets
Beschikking
+ betaling
Catshuisregeling
Integrale
beoordeling
Beschikking
(+ betaling
aanvullende
compensatie)
Beschikking
+ betaling
compensatie
Gedupeerd
Gedupeerd
Gedupeerd
Versnelde
integrale
beoordeling
(VIB) +
negatieve
beschikking
=
Niet
gedupeerd
Nazorg
Nazorg
Niet gedupeerd
CWS
Beschikking
Negatieve
beschikking
Catshuisregeling
CWS: achtergrond en werkwijze
• Onafhankelijk adviesorgaan aan UHT
• Aanvullende materiële en immateriële schade na IB
• CWS berekent op basis van een verzoek een ouder de aanvullende werkelijke schade. De
ouder kan verzoeken om een toelichtingsgesprek.
• Advies op basis van
q Causaal verband
q Aannemelijkheid
q Ruimhartigheid
• UHT werkt op basis van forfaits.
• CWS werkt met casuïstische bedragen op basis van de specifieke situatie van de verzoeker.
• Gratis rechtsbijstand (advocaat of letselschadeadvocaat) ~ 20 uur/€ 1.950,-.
CWS: goed om te weten
CWS verrekent geen zaken die vergoed zijn via de brede ondersteuning.
Deze vraag was wel opgenomen in een eerdere versie van het aanvraagformulier, maar er zijn
geen casussen bekend waarbij verrekening heeft plaatsgevonden.
Urgentie is in principe niet mogelijk.
Verzoeken van ouders worden geweigerd en deze casussen worden doorverwezen naar BHT om
te bezien wat voor hen gedaan kan worden.
CWS: goed om te weten (2)
Advocaten: kosten kunnen vergoed worden via de Raad voor de
rechtsbijstand of men kan dit zelf regelen binnen de norm.
• Ook inzet van een letselschadespecialist kan binnen die norm.
• Voor wat betreft de rechtsbijstand op uurtariefbasis geldt dat de keuze om je als ouder te laten
bijstaan door een gemachtigde eenmaal wordt vergoed tot een maximum van 20 uur met een
maximaal uurtarief van € 250 inclusief kantoorkosten, exclusief btw.
• De kosten zijn in de procedure/berekening bij de IB al meegenomen op basis van een forfaitair
bedrag. Aanvullend kan bij CWS eventueel aangevuld worden met 3 uur.
• Kosten ivm bezwaar bij IB en/of CWS worden apart berekend. Daar zit geen maximum aan qua
aantal uren, wel aan het uurtarief.
CWS: cijfers (mei 2023)
CWS: actuele ontwikkelingen
1. De lange wachttijd/doorlooptijd.
2. Het ontwikkelen van alternatieven zoals VSO.
2. Extra personeel: er zijn 150 extra mensen nodig.
CWS: waar kunnen gemeenten bijdragen
• Het scheppen van reële verwachtingen ten aanzien van CWS
Tot op heden zijn er 308 eindbeschikkingen na CWS:
q In 21% van de aanvragen levert dit geen aanvullende schadevergoeding op
q In 28% van de aanvragen komt schadebedrag tussen de EUR 10.000 - 20.000 uit
q In 11% van de aanvragen komt tussen de EUR 20.000 - 30.000 uit
q In 21% van de aanvragen komt boven de EUR 30.000 uit (40 stuks)
CWS: waar kunnen gemeenten bijdragen (2)
• Het goed en volledig invullen van het aanvraagformulier
De bedoeling is dat het verhaal van de ouders duidelijk wordt na het invullen. Dat is vaak niet het
geval. Als het gaat om bewijs en onderbouwing moet men iets aannemelijk maken. Voorbeeld: het
fulltime werken van beide ouders impliceert dat er vervangende opvang is geweest.
Commissie Werkelijke Schade: meer informatie en
contact
• Website:
https://www.werkelijkeschade.nl/
• Contactgegevens (email):
contact@schadedoortoeslagen.nl
Tot slot
Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief
E-mail: hersteloperatie@vng.nl
Bellen: 070 – 373 82 32
Routekaart: vng.nl
Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG
Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
1 von 12

Recomendados

(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregelingVNG Realisatie
147 views22 Folien
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS von
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWSVNG Realisatie
106 views15 Folien
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongerenVNG Realisatie
87 views13 Folien
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuningVNG Realisatie
251 views15 Folien
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...VNG Realisatie
150 views21 Folien
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling von
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - KindregelingVNG Realisatie
114 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
44 views14 Folien
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingenVNG Realisatie
88 views14 Folien
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW von
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWVNG Realisatie
81 views12 Folien
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten von
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocatenVNG Realisatie
100 views11 Folien
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuningVNG Realisatie
117 views11 Folien
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen von
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelenVNG Realisatie
87 views9 Folien

Was ist angesagt?(20)

(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW von VNG Realisatie
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
VNG Realisatie81 views
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
VNG Realisatie100 views
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
VNG Realisatie117 views
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Proces aanvullende middelen
VNG Realisatie87 views
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
VNG Realisatie203 views
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
VNG Realisatie68 views
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie242 views
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT von VNG Realisatie
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTBespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
VNG Realisatie65 views
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
VNG Realisatie95 views
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen von VNG Realisatie
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
VNG Realisatie233 views
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
VNG Realisatie112 views
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
VNG Realisatie99 views
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
(Be)spreekuur - 13 april 2023 - SiSa, Spuk en accountantscontrole
VNG Realisatie87 views
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
(Be)spreekuur 30 juni 2022 Nazorg.pdf
VNG Realisatie81 views
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie154 views
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
VNG Realisatie86 views
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
VNG Realisatie89 views

Similar a (Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS

(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuningVNG Realisatie
37 views15 Folien
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn von
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijnVNG Realisatie
140 views18 Folien
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud... von
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...VNG Realisatie
88 views12 Folien
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...VNG Realisatie
100 views15 Folien
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS von
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWSVNG Realisatie
97 views16 Folien
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...VNG Realisatie
82 views13 Folien

Similar a (Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(20)

(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
VNG Realisatie37 views
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn von VNG Realisatie
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
VNG Realisatie140 views
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
VNG Realisatie88 views
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von VNG Realisatie
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
VNG Realisatie100 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS
(Be)spreekuur Toeslagen - 23 november - CWS
VNG Realisatie97 views
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von VNG Realisatie
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
VNG Realisatie82 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
VNG Realisatie24 views
(be)spreekuur 30 september 2020: Praktijkvoorbeelden bepalen rol cdw von VNG Realisatie
(be)spreekuur 30 september 2020: Praktijkvoorbeelden bepalen rol cdw(be)spreekuur 30 september 2020: Praktijkvoorbeelden bepalen rol cdw
(be)spreekuur 30 september 2020: Praktijkvoorbeelden bepalen rol cdw
VNG Realisatie169 views
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare von VNG Realisatie
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
VNG Realisatie252 views
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending von VNG Realisatie
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
VNG Realisatie50 views
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze... von VNG Realisatie
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
VNG Realisatie84 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 20 oktober - Special voor invorderaars slideshare von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 20 oktober - Special voor invorderaars slideshare(Be)spreekuur Toeslagen - 20 oktober - Special voor invorderaars slideshare
(Be)spreekuur Toeslagen - 20 oktober - Special voor invorderaars slideshare
VNG Realisatie177 views
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren
VNG Realisatie20 views
(be)spreekuur toeslagen - 31 augustus 2021 - aanvraag beëindigen msnp slides... von VNG Realisatie
(be)spreekuur toeslagen - 31 augustus 2021 - aanvraag beëindigen msnp slides...(be)spreekuur toeslagen - 31 augustus 2021 - aanvraag beëindigen msnp slides...
(be)spreekuur toeslagen - 31 augustus 2021 - aanvraag beëindigen msnp slides...
VNG Realisatie175 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
VNG Realisatie247 views
(Be)spreekuur - 15 december 2021 - Dit verandert er in januari 2022 (Wvbvv) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 15 december 2021 - Dit verandert er in januari 2022 (Wvbvv)(Be)spreekuur - 15 december 2021 - Dit verandert er in januari 2022 (Wvbvv)
(Be)spreekuur - 15 december 2021 - Dit verandert er in januari 2022 (Wvbvv)
VNG Realisatie59 views
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen von VNG Realisatie
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen
VNG Realisatie469 views
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx
(Be)spreekuur - 21 april 2022 - VGR en Enquete.pptx
VNG Realisatie101 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
30 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
9 views15 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
63 views13 Folien
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2VNG Realisatie
46 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie9 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie63 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie9 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie21 views
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
VNG Realisatie41 views
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie24 views
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
(Be)spreekuur - 1 juni 2023 - Ouderinitiatieven
VNG Realisatie40 views

(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS

 • 2. Agenda • Opening • CWS: achtergrond en plaats in financieel proces, werkwijze, actuele cijfers, actuele ontwikkelingen, waar kunnen gemeenten bijdragen • Planning (be)spreekuren • Afsluiting
 • 3. Financieel herstel UHT Aan- melding Eerste toets Beschikking + betaling Catshuisregeling Integrale beoordeling Beschikking (+ betaling aanvullende compensatie) Beschikking + betaling compensatie Gedupeerd Gedupeerd Gedupeerd Versnelde integrale beoordeling (VIB) + negatieve beschikking = Niet gedupeerd Nazorg Nazorg Niet gedupeerd CWS Beschikking Negatieve beschikking Catshuisregeling
 • 4. CWS: achtergrond en werkwijze • Onafhankelijk adviesorgaan aan UHT • Aanvullende materiële en immateriële schade na IB • CWS berekent op basis van een verzoek een ouder de aanvullende werkelijke schade. De ouder kan verzoeken om een toelichtingsgesprek. • Advies op basis van q Causaal verband q Aannemelijkheid q Ruimhartigheid • UHT werkt op basis van forfaits. • CWS werkt met casuïstische bedragen op basis van de specifieke situatie van de verzoeker. • Gratis rechtsbijstand (advocaat of letselschadeadvocaat) ~ 20 uur/€ 1.950,-.
 • 5. CWS: goed om te weten CWS verrekent geen zaken die vergoed zijn via de brede ondersteuning. Deze vraag was wel opgenomen in een eerdere versie van het aanvraagformulier, maar er zijn geen casussen bekend waarbij verrekening heeft plaatsgevonden. Urgentie is in principe niet mogelijk. Verzoeken van ouders worden geweigerd en deze casussen worden doorverwezen naar BHT om te bezien wat voor hen gedaan kan worden.
 • 6. CWS: goed om te weten (2) Advocaten: kosten kunnen vergoed worden via de Raad voor de rechtsbijstand of men kan dit zelf regelen binnen de norm. • Ook inzet van een letselschadespecialist kan binnen die norm. • Voor wat betreft de rechtsbijstand op uurtariefbasis geldt dat de keuze om je als ouder te laten bijstaan door een gemachtigde eenmaal wordt vergoed tot een maximum van 20 uur met een maximaal uurtarief van € 250 inclusief kantoorkosten, exclusief btw. • De kosten zijn in de procedure/berekening bij de IB al meegenomen op basis van een forfaitair bedrag. Aanvullend kan bij CWS eventueel aangevuld worden met 3 uur. • Kosten ivm bezwaar bij IB en/of CWS worden apart berekend. Daar zit geen maximum aan qua aantal uren, wel aan het uurtarief.
 • 8. CWS: actuele ontwikkelingen 1. De lange wachttijd/doorlooptijd. 2. Het ontwikkelen van alternatieven zoals VSO. 2. Extra personeel: er zijn 150 extra mensen nodig.
 • 9. CWS: waar kunnen gemeenten bijdragen • Het scheppen van reële verwachtingen ten aanzien van CWS Tot op heden zijn er 308 eindbeschikkingen na CWS: q In 21% van de aanvragen levert dit geen aanvullende schadevergoeding op q In 28% van de aanvragen komt schadebedrag tussen de EUR 10.000 - 20.000 uit q In 11% van de aanvragen komt tussen de EUR 20.000 - 30.000 uit q In 21% van de aanvragen komt boven de EUR 30.000 uit (40 stuks)
 • 10. CWS: waar kunnen gemeenten bijdragen (2) • Het goed en volledig invullen van het aanvraagformulier De bedoeling is dat het verhaal van de ouders duidelijk wordt na het invullen. Dat is vaak niet het geval. Als het gaat om bewijs en onderbouwing moet men iets aannemelijk maken. Voorbeeld: het fulltime werken van beide ouders impliceert dat er vervangende opvang is geweest.
 • 11. Commissie Werkelijke Schade: meer informatie en contact • Website: https://www.werkelijkeschade.nl/ • Contactgegevens (email): contact@schadedoortoeslagen.nl
 • 12. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link