(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
Aanpak naar een schuldenvrije toekomst
VERANDER PERSPECTIEF VERANDER LEVEN
Waarom is de JPF-aanpak er?
Er zijn veel jongeren met schulden; daarvoor zijn veel
verschillende redenen
Daarnaast is er vaak ook sprake van problematiek op
andere leefgebieden. Sinds de coronatijd zien we dat dit
nog verder toeneemt
Deze jongeren blijven lang onder de radar; de problemen
worden daarmee onoplosbaar
Het hebben van schulden staat het perspectief van de
jongere in de weg
Waarom is de JPF-aanpak er?
In veel gemeenten vinden jongeren de schuldhulpverlening
niet omdat de drempel te hoog is
Jongeren komen niet in de schuldhulpverlening omdat ze
geen stabiel inkomen hebben
Jongeren vallen tussentijds uit tijdens een traject vanwege
hun instabiele situatie
Waarom is de JPF-aanpak er?
Jongeren passen niet goed in het reguliere SHV traject
Dit komt door de focus op het creëren van afloscapaciteit en het
ontbreken van verdere begeleiding
Jongeren hebben geen inkomen, geen stabiel inkomen, of een
inkomen uit DUO
Soms is er wel een stabiel inkomen uit werk maar zou een jongere
liever teruggaan naar school voor een startkwalificatie/diploma
Tijdens het reguliere traject is er weinig begeleiding en geen
focus op andere leefgebieden
Ontstaan en toetsing aanpak
✓ De JPF- aanpak is ontwikkeld in een samenwerking tussen de
gemeente Den-Haag, Schuldenlab NL en de stichting
Jongeren Perspectief Fonds. De 1e pilot is gestart in 2019.
✓ Na een succesvolle pilot is de JPF-aanpak opgenomen in de
reguliere dienstverlening van de gemeente Den-Haag
✓ In 2021 zijn er 2 impactmetingen uitgevoerd (waarover later
meer)
✓ De interventie is bewezen effectief en erkend
Voor wie is het JPF?
Jongere van 18 t/m 27 jaar
Jongere heeft problematische schulden en ondersteuning
nodig op meer dan één leefgebied
Reguliere SHV is niet passend
De jongere is gemotiveerd en in staat om aan perspectief
te werken
Wat is de JPF aanpak?
INTENSIEVE
BEGELEIDING
SANEREN VAN
SCHULDEN
MAATSCHAPPELIJKE
TEGENPRESTATIE
Schuldregelen binnen JPF
Schuldregelen niet als doel, maar als middel
Sanering van schulden door middel van een saneringskrediet:
schuldeisers krijgen aanbod saneringsbedrag en bij akkoord
wordt schuld afgekocht
Afbetalen in natura of in geld.
Maatschappelijke tegenprestatie is zoveel mogelijk passend bij
de jongere en in lijn bij de perspectiefwens
Focus niet op afloscapaciteit maar op het werken aan
perspectief
Schuldregelen geeft als eerste stap verlichting en ruimte om te
werken aan perspectief
Aflossen schuld binnen JPF
Het is saneringskrediet blijft als schuld over
De focus ligt op werken aan perspectief en niet op maximalisering
afloscapaciteit
Dmv een omrekentabel kan de tegenprestatie berekend worden
De trajectbegeleider en jongere bepalen samen hoe dit er uit ziet
De NVVK erkent, ondersteunt en moedigt deze manier van
schuldregelen aan; samen notitie en module ontwikkeld
Trajectbegeleiding binnen JPF
✓ Trajectbegeleiding is integraal en het perspectief van
de jongere staat centraal
✓ 2-jarige begeleiding, maatwerk per jongere
✓ In het perspectiefplan wordt samen gewerkt aan
dromen en doelen
✓ De jongere heeft een vaste trajectbegeleider die ook
een regiefunctie heeft
✓ Trajectbegeleiding bestaat uit individuele coaching en
groepstrainingen
• Persoonlijke ontwikkeling
• Werk en scholing
• Financiën
Effectiviteit van de JPF-aanpak
Effectmeting uitgevoerd door Purpose én Deloitte in Den Haag (2021)
Gemiddelde schuld = € 20.000,-
Positieve ontwikkeling op bijna alle leefgebieden
95% heeft na afronding geen nieuwe schulden
49% stroomt uit de bijstand; naar werk of opleiding
21% ziet verbetering in sociaal netwerk
Effectiviteit van de JPF-aanpak
De jongeren voelen zich geholpen en ondersteund, en ervaren een
hogere mate van geluk
De maatschappelijke baten zijn vele malen hoger dan de kosten.
Het JPF bespaart €21.000 per jongere. De kosten zijn gemiddeld €11.500
per jongere. Het positieve maatschappelijke rendement is daarmee
gemiddeld €9500 per jongere
Investeren in de jongere loont dus
Rol van Stichting JPF
✓ Eigenaar van het gedachtegoed
✓ Stimuleren en faciliteren van landelijke opschaling
✓ Geen uitvoeringsorganisatie
✓ ANBI status
Samenwerkingspartner binnen onze Social
Impact Bond, voor borgstelling kredieten
Partners van Stichting JPF
JPF is opgenomen in programma
‘Verbinden schuldendomein’ als bewezen
effectieve aanpak. Ondersteunen ons bij
landelijke opschaling
Erkend, ondersteund en moedigt
deze manier van schuldregelen aan
Ministerie van SZW; ondersteunen ons in
landelijke opschaling
Partners van Stichting JPF
Bewezen effectieve SchuldenlabNL interventie
Investeerder en partner van het 1e uur Investeerder van het 1e uur
JPF Lidmaatschap
Het lidmaatschap bestaat uit 3 onderdelen; de Toolkit, de
effectmonitor en de community
In het 1e half jaar sloten 16 gemeenten zich aan via het lidmaatschap
Het lidmaatschap versnelt besluitvorming, implementatie en
uitvoering
Het scheelt veel tijd, omdat alles al ontwikkeld en direct in te zetten is.
Vooral bij beperkte capaciteit is dit fijn
Laagdrempelige manier van aansluiten
Gemeente is zelf uitvoerder en kan dus ook lokale kleur geven aan
haar JPF project
Lidmaatschap: JPF Toolkit
Ondersteuningsproducten voor besluitvorming, opstart
en uitvoering van de JPF-aanpak
Continu in ontwikkeling met input vanuit de JPF
Community
Voor alle functiegroepen
Alles direct te implementeren
Ook helpend bij oriëntatie en besluitvorming
Lidmaatschap: JPF Effectmonitor
✓ Aantallen en voortgang (in traject, succes, uitval,
doorlooptijd, etc.)
✓ Ontwikkeling van jongeren op leefgebieden
✓ Ontwikkeling van de beleving van jongeren
✓ Maatschappelijk rendement van de aanpak
En we:
✓ Werken met gebruiksvriendelijke dashboards waarin
met één druk op de knop de effecten van de aanpak
over tijd zichtbaar zijn
✓ Koppelen de ontwikkeling aan maatschappelijke kosten
en baten, zodat MKBA kan worden vastgesteld
Lidmaatschap: JPF Effectmonitor
✓ Voor trajectbeleider handig om samen met jongeren
goed zicht te houden op de stappen die gemaakt
worden
✓ Samen successen vieren is motiverend voor allebei
✓ Voor projectleider onmisbare tool voor bijsturing en
evaluatie van pilot of project
✓ Door opbrengsten (€) aan te kunnen tonen is stap naar
opschaling en verduurzaming project makkelijker in
gemeentelijk proces
Lidmaatschap: JPF Community
Training / kennisdeling (startende) JPF Professionals
JPF Professionals met elkaar in contact brengen
Ieder kwartaal kennissessies over inhoudelijke thema’s,
daarna ontmoeten
Community platform waar professionals elkaar kunnen
vinden en bevragen
Trainingsprogramma; op ieder moment te volgen
Groepsapps
Staat los van
het
lidmaatschap
en hoeft niet
samen
Momenteel
bij 3
gemeenten
actief
Wat is de volgende stap voor jouw
gemeente?
Onderzoek de doelgroep:
Hoeveel jongeren zijn er?
Hoeveel jongeren hebben zich gemeld?
Hoeveel jongeren zijn er uitgevallen?
Rekentool in Toolkit
Jongerenwerk/leerplichtambtenaar/Scholen/CAK lijsten
Vervolgafspraak (1 op 1) met ons; samen zoomen we
verder in op jouw gemeente
Vrij toegankelijke gedeelte toolkit ter ondersteuning van
de besluitvorming: impactmetingen, businesscase,
stappenplannen, enz
Spreek vooral ook andere gemeente die al gestart zijn;
wij kunnen eventueel koppeling maken
www.jongerenperspectieffonds.nl
Vragen?
josje@jongerenperspectieffonds.nl
marije@jongerenperspectieffonds.nl
Vragen voor de VNG?
• Mail naar schulden@vng.nl of bel naar 070 – 373 82 32
• U kunt voor informatie over onze producten ook kijken op www.vng.nl/schulde
1 von 24

Recomendados

Meegeven presentatie tool keukentafelspel-4 von
Meegeven presentatie tool keukentafelspel-4Meegeven presentatie tool keukentafelspel-4
Meegeven presentatie tool keukentafelspel-4Esther de Groot
258 views12 Folien
Procesplan proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland von
Procesplan proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio RivierenlandProcesplan proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland
Procesplan proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio RivierenlandMara Frank
668 views21 Folien
ZEG Achterhoek | Lifecoaching von
ZEG Achterhoek | LifecoachingZEG Achterhoek | Lifecoaching
ZEG Achterhoek | LifecoachingArbeidsmarktregio Achterhoek
190 views1 Folie
Presentatie - Toekomst kansen voor breed jeugdbeleid von
Presentatie - Toekomst kansen voor breed jeugdbeleid Presentatie - Toekomst kansen voor breed jeugdbeleid
Presentatie - Toekomst kansen voor breed jeugdbeleid Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
268 views41 Folien
Sport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappen von
Sport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappenSport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappen
Sport & Gemeenten nr 2-2014 Over je schaduw heenstappenTom van Vliet
174 views4 Folien
Strategie dance4life int. von
Strategie dance4life int.Strategie dance4life int.
Strategie dance4life int.Tjerk Potma
696 views19 Folien

Más contenido relacionado

Similar a (be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF

Handreiking perspectiefregie von
Handreiking perspectiefregieHandreiking perspectiefregie
Handreiking perspectiefregieSignificant
314 views9 Folien
Rapport nationale opleidings enquête 2012 von
Rapport nationale opleidings enquête 2012Rapport nationale opleidings enquête 2012
Rapport nationale opleidings enquête 2012Freia_Randstad
285 views12 Folien
De rode draad van ontwikkeling von
De rode draad van ontwikkeling De rode draad van ontwikkeling
De rode draad van ontwikkeling Femke Hogenkamp
205 views2 Folien
Resultaten 6 jaar WWJB von
Resultaten 6 jaar WWJBResultaten 6 jaar WWJB
Resultaten 6 jaar WWJBMarjon van der Veen
786 views56 Folien
factsheet Prisma von
factsheet Prismafactsheet Prisma
factsheet Prismamauritsbarendrecht
232 views5 Folien
MatchKracht kort von
MatchKracht kortMatchKracht kort
MatchKracht kortChristine de Moor
207 views4 Folien

Similar a (be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(20)

Handreiking perspectiefregie von Significant
Handreiking perspectiefregieHandreiking perspectiefregie
Handreiking perspectiefregie
Significant314 views
Rapport nationale opleidings enquête 2012 von Freia_Randstad
Rapport nationale opleidings enquête 2012Rapport nationale opleidings enquête 2012
Rapport nationale opleidings enquête 2012
Freia_Randstad285 views
Weer terug naar hoop von Lex Sanou
Weer terug naar hoopWeer terug naar hoop
Weer terug naar hoop
Lex Sanou346 views
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten (be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten
VNG Realisatie61 views
Inkoopstrategie en bezuinigingen jeugd rotterdam def von Michel de Visser
Inkoopstrategie en bezuinigingen jeugd rotterdam defInkoopstrategie en bezuinigingen jeugd rotterdam def
Inkoopstrategie en bezuinigingen jeugd rotterdam def
Michel de Visser1.8K views
Waterketenjournaal von samenwaw
WaterketenjournaalWaterketenjournaal
Waterketenjournaal
samenwaw157 views
Presentaties zwolle 17 juni 2010 von EJWP
Presentaties zwolle 17 juni 2010Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010
EJWP311 views
Geert Driessen (2012) Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie von Driessen Research
Geert Driessen (2012) Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Geert Driessen (2012) Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie
Geert Driessen (2012) Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie
Driessen Research4.6K views
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen von Helena Schoeters
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenGroen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Helena Schoeters551 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
44 views14 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
65 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie65 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie10 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie136 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie147 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views

(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF

 • 1. Aanpak naar een schuldenvrije toekomst VERANDER PERSPECTIEF VERANDER LEVEN
 • 2. Waarom is de JPF-aanpak er? Er zijn veel jongeren met schulden; daarvoor zijn veel verschillende redenen Daarnaast is er vaak ook sprake van problematiek op andere leefgebieden. Sinds de coronatijd zien we dat dit nog verder toeneemt Deze jongeren blijven lang onder de radar; de problemen worden daarmee onoplosbaar Het hebben van schulden staat het perspectief van de jongere in de weg
 • 3. Waarom is de JPF-aanpak er? In veel gemeenten vinden jongeren de schuldhulpverlening niet omdat de drempel te hoog is Jongeren komen niet in de schuldhulpverlening omdat ze geen stabiel inkomen hebben Jongeren vallen tussentijds uit tijdens een traject vanwege hun instabiele situatie
 • 4. Waarom is de JPF-aanpak er? Jongeren passen niet goed in het reguliere SHV traject Dit komt door de focus op het creëren van afloscapaciteit en het ontbreken van verdere begeleiding Jongeren hebben geen inkomen, geen stabiel inkomen, of een inkomen uit DUO Soms is er wel een stabiel inkomen uit werk maar zou een jongere liever teruggaan naar school voor een startkwalificatie/diploma Tijdens het reguliere traject is er weinig begeleiding en geen focus op andere leefgebieden
 • 5. Ontstaan en toetsing aanpak ✓ De JPF- aanpak is ontwikkeld in een samenwerking tussen de gemeente Den-Haag, Schuldenlab NL en de stichting Jongeren Perspectief Fonds. De 1e pilot is gestart in 2019. ✓ Na een succesvolle pilot is de JPF-aanpak opgenomen in de reguliere dienstverlening van de gemeente Den-Haag ✓ In 2021 zijn er 2 impactmetingen uitgevoerd (waarover later meer) ✓ De interventie is bewezen effectief en erkend
 • 6. Voor wie is het JPF? Jongere van 18 t/m 27 jaar Jongere heeft problematische schulden en ondersteuning nodig op meer dan één leefgebied Reguliere SHV is niet passend De jongere is gemotiveerd en in staat om aan perspectief te werken
 • 7. Wat is de JPF aanpak? INTENSIEVE BEGELEIDING SANEREN VAN SCHULDEN MAATSCHAPPELIJKE TEGENPRESTATIE
 • 8. Schuldregelen binnen JPF Schuldregelen niet als doel, maar als middel Sanering van schulden door middel van een saneringskrediet: schuldeisers krijgen aanbod saneringsbedrag en bij akkoord wordt schuld afgekocht Afbetalen in natura of in geld. Maatschappelijke tegenprestatie is zoveel mogelijk passend bij de jongere en in lijn bij de perspectiefwens Focus niet op afloscapaciteit maar op het werken aan perspectief Schuldregelen geeft als eerste stap verlichting en ruimte om te werken aan perspectief
 • 9. Aflossen schuld binnen JPF Het is saneringskrediet blijft als schuld over De focus ligt op werken aan perspectief en niet op maximalisering afloscapaciteit Dmv een omrekentabel kan de tegenprestatie berekend worden De trajectbegeleider en jongere bepalen samen hoe dit er uit ziet De NVVK erkent, ondersteunt en moedigt deze manier van schuldregelen aan; samen notitie en module ontwikkeld
 • 10. Trajectbegeleiding binnen JPF ✓ Trajectbegeleiding is integraal en het perspectief van de jongere staat centraal ✓ 2-jarige begeleiding, maatwerk per jongere ✓ In het perspectiefplan wordt samen gewerkt aan dromen en doelen ✓ De jongere heeft een vaste trajectbegeleider die ook een regiefunctie heeft ✓ Trajectbegeleiding bestaat uit individuele coaching en groepstrainingen • Persoonlijke ontwikkeling • Werk en scholing • Financiën
 • 11. Effectiviteit van de JPF-aanpak Effectmeting uitgevoerd door Purpose én Deloitte in Den Haag (2021) Gemiddelde schuld = € 20.000,- Positieve ontwikkeling op bijna alle leefgebieden 95% heeft na afronding geen nieuwe schulden 49% stroomt uit de bijstand; naar werk of opleiding 21% ziet verbetering in sociaal netwerk
 • 12. Effectiviteit van de JPF-aanpak De jongeren voelen zich geholpen en ondersteund, en ervaren een hogere mate van geluk De maatschappelijke baten zijn vele malen hoger dan de kosten. Het JPF bespaart €21.000 per jongere. De kosten zijn gemiddeld €11.500 per jongere. Het positieve maatschappelijke rendement is daarmee gemiddeld €9500 per jongere Investeren in de jongere loont dus
 • 13. Rol van Stichting JPF ✓ Eigenaar van het gedachtegoed ✓ Stimuleren en faciliteren van landelijke opschaling ✓ Geen uitvoeringsorganisatie ✓ ANBI status
 • 14. Samenwerkingspartner binnen onze Social Impact Bond, voor borgstelling kredieten Partners van Stichting JPF JPF is opgenomen in programma ‘Verbinden schuldendomein’ als bewezen effectieve aanpak. Ondersteunen ons bij landelijke opschaling Erkend, ondersteund en moedigt deze manier van schuldregelen aan Ministerie van SZW; ondersteunen ons in landelijke opschaling
 • 15. Partners van Stichting JPF Bewezen effectieve SchuldenlabNL interventie Investeerder en partner van het 1e uur Investeerder van het 1e uur
 • 16. JPF Lidmaatschap Het lidmaatschap bestaat uit 3 onderdelen; de Toolkit, de effectmonitor en de community In het 1e half jaar sloten 16 gemeenten zich aan via het lidmaatschap Het lidmaatschap versnelt besluitvorming, implementatie en uitvoering Het scheelt veel tijd, omdat alles al ontwikkeld en direct in te zetten is. Vooral bij beperkte capaciteit is dit fijn Laagdrempelige manier van aansluiten Gemeente is zelf uitvoerder en kan dus ook lokale kleur geven aan haar JPF project
 • 17. Lidmaatschap: JPF Toolkit Ondersteuningsproducten voor besluitvorming, opstart en uitvoering van de JPF-aanpak Continu in ontwikkeling met input vanuit de JPF Community Voor alle functiegroepen Alles direct te implementeren Ook helpend bij oriëntatie en besluitvorming
 • 18. Lidmaatschap: JPF Effectmonitor ✓ Aantallen en voortgang (in traject, succes, uitval, doorlooptijd, etc.) ✓ Ontwikkeling van jongeren op leefgebieden ✓ Ontwikkeling van de beleving van jongeren ✓ Maatschappelijk rendement van de aanpak En we: ✓ Werken met gebruiksvriendelijke dashboards waarin met één druk op de knop de effecten van de aanpak over tijd zichtbaar zijn ✓ Koppelen de ontwikkeling aan maatschappelijke kosten en baten, zodat MKBA kan worden vastgesteld
 • 19. Lidmaatschap: JPF Effectmonitor ✓ Voor trajectbeleider handig om samen met jongeren goed zicht te houden op de stappen die gemaakt worden ✓ Samen successen vieren is motiverend voor allebei ✓ Voor projectleider onmisbare tool voor bijsturing en evaluatie van pilot of project ✓ Door opbrengsten (€) aan te kunnen tonen is stap naar opschaling en verduurzaming project makkelijker in gemeentelijk proces
 • 20. Lidmaatschap: JPF Community Training / kennisdeling (startende) JPF Professionals JPF Professionals met elkaar in contact brengen Ieder kwartaal kennissessies over inhoudelijke thema’s, daarna ontmoeten Community platform waar professionals elkaar kunnen vinden en bevragen Trainingsprogramma; op ieder moment te volgen Groepsapps
 • 21. Staat los van het lidmaatschap en hoeft niet samen Momenteel bij 3 gemeenten actief
 • 22. Wat is de volgende stap voor jouw gemeente? Onderzoek de doelgroep: Hoeveel jongeren zijn er? Hoeveel jongeren hebben zich gemeld? Hoeveel jongeren zijn er uitgevallen? Rekentool in Toolkit Jongerenwerk/leerplichtambtenaar/Scholen/CAK lijsten Vervolgafspraak (1 op 1) met ons; samen zoomen we verder in op jouw gemeente Vrij toegankelijke gedeelte toolkit ter ondersteuning van de besluitvorming: impactmetingen, businesscase, stappenplannen, enz Spreek vooral ook andere gemeente die al gestart zijn; wij kunnen eventueel koppeling maken
 • 24. Vragen voor de VNG? • Mail naar schulden@vng.nl of bel naar 070 – 373 82 32 • U kunt voor informatie over onze producten ook kijken op www.vng.nl/schulde