Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie (Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV (20)

Anzeige

Weitere von VNG Realisatie (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV

 1. 1. Actualiteiten rondom de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Ahmed Ajjaji & Anja Tijdhof Implementatiemanagers bij VNG realisatie 20-12-2022
 2. 2. De agendapunten  De aanwezigen informeren over de volgende relevante ontwikkelingen: 1. Algemene maatregel van bestuur (AMvB) waar momenteel aan wordt gewerkt met als aanleiding stijging WML en impact op de BVV 2. Wetswijziging Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1-1-23 inzake woonkosten (onder voorbehoud van verzamelwet 2023 die nog aangenomen moet worden)  Met elkaar hierover in gesprek gaan over wat dit betekent voor gemeenten en wat de VNG hierin kan betekenen De presentatie is eind deze week te downloaden via: Programma Verbinden schuldendomein - (be)spreekuren by VNG Realisatie (slideshare.net)
 3. 3. 2. AMvB inzake stijging van WML in relatie tot BVV - Wat is de aanleiding voor de AMvB? Het extra inkomen komt niet automatisch bij inwoners met een lopend beslag, maar gaat naar de schuldeiser. Dit is niet wenselijk en het kabinet wil ervoor zorgen dat het noodzakelijke extra inkomen bij inwoners terecht komt om de gestegen kosten op te kunnen vangen. - Welke verplichting brengt de concept AMvB met zich mee? Waar dat van toepassing is verplicht herberekenen BVV in de maand maart 2023 - Wat is de huidige stand van zaken omtrent deze AMvB? Oplevering uitvoeringstoets deze week & breed ketenoverleg over een gezamenlijke aanpak
 4. 4. Wat kan je alvast doen als gemeente? Scenario 1: Op basis van AMvB herberekenen - In aanloop naar inwerktreding AMvB per 1-3-23 voorbereidingen treffen voor het verplicht herberekenen in maart 2023 Scenario 2:vervroegd in januari herberekenen - Niet wachten op de AMvB maar proactief in januari 2023 al starten met herberekenen van de BVV zodat de mensen eerder profijt hebben van (een deel van) het extra inkomen Scenario 3: vervroegd in januari herberekenen en nog eens in mei - Proactief herberekenen in januari 2023 en later in mei 2023 nog een keer herberekenen
 5. 5. De voor- en nadelen van de 3 scenario’s (vanuit inwoner bezien) Scenario 1: conform AMvB pas in maart herberekenen Je voldoet aan de verplichting. Nadeel: de eerste 3 maanden blijft de BVV nog ongewijzigd waardoor de inwoner nog niets ziet van het extra geld. Scenario 2: proactief in januari herberekenen Voordeel: Door nieuwe verhoogde BVV krijgt inwoner eerder een deel van het extra geld Nadeel: Herberekenen is op basis van de nieuwe normwaarden, maar houdt nog geen rekening met het nieuwe inkomen in 2023. De BVV valt daardoor iets lager uit dan die zou moeten zijn. Inwoner mist een deel van het extra inkomen Scenario 3: In januari en in mei/juni herberekenen Voordeel: De inwoner kan vanaf januari al beschikken over een deel van het extra geld en vanaf mei/juni zal de inwoner in de meeste gevallen (niet altijd) nog meer voordeel hebben, omdat de BVV dan wel rekening houdt met het hogere inkomen in 2023
 6. 6. Zijn er nog andere alternatieve oplossingen? - Ja, een alternatieve oplossing zou zijn dat de beslaglegger de BVV vanaf januari met 10% verhoogt (dan wel de deurwaarder daar de opdracht voor geven) - Deze oplossing die meerdere gemeenten hebben aangedragen heeft de VNG ook ingebracht in de stuurgroep ketenoverleg. Voordelen: je draait aan een andere knop, vervroegd herberekenen in de eerste maanden van 2023 is dan niet nodig. De oplossing lijkt eenvoudiger en meer eenduidig uit te voeren. Nadelen: Het is de vraag of de systemen van beslagleggers/inhoudingsplichtigen dit kunnen ondersteunen.
 7. 7. Impact stijging WML voor mensen in Msnp en Wsnp - Het extra geld komt niet automatisch bij mensen die in een schuldbemiddelingstraject of een wettelijk saneringstraject zitten - Vtlb moet uiterlijk 1 maart worden herberekend. Zowel NVVK als Bureau Wsnp hebben hun achterban hiertoe opgeroepen. Voor deze oproepen zie bijgaande linken: Minimumloon gaat omhoog, pas Vtlb bijtijds aan – NVVK en Vtlb per januari 2023 - Raad voor Rechtsbijstand Wsnp (bureauwsnp.nl)
 8. 8. 2. Wetswijziging vereenvoudiging BVV inzake woonkosten De wet wordt jaarlijks aangepast, mede op basis van nieuwe inzichten en onvoorziene knelpunten vanuit de uitvoeringspraktijk.  Per 1-1-2023 kunnen meer inwoners met beslag en met woonlasten in aanmerking komen voor een ophoging van de BVV. Het gaat om: - Inwoners met woonruimte die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag terwijl hun inkomen daar normaal wel recht op geeft (denk (aan woonboten, kamers, recreatiewoningen etc. - Inwoners met woonkosten hoger dan € 888,87 (=huurtoeslaggrens + 10%) + de termijn van 6 + 6 maanden wordt aangepast via ministeriele regeling naar 18 + 6 maanden. (Internetconsultatie)
 9. 9. De wijzigingen voor de woonkosten in een tweetal tekeningen geïllustreerd (zie volgende sheets) De tekeningen zijn onder voorbehoud van verzamelwet SZW 2023 die nog aangenomen moet worden. Vandaar het woord concept dat schuin op de sheets is geplaatst.
 10. 10. Met elkaar in gesprek & beantwoorden vragen
 11. 11. Heb je vragen, dan kan je die altijd stellen via mail of telefonisch. Zie hieronder het telefoonnummer en mailadres schulden@vng.nl 070 - 373 82 32 www.vng.nl/schulden

×