(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
(Be)spreekuur hersteloperatie
Afwikkeling Msnp
20 april 2023
Agenda
• Opening
• Actualiteiten
• Achtergrond schuldenaanpak
• Proces Msnp/Wsnp
• Gevolgen inwerkingtreding Wet hersteloperatie toeslagen
• Planning (be)spreekuren
Gevolgen verkorten looptijd Wsnp
• SZW, VNG, NVVK en Divosa zijn voornemens om op vrijdag 21 april
een gezamenlijk persbericht te publiceren over de ingangsdatum van
de verkorte aflosperiode.
• De ingangsdatum is dan 1 juli 2023.
• Er wordt onderzocht of er een overgangsregeling komt voor lopende
Msnp-trajecten.
• Wil je meer weten? Kom naar het online bespreekuur op 8 mei.
Introductie schuldenaanpak
• Achtergrond
• Maatregelen ter bescherming
compensatiebedrag:
i. Wettelijk moratorium
ii. Publieke pauzeknop
• Mei 2021: Schuldenaanpak krijgt vorm:
i. Publieke pauzeknop van aanmelding tot uitslag
IB
ii. Wettelijk moratorium vanaf gedupeerdheid
iii. Msnp- en Wsnp-regelingen worden beëindigd
iv. Indienen private schulden SBN
Besluit compensatie gedupeerden in
schuldentrajecten
Op 28 mei 2021 is het Besluit compensatie gedupeerden in
schuldentrajecten gepubliceerd:
1. De schuldregelingen kunnen worden opgeschort, zodat ouders niet
meer hoeven te leven tegen het absoluut bestaansminimum;
2. Een eventueel gespaard tegoed op de financieel beheerrekening kan
teruggestort worden aan de gedupeerde ouder.
Ouders in de Wsnp of Msnp
Schulden van ouders in de Wsnp of Msnp worden kwijtgescholden of
afbetaald. Zo kunnen deze ouders een nieuwe start maken met de
uitbetaalde compensatie.
Het Rijk staat garant voor 100% van de schulden die onder de Wsnp
vallen. Dankzij de garantstelling weten schuldeisers dat ze 100% van
de schulden terugkrijgen.
Voor gedupeerde ouders die in een minnelijke schuldregeling (Msnp)
zitten, betaalt UHT alle oorspronkelijke schulden af. Een schuldregeling
komt in twee vormen: een schuldbemiddeling en een saneringskrediet.
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
Gedupeerde ouders met een buitengerechtelijke
schuldbemiddeling
• Ontvangst informatie
• Opschorten maandelijkse betaling
• Nulmeting BKR
• Indienen aanvraag
I. Opstellen lijst openstaande vorderingen
II. Publieke schulden worden kwijtgescholden
III. Berekenen hoogte openstaande vorderingen
IV. Opnemen forfaitair bedrag
• Beschikking
• Uitbetaling
• Beëindiging
Gedupeerde ouders met een buitengerechtelijke
schuldsanering (saneringskrediet)
• Ontvangst informatie
• Opschorten maandelijkse betaling
• Nulmeting BKR
• Indienen aanvraag
I. Kredietovereenkomst als bijlage
II. Opnemen forfaitair bedrag indien rente niet kostendekkend is
• Beschikking
• Uitbetaling
• Beëindiging
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
Gevolgen inwerkingtreding Wet hersteloperatie toeslagen
Einde
verkorte
Msnp-regeling
Vier mogelijke
scenario’s
Scenario’s
De schuldregelingsovereenkomst is gesloten voordat de wet in werking
trad en de ouder blijkt gedupeerd te zijn
De schuldregelingsovereenkomst is gesloten voordat de wet in werking
trad en de ouder blijkt na de integrale beoordeling niet gedupeerd te zijn:
De schuldregelingsovereenkomst is/wordt gesloten nadat de wet in
werking treedt en de ouder blijkt gedupeerd te zijn:
De schuldregelingsovereenkomst is/wordt gesloten nadat de wet in
werking treedt en de ouder blijkt niet gedupeerd te zijn:
(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp
Nog niet erkend
Reguliere proces
Msnp
Gemeente beslist
op grond van Wgs
Schuldregeling op
basis van
schuldbemiddeling?
Wgs bij niet-gedupeerd
Afhankelijk van de startsituatie ondersteunen vanuit de kaders van de
Wgs:
• Voorzetting Msnp
• Intakefase
• Aanmelden schuldhulpverlening
(indien noodzakelijk en met
instemming van de inwoner)
Wgs werkproces
Agenda (be)spreekuren*
Datum Onderwerp*
27 april Geen (be)spreekuur ivm Koningsdag
4 mei Geen (be)spreekuur ivm meivakantie
8 mei Verkorte looptijd Msnp (schulden)
11 mei Kindregeling & emotioneel herstel
* Kan gewijzigd worden n.a.v. actualiteit
Tot slot
Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief
E-mail: hersteloperatie@vng.nl
Bellen: 070 – 373 82 32
Routekaart: vng.nl
Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG
Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
1 von 17

Recomendados

(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten von
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocaten
(Be)spreekuur - 18 april 2023 - Inzet advocatenVNG Realisatie
100 views11 Folien
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling von
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - KindregelingVNG Realisatie
114 views10 Folien
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning von
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuningVNG Realisatie
251 views15 Folien
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen von
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragen
20210429 (Be)spreekuur Toeslagen 29 april - algemene vragenVNG Realisatie
233 views11 Folien
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie von
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie(Be)spreekuur - 6 april 2023 - Urgentie
(Be)spreekuur - 6 april 2023 - UrgentieVNG Realisatie
79 views10 Folien
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS von
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWS
(Be)spreekuur - 16 februari 2023 - CWSVNG Realisatie
106 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregelingVNG Realisatie
147 views22 Folien
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten von
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeentenVNG Realisatie
79 views24 Folien
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingenVNG Realisatie
88 views14 Folien
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute VaststellingsovereenkomstenVNG Realisatie
137 views10 Folien
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWSVNG Realisatie
66 views12 Folien
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...VNG Realisatie
150 views21 Folien

Was ist angesagt?(20)

(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie147 views
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie137 views
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
(Be)spreekuur- 8 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording - Schuldenafhand...
VNG Realisatie150 views
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
VNG Realisatie117 views
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie242 views
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT von VNG Realisatie
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHTBespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
Bespreekuur - 30 maart 2023 - Proces Financieel Herstel UHT
VNG Realisatie65 views
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
(Be)spreekuur - 24 november 2022 - Kindregeling (3)
VNG Realisatie112 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2
VNG Realisatie204 views
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW von VNG Realisatie
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPWBespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW
VNG Realisatie81 views
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet
VNG Realisatie86 views
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
(Be)spreekuur 7 juli 2022 - Kindregeling Bespreekuur 220707.pdf
VNG Realisatie99 views
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie155 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
(Be)spreekuur - 12 januari 2023 - SBN
VNG Realisatie95 views
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
VNG Realisatie88 views

Similar a (Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp

20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze... von
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...VNG Realisatie
84 views17 Folien
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden von
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schuldenVNG Realisatie
40 views29 Folien
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...VNG Realisatie
82 views13 Folien
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...VNG Realisatie
100 views15 Folien
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare von
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshareVNG Realisatie
252 views13 Folien
20210512 (Be)spreekuur Toeslagen 12 mei 2021 - Moratorium hoe nu verder verze... von
20210512 (Be)spreekuur Toeslagen 12 mei 2021 - Moratorium hoe nu verder verze...20210512 (Be)spreekuur Toeslagen 12 mei 2021 - Moratorium hoe nu verder verze...
20210512 (Be)spreekuur Toeslagen 12 mei 2021 - Moratorium hoe nu verder verze...VNG Realisatie
136 views10 Folien

Similar a (Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp(20)

20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze... von VNG Realisatie
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
VNG Realisatie84 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
VNG Realisatie40 views
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von VNG Realisatie
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
VNG Realisatie82 views
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von VNG Realisatie
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
VNG Realisatie100 views
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare von VNG Realisatie
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
VNG Realisatie252 views
20210512 (Be)spreekuur Toeslagen 12 mei 2021 - Moratorium hoe nu verder verze... von VNG Realisatie
20210512 (Be)spreekuur Toeslagen 12 mei 2021 - Moratorium hoe nu verder verze...20210512 (Be)spreekuur Toeslagen 12 mei 2021 - Moratorium hoe nu verder verze...
20210512 (Be)spreekuur Toeslagen 12 mei 2021 - Moratorium hoe nu verder verze...
VNG Realisatie136 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
VNG Realisatie188 views
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
VNG Realisatie37 views
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn von VNG Realisatie
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
VNG Realisatie140 views
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs von VNG Realisatie
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
VNG Realisatie100 views
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken von VNG Realisatie
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken
VNG Realisatie342 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
VNG Realisatie24 views
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium von VNG Realisatie
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium
20210422 (Be)spreekuur Toeslagen - 22 april 2021 - Verlenging moratorium
VNG Realisatie139 views
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v.... von VNG Realisatie
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
VNG Realisatie178 views
(Be)spreekuur 3 juni - BKR registratie von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 3 juni - BKR registratie(Be)spreekuur 3 juni - BKR registratie
(Be)spreekuur 3 juni - BKR registratie
VNG Realisatie43 views
(be)spreekuur toeslagen - 7 september 2021 - update brede schuldenaanpak slid... von VNG Realisatie
(be)spreekuur toeslagen - 7 september 2021 - update brede schuldenaanpak slid...(be)spreekuur toeslagen - 7 september 2021 - update brede schuldenaanpak slid...
(be)spreekuur toeslagen - 7 september 2021 - update brede schuldenaanpak slid...
VNG Realisatie97 views
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022 von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
VNG Realisatie76 views
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren
VNG Realisatie20 views
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
VNG Realisatie32 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
66 views13 Folien
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2VNG Realisatie
46 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie10 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie22 views
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
VNG Realisatie43 views
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie24 views

(Be)spreekuur - 20 april 2023 - Afhandeling Msnp

 • 2. Agenda • Opening • Actualiteiten • Achtergrond schuldenaanpak • Proces Msnp/Wsnp • Gevolgen inwerkingtreding Wet hersteloperatie toeslagen • Planning (be)spreekuren
 • 3. Gevolgen verkorten looptijd Wsnp • SZW, VNG, NVVK en Divosa zijn voornemens om op vrijdag 21 april een gezamenlijk persbericht te publiceren over de ingangsdatum van de verkorte aflosperiode. • De ingangsdatum is dan 1 juli 2023. • Er wordt onderzocht of er een overgangsregeling komt voor lopende Msnp-trajecten. • Wil je meer weten? Kom naar het online bespreekuur op 8 mei.
 • 4. Introductie schuldenaanpak • Achtergrond • Maatregelen ter bescherming compensatiebedrag: i. Wettelijk moratorium ii. Publieke pauzeknop • Mei 2021: Schuldenaanpak krijgt vorm: i. Publieke pauzeknop van aanmelding tot uitslag IB ii. Wettelijk moratorium vanaf gedupeerdheid iii. Msnp- en Wsnp-regelingen worden beëindigd iv. Indienen private schulden SBN
 • 5. Besluit compensatie gedupeerden in schuldentrajecten Op 28 mei 2021 is het Besluit compensatie gedupeerden in schuldentrajecten gepubliceerd: 1. De schuldregelingen kunnen worden opgeschort, zodat ouders niet meer hoeven te leven tegen het absoluut bestaansminimum; 2. Een eventueel gespaard tegoed op de financieel beheerrekening kan teruggestort worden aan de gedupeerde ouder.
 • 6. Ouders in de Wsnp of Msnp Schulden van ouders in de Wsnp of Msnp worden kwijtgescholden of afbetaald. Zo kunnen deze ouders een nieuwe start maken met de uitbetaalde compensatie. Het Rijk staat garant voor 100% van de schulden die onder de Wsnp vallen. Dankzij de garantstelling weten schuldeisers dat ze 100% van de schulden terugkrijgen. Voor gedupeerde ouders die in een minnelijke schuldregeling (Msnp) zitten, betaalt UHT alle oorspronkelijke schulden af. Een schuldregeling komt in twee vormen: een schuldbemiddeling en een saneringskrediet.
 • 8. Gedupeerde ouders met een buitengerechtelijke schuldbemiddeling • Ontvangst informatie • Opschorten maandelijkse betaling • Nulmeting BKR • Indienen aanvraag I. Opstellen lijst openstaande vorderingen II. Publieke schulden worden kwijtgescholden III. Berekenen hoogte openstaande vorderingen IV. Opnemen forfaitair bedrag • Beschikking • Uitbetaling • Beëindiging
 • 9. Gedupeerde ouders met een buitengerechtelijke schuldsanering (saneringskrediet) • Ontvangst informatie • Opschorten maandelijkse betaling • Nulmeting BKR • Indienen aanvraag I. Kredietovereenkomst als bijlage II. Opnemen forfaitair bedrag indien rente niet kostendekkend is • Beschikking • Uitbetaling • Beëindiging
 • 11. Gevolgen inwerkingtreding Wet hersteloperatie toeslagen Einde verkorte Msnp-regeling Vier mogelijke scenario’s
 • 12. Scenario’s De schuldregelingsovereenkomst is gesloten voordat de wet in werking trad en de ouder blijkt gedupeerd te zijn De schuldregelingsovereenkomst is gesloten voordat de wet in werking trad en de ouder blijkt na de integrale beoordeling niet gedupeerd te zijn: De schuldregelingsovereenkomst is/wordt gesloten nadat de wet in werking treedt en de ouder blijkt gedupeerd te zijn: De schuldregelingsovereenkomst is/wordt gesloten nadat de wet in werking treedt en de ouder blijkt niet gedupeerd te zijn:
 • 14. Nog niet erkend Reguliere proces Msnp Gemeente beslist op grond van Wgs Schuldregeling op basis van schuldbemiddeling?
 • 15. Wgs bij niet-gedupeerd Afhankelijk van de startsituatie ondersteunen vanuit de kaders van de Wgs: • Voorzetting Msnp • Intakefase • Aanmelden schuldhulpverlening (indien noodzakelijk en met instemming van de inwoner) Wgs werkproces
 • 16. Agenda (be)spreekuren* Datum Onderwerp* 27 april Geen (be)spreekuur ivm Koningsdag 4 mei Geen (be)spreekuur ivm meivakantie 8 mei Verkorte looptijd Msnp (schulden) 11 mei Kindregeling & emotioneel herstel * Kan gewijzigd worden n.a.v. actualiteit
 • 17. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link