Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von VNG Realisatie (20)

Aktuellste (19)

Anzeige

(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat

 1. 1. De menselijke maat 14-11-2022 Diantha van Dam (Belastingsamenwerking Rivierenland) Mariëlle Fleuren Jenny Wildenbos
 2. 2. Agenda • Programma Verbinden schuldendomein • De menselijke maat, wat is het en waarom? • Hoe pak je dat aan? • Routekaart financiële zorgen • Sociaal incasseren - Belastingsamenwerking Rivierenland Interactief, stel gerust vragen tussendoor.
 3. 3. Wetswijzigingen in het schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) Wskd Stroomlijningketen voor derdenbeslag (NTB) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 4. 4. Routekaart implementatie en toolkits
 5. 5. Samenhang • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren Implementatieondersteuning Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) Effectbeoordeling/DPIA, Q&A, leidraad vroegsignalen, proces-termijnen-bronnen, format beschikking & PvA etc. • Wekelijks (be)spreekuren • Contact met IM via schulden@vng.nl en 070-373 82 32 • www.vng.nl/schulden • Nieuwsbrief, Youtube, Forum Adviesrecht Schuldenbewind (Ags) Handreiking, aanmeldformulier, best practices, advies, afwegingskader etc. Meld je aan als contactpersoon! https://formulieren.vngrealisa tie.nl/Coordinator_Schuldend omein
 6. 6. Wat is het? • Wie is de inwoner? De inwoner bestaat niet • Empathie • Leefwereld < - > systeemwereld • Rekening houden met denk en doenvermogen • Hoe beleven inwoners jouw dienstverlening? • Waar stuur je op? Wat versta jij eronder?
 7. 7. Weten is nog geen doen – WRR • Overschatting zelfredzaamheid inwoners • Niet alleen IQ & basisvaardigheden • Een misstap is snel gemaakt • Overheid houdt onvoldoende rekening met verschillen • Toetsen ‘doenlijkheid’ • Hoe geef je ruimte aan menselijk gedrag en fouten (proportioneel) en hoe ondersteun je de zelfredzaamheid? Minder complex, gericht ondersteunen.
 8. 8. Klem tussen balie en beleid – Tijdelijke csie uitvoeringsorg Een oplettende professional merkt het als eerste wanneer wetgeving onbedoelde negatieve effecten heeft op mensen. Deze signalen mogen nooit genegeerd worden, niet door leidinggevenden, maar ook niet door de politici in Den Haag.’ Professionals moeten bedacht zijn op het feit dat niet iedereen complexe regelgeving begrijpt. Ook moeten zij ruimte nemen en krijgen om maatwerk aan de balie te leveren. Hoeveel ruimte voelen jullie? Hoe regel je dat in?
 9. 9. Van Masterklantreis naar routekaart Financiële Zorgen...
 10. 10. Routekaart Financiële zorgen De 8 mijlpalen vanuit het perspectief van de inwoner: • Op zoek en in beeld • In contact • In gesprek • Rust en overzicht • Plaatje compleet en perspectief • Trots en financieel fit • Plan afgerond • Met vertrouwen de toekomst tegemoet
 11. 11. Gemeentelijke rollen • Vroegsignaleerder Doelgericht, stress-sensitieve dienstverlening, sta naast de inwoner. • Schuldhulpverlener Inwoner staat centraal. Communicatie positief, onbevooroordeel en begrijpelijk. Goed bereikbaar. Passende informatie en ondersteuning. • Invorderaar Maatschappelijk verantwoord incasseren, betalingsregelingen, bij dwangincasso BVV vaststellen. • Derdebeslagene Moet BVV opvolgen. Signaleringsrol. Beslagverbod bijzondere bijstand, leenbijstand etc.
 12. 12. Rijksincassovisie • Rijksoverheid is grote schuldeiser • Maatschappelijk verantwoorde incasso • Vanuit eigen kaders vorm geven aan uitgangspunten • Samenwerken tussen partijen • Beter rekening houden met mogelijkheden en omstandigheden van inwoners • Voorkomen oplopen en ophoging van schulden • Beschermen beslagvrije voet 1. Transparantie: proces en kosten 2. Afstemming: overzicht, 1 afloscapaciteit 3. Maatwerk: draagkracht, opschorten, kwijtschelden, samenwerken met shv 4. Voorkomen oploop: beeld van aflossing(smogelijkheden) opportuniteit.
 13. 13. Gesprek en ruimte voor vragen
 14. 14. (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sch ulden_spreekuur 14-11-2022 alle wetten De menselijke maat 15-11-2022 KOT Kindregeling 28-11-2022 Wgs/KOT Schuldregelen voor gedupeerde van de toeslagenaffaire. 8-12-2022 Wvbvv afloscapaciteit niet volledig uitnutten 15-12-2022 Wgs Schuldhulpverlening voor ondernemers 19-12-2022 Wgs Welke voorzieningen zijn beschikbaar om gegevens te raadplegen voor de schuldhulp aan ondernemers?
 15. 15. MEER WETEN OVER DE SAMENHANG BREDE SCHULDENAANPAK EN DE WETGEVING? schulden@vng.nl 030 - 373 82 32 www.vng.nl/schulden Wensen en vragen voor volgende (be)spreekuren? Mail ze naar schulden@vng.nl

×