(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
Verkorting aflosperiode
schuldregeling (SK en SB) in Msnp
Vervolg (be)spreekuur
Anne-Sophie Damen-Maigret, VNG
Lara Kielman, VNG
Mariëlle Fleuren, VNG
Sandra van de Grift, VNG
Datum 12 juni 2023
Schuldendomein
• Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak
(Coalitieakkoord, 2021-2025);
• Aanpak geldzorgen, armoede en schulden
• Verbinden Schuldendomein 2.0
Meer weten?
• Routekaart
• Toolkit Implementatie
• Toolkit Training
• Toolkit Communicatie
• Format PvA & Kick-off implementatie
• Aandachtspunten beleid
• Leidraad uitbestede diensten
• PPT + Samenvattingen (be)spreekuren
• Fora (VNG-forum | VNG)
schulden@vng.nl
vng.nl/schulden
Beluister ook elke 2 weken
een nieuwe podcast op
Spotify
MentiMeter
• Ga naar Menti.com
• Gebruik de code 2372 4667
Agenda
• Achtergrond
• Ingangsdatum
• Verkorting Msnp en welke dossiers
• Voorziening
• Overgangsperiode
• Beleidsplan en beleidsregels
• Ondernemers
• Jongeren
• Communicatie
• Aanpassingen Wsnp
• Uitvoeringsscan
• Wat heb je nodig? Waar is behoefte aan?
Achtergronden en ingangsdata
• 7 februari 2023, stemming 1e kamer wijziging Faillisementswet
• Looptijd Wsnp, 18 mnd (1 juli 2023)
• Ministerie SZW, Minister Schouten, streven looptijd Msnp ook te verkorten
naar 18 mnd
• Mnsp is een afspraak tussen inwoners en schuldeisers op basis van
gedragscode SHV (NVVK)
• Ingangsdatum Msnp
• 1 juli 2023, afstemming met SZW, NVVK, Divosa en VNG
Stel uw vragen in de chat
Waarom naar 18 maanden?
Het verkorten van de aflosperiode Msnp (verkorten Msnp) naar 18
maanden heeft als belangrijkste doel (inzet van het kabinet, minister
Schouten) dat:
• De drempel voor een aanvraag schuldhulpverlening wordt verlaagd;
• meer inwoners hulp krijgen;
• inwoners sneller van hun schulden af zijn;
• de Msnp en Wsnp goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen en
elkaar niet verdringen.
Schuldeisers, goede begeleiding aan inwoners als randvoorwaarden.
Verder invulling geven aan begeleiding, actie is uitgezet.
Waarom 1 juli 2023?
• Snel duidelijkheid voor inwoners
• Voorkomen dat inwoners (professionals wachten) met het aangaan van
SR:
• Ontstaat er geen stuwmeer
• Kan direct de juist hulp worden geboden
• Voorkomt op een later moment hoge werkdruk en potentieel capaciteitstekort
• Voorkomen dat er grote verschillen ontstaan tussen gemeenten
• Zo snel mogelijk het effect zien van de inkorting
Welke dossiers komen in aanmerking voor de
verkorte aflosperiode?
• Vanaf op of na 1 juli 2023 vanaf het betalingsvoorstel SR (fase E)
• Definitie problematisch blijft vooralsnog hetzelfde
• Heronderzoeken wordt halfjaarlijkse check:
• Kan met een controle op de afgesproken verplichtingen
• Schuldeisers worden niet automatisch op de hoogte gesteld
• Gekoppeld aan de begeleiding
Stel uw vragen in de chat
Geen voorziening voor lopende schuldregelingen
(overgangsregeling)
• Het ministerie van SZW heeft laten weten dat er geen voorziening komt voor
lopende schuldregelingen
• De VNG adviseert gemeenten de huidige werkwijze te blijven hanteren
• Vanaf 1 juli, de verkorte aflosperiode
Stel uw vragen in de chat
Overgangsperiode
• 1 juli 2023 tot 1 januari 2024
• Aanpassen processen voor alle partijen
• Inwoners uitleggen dat schuldregeling 18 maanden duurt.
• SHV-traject kan langer duren!
• Begeleiding kan langer duren!
• Nog niet alle brieven en correspondentie is aangepast
• Schuldeisers gaan akkoord met 18 maanden (SK en SB)
• Voor een SB wachten ze op bericht van schuldhulpverlener om de SB stop
te zetten
Risico
• Processen niet ingericht
• Correspondentie niet aangepast
• Communicatie van belang
• Schuldeisers
Aanpassen beleidsplan en beleidsregels
• De wijziging van de aflosperiode van de Msnp heeft mogelijk gevolgen voor het
reeds vastgestelde beleidsplan en/of de beleidsregels die door gemeenten
worden gehanteerd.
• Het is dan ook raadzaam om te beoordelen of het wijzigen van de aflosperiode
invloed heeft op het reeds vastgestelde beleidsplan en/of de beleidsregels.
Mocht het plan of de regels de aflosperiode van 36 maanden nadrukkelijk als
termijn noemen, dient dit tussentijds gewijzigd te worden – in ieder geval vóór 1
juli aanstaande.
• Voor formats zie nieuwsbrief
Stel uw vragen in de chat
Ondernemers
• Als een ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de
onderneming en een aanvraag voor de gemeentelijke schuldhulpverlening doet, is
de verkorting van de aflosperiode net zo goed van toepassing op deze
ondernemer als op andere inwoners.
• De verkorting van de aflosperiode geldt niet automatisch voor het Bbz. De
verkorting van de aflosperiode ziet enkel op de schuldregelingen in de Msnp (SB’s
en SK’s).
Jongeren
• Vanaf 1 juli 2023 zal ook een saneringskrediet op basis van 18 maanden aflossing
worden voorgesteld bij JPF-trajecten.
• Het JPF adviseert om de termijn van twee jaar trajectbegeleiding niet te verkorten
naar 18 maanden.
Aanpassingen Wsnp
• Ingangsdatum 1 juli 2023
• Duur 18 maanden -> kan worden ingekort wanneer er voorafgaand is afgelost
• Max 3,5 jaar
• Goede trouw -> 3 jaar
• Geen overgangsregeling -> rechters gaan hier flexibel mee om
• Voor wie -> verzoekschrift ingediend voor 1 juli 2023, maar nog niet op is beslist
• 10-jaars termijn is geschrapt
Wat heeft de gemeente nodig?
• Vervolg (be)spreekuur
• Wijziging beleidsplan en –regels (zie nieuwsbrief)
• Q&A
• Afspraken/contacten schuldeisers
• Communicatie naar inwoners
• ICT aanpassingen
• Processen aanpassen
• Begeleiding en nazorg inwoners inrichten
• …?
Wat wijzigt niet?
• Inzet BBR en kosten BBV
• Termijn Herfinanciering
• Bankreglement
• Berekening VTLB
• Berekening BVV
• Schulden Duo lang- en kortlopende schulden
• Beslaglegging bij start SR
• …
Uitvoeringsscan
• De VNG voert een uitvoeringscan uit voor de verkorting
• Twee sessies:
• 20 juni van 15.00 - 17.00 uur voor gemeentelijke
schuldhulpverleners/gemandateerden/gedelegeerden VNG Realisatie
• 22 juni 15.00 - 17.00 uur voor gemeentelijke schuldeisers/invorderaars
• Waarom? Inzicht krijgen in de uitvoerbaarheid en de impact, inclusief de
uitvoeringslasten en de risico's van de verkorting voor gemeentelijke
organisaties
• Meld je aan!
MentiMeter
• Ga naar Menti.com
• Gebruik de code 2372 4667
Vragen?
• Wensen volgende (be)spreekuren?
• Mail naar schulden@vng.nl
• Wie is de contactpersoon bij uw gemeente?
• Aanmelden coördinator gemeentelijk schuldendomein
• Aanmelden contactpersoon van het project Ondernemers met financiële zorgen
schulden@vng.nl
070 - 373 82 32
vng.nl/schulden
1 von 21

Recomendados

(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolgVNG Realisatie
10 views20 Folien
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd von
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mndVNG Realisatie
261 views15 Folien
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)VNG Realisatie
25 views16 Folien
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken von
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers makenVNG Realisatie
342 views18 Folien
(be)spreekuur 30 juni - wvbvv von
(be)spreekuur 30 juni - wvbvv(be)spreekuur 30 juni - wvbvv
(be)spreekuur 30 juni - wvbvvVNG Realisatie
96 views16 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien

Más contenido relacionado

Similar a (Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)

(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs) von
(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)
(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)VNG Realisatie
259 views11 Folien
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid von
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleidVNG Realisatie
310 views17 Folien
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...VNG Realisatie
24 views29 Folien
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs von
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgsVNG Realisatie
53 views17 Folien
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering von
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignaleringVNG Realisatie
461 views14 Folien
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs von
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgsVNG Realisatie
253 views16 Folien

Similar a (Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(20)

(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs) von VNG Realisatie
(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)
(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)
VNG Realisatie259 views
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid von VNG Realisatie
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
VNG Realisatie310 views
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie24 views
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs von VNG Realisatie
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs
VNG Realisatie53 views
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering von VNG Realisatie
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering
VNG Realisatie461 views
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs von VNG Realisatie
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
VNG Realisatie253 views
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen von VNG Realisatie
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen
VNG Realisatie469 views
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
VNG Realisatie10 views
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von VNG Realisatie
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
VNG Realisatie100 views
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015 von KING
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
KING602 views
(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtge... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtge...(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtge...
(Be)spreekuur - 15 september -Grip op schuldhulpverlening deel 2 - opdrachtge...
VNG Realisatie12 views
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022 von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
VNG Realisatie76 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
VNG Realisatie70 views
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 8 juni 2023 - VGR en Enquête brede ondersteuning
VNG Realisatie37 views
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending von VNG Realisatie
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
VNG Realisatie50 views
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze... von VNG Realisatie
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
20210602 (Be)spreekuur Toeslagen 2 juni - Besluit compensatie wsnp msnp verze...
VNG Realisatie84 views
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool von VNG Realisatie
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
VNG Realisatie59 views
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn von VNG Realisatie
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
VNG Realisatie140 views
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v.... von VNG Realisatie
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
VNG Realisatie178 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
44 views14 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
66 views13 Folien
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongerenVNG Realisatie
89 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie137 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie147 views
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie22 views

(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)

 • 1. Verkorting aflosperiode schuldregeling (SK en SB) in Msnp Vervolg (be)spreekuur Anne-Sophie Damen-Maigret, VNG Lara Kielman, VNG Mariëlle Fleuren, VNG Sandra van de Grift, VNG Datum 12 juni 2023
 • 2. Schuldendomein • Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025); • Aanpak geldzorgen, armoede en schulden • Verbinden Schuldendomein 2.0
 • 3. Meer weten? • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) schulden@vng.nl vng.nl/schulden Beluister ook elke 2 weken een nieuwe podcast op Spotify
 • 4. MentiMeter • Ga naar Menti.com • Gebruik de code 2372 4667
 • 5. Agenda • Achtergrond • Ingangsdatum • Verkorting Msnp en welke dossiers • Voorziening • Overgangsperiode • Beleidsplan en beleidsregels • Ondernemers • Jongeren • Communicatie • Aanpassingen Wsnp • Uitvoeringsscan • Wat heb je nodig? Waar is behoefte aan?
 • 6. Achtergronden en ingangsdata • 7 februari 2023, stemming 1e kamer wijziging Faillisementswet • Looptijd Wsnp, 18 mnd (1 juli 2023) • Ministerie SZW, Minister Schouten, streven looptijd Msnp ook te verkorten naar 18 mnd • Mnsp is een afspraak tussen inwoners en schuldeisers op basis van gedragscode SHV (NVVK) • Ingangsdatum Msnp • 1 juli 2023, afstemming met SZW, NVVK, Divosa en VNG Stel uw vragen in de chat
 • 7. Waarom naar 18 maanden? Het verkorten van de aflosperiode Msnp (verkorten Msnp) naar 18 maanden heeft als belangrijkste doel (inzet van het kabinet, minister Schouten) dat: • De drempel voor een aanvraag schuldhulpverlening wordt verlaagd; • meer inwoners hulp krijgen; • inwoners sneller van hun schulden af zijn; • de Msnp en Wsnp goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen en elkaar niet verdringen. Schuldeisers, goede begeleiding aan inwoners als randvoorwaarden. Verder invulling geven aan begeleiding, actie is uitgezet.
 • 8. Waarom 1 juli 2023? • Snel duidelijkheid voor inwoners • Voorkomen dat inwoners (professionals wachten) met het aangaan van SR: • Ontstaat er geen stuwmeer • Kan direct de juist hulp worden geboden • Voorkomt op een later moment hoge werkdruk en potentieel capaciteitstekort • Voorkomen dat er grote verschillen ontstaan tussen gemeenten • Zo snel mogelijk het effect zien van de inkorting
 • 9. Welke dossiers komen in aanmerking voor de verkorte aflosperiode? • Vanaf op of na 1 juli 2023 vanaf het betalingsvoorstel SR (fase E) • Definitie problematisch blijft vooralsnog hetzelfde • Heronderzoeken wordt halfjaarlijkse check: • Kan met een controle op de afgesproken verplichtingen • Schuldeisers worden niet automatisch op de hoogte gesteld • Gekoppeld aan de begeleiding Stel uw vragen in de chat
 • 10. Geen voorziening voor lopende schuldregelingen (overgangsregeling) • Het ministerie van SZW heeft laten weten dat er geen voorziening komt voor lopende schuldregelingen • De VNG adviseert gemeenten de huidige werkwijze te blijven hanteren • Vanaf 1 juli, de verkorte aflosperiode Stel uw vragen in de chat
 • 11. Overgangsperiode • 1 juli 2023 tot 1 januari 2024 • Aanpassen processen voor alle partijen • Inwoners uitleggen dat schuldregeling 18 maanden duurt. • SHV-traject kan langer duren! • Begeleiding kan langer duren! • Nog niet alle brieven en correspondentie is aangepast • Schuldeisers gaan akkoord met 18 maanden (SK en SB) • Voor een SB wachten ze op bericht van schuldhulpverlener om de SB stop te zetten
 • 12. Risico • Processen niet ingericht • Correspondentie niet aangepast • Communicatie van belang • Schuldeisers
 • 13. Aanpassen beleidsplan en beleidsregels • De wijziging van de aflosperiode van de Msnp heeft mogelijk gevolgen voor het reeds vastgestelde beleidsplan en/of de beleidsregels die door gemeenten worden gehanteerd. • Het is dan ook raadzaam om te beoordelen of het wijzigen van de aflosperiode invloed heeft op het reeds vastgestelde beleidsplan en/of de beleidsregels. Mocht het plan of de regels de aflosperiode van 36 maanden nadrukkelijk als termijn noemen, dient dit tussentijds gewijzigd te worden – in ieder geval vóór 1 juli aanstaande. • Voor formats zie nieuwsbrief Stel uw vragen in de chat
 • 14. Ondernemers • Als een ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de onderneming en een aanvraag voor de gemeentelijke schuldhulpverlening doet, is de verkorting van de aflosperiode net zo goed van toepassing op deze ondernemer als op andere inwoners. • De verkorting van de aflosperiode geldt niet automatisch voor het Bbz. De verkorting van de aflosperiode ziet enkel op de schuldregelingen in de Msnp (SB’s en SK’s).
 • 15. Jongeren • Vanaf 1 juli 2023 zal ook een saneringskrediet op basis van 18 maanden aflossing worden voorgesteld bij JPF-trajecten. • Het JPF adviseert om de termijn van twee jaar trajectbegeleiding niet te verkorten naar 18 maanden.
 • 16. Aanpassingen Wsnp • Ingangsdatum 1 juli 2023 • Duur 18 maanden -> kan worden ingekort wanneer er voorafgaand is afgelost • Max 3,5 jaar • Goede trouw -> 3 jaar • Geen overgangsregeling -> rechters gaan hier flexibel mee om • Voor wie -> verzoekschrift ingediend voor 1 juli 2023, maar nog niet op is beslist • 10-jaars termijn is geschrapt
 • 17. Wat heeft de gemeente nodig? • Vervolg (be)spreekuur • Wijziging beleidsplan en –regels (zie nieuwsbrief) • Q&A • Afspraken/contacten schuldeisers • Communicatie naar inwoners • ICT aanpassingen • Processen aanpassen • Begeleiding en nazorg inwoners inrichten • …?
 • 18. Wat wijzigt niet? • Inzet BBR en kosten BBV • Termijn Herfinanciering • Bankreglement • Berekening VTLB • Berekening BVV • Schulden Duo lang- en kortlopende schulden • Beslaglegging bij start SR • …
 • 19. Uitvoeringsscan • De VNG voert een uitvoeringscan uit voor de verkorting • Twee sessies: • 20 juni van 15.00 - 17.00 uur voor gemeentelijke schuldhulpverleners/gemandateerden/gedelegeerden VNG Realisatie • 22 juni 15.00 - 17.00 uur voor gemeentelijke schuldeisers/invorderaars • Waarom? Inzicht krijgen in de uitvoerbaarheid en de impact, inclusief de uitvoeringslasten en de risico's van de verkorting voor gemeentelijke organisaties • Meld je aan!
 • 20. MentiMeter • Ga naar Menti.com • Gebruik de code 2372 4667
 • 21. Vragen? • Wensen volgende (be)spreekuren? • Mail naar schulden@vng.nl • Wie is de contactpersoon bij uw gemeente? • Aanmelden coördinator gemeentelijk schuldendomein • Aanmelden contactpersoon van het project Ondernemers met financiële zorgen schulden@vng.nl 070 - 373 82 32 vng.nl/schulden