(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
Informeren wethouder, college
en raad over ontwikkelingen
SHV
Programma Verbinden Schuldendomein
Ahmed Ajjaji, VNG Realisatie
Mariëlle Fleuren, VNG Realisatie
10 oktober 2022
Onderwerpen voor vandaag
1. Programma Verbinden Schuldendomein van VNG
2. Het informeren van uw wethouder, college en raad over de
ontwikkelingen in het schuldendomein
(aanleiding, informatiebronnen, checklist)
3. Interactie: vragen stellen & ervaringen delen
Aanpak kabinet
1. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetten mbt
schulden: professionaliseren van
processen, dienstverlening en informatievoorziening
schuldendomein (jaarplan 2022, VNG)
2. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak
(Coalitieakkoord, 2021-2025)
3. Kamerbrief, Min SZW, 12-7-2022, 5 speerpunten, waarvan
3 met schulden
• Meer preventie van geldzorgen
• Sneller perspectief op een financieel zorgeloze
toekomst
• Een overheid die voor mensen werkt
3. Prinsjesdag: 20 september 2022 (Link Kamerbrief)
Wetten schuldendomein
Ags
Adviesrecht Gemeenten
bij Schuldenbewindzaken
(1-1-2021, opt-in)
Wvbvv
Vereenvoudiging
Beslagvrije Voet
(1-1-2021)
WSKD
Stroomlijningketen
voor derdenbeslag
(datum volgt)
Wgs
Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening
(1-1-2021)
Wgs
Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening
(1-1-2021)
• Routekaart
• Toolkit Implementatie
• Toolkit Training
• Toolkit Communicatie
• Lijst met Q&A's
• Format PvA & Kick-off
implementatie
• Aandachtspuntenbeleid
• Leidraad uitbestede diensten
• PPT + Samenvattingen
(be)spreekuren
• Fora (VNG-forum | VNG)
www.vng.nl/schulden
Schulden@vng.nl
Meer weten?
Aanleiding voor het informeren van uw wethouder,
college en/of raad:
1. De verwachte toenemende schuldenproblematiek
Steeds meer huishoudens financieel in de knel, geldt dit ook voor mijn gemeente?
• Welke rapporten en landelijke cijfers zijn beschikbaar?
• Hoe maak ik de vertaalslag naar mijn gemeente?
2. De aangekondigde maatregelen via Prinsjesdag
Met prinsjesdag zijn nieuwe maatregelen aangekondigd.
• Wat betekent dit voor mijn gemeente?
• Wat kan ik doen om de schuldhulpverlening politiek onder de aandacht te brengen
• en/of nieuwe plannen voor te stellen voor de begroting 2023?
Aanleiding 1: Toenemende schuldenproblematiek
Welke input kan ik gebruiken om mijn wethouder/college/raad te informeren?
• Aangekondigde maatregelen/middelen Prinsjesdag (Link Kamerbrief)
• Actualiteiten & nieuws- en persberichten van o.a. Het Nibud Pers-,
nieuwsberichten en blogs - Nibud
• Kamerbrief 12-7-22 over voorzetting brede armoede- en
schuldenaanpak Kamerbrief Aanpak geldzorgen armoede en
schulden.pdf (overheid.nl)
• Recente landelijke data en cijfers uit rapporten van o.a. het
CBS Schuldenproblematiek in beeld (cbs.nl)
• Ondersteuningsproducten van de VNG Schulden en armoede | VNG
• Informatie te vinden via landelijke organisaties zoals NVVK, Divosa
en Stimulansz
Voorbeeld kengetallen/monitoring
• Benchmark Schulden Divosa Divosa Benchmark | Divosa
• Dashboard Vroegsignalering Divosa, Monitor Vroegsignalering
Schulden (divosa.nl)
• CBS cijfers, Schuldenproblematiek in beeld (cbs.nl)
• Cijfers NVVK, NVVK financiële hulpverleners - Jaarverslag 2021
• Meten is weten, Purpose, Meetbare en merkbare waarde van financiële
hulpverlening: een nieuw perspectief (nvvk.nl)
• SEO rapport, Duurzaamheid schuldentrajecten - SEO Economisch
Onderzoek
• CAK, wanbetalers regeling, CAK - Regeling wanbetalers (hetcak.nl)
Aanleiding 2 prinsjesdag deel 1
Schuldhulpverlening:
• Tijdelijk plafond energieprijzen
• Geen afsluitingen gas, water en electra bij betalingsproblemen
• Geen enkele schuldregeling opzeggen als inwoners door energiekosten geen
sluitende begroting hebben (NVVK en VNG)
• Vaker inzetten van saneringskredieten, als onderdeel van een collectieve
schuldregeling
• Kabinet verkent hoe het gebruik van het Waarborgfonds te stimuleren
• Inrichten Nationale Budget Service (als doorontwikkeling van Vaste Lasten Pakket)
• Kabinet maakt geld vrij voor NSR > meer telefonische capaciteit (Geldfit)
• Inzet van opleidingspakket en toolbox (Nibud) voor toerusten vrijwilligers
Prinsjesdag, deel 2
Vroegsignalering en bijzondere bijstand:
• Gemeenten ontvangen 35 miljoen (SZW) aan incidentele middelen in
2022, bedoeld voor vroegsignalering en bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening Budget
• Budget 75 miljoen (SZW) voor flankerend beleid in 2023
• 40 miljoen structureel beschikbaar voor geldzorgen, armoede en
schulden
• Het rijk is met gemeenten in gesprek over de wijze van toekenning en
verdeling van deze middelen
Checklist bij het informeren van je wethouder
Checklist :
• Informeren wethouder, is die voldoende op de hoogte?
• Is het huidige beleidsplan schuldhulpverlening nog actueel?
• Wat zegt het lokale coalitieakkoord over schuldhulpverlening en kan
ik deze verrijken met de (landelijk) aangekondigde maatregelen?
• Welke ideeën heeft de wethouder? Hoe zit dit met de lokale partners?
• Heb ik (een indicatie van) de omvang van de schuldenproblematiek in
mijn gemeente in beeld ?
• Heb ik in beeld welke middelen we beschikbaar hebben als
gemeente en hoe kunnen we dat geld het beste inzetten?
• Welke nieuwe voorstellen wil ik eventueel voorleggen voor de
gemeentelijke begroting 2023 ?
Vragen
• Delen van ervaringen en/of tips?
• Welke ondersteuningsbehoefte heb je?
• Forum VNG, Fora, Inloggen - VNG Fora
(be)spreekuren
Starttijd
bijeenkomsten
10:00 uur
Meld je aan via:
https://formulieren.
vngrealisatie.nl/sch
ulden_spreekuur
Datum Toelichting Sessie
10-10-2022
Informatie delen met nieuwe wethouders en gemeente raad – hoe neem je hen mee door
ontwikkelingen?
(Be)spreekuur
13-10-2022 Vroegsignalering en particulieren verhuurders Expertmeeting
1-11-2022 Brede samenloop, sessie CDW
(Be)spreekuur
3-11-2022
Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken amenwerken binnen gemeente ihk van
schulden
Samenwerksessie
7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen
(Be)spreekuur
9-11-2022
Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en communicatie
naar inwoners
(Be)spreekuur
1 von 13

Recomendados

(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool von
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentoolVNG Realisatie
59 views22 Folien
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK von
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAK
(be)spreekuur - 7 november 2022 - CAKVNG Realisatie
37 views29 Folien
(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling von
(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling
(Be)spreekuur - 26 september 2022 - GegevensuitwisselingVNG Realisatie
23 views26 Folien
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers von
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers
(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemersVNG Realisatie
38 views16 Folien
(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlenin... von
(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlenin...(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlenin...
(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlenin...VNG Realisatie
242 views27 Folien
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering von
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignaleringVNG Realisatie
461 views14 Folien

Más contenido relacionado

Similar a (Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad

(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders von
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurdersVNG Realisatie
54 views17 Folien
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1 von
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1VNG Realisatie
13 views21 Folien
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat von
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maatVNG Realisatie
58 views20 Folien
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers von
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemersVNG Realisatie
32 views31 Folien
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva von
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pvaVNG Realisatie
667 views21 Folien
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh... von
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...VNG Realisatie
38 views14 Folien

Similar a (Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad(20)

(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
VNG Realisatie54 views
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1
VNG Realisatie13 views
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat
VNG Realisatie58 views
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
VNG Realisatie32 views
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva von VNG Realisatie
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva
VNG Realisatie667 views
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...
(Be)spreekuur - 3 november 2022 - Samenwerking in de lokale keten van schuldh...
VNG Realisatie38 views
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd von VNG Realisatie
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
(be)spreekuur 8 mei 2023 - Van 36 naar 18 mnd
VNG Realisatie261 views
(Be)spreekuur - 30 augustus 2022 - modelmededeling - overzicht van uw BVV von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 augustus 2022 - modelmededeling - overzicht van uw BVV(Be)spreekuur - 30 augustus 2022 - modelmededeling - overzicht van uw BVV
(Be)spreekuur - 30 augustus 2022 - modelmededeling - overzicht van uw BVV
VNG Realisatie69 views
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v.... von VNG Realisatie
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
VNG Realisatie178 views
(be)spreekuur 10 september 2020: Berekenen wvbvv nieuwe stijl von VNG Realisatie
(be)spreekuur 10 september 2020: Berekenen wvbvv nieuwe stijl(be)spreekuur 10 september 2020: Berekenen wvbvv nieuwe stijl
(be)spreekuur 10 september 2020: Berekenen wvbvv nieuwe stijl
VNG Realisatie446 views
Samenwerksessie - 8 maart 2022 - Schuldhulpverlening nog makkelijker organis... von VNG Realisatie
Samenwerksessie - 8 maart 2022 - Schuldhulpverlening nog makkelijker organis...Samenwerksessie - 8 maart 2022 - Schuldhulpverlening nog makkelijker organis...
Samenwerksessie - 8 maart 2022 - Schuldhulpverlening nog makkelijker organis...
VNG Realisatie262 views
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
VNG Realisatie26 views
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
(Be)spreekuur - 29 september 2022 - Kindregeling
VNG Realisatie242 views
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid von VNG Realisatie
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
VNG Realisatie310 views
150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd von KING
150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd
150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd
KING1.1K views
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
VNG Realisatie55 views
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs von VNG Realisatie
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
VNG Realisatie253 views
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
(Be)spreekuur 28 maart 2023 - Ervaringen herberekenen BVV
VNG Realisatie10 views
Expertsessie - 24 februari 2022 - Prioriteren en opvolgen van vroegsignalen von VNG Realisatie
Expertsessie - 24 februari 2022 - Prioriteren en opvolgen van vroegsignalenExpertsessie - 24 februari 2022 - Prioriteren en opvolgen van vroegsignalen
Expertsessie - 24 februari 2022 - Prioriteren en opvolgen van vroegsignalen
VNG Realisatie184 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
45 views14 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
66 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie45 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie138 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie47 views
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie147 views

Último

Quizvragen.pptx von
Quizvragen.pptxQuizvragen.pptx
Quizvragen.pptxybenmrit
530 views10 Folien
Presentatie partnerevent 30 nov 2023 - plenaire sessie von
Presentatie partnerevent 30 nov 2023 - plenaire sessiePresentatie partnerevent 30 nov 2023 - plenaire sessie
Presentatie partnerevent 30 nov 2023 - plenaire sessiemeemoo, Vlaams instituut voor het archief
30 views122 Folien
GIVE metadata - showcase - 30 nov 2023.pptx von
GIVE metadata - showcase - 30 nov 2023.pptxGIVE metadata - showcase - 30 nov 2023.pptx
GIVE metadata - showcase - 30 nov 2023.pptxmeemoo, Vlaams instituut voor het archief
28 views76 Folien
Uitwisselplatform 30 november 2023 von
Uitwisselplatform 30 november 2023Uitwisselplatform 30 november 2023
Uitwisselplatform 30 november 2023meemoo, Vlaams instituut voor het archief
27 views63 Folien
GIVE or take_het nut van kwaliteitscontrole bij digitalisering - 30 nov 2023 von
GIVE or take_het nut van kwaliteitscontrole bij digitalisering - 30 nov 2023GIVE or take_het nut van kwaliteitscontrole bij digitalisering - 30 nov 2023
GIVE or take_het nut van kwaliteitscontrole bij digitalisering - 30 nov 2023meemoo, Vlaams instituut voor het archief
24 views63 Folien
Tienpuntenplan Freonen fan Fossylfrij Fryslân von
Tienpuntenplan Freonen fan Fossylfrij FryslânTienpuntenplan Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Tienpuntenplan Freonen fan Fossylfrij FryslânRichard301139
11 views15 Folien

(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad

 • 1. Informeren wethouder, college en raad over ontwikkelingen SHV Programma Verbinden Schuldendomein Ahmed Ajjaji, VNG Realisatie Mariëlle Fleuren, VNG Realisatie 10 oktober 2022
 • 2. Onderwerpen voor vandaag 1. Programma Verbinden Schuldendomein van VNG 2. Het informeren van uw wethouder, college en raad over de ontwikkelingen in het schuldendomein (aanleiding, informatiebronnen, checklist) 3. Interactie: vragen stellen & ervaringen delen
 • 3. Aanpak kabinet 1. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetten mbt schulden: professionaliseren van processen, dienstverlening en informatievoorziening schuldendomein (jaarplan 2022, VNG) 2. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025) 3. Kamerbrief, Min SZW, 12-7-2022, 5 speerpunten, waarvan 3 met schulden • Meer preventie van geldzorgen • Sneller perspectief op een financieel zorgeloze toekomst • Een overheid die voor mensen werkt 3. Prinsjesdag: 20 september 2022 (Link Kamerbrief)
 • 4. Wetten schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) WSKD Stroomlijningketen voor derdenbeslag (datum volgt) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 • 5. • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Lijst met Q&A's • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspuntenbeleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) www.vng.nl/schulden Schulden@vng.nl Meer weten?
 • 6. Aanleiding voor het informeren van uw wethouder, college en/of raad: 1. De verwachte toenemende schuldenproblematiek Steeds meer huishoudens financieel in de knel, geldt dit ook voor mijn gemeente? • Welke rapporten en landelijke cijfers zijn beschikbaar? • Hoe maak ik de vertaalslag naar mijn gemeente? 2. De aangekondigde maatregelen via Prinsjesdag Met prinsjesdag zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. • Wat betekent dit voor mijn gemeente? • Wat kan ik doen om de schuldhulpverlening politiek onder de aandacht te brengen • en/of nieuwe plannen voor te stellen voor de begroting 2023?
 • 7. Aanleiding 1: Toenemende schuldenproblematiek Welke input kan ik gebruiken om mijn wethouder/college/raad te informeren? • Aangekondigde maatregelen/middelen Prinsjesdag (Link Kamerbrief) • Actualiteiten & nieuws- en persberichten van o.a. Het Nibud Pers-, nieuwsberichten en blogs - Nibud • Kamerbrief 12-7-22 over voorzetting brede armoede- en schuldenaanpak Kamerbrief Aanpak geldzorgen armoede en schulden.pdf (overheid.nl) • Recente landelijke data en cijfers uit rapporten van o.a. het CBS Schuldenproblematiek in beeld (cbs.nl) • Ondersteuningsproducten van de VNG Schulden en armoede | VNG • Informatie te vinden via landelijke organisaties zoals NVVK, Divosa en Stimulansz
 • 8. Voorbeeld kengetallen/monitoring • Benchmark Schulden Divosa Divosa Benchmark | Divosa • Dashboard Vroegsignalering Divosa, Monitor Vroegsignalering Schulden (divosa.nl) • CBS cijfers, Schuldenproblematiek in beeld (cbs.nl) • Cijfers NVVK, NVVK financiële hulpverleners - Jaarverslag 2021 • Meten is weten, Purpose, Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening: een nieuw perspectief (nvvk.nl) • SEO rapport, Duurzaamheid schuldentrajecten - SEO Economisch Onderzoek • CAK, wanbetalers regeling, CAK - Regeling wanbetalers (hetcak.nl)
 • 9. Aanleiding 2 prinsjesdag deel 1 Schuldhulpverlening: • Tijdelijk plafond energieprijzen • Geen afsluitingen gas, water en electra bij betalingsproblemen • Geen enkele schuldregeling opzeggen als inwoners door energiekosten geen sluitende begroting hebben (NVVK en VNG) • Vaker inzetten van saneringskredieten, als onderdeel van een collectieve schuldregeling • Kabinet verkent hoe het gebruik van het Waarborgfonds te stimuleren • Inrichten Nationale Budget Service (als doorontwikkeling van Vaste Lasten Pakket) • Kabinet maakt geld vrij voor NSR > meer telefonische capaciteit (Geldfit) • Inzet van opleidingspakket en toolbox (Nibud) voor toerusten vrijwilligers
 • 10. Prinsjesdag, deel 2 Vroegsignalering en bijzondere bijstand: • Gemeenten ontvangen 35 miljoen (SZW) aan incidentele middelen in 2022, bedoeld voor vroegsignalering en bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Budget • Budget 75 miljoen (SZW) voor flankerend beleid in 2023 • 40 miljoen structureel beschikbaar voor geldzorgen, armoede en schulden • Het rijk is met gemeenten in gesprek over de wijze van toekenning en verdeling van deze middelen
 • 11. Checklist bij het informeren van je wethouder Checklist : • Informeren wethouder, is die voldoende op de hoogte? • Is het huidige beleidsplan schuldhulpverlening nog actueel? • Wat zegt het lokale coalitieakkoord over schuldhulpverlening en kan ik deze verrijken met de (landelijk) aangekondigde maatregelen? • Welke ideeën heeft de wethouder? Hoe zit dit met de lokale partners? • Heb ik (een indicatie van) de omvang van de schuldenproblematiek in mijn gemeente in beeld ? • Heb ik in beeld welke middelen we beschikbaar hebben als gemeente en hoe kunnen we dat geld het beste inzetten? • Welke nieuwe voorstellen wil ik eventueel voorleggen voor de gemeentelijke begroting 2023 ?
 • 12. Vragen • Delen van ervaringen en/of tips? • Welke ondersteuningsbehoefte heb je? • Forum VNG, Fora, Inloggen - VNG Fora
 • 13. (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sch ulden_spreekuur Datum Toelichting Sessie 10-10-2022 Informatie delen met nieuwe wethouders en gemeente raad – hoe neem je hen mee door ontwikkelingen? (Be)spreekuur 13-10-2022 Vroegsignalering en particulieren verhuurders Expertmeeting 1-11-2022 Brede samenloop, sessie CDW (Be)spreekuur 3-11-2022 Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken amenwerken binnen gemeente ihk van schulden Samenwerksessie 7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen (Be)spreekuur 9-11-2022 Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en communicatie naar inwoners (Be)spreekuur