Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's

Onroerend Erfgoed
Onroerend ErfgoedOnroerend Erfgoed
Intergemeentelijke
onroerenderfgoed-
diensten
Erkenning als IOED
Jaarlijks mogelijke aanvraag voor 15 januari
Erkenning door de minister voor 30 april, eventueel met
advies VCOE
De erkenning is van onbepaalde duur, zolang aan de
voorwaarden is voldaan
Opvolgingsluik
3- of 6-jarige samenwerkingsovereenkomst voor
subsidiëring
Erkenningsvoorwaarden IOED’s
Werkingsgebied: min. 3 gemeenten met een gemeenschappelijk
erfgoedpakket
Beleidsplan dat actief behoud van OE voor ogen heeft en
complementair is aan Vlaams erfgoedbeleid
Gezamenlijke visie en plan van aanpak
Integraal
Geïntegreerd
Rekening houdend met noden van erfgoedactoren
Vrijwilligerswerking rond behoud/beheer/ontsluiting van OE
ondersteunen en acties ondernemen voor lokaal draagvlak
voor onroerenderfgoedzorg
Beschikken over expertise en consultatienetwerk uitbouwen
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Ttaken voor eeIOED
Taken voor een IOED
Taken als IOED
Er zijn GEEN wettelijke taken voor een IOED !
Ze moeten wel een beleidsplan en een jaarlijks actieplan
indienen en rapporteren over de acties kaderend binnen het
actieplan
Enkel als een erkende onroerenderfgoedgemeente binnen
hun gebied zich steunt op de deskundigheid van de IOED, dan
moet ze die taken voorbereiden.
Een werking over het gehele erkende gebied uitbouwen en
dit kenbaar maken.
Wat kan een IOED doen? Bv:
Acties rond inventarisatie
Beschermingsinitiatieven i.s.m. de gemeenten
Lokale infovragen behandelen
Adviezen waarin onroerend erfgoed werd mee afgewogen
Beheersplannen opstellen
Lokaal consultatienetwerk uitbouwen
Sensibiliseringsacties (bv OMD, tentoonstellingen,
infomomenten, gidsbeurten, lezingen, publicaties en
artikels,…)
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Opvolging
Een IOED moet jaarlijks tegen 31 juli een rapport geven over
de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleidsplan.
Als een IOED niet meer voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden of rapporteringsverplichting kan de
minister bezwaar geven.
Op vraag van de minister kan er een visitatiecommissie
opgesteld worden die de werking evalueert van de IOED.
Hierin zetelt ook de VCOE en de VVSG.
Mogelijk schorsing en mogelijk intrekking van de erkenning
door de minister.
De erkende IOED kan ook zelf een intrekking van de
erkenning vragen.
FAQ
Is het mogelijk om deel uit te maken van verschillende
IOED’s?
Dit is niet mogelijk omdat dit zou betekenen dat een gemeente twee
verschillende visies op haar onroerenderfgoedbeleid heeft
Zijn er diplomavereisten voor de gevraagde expertise
(erkenningsvoorwaarden)?
Er zijn geen bepalingen op welke manier deze expertise moet ingevuld
worden, daar is de IOED vrij in. De IOED moet wel het integrale
karakter van haar werking en de uitvoering van het beleidsplan
kunnen garanderen
Kan een IOED een projectvereniging zijn?
Ja, belangrijk is dat de constructie voldoet aan de voorwaarden IGS,
een duidelijk afleesbaar engagement van de deelnemende gemeenten
voor deelname aan de IOED en een expliciete opname van de
doelstelling van de IOED in de statuten IGS
Samenwerkings-
overeenkomst
Subsidie d.m.v.
samenwerkingsovereenkomst
Subsidie vanaf jaar na erkenning op basis van
samenwerkingsovereenkomst
85.000 euro per jaar
Surplus rekening houdend met inwoners en oppervlakte
0,01 euro/inw en 12 euro/km²
Indien erkende OEgemeente binnen de werking surplus totale
oppervlakte, grondopp. beschermd en aantal items inv.
bouwkundig erfgoed en IHBE
30 euro/km², 500 euro/km³ beschermd en 5 euro/item op inv.
Tot 2016 jaarlijks
Vanaf 2017: voor 3 jaar in 4e jaar van BBC of voor 6 jaar in 1e
jaar van BBC.
Samenwerkingsovereenkomst
Voor 1 oktober:
Subsidietoekenning
Samenwerkingsovereenkomst met agentschap
Uitbetaling in 2 schijven:
Voorschot (70%) uiterlijk op 1 april
Saldo (30%) na rapportage en financieel toezicht met
verantwoorde kosten (personeelskosten en
werkingsmiddelen, met een max van 8725 euro)
Het agentschap evalueert de samenwerkingsovereenkomst.
Als de samenwerkingsovereenkomst 3 jaar loopt is er een
eindevaluatie. Als ze 6 jaar loopt is er een tussentijdse
evaluatie voorzien.
Overzicht
Jaar
Jaar in
lokale
legisla
tuur
Jaar in
BBC
Erkenning
aanvragen?
Subsidie en SO
aanvragen?
Looptijd SO
Laatste saldo
wordt
uitbetaald in
Nieuwe
subsidieaanvraag
in
2015 3 / Voor 15/01/2015 Voor 01/07/2015 2 jaar = 2016 - 2017 2018 2017
2016 4 / Voor 15/01/2016 Voor 01/07/2016 4 jaar = 2017 - 2020 2021 2020
2017 5 4 Voor 15/01/2017 Voor 01/07/2017 3 jaar = 2018 - 2020 2021 2020
2018 6 5 Voor 15/01/2018 /
2019 1 6 Voor 15/01/2019 /
2020 2 1 Voor 15/01/2020 Voor 01/07/2020 6 jaar = 2021 - 2026 2027 2026
2021 3 2 Voor 15/01/2021 /
2022 4 3 Voor 15/01/2022 /
2023 5 4 Voor 15/01/2023 Voor 01/07/2023 3 jaar = 2024 -2026 2027 2026
2024 6 5 Voor 15/01/2024 /
2025 1 6 Voor 15/01/2025 /
2026 2 1 Voor 15/01/2026 Voor 01/07/2026 6 jaar = 2027 - 2032 2033 2032
2027 3 2 Voor 15/01/2027 /
2028 4 3 Voor 15/01/2028 /
2029 5 4 Voor 15/01/2029 Voor 01/07/2029 3 jaar = 2030 - 2032 2033 2032
netwerk
Voor algemene infodoorstroming is een netwerk met de
IOED’s en OE-gemeenten op poten gezet. Hierin worden
enerzijds algemene zaken besproken, anderzijds inhoudelijke
onderwerpen uitgediept.
Case: uitbreiding werkingsgebied
Een erkende IOED wil met een gemeente uitbreiden en wil
hiervoor ook subsidies ontvangen
Nieuwe erkenning aanvragen: dit kan jaarlijks voor 15/01
OPGELET: in 2018 en 2019 is wel geen aanvraag voor
nieuwe samenwerkingsovereenkomsten mogelijk (want
koppeling aan BBC)
Bijhorende aangepaste subsidieaanvraag en aanpassing
samenwerkingsovereenkomst dus indienen voor
01/07/2020
Toekennen subsidies en aangepaste SO: 01/10/2020
Overeenkomst voor zes jaar: 2021-2026
Waarop letten bij uw
erkenningsaanvraag ?
Gebruik het formulier als handleiding = beschikbaar op
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/formulieren
Akkoord van de deelnemende gemeenten toevoegen
Aanvraag indienen voor 15 januari 2017 bij het agentschap
Onroerend Erfgoed in Brussel
de minister neemt een beslissing voor 30 april 2017
Vragen rond erkenning en subsidies gaan via team Back
Office Beheer, cel Erkennen en Subsidiëren,
erkennen.subsidieren@rwo.vlaanderen.be of 02/553 16 50
1 von 18

Recomendados

Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoorden von
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoordenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoorden
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoordenOnroerend Erfgoed
485 views9 Folien
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 4 OE-gemeenten von
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 4 OE-gemeentenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 4 OE-gemeenten
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 4 OE-gemeentenOnroerend Erfgoed
661 views26 Folien
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent von
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in GentOpnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in GentThierry Debels
60 views4 Folien
Ensar moskee in Mol krijgt provinciesubsidie von
Ensar moskee in Mol krijgt provinciesubsidieEnsar moskee in Mol krijgt provinciesubsidie
Ensar moskee in Mol krijgt provinciesubsidieThierry Debels
121 views2 Folien
Verantwoording doeluitkeringen en sisa 2012 von
Verantwoording doeluitkeringen en sisa 2012Verantwoording doeluitkeringen en sisa 2012
Verantwoording doeluitkeringen en sisa 2012Gilbert Okx
454 views13 Folien
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegelden von
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegeldenDistrictsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegelden
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegeldenThierry Debels
133 views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Gemeentefinanciën von
GemeentefinanciënGemeentefinanciën
Gemeentefinanciënguestd60e5b67
464 views22 Folien
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa von
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Thierry Debels
310 views3 Folien
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
260 views6 Folien
Rapportage Uitvoering Compensatieregeling Woonplaatsbeginsel von
Rapportage Uitvoering Compensatieregeling WoonplaatsbeginselRapportage Uitvoering Compensatieregeling Woonplaatsbeginsel
Rapportage Uitvoering Compensatieregeling WoonplaatsbeginselPeter Frans Oosterbaan
187 views12 Folien
Presentatie afdeling Jeugd over 'Een sterk lokaal jeugdbeleid ook na 2013' von
Presentatie afdeling Jeugd over 'Een sterk lokaal jeugdbeleid ook na 2013'Presentatie afdeling Jeugd over 'Een sterk lokaal jeugdbeleid ook na 2013'
Presentatie afdeling Jeugd over 'Een sterk lokaal jeugdbeleid ook na 2013'Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
381 views22 Folien
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bij von
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bijProvincie past tekort moskee Huzur opnieuw bij
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bijThierry Debels
3.1K views2 Folien

Was ist angesagt?(13)

Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa von Thierry Debels
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Thierry Debels310 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bij von Thierry Debels
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bijProvincie past tekort moskee Huzur opnieuw bij
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bij
Thierry Debels3.1K views
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op von Thierry Debels
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opLeuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Thierry Debels170 views
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners von Thierry Debels
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Thierry Debels156 views
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout von Thierry Debels
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutSubsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Thierry Debels92 views
Verslag provincieraad begroting 2018 Ensarija Gent von Thierry Debels
Verslag provincieraad begroting 2018 Ensarija GentVerslag provincieraad begroting 2018 Ensarija Gent
Verslag provincieraad begroting 2018 Ensarija Gent
Thierry Debels115 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views
Moskee Ledeberg krijgt subsidie voor nieuwe tapijten von Thierry Debels
Moskee Ledeberg krijgt subsidie voor nieuwe tapijtenMoskee Ledeberg krijgt subsidie voor nieuwe tapijten
Moskee Ledeberg krijgt subsidie voor nieuwe tapijten
Thierry Debels78 views
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER von Thierry Debels
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITEREU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
Thierry Debels367 views

Destacado

Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed Noorderkempen von
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed NoorderkempenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed Noorderkempen
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed NoorderkempenOnroerend Erfgoed
622 views27 Folien
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 1 inleiding/algemeen von
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 1 inleiding/algemeenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 1 inleiding/algemeen
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 1 inleiding/algemeenOnroerend Erfgoed
608 views4 Folien
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 5 voorstelling OE-gemeente ... von
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 5 voorstelling OE-gemeente ...Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 5 voorstelling OE-gemeente ...
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 5 voorstelling OE-gemeente ...Onroerend Erfgoed
521 views8 Folien
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 23 maart 2017 von
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 23 maart 2017presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 23 maart 2017
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 23 maart 2017Onroerend Erfgoed
673 views139 Folien
Toelichting erkende archeologen_20161003 von
Toelichting erkende archeologen_20161003Toelichting erkende archeologen_20161003
Toelichting erkende archeologen_20161003Onroerend Erfgoed
857 views85 Folien
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 17 november ... von
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 17 november ...presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 17 november ...
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 17 november ...Onroerend Erfgoed
726 views131 Folien

Destacado(20)

Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed Noorderkempen von Onroerend Erfgoed
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed NoorderkempenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed Noorderkempen
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed Noorderkempen
Onroerend Erfgoed622 views
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 1 inleiding/algemeen von Onroerend Erfgoed
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 1 inleiding/algemeenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 1 inleiding/algemeen
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 1 inleiding/algemeen
Onroerend Erfgoed608 views
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 5 voorstelling OE-gemeente ... von Onroerend Erfgoed
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 5 voorstelling OE-gemeente ...Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 5 voorstelling OE-gemeente ...
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 5 voorstelling OE-gemeente ...
Onroerend Erfgoed521 views
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 23 maart 2017 von Onroerend Erfgoed
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 23 maart 2017presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 23 maart 2017
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 23 maart 2017
Onroerend Erfgoed673 views
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 17 november ... von Onroerend Erfgoed
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 17 november ...presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 17 november ...
presentaties opleiding 'inleiding tot de archeologie en CAI' van 17 november ...
Onroerend Erfgoed726 views
opleiding gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed - opstellen processen... von Onroerend Erfgoed
opleiding gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed - opstellen processen...opleiding gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed - opstellen processen...
opleiding gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed - opstellen processen...
Onroerend Erfgoed525 views
opleiding gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed - monumentenwacht von Onroerend Erfgoed
opleiding gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed - monumentenwachtopleiding gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed - monumentenwacht
opleiding gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed - monumentenwacht
Onroerend Erfgoed492 views
Opleiding voor gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed von Onroerend Erfgoed
Opleiding voor gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoedOpleiding voor gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed
Opleiding voor gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed
Onroerend Erfgoed886 views
Infosessie over beheerplanning voor molensites op 17 september 2016 von Onroerend Erfgoed
Infosessie over beheerplanning voor molensites op 17 september 2016Infosessie over beheerplanning voor molensites op 17 september 2016
Infosessie over beheerplanning voor molensites op 17 september 2016
Onroerend Erfgoed285 views
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 1 lezing Kristof Haneca von Onroerend Erfgoed
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 1 lezing Kristof HanecaStudiedag Historische houtconstructies presentatie 1 lezing Kristof Haneca
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 1 lezing Kristof Haneca
Onroerend Erfgoed1.2K views
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 3 lezing Jan Van den Bulcke von Onroerend Erfgoed
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 3 lezing Jan Van den BulckeStudiedag Historische houtconstructies presentatie 3 lezing Jan Van den Bulcke
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 3 lezing Jan Van den Bulcke
Onroerend Erfgoed561 views
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 4 lezing Joris Van Acker von Onroerend Erfgoed
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 4 lezing Joris Van AckerStudiedag Historische houtconstructies presentatie 4 lezing Joris Van Acker
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 4 lezing Joris Van Acker
Onroerend Erfgoed594 views
opleiding gemeentelijke verbalisanten - juridisch kader von Onroerend Erfgoed
opleiding gemeentelijke verbalisanten - juridisch kaderopleiding gemeentelijke verbalisanten - juridisch kader
opleiding gemeentelijke verbalisanten - juridisch kader
Onroerend Erfgoed939 views
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 2 lezing Vincent Debonne von Onroerend Erfgoed
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 2 lezing Vincent DebonneStudiedag Historische houtconstructies presentatie 2 lezing Vincent Debonne
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 2 lezing Vincent Debonne
Onroerend Erfgoed1.5K views
Toelichting onroerenderfgoedbeheersplannen op de provinciale landschapsdag in... von Onroerend Erfgoed
Toelichting onroerenderfgoedbeheersplannen op de provinciale landschapsdag in...Toelichting onroerenderfgoedbeheersplannen op de provinciale landschapsdag in...
Toelichting onroerenderfgoedbeheersplannen op de provinciale landschapsdag in...
Onroerend Erfgoed427 views
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 5 lezing Andries Deknopper von Onroerend Erfgoed
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 5 lezing Andries DeknopperStudiedag Historische houtconstructies presentatie 5 lezing Andries Deknopper
Studiedag Historische houtconstructies presentatie 5 lezing Andries Deknopper
Onroerend Erfgoed1.6K views

Similar a Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's

Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ... von
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...Onroerend Erfgoed
286 views22 Folien
Handreiking prestatieafspraken von
Handreiking prestatieafsprakenHandreiking prestatieafspraken
Handreiking prestatieafsprakenMarnix Groenland
339 views68 Folien
structuurvisie#2040 von
structuurvisie#2040structuurvisie#2040
structuurvisie#2040Remy Lemmens
701 views62 Folien
Presentatie 5 netwerkmoment voor IOED's op 17 mei 2019: actieplan en rapporte... von
Presentatie 5 netwerkmoment voor IOED's op 17 mei 2019: actieplan en rapporte...Presentatie 5 netwerkmoment voor IOED's op 17 mei 2019: actieplan en rapporte...
Presentatie 5 netwerkmoment voor IOED's op 17 mei 2019: actieplan en rapporte...Onroerend Erfgoed
61 views10 Folien
Presentatie 4 netwerkmoment voor IOED's en OE-gemeenten van 26 november 2019:... von
Presentatie 4 netwerkmoment voor IOED's en OE-gemeenten van 26 november 2019:...Presentatie 4 netwerkmoment voor IOED's en OE-gemeenten van 26 november 2019:...
Presentatie 4 netwerkmoment voor IOED's en OE-gemeenten van 26 november 2019:...Onroerend Erfgoed
58 views15 Folien
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993 von
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993Peter Franke
132 views3 Folien

Similar a Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's(20)

Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ... von Onroerend Erfgoed
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...
Onroerend Erfgoed286 views
Presentatie 5 netwerkmoment voor IOED's op 17 mei 2019: actieplan en rapporte... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 5 netwerkmoment voor IOED's op 17 mei 2019: actieplan en rapporte...Presentatie 5 netwerkmoment voor IOED's op 17 mei 2019: actieplan en rapporte...
Presentatie 5 netwerkmoment voor IOED's op 17 mei 2019: actieplan en rapporte...
Presentatie 4 netwerkmoment voor IOED's en OE-gemeenten van 26 november 2019:... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 4 netwerkmoment voor IOED's en OE-gemeenten van 26 november 2019:...Presentatie 4 netwerkmoment voor IOED's en OE-gemeenten van 26 november 2019:...
Presentatie 4 netwerkmoment voor IOED's en OE-gemeenten van 26 november 2019:...
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993 von Peter Franke
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993
Peter Franke132 views
Gebiedsagenda von mkoetsie
GebiedsagendaGebiedsagenda
Gebiedsagenda
mkoetsie152 views
Informatie Ruimtelijke Planvorming Presentatie von truschelo1
Informatie Ruimtelijke Planvorming PresentatieInformatie Ruimtelijke Planvorming Presentatie
Informatie Ruimtelijke Planvorming Presentatie
truschelo1345 views
Erkenning onroerend erfgoed voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerking... von Onroerend Erfgoed
Erkenning onroerend erfgoed voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerking...Erkenning onroerend erfgoed voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerking...
Erkenning onroerend erfgoed voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerking...
Onroerend Erfgoed1.5K views
plan van aanpak Blijven is meedoen in Houten von Wim Top
plan van aanpak Blijven is meedoen in Houtenplan van aanpak Blijven is meedoen in Houten
plan van aanpak Blijven is meedoen in Houten
Wim Top143 views
Verkiezingsprogramma vvd ps 2019 von Ron Mazer
Verkiezingsprogramma vvd ps 2019Verkiezingsprogramma vvd ps 2019
Verkiezingsprogramma vvd ps 2019
Ron Mazer64 views
Groningen Energieneutraal! Onderzoeksrapportage von Bart Litjens
Groningen Energieneutraal! OnderzoeksrapportageGroningen Energieneutraal! Onderzoeksrapportage
Groningen Energieneutraal! Onderzoeksrapportage
Bart Litjens496 views

Más de Onroerend Erfgoed

Inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde von
Inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaardeInventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
Inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaardeOnroerend Erfgoed
86 views40 Folien
Rabattenbossen. Geschiedenis, behoud en beheer von
Rabattenbossen. Geschiedenis, behoud en beheerRabattenbossen. Geschiedenis, behoud en beheer
Rabattenbossen. Geschiedenis, behoud en beheerOnroerend Erfgoed
56 views18 Folien
Inventariseren van historische wegen von
Inventariseren van historische wegenInventariseren van historische wegen
Inventariseren van historische wegenOnroerend Erfgoed
51 views15 Folien
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed von
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed Onroerend Erfgoed
136 views49 Folien
Kick-off inventariseren en vaststellen voor lokale besturen op 14 maart 2023 von
Kick-off inventariseren en vaststellen voor lokale besturen op 14 maart 2023Kick-off inventariseren en vaststellen voor lokale besturen op 14 maart 2023
Kick-off inventariseren en vaststellen voor lokale besturen op 14 maart 2023Onroerend Erfgoed
118 views60 Folien
Presentatie 'Inleiding tot de archeologie' van 23 juni 2022 von
Presentatie 'Inleiding tot de archeologie' van 23 juni 2022Presentatie 'Inleiding tot de archeologie' van 23 juni 2022
Presentatie 'Inleiding tot de archeologie' van 23 juni 2022Onroerend Erfgoed
65 views33 Folien

Más de Onroerend Erfgoed(20)

Inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde von Onroerend Erfgoed
Inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaardeInventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
Inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
Rabattenbossen. Geschiedenis, behoud en beheer von Onroerend Erfgoed
Rabattenbossen. Geschiedenis, behoud en beheerRabattenbossen. Geschiedenis, behoud en beheer
Rabattenbossen. Geschiedenis, behoud en beheer
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed von Onroerend Erfgoed
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed
Onroerend Erfgoed136 views
Kick-off inventariseren en vaststellen voor lokale besturen op 14 maart 2023 von Onroerend Erfgoed
Kick-off inventariseren en vaststellen voor lokale besturen op 14 maart 2023Kick-off inventariseren en vaststellen voor lokale besturen op 14 maart 2023
Kick-off inventariseren en vaststellen voor lokale besturen op 14 maart 2023
Onroerend Erfgoed118 views
Presentatie 'Inleiding tot de archeologie' van 23 juni 2022 von Onroerend Erfgoed
Presentatie 'Inleiding tot de archeologie' van 23 juni 2022Presentatie 'Inleiding tot de archeologie' van 23 juni 2022
Presentatie 'Inleiding tot de archeologie' van 23 juni 2022
Presentatie 'Voorstelling van de CAI' van 23 juni 2022 von Onroerend Erfgoed
Presentatie 'Voorstelling van de CAI' van 23 juni 2022Presentatie 'Voorstelling van de CAI' van 23 juni 2022
Presentatie 'Voorstelling van de CAI' van 23 juni 2022
Presentatie 6, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 6, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 6, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 6, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed174 views
Presentatie 5, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 5, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 5, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 5, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed172 views
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed111 views
Presentatie 5, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 5, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 5, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 5, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed202 views
De bomen in het bos: inleiding tot archeologie, presentatie van dinsdag 15 ju... von Onroerend Erfgoed
De bomen in het bos: inleiding tot archeologie, presentatie van dinsdag 15 ju...De bomen in het bos: inleiding tot archeologie, presentatie van dinsdag 15 ju...
De bomen in het bos: inleiding tot archeologie, presentatie van dinsdag 15 ju...
Onroerend Erfgoed186 views
De Centrale Archeologische Inventaris, presentatie van dinsdag 15 juni 2021 von Onroerend Erfgoed
De Centrale Archeologische Inventaris, presentatie van dinsdag 15 juni 2021De Centrale Archeologische Inventaris, presentatie van dinsdag 15 juni 2021
De Centrale Archeologische Inventaris, presentatie van dinsdag 15 juni 2021
Onroerend Erfgoed203 views
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed176 views
Presentatie 3, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 3, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 3, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 3, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed131 views
Presentatie 4, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 4, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 4, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 4, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed120 views
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 1, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed286 views
Presentatie 2, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o... von Onroerend Erfgoed
Presentatie 2, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...Presentatie 2, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Presentatie 2, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek o...
Onroerend Erfgoed156 views
Presentatie 3, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek ... von Onroerend Erfgoed
 Presentatie 3, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek ... Presentatie 3, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek ...
Presentatie 3, gegeven op de studiedag over archeologisch syntheseonderzoek ...
Onroerend Erfgoed174 views

Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's

 • 2. Erkenning als IOED Jaarlijks mogelijke aanvraag voor 15 januari Erkenning door de minister voor 30 april, eventueel met advies VCOE De erkenning is van onbepaalde duur, zolang aan de voorwaarden is voldaan Opvolgingsluik 3- of 6-jarige samenwerkingsovereenkomst voor subsidiëring
 • 3. Erkenningsvoorwaarden IOED’s Werkingsgebied: min. 3 gemeenten met een gemeenschappelijk erfgoedpakket Beleidsplan dat actief behoud van OE voor ogen heeft en complementair is aan Vlaams erfgoedbeleid Gezamenlijke visie en plan van aanpak Integraal Geïntegreerd Rekening houdend met noden van erfgoedactoren Vrijwilligerswerking rond behoud/beheer/ontsluiting van OE ondersteunen en acties ondernemen voor lokaal draagvlak voor onroerenderfgoedzorg Beschikken over expertise en consultatienetwerk uitbouwen
 • 5. Ttaken voor eeIOED Taken voor een IOED
 • 6. Taken als IOED Er zijn GEEN wettelijke taken voor een IOED ! Ze moeten wel een beleidsplan en een jaarlijks actieplan indienen en rapporteren over de acties kaderend binnen het actieplan Enkel als een erkende onroerenderfgoedgemeente binnen hun gebied zich steunt op de deskundigheid van de IOED, dan moet ze die taken voorbereiden. Een werking over het gehele erkende gebied uitbouwen en dit kenbaar maken.
 • 7. Wat kan een IOED doen? Bv: Acties rond inventarisatie Beschermingsinitiatieven i.s.m. de gemeenten Lokale infovragen behandelen Adviezen waarin onroerend erfgoed werd mee afgewogen Beheersplannen opstellen Lokaal consultatienetwerk uitbouwen Sensibiliseringsacties (bv OMD, tentoonstellingen, infomomenten, gidsbeurten, lezingen, publicaties en artikels,…)
 • 9. Opvolging Een IOED moet jaarlijks tegen 31 juli een rapport geven over de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleidsplan. Als een IOED niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of rapporteringsverplichting kan de minister bezwaar geven. Op vraag van de minister kan er een visitatiecommissie opgesteld worden die de werking evalueert van de IOED. Hierin zetelt ook de VCOE en de VVSG. Mogelijk schorsing en mogelijk intrekking van de erkenning door de minister. De erkende IOED kan ook zelf een intrekking van de erkenning vragen.
 • 10. FAQ Is het mogelijk om deel uit te maken van verschillende IOED’s? Dit is niet mogelijk omdat dit zou betekenen dat een gemeente twee verschillende visies op haar onroerenderfgoedbeleid heeft Zijn er diplomavereisten voor de gevraagde expertise (erkenningsvoorwaarden)? Er zijn geen bepalingen op welke manier deze expertise moet ingevuld worden, daar is de IOED vrij in. De IOED moet wel het integrale karakter van haar werking en de uitvoering van het beleidsplan kunnen garanderen Kan een IOED een projectvereniging zijn? Ja, belangrijk is dat de constructie voldoet aan de voorwaarden IGS, een duidelijk afleesbaar engagement van de deelnemende gemeenten voor deelname aan de IOED en een expliciete opname van de doelstelling van de IOED in de statuten IGS
 • 12. Subsidie d.m.v. samenwerkingsovereenkomst Subsidie vanaf jaar na erkenning op basis van samenwerkingsovereenkomst 85.000 euro per jaar Surplus rekening houdend met inwoners en oppervlakte 0,01 euro/inw en 12 euro/km² Indien erkende OEgemeente binnen de werking surplus totale oppervlakte, grondopp. beschermd en aantal items inv. bouwkundig erfgoed en IHBE 30 euro/km², 500 euro/km³ beschermd en 5 euro/item op inv. Tot 2016 jaarlijks Vanaf 2017: voor 3 jaar in 4e jaar van BBC of voor 6 jaar in 1e jaar van BBC.
 • 13. Samenwerkingsovereenkomst Voor 1 oktober: Subsidietoekenning Samenwerkingsovereenkomst met agentschap Uitbetaling in 2 schijven: Voorschot (70%) uiterlijk op 1 april Saldo (30%) na rapportage en financieel toezicht met verantwoorde kosten (personeelskosten en werkingsmiddelen, met een max van 8725 euro) Het agentschap evalueert de samenwerkingsovereenkomst. Als de samenwerkingsovereenkomst 3 jaar loopt is er een eindevaluatie. Als ze 6 jaar loopt is er een tussentijdse evaluatie voorzien.
 • 14. Overzicht Jaar Jaar in lokale legisla tuur Jaar in BBC Erkenning aanvragen? Subsidie en SO aanvragen? Looptijd SO Laatste saldo wordt uitbetaald in Nieuwe subsidieaanvraag in 2015 3 / Voor 15/01/2015 Voor 01/07/2015 2 jaar = 2016 - 2017 2018 2017 2016 4 / Voor 15/01/2016 Voor 01/07/2016 4 jaar = 2017 - 2020 2021 2020 2017 5 4 Voor 15/01/2017 Voor 01/07/2017 3 jaar = 2018 - 2020 2021 2020 2018 6 5 Voor 15/01/2018 / 2019 1 6 Voor 15/01/2019 / 2020 2 1 Voor 15/01/2020 Voor 01/07/2020 6 jaar = 2021 - 2026 2027 2026 2021 3 2 Voor 15/01/2021 / 2022 4 3 Voor 15/01/2022 / 2023 5 4 Voor 15/01/2023 Voor 01/07/2023 3 jaar = 2024 -2026 2027 2026 2024 6 5 Voor 15/01/2024 / 2025 1 6 Voor 15/01/2025 / 2026 2 1 Voor 15/01/2026 Voor 01/07/2026 6 jaar = 2027 - 2032 2033 2032 2027 3 2 Voor 15/01/2027 / 2028 4 3 Voor 15/01/2028 / 2029 5 4 Voor 15/01/2029 Voor 01/07/2029 3 jaar = 2030 - 2032 2033 2032
 • 15. netwerk Voor algemene infodoorstroming is een netwerk met de IOED’s en OE-gemeenten op poten gezet. Hierin worden enerzijds algemene zaken besproken, anderzijds inhoudelijke onderwerpen uitgediept.
 • 16. Case: uitbreiding werkingsgebied Een erkende IOED wil met een gemeente uitbreiden en wil hiervoor ook subsidies ontvangen Nieuwe erkenning aanvragen: dit kan jaarlijks voor 15/01 OPGELET: in 2018 en 2019 is wel geen aanvraag voor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten mogelijk (want koppeling aan BBC) Bijhorende aangepaste subsidieaanvraag en aanpassing samenwerkingsovereenkomst dus indienen voor 01/07/2020 Toekennen subsidies en aangepaste SO: 01/10/2020 Overeenkomst voor zes jaar: 2021-2026
 • 17. Waarop letten bij uw erkenningsaanvraag ? Gebruik het formulier als handleiding = beschikbaar op https://www.onroerenderfgoed.be/nl/formulieren Akkoord van de deelnemende gemeenten toevoegen Aanvraag indienen voor 15 januari 2017 bij het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel de minister neemt een beslissing voor 30 april 2017
 • 18. Vragen rond erkenning en subsidies gaan via team Back Office Beheer, cel Erkennen en Subsidiëren, erkennen.subsidieren@rwo.vlaanderen.be of 02/553 16 50