Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Veranderingen door nieuwe Wet Werk & Zekerheid 
1 
d 
Sectie Arbeidsrecht, 
vestiging Alkmaar 
• Suzanne van Ketel 
• Bart...
Inwerkingtreding Wet Werk en Zekerheid 
Wijziging 
positie 
flexwerkers 
Wijziging 
keten-bepaling 
Wijziging 
ontslagrech...
Wet Werk en Zekerheid, de wijzigingen per 1 januari 2015 
Proeftijd 
Concurrentiebeding 
Loondoorbetaling 
Participatiewet...
De wijzigingen in het kort 
De proeftijd 
• tot 6 maanden, niet 
• tot 2 jaar, 1 maand 
•onbepaald, 2 maanden 
Concurrenti...
Wijziging art.7:652 BW 
Vanaf ½ tot 2 jaar, 1 maand 
Onbepaalde tijd, 2 maanden 
Sanctie = nietigheid 
Niet bij opvolgend ...
Het concurrentiebeding per 1 januari 2015 
alleen bij ovk 
onbepaalde tijd 
+ tenzij 
gemotiveerd 
- tenzij 
onbillijk/ver...
De loondoorbetalingsverplichting per 1 januari 2015 
Art. 
7:628 
BW oud 
Art. 
7:627 
BW oud 
Art. 7:628 
BW nieuw 
Maxim...
Participatiewet per 1 januari 2015 
“Wie kan werken 
moet daarvoor de 
kans krijgen, of je nou 
een beperking hebt of 
nie...
Einde presentatie Valérie
Aanzegplicht 
Aanzegplicht 
Schriftelijk informeren 1 maand voor afloop arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd 
Sanctie: ...
Wijzigingen per 1 juli 2015 
Wijzigingen per 1 juli 2015 
Ontslagrecht 
Flexibele arbeidsovereenkomsten (ketenregeling) 
A...
Ketenregeling 
Ketenregeling 
3 jaar maximaal 
3 arbeidsovereenkomsten 
3 maanden onderbreking 
Vanaf 1 juli 2015? 
2 jaar...
Ketenregeling 
Huidige 
arbeidsovereenkomsten? 
Wijzingen voor 
arbeidsovereenkomsten 
op of na 1 juli 2015 
Ketenregeling
Ketenregeling 
Ketenregeling 
Voorbeeld 1 
1 juli 2013 arbeidsovereenkomst 1 jaar 
1 juli 2014 verlenging 1 jaar 
1 juli 2...
Ketenregeling 
Ketenregeling 
Voorbeeld 2 
1 januari 2014 arbeidsovereenkomst 1 jaar 
1 januari 2015 verlenging 1 jaar 
Ei...
Ketenregeling 
Ketenregeling 
Voorbeeld 3 
1 april 2013 arbeidsovereenkomst 1 jaar 
1 april 2014 verlenging 1 jaar 
Einde ...
Einde contract zonder procedure Einde contract zonder procedure 
Schriftelijk 
Opzegging 
met 
instemming 
Beëindigings-ov...
Bedenktermijn 
Bedenktermijn 
Bedenktermijn 2 weken werknemer 
Bedenktermijn 3 weken als niet gewezen op bedenktermijn 
Mi...
AOW-gerechtigde leeftijd 
AOW-gerechtigde leeftijd 
Opzegging zonder 
toestemming UWV of 
ontbinding kantonrechter 
Geen t...
Wijzigingen WW 
Wijzigingen WW 
Maximaal 38 maanden WW 
Na 12 maanden alle arbeid passend 
Maximaal 24 maanden WW 
Na 6 ma...
Wijzingen WW 
Wijzigingen WW 
Wanneer: 
• Per 1 januari 2016 
• Opbouw voor 2016 wordt gerespecteerd 
• Herstelmaatregelen...
Het ontslagrecht 2.0
Waarom een ander ontslagrecht 
Sneller/ 
goedkoper/ 
eerlijker 
eerlijker 
begrijpelijker 
Economische 
motieven
Twee ontslagroutes 
UWV- Route 
• Hoger beroep mogelijk 
ontbindingsroute 
• Hoger beroep mogelijk
Sneller/goedkoper? 
Hoge Raad 
UWV kantonrechter Hof 
kantonrechter Hof
Opzeggen 
Niet zonder INSTEMMING, TENZIJ 
(o.a.): 
* Toestemming UWV 
* Proeftijd 
* Ontslag op staande voet
Opzegging niet nodig 
Instemming 
(herroepbaar) 
Beëindigen met 
wederzijds 
goedvinden
Opzeggen 
Wanneer: 
• Bedrijfseconomische omstandigheden 
• 104 ziek + arbeidsongeschikt
Sanctie 
• vernietiging (rechter) 
• billijke vergoeding 
Binnen twee maanden
Versoepeling 
• Bij bedrijfseconomisch ontslag 
10% talentregeling!
Ontbinding 
 in persoon van de werknemer 
 weigering toestemming UWV 
 arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 
zonder opzegb...
Ontbinding 
• Nieuw: 
Ontbinden met opzegtermijn
Hoger Beroep 
Binnen 2 of 3 maanden 
Herstel 
arbeidsovereenkomst! 
Vergoeding
Vergoeding
Vergoeding 
voor 
werknemer 
bij einde 
dienstverband 
Transitievergoeding 
Billijke vergoeding 
(zware toets!) 
Vergoedin...
Transitievergoeding 
Wie : iedereen (onvrijwillig/niet 
verwijtbaar) 
Vanaf 2 jaar in dienst (ook 
bepaalde tijd)
Berekening transitievergoeding 
Tot 10 jaar in dienst: 
• 1/3 maandsalaris per gewerkt 
dienstjaar 
Na 10 jaar: 
•½ maands...
Let op! 
Minder/ 
verval 
• Minus collectieve inspanningen 
• (van werk naar werk) 
Minder/ 
verval 
• hardheidsclausule 
...
Let op! (part two) 
Niet/ 
Hoger 
• 50+ en 10 jaar in dienst 
• (overgangsrecht tot 2020) 
Niet 
• Jongeren tot 18 jaar me...
Billijke vergoeding 
Valse grond 
Billijke 
vergoeding 
discriminatie 
Grovelijk verzuim plichten 
WG 
Laakbaar gedrag 
WG
Overzicht nu en straks
Alles anders? 
• Bij CAO 
Eigen ontslag instantie 
Eigen ontslagregels 
Eigen transitievergoeding
Bedankt voor uw belangstelling 
www.vandiepen.com 
Meer weten? 
Neem dan contact op met ons: 
072 512 13 00 
alkmaar@vandi...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Seminar arbeidsrecht veranderingen wet werk & zekerheid - van diepen van der kroef advocaten

2.942 Aufrufe

Veröffentlicht am

Nu de wet Werk & Zekerheid per 1 januari 2015 definitief zal worden ingevoerd, zal er in het arbeidsrecht veel komen te veranderen. Arbeidsrecht specialisten van Van Diepen Van der Kroef Advocaten hebben relaties en geïnteresseerden bijgepraat over deze veranderingen en de gevolgen bij het ondernemen.

Slides Arbeidsrecht 2.0
De slides van de sprekers zijn nu beschikbaar en deze gaan in op de veranderingen die voortvloeien uit de nieuwe wet Werk & Zekerheid die voor ondernemers van belang zijn.

Ook vragen over arbeidsrecht?
Mocht u naar aanleiding van deze veranderende wet Werk & Zekerheid ook met vragen zitten inzake arbeidsrecht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze specialisten via 072-5121300 of mail ons op alkmaar@vandiepen.com

Veröffentlicht in: Recht
 • Als Erste(r) kommentieren

Seminar arbeidsrecht veranderingen wet werk & zekerheid - van diepen van der kroef advocaten

 1. 1. Veranderingen door nieuwe Wet Werk & Zekerheid 1 d Sectie Arbeidsrecht, vestiging Alkmaar • Suzanne van Ketel • Bart Komen • Roelie Conijn • Valérie van der Vliet
 2. 2. Inwerkingtreding Wet Werk en Zekerheid Wijziging positie flexwerkers Wijziging keten-bepaling Wijziging ontslagrecht Verkorting duur WW 01/01/2015 01/07/2015 01/01/2016
 3. 3. Wet Werk en Zekerheid, de wijzigingen per 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Loondoorbetaling Participatiewet Aanzegplicht
 4. 4. De wijzigingen in het kort De proeftijd • tot 6 maanden, niet • tot 2 jaar, 1 maand •onbepaald, 2 maanden Concurrentiebeding •alleen bij onbepaald •anders motiverings-plicht Loondoorbetaling hoofdregel: wel loon bij geen arbeid, tenzij Participatiewet •voor 2026, 100.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking, • toekomst: Quotumwet
 5. 5. Wijziging art.7:652 BW Vanaf ½ tot 2 jaar, 1 maand Onbepaalde tijd, 2 maanden Sanctie = nietigheid Niet bij opvolgend contract De Proeftijd per 1 januari 2015
 6. 6. Het concurrentiebeding per 1 januari 2015 alleen bij ovk onbepaalde tijd + tenzij gemotiveerd - tenzij onbillijk/verwijt-baar 7:653 BW
 7. 7. De loondoorbetalingsverplichting per 1 januari 2015 Art. 7:628 BW oud Art. 7:627 BW oud Art. 7:628 BW nieuw Maximaal 6 maanden loonuitsluiting Verlengen bij CAO Uitzondering uitzendovereen-komsten Art. 7:691 BW
 8. 8. Participatiewet per 1 januari 2015 “Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet” Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal akkoord 100.000 arbeidsplaatsen Overheid 25.000 arbeidsplaatsen Quotumwet in de maak voor 1 januari 2016
 9. 9. Einde presentatie Valérie
 10. 10. Aanzegplicht Aanzegplicht Schriftelijk informeren 1 maand voor afloop arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Sanctie: vergoeding 1 maand salaris Termijn: binnen 3 maanden na aanzegmoment
 11. 11. Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ontslagrecht Flexibele arbeidsovereenkomsten (ketenregeling) AOW – gerechtigde leeftijd Bedenktermijn
 12. 12. Ketenregeling Ketenregeling 3 jaar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten 3 maanden onderbreking Vanaf 1 juli 2015? 2 jaar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten 6 maanden doorbreking
 13. 13. Ketenregeling Huidige arbeidsovereenkomsten? Wijzingen voor arbeidsovereenkomsten op of na 1 juli 2015 Ketenregeling
 14. 14. Ketenregeling Ketenregeling Voorbeeld 1 1 juli 2013 arbeidsovereenkomst 1 jaar 1 juli 2014 verlenging 1 jaar 1 juli 2015 verlenging 1 jaar A rbeidsovereenkomst onbepaalde tijd?
 15. 15. Ketenregeling Ketenregeling Voorbeeld 2 1 januari 2014 arbeidsovereenkomst 1 jaar 1 januari 2015 verlenging 1 jaar Einde per 1 januari 2016 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 16. 16. Ketenregeling Ketenregeling Voorbeeld 3 1 april 2013 arbeidsovereenkomst 1 jaar 1 april 2014 verlenging 1 jaar Einde per 1 april 2015 Nieuwe start per 1 augustus 2015 A rbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 17. 17. Einde contract zonder procedure Einde contract zonder procedure Schriftelijk Opzegging met instemming Beëindigings-overeenkomst
 18. 18. Bedenktermijn Bedenktermijn Bedenktermijn 2 weken werknemer Bedenktermijn 3 weken als niet gewezen op bedenktermijn Misbruik bij onderhandelingen ontslagvergoeding
 19. 19. AOW-gerechtigde leeftijd AOW-gerechtigde leeftijd Opzegging zonder toestemming UWV of ontbinding kantonrechter Geen transitievergoeding
 20. 20. Wijzigingen WW Wijzigingen WW Maximaal 38 maanden WW Na 12 maanden alle arbeid passend Maximaal 24 maanden WW Na 6 maanden alle arbeid passend
 21. 21. Wijzingen WW Wijzigingen WW Wanneer: • Per 1 januari 2016 • Opbouw voor 2016 wordt gerespecteerd • Herstelmaatregelen in cao • Eerste 10 jaar – een maand per dienstjaar • Daarna – een half jaar per dienstjaar tot maximum van 24 maanden
 22. 22. Het ontslagrecht 2.0
 23. 23. Waarom een ander ontslagrecht Sneller/ goedkoper/ eerlijker eerlijker begrijpelijker Economische motieven
 24. 24. Twee ontslagroutes UWV- Route • Hoger beroep mogelijk ontbindingsroute • Hoger beroep mogelijk
 25. 25. Sneller/goedkoper? Hoge Raad UWV kantonrechter Hof kantonrechter Hof
 26. 26. Opzeggen Niet zonder INSTEMMING, TENZIJ (o.a.): * Toestemming UWV * Proeftijd * Ontslag op staande voet
 27. 27. Opzegging niet nodig Instemming (herroepbaar) Beëindigen met wederzijds goedvinden
 28. 28. Opzeggen Wanneer: • Bedrijfseconomische omstandigheden • 104 ziek + arbeidsongeschikt
 29. 29. Sanctie • vernietiging (rechter) • billijke vergoeding Binnen twee maanden
 30. 30. Versoepeling • Bij bedrijfseconomisch ontslag 10% talentregeling!
 31. 31. Ontbinding  in persoon van de werknemer  weigering toestemming UWV  arbeidsovereenkomst bepaalde tijd zonder opzegbeding
 32. 32. Ontbinding • Nieuw: Ontbinden met opzegtermijn
 33. 33. Hoger Beroep Binnen 2 of 3 maanden Herstel arbeidsovereenkomst! Vergoeding
 34. 34. Vergoeding
 35. 35. Vergoeding voor werknemer bij einde dienstverband Transitievergoeding Billijke vergoeding (zware toets!) Vergoeding
 36. 36. Transitievergoeding Wie : iedereen (onvrijwillig/niet verwijtbaar) Vanaf 2 jaar in dienst (ook bepaalde tijd)
 37. 37. Berekening transitievergoeding Tot 10 jaar in dienst: • 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar Na 10 jaar: •½ maandsalaris per gewerkt dienstjaar
 38. 38. Let op! Minder/ verval • Minus collectieve inspanningen • (van werk naar werk) Minder/ verval • hardheidsclausule Minder/ verval • Verwijtbaar ontslag werknemer
 39. 39. Let op! (part two) Niet/ Hoger • 50+ en 10 jaar in dienst • (overgangsrecht tot 2020) Niet • Jongeren tot 18 jaar met contract 12 uur of minder niet • Pensioen/AOW leeftijd
 40. 40. Billijke vergoeding Valse grond Billijke vergoeding discriminatie Grovelijk verzuim plichten WG Laakbaar gedrag WG
 41. 41. Overzicht nu en straks
 42. 42. Alles anders? • Bij CAO Eigen ontslag instantie Eigen ontslagregels Eigen transitievergoeding
 43. 43. Bedankt voor uw belangstelling www.vandiepen.com Meer weten? Neem dan contact op met ons: 072 512 13 00 alkmaar@vandiepen.com

×