Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman johtavan asiantuntijan Jonna Stenmanin puheenvuoro Yhteiskunnallisten yritysten tutkimusverkoston FINSERN:in konferenssissa 16.11.2011.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina

 1. 1. Yhteiskunnalliset yritykset julkisensektorin palvelutuotannon uudistajana15.11.2011 Jonna Stenman
 2. 2. Tässä on oltava jotain mielenkiintoista kun siihen suhtaudutaan niin intohimoisesti Jonna Stenman 15.11.2011 2 © Sitra
 3. 3. Kiritiikkiä – vai tunnepurkauksia?• Pitääkö aina ulkomailta tuoda tänne uusia konsepteja? (Tietoisuus toimintamallista on heikko)• Eettisellä pohjalla toimivia yrityksiä on jo olemassa – ei mitään uutta. Toimintamallissa ei ole mitään uutta. (Potentiaalin hyödyntäminen ontuu vielä, tunnistaminen.)• Eivätkö kaikki yritykset tuota yhteiskunnalle hyvää? Ykyt asettavat muut huonoon valoon. (Nimitys yhteiskunnallinen yritys on hämmentävä ja jopa harhaanjohtava.)• Yhteiskunnalliset yritykset toimivat palvelutuotannon uudistajina, edistäen innovatiivisuutta, asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja hyvän tuottamista, joka kuitenkin on mahdollista toteuttaa missä tahansa organisaatiossa ja millä vain sektorilla, ei yksinomaan ykyissä. (Näyttöjä ei vaan ole tarpeeksi…)• Yhteiskunnallisen hyvän mittaaminen on vaikeaa. (Tarvitaan mittareita.) Jonna Stenman 15.11.2011 3 © Sitra
 4. 4. Yhteiskunnallinen yritys ”Yhteiskunnallisen yrityksen yleinen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yrityksen toiminnan vaikuttimena on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen. Tämän saavuttamiseksi yritys käyttää voitostaan enemmän kuin puolet tavoitteensa ja toiminta- ajatuksensa edistämiseen ja toimintansa kehittämiseen.”• Yleisen tavoitteen ja toiminta-ajatuksen lisäksi yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallille ominaisia piirteitä ovat: - avoimuus ja asiakaslähtöisyys - toiminnan läpinäkyvyys - yhteiskunnallinen vaikuttavuus Jonna Stenman 15.11.2011 4 © Sitra
 5. 5. Sitran kiinnostus kumpuaa toimintamallinmahdollisuuksista• Palvelutuotannon uudistajana se antaa mahdollisuuden organisoida työ julkisen sektorin byrokratiasta poikkeavalla tavalla, asiakaslähtöisemmin ja joustavammin.• Monituottajamallin näkökulmasta tämä toimintamalli tuo mukanaan uusia tapoja tuottaa palveluita (asiakaslähtöisyys ja palveluinnovaatiot)• Yrittäjyyden näkökulmasta se tuo kolmannen tien yrittäjyyteen, eritoten niille jotka eivät muutoin olisi nähneet sitä roolia sopivaksi itselleen. Eettinen pohja ja bisneslogiikka on toimiva kombinaatio.• Lisäksi - Nuorehkot urbaanit ekoyritykset - Syrjäseutujen elävöittäjät Jonna Stenman 15.11.2011 5 © Sitra
 6. 6. Sitra rooli on toimia mahdollistajana• Tietoisuuden levittäminen - Brändäys – merkki• Ilmiön ymmärtäminen - Kokeiluhankkeet – Koukkuniemi• Rahoitusrakenteiden kehittäminen - Rahastoselvitys Jonna Stenman 15.11.2011 6 © Sitra
 7. 7. Ihmiskeskeinen Kunta tilaa hyvää vanhuuttamonituottajamalliCase Koukkuniemi Hankinnan määrittely PILOTTI SopimusMahdollisuus verratakunnan omaa tuotantoa,yksityisten/kolmennen PILOTTIsektorin tuottamia Yhteis- Kunnan kunnallinenpalveluita ja oma yritys 3. sektori Yritysyhteiskunnallista yritystä tuotantokokeiluhankkeessa Tavoitteena kehittämiskumppanuusKoukkuniemi 2020.Hankkeessa uudistetaan Palvelun Palautehankintamenettelyjä, tuottaminenperustetaanyhteiskunnallinen yritys Kansalaiset – palvelun käyttäjätja kehitetään johtamista. Jonna Stenman 15.11.2011 © Sitra
 8. 8. Rahastomalli Janne Ahlström 15.11.2011 8 © Sitra
 9. 9. Tämän hetken kiinnostuksen kohteet• Lunastavatko yhteiskunnalliset yritykset lupauksensa?• Yhteiskunnallisen hyvän mittaaminen – kuinka rakentaa toimiva ja helppokäyttöinen SROI• Mitä tapahtuu EU-tasolla ja kuinka osallistua siihen?• Miten julkisen sektorin hankintamenettelyt kehittyvät, kuinka niiden avulla mahdollistetaan arvopohjaista, vaikuttavaa palvelutuotantoa? Jonna Stenman 15.11.2011 9 © Sitra

×