Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Työn imu 300512

Sitran Voimaantumisen Polut -työpajaprosessin viimeisessä tilaisuudessa Anna Vanhala Työterveyslaitokselta kertoi miten "työn imu" näkyy tuottavuudessa ja tuloksissa - ja ihmisissä.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Työn imu 300512

 1. 1. Työn imu 30.5.2012 Voimaantumisen polut Anna Vanhala Työyhteisöpalvelut Työterveyslaitos © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyön imu30.5.2012 klo 10:30-11:30• Voimavarakeskeinen, voimaannuttava kehittäminen työpaikalla• Työn imu• Miksi kannattaa ja miten tehdään? Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 2. 2. TyöterveyslaitosEdistämme työn terveellisyyttäja turvallisuutta osana hyvää elämäätutkimuksen, tiedonvälityksen,koulutuksen ja palveluiden avulla- perustettu v. 1945 .Oulu- henkilöstön määrä ~750 . Kuopio . Tampere . . . Lappeenranta Turku Helsinki- Sosiaali- ja terveysministeriönhallinnonalan sektoritutkimuslaitos Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyslaitoksen asiantuntijapalvelutTyöyhteisöt Työkyky ja terveys• Rekrytointipalvelut • Työn kuormittavuus• Ilmapiirikyselyt • Työ- ja toimintakyky• Esimies- ja • Työlääketiede tiimivalmennukset • Työterveyshuollon• Muutos- ja kehittäminen kehittämisprosessit Koulutus, konsultointi ja tiedonvälitysTyöprosessit ja välineet Työympäristö• Ergonomia • Työturvallisuus• Käytettävyys • Riskinarviointi ja hallinta• Työaika • Kemialliset ja biologiset• Työn muutoksen hallinta altisteet • Sisäilmapalvelut Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 3. 3. Työn imu –polku® Info Vaikutus- Välitehtävät kartoitus: Välitehtävät seurantakyselyTilannekartoitus: ja palaute alkukysely Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3 Väli- Seuranta- Väli- tapaaminen tapaaminen tapaaminen Työpajojen kesto 3h ja välitapaamisten 1,5 h.Sisältöalueet• Työn imun kokemus• Olemassa olevat työn voimavarat ja niiden vahvistaminen• Työn kuormitustekijät ja niiden vähentäminen ratkaisukeskeisesti• Onnistumisten analysointi ja vahvistaminen• Potentiaaliset ja tunnistamattomat voimavarat• Työhyvinvoinnin voimavarakaravaanit• Työn imun ja voimavarojen ylläpitäminen muutostilanteessa• Mahdollisiin vastoinkäymisiin varautuminen jatkossa www.ttl.fi/tyonimu Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työn Yhteistyön Työn kehittävyys sujuvuus tavoitteet Työn Palaute Voimaannuttava itsenäisyys tiimi Työn imu, innovatiivisuus, Palveleva Työn tuottavuus johtaminen vaatimukset Luottamus Ammatillinen Työn Ystävällisyys pystyvyys varmuus Oikeudenmukaisuus Työn HOT: Havaittu tuunaaminen organisaation tuki www.ttl.fi/inspi Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 4. 4. Työhyvinvoinnin kaksi polkua: perinteisistä tyhy- ja epidemiologisista tutkimuksista poiketen painopiste on voimavaralähtöisesti motivaatioprosessissa Terveyden heikentymisen prosessi heikentynyt työn työuupumus terveys ja vaatimukset työkyky - -Motivaatioprosessi innovatiivinen työn ja tuloksellinen voimavaratekijät työn imu työtoiminta, työhön sitoutuminen (Schaufeli & Bakker 2004; Hakanen 2004; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työhyvinvoinnin edistäminen on… sekä Epäkohtiin puuttumista Vahvuuksien tunnistamista, että vahvistamista ja hyödyntämistä Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 5. 5. MIKSI?Työelämä tarvitsee "superhyvinvoivia" työntekijöitä ja "superterveitä" organisaatioita• Työelämä peräänkuuluttaa muutosten ja epävarmuuksien keskellä • optimaalisesti toimivia, • vastuuta laadukkaasta työsuorituksesta ottavia, • osaavia, aloitteellisia ja yhteistyötaitoisia työntekijöitä … • joiden lisäksi tulisi olla valmiita työskentelemään nykyistä pidempään.• Niukkenevien resurssien ja kovenevan kilpailun maailmassa ei riitä, että työpaikalla on suhteellisen terveitä (ei liikaa poissaoloja) ja vähän oireilevia työntekijöitä. (Lähde: Hakanen, 2011) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Teoreettista taustaa (1)• Voimavarojen säilyttämisen teoria (mm. Hobfoll, 2001; Hakanen, 2005): • voimavarojen kasautuminen (voimavarakaravaanit) sekä • voimavarojen ja työhyvinvoinnin myönteiset kehät (saavutusten spiraalit).• Viimeaikainen pitkittäistutkimus (esim. Hakanen, Peeters, & Perhoniemi, 2011; Xanthopoulou ym., 2009): • monet myönteiset voimavarat ja hyvinvoinnin ilmiöt eivät ole pelkästään kausaali- vaan myös molemminpuoleisessa myönteisessä vaikutussuhteessa toisiinsa. Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 6. 6. Hyvä uutinen:Kun työpaikoilla saadaan kuntoon joitakin pieniltäkin tuntuvia asioita (vahvistetaan voimavaroja)……saavutetaan todennäköisesti myös muita hyviä, työn sujuvuutta, hyvinvointia ja työn imua lisääviä asioita (saavutetaan lisää voimavaroja). Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTeoreettista taustaa (2)Työn vaatimukset ja voimavaratTyön vaatimukset • määrällisiä: työmäärä, kiire, Työn vaatimukset aikapaine -vaativat panostamista • laadullisia: vaikeat tehtävät, -yhteydessä työ- ristiriitaiset tavoitteet, tunnekuorma uupumukseen • fyysisiä: työympäristön viihtyvyys, ja terveysongelmiin ergonomia, työn raskausVoimavaratekijät • tehtävään liittyviä: vaihtelevuus, mahdollisuus vaikuttaa Työn voimavarat omaan työhön -auttavat vastaamaan • vuorovaikutukseen liittyviä: vaatimuksiin esimiehen tuki, sujuva yhteistyö, -lieventävät kuormitusta arvostus -edistävät oppimista • organisaatioon liittyviä: toimivat käytännöt Anna Vanhala 12 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 7. 7. Työn vaatimusten- voimavarojen malli (mm. Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen, 2009a): • työn voimavarojen energisoiva merkitys työn imulle ja edelleen myönteisille yksilöllisille ja organisatorisille seurauksille. • Toisaalta: puuttuvat voimavarat, kuten heikko johtaminen ja ammatillinen pystyvyys johtavat vähitellen työn imun hiipumiseen ja aiheuttavat sen sijaan työhön leipääntymisen tilan. Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kun työyhteisössä lähdetään voimavarakeskeisesti liikkeelle, huomio kiinnitetään... Kaikissa organisaatioissa on osia, joissa ... siihen mikä työntekijässä ja ainakin jokin työyhteisössä on toimivaa, vahvaa ja toimii mahdollista. … myönteisiin kokemuksiin ja Siitä, mitä tutkimme ja toimintatapoihin. mihin huomiomme suuntautuu, tulee todellisuuttamme.• Vahvistetaan myönteisiä asioita• Ratkotaan epäkohtia rakentavasti• Saadaan vahvuutta toimia kuormittavissakin tilanteissa Voimaantumisen myötä myös helpompi ratkoa ongelmia. Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 8. 8. Työhyvinvointi on moniulotteinen ilmiö Ahdistus Virittyminen työholismi + Innostus stressi alkava työn imu työuupumus - Mielihyvä + työtyytyväisyys boreout? vakava työssä viihtyminen, työuupumus palautuminenMasennus - Viihtyvyys (Lähde: Hakanen, 2005; soveltaen Warr, 1999) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTyön imu kuvaa myönteistä tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa työssä • Tarmokkuus: on energisyyttä, halua panostaa työhön, sinnikkyyttä ja ponnistelun halua myös vastoinkäymisissä • Omistautuminen: on työn merkitykselliseksi ja haasteelliseksi kokemista, innokkuutta, työn inspiroivuutta ja ylpeyttä omasta työstä • Uppoutuminen: on syvä keskittyneisyyden tila ja paneutuneisuus työhön sekä näistä koettu nautinto ja ajan kuluminen kuin huomaamatta (Lähde: Schaufeli ym. 2002ab; Hakanen, 2002ab; 2011) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 9. 9. Työn imu: mistä löytyy ja ketäkoskee?• Eri ammateissa työn imun yleisyys vaihtelee • ei kuitenkaan suoraviivaisesti esim. sosioekonomisen aseman mukaan• Toisin kuin työterveyden ja –hyvinvoinnin ongelmat, työn imu on jotakin, joka on tavallista: • koskee ainakin aika ajoin useimpia • esim. opetusalan henkilöstöstä ja hammaslääkäreistä suurin osa kokee työn imua vähintään kerran viikossa (Hakanen 2004)• Suomessa työn imu hieman yleisempää naisilla kuin miehillä Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fiTärkeä muistaa• Kaikilla aloilla löytyy niitä, jotka kokevat paljon työn imua sekä niitä, jotka kokevat sitä harvoin ja/tai ovat väsyneitä työhönsä• Taustatekijöittäin vaihtelu ei lopulta kovinkaan suurta• Olennaisempia työn imun kannalta ovat työn voimavarat Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 10. 10. Tutkimusten mukaan työn imua kokevat työssään: • saavat aikaan ja ovat aloitteellisia (Schaufeli ja Salanova, 2007; Hakanen ym. 2008 • auttavat työtovereitaan (työyhteisötaidot!) (Xanthopoulou ym. 2008; Hakanen, 2009) • ovat tuottavampia (Harter ym. 2002) ja innovatiivisempia (Hakanen ym. 2008) • käyttäytyvät työturvallisuutta edistävästi työpaikallaan (Hansez ym., käsikirjoitus) • sitoutuvat työhönsä ja työpaikkaan (Schaufeli ja Bakker 2004; Hakanen ym. 2008) ja aikovat jatkaa pidempään työelämässä (Hakanen ja Perhoniemi 2008) • tartuttavat muitakin työn imulla (Bakker ym. 2009ab) • pystyvät ylläpitämään työn imuaan lisäämällä työnsä voimavaroja (työn tuunaaminen) (Tims ym. 2012; Hakanen ym. 2008) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kansainvälisten tutkimusten mukaan työn imu ja tuottavuus kulkevat rinnakkain• Työyksikkötason työn imu oli merkittävässä myönteisessä yhteydessä eri liiketoiminnallisiin tuloksiin 36 yhdysvaltalaisessa yrityksessä ja lähes 8000 työyksikössä (Harter ym. 2002).• Työn imu oli myönteisessä yhteydessä espanjalaisten hotelli- ja ravintoalan asiakkaiden asiakasuskollisuuteen ja arvioihin työntekijöiden hyvästä työsuorituksesta (Salanova ym. 2005)• Työn imun korkea taso ennusti vähäisempiä toistuvia sairauspoissaoloja hollantilaisilla yritysjohtajilla (Schaufeli ym. 2009)• Työn imu ennusti kassatuloja kreikkalaisen pikaravintolan työntekijöillä (Xanthopoulou ym. 2009) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 11. 11. Tutkimusten mukaan työn imulla voi olla myös myönteisiä yksilöllisiä seurauksia• ovat terveempiä (Seppälä ym. painossa) ja heillä on parempi työkyky (Airila ym., julkaisuprosessissa)• ovat tulevaisuudessakin onnellisempia ja kokevat vähemmän masennusoireita (Hakanen ja Schaufeli, käsikirjoitus)• ovat tyytyväisempiä parisuhteeseensa ja vanhemmuuteensa (Hakanen ja Perhoniemi, 2006)• nukkuvat yönsä paremmin (Hakanen ym., painossa)• kokevat työnsä rikastuttavan perhe-elämää pitkälläkin aikavälillä (Hakanen ym. 2011a) sekä vähentävän myös työ-perhe-ristiriitoja (Hakanen ja Peeters, tekeillä)• ei näytä muuttuvan aikojen saatossakaan työholismiksi (mutta työuupumuksen riski voi olla olemassa) (Hakanen, 2011b) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi KIITOS JA HYVÄÄ KESÄN ODOTUSTA! Anna Vanhala, VTL, kehittämiskonsultti Työyhteisöpalvelut, Työterveyslaitos p: 030 474 2673, s-posti: etunimi.sukunimi@ttl.fi Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi

×