Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sitra palveluevoluutio -konsepti

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Sitra palveluevoluutio
Sitra palveluevoluutio
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 39 Anzeige

Sitra palveluevoluutio -konsepti

Herunterladen, um offline zu lesen

Sitran laatimalla palveluevoluutio -konseptilla halutaan edistää ajattelunmuutosta ja keskustelua siitä, millaisia yhteiskunnan järjestämät palvelut ja niiden tuotanto voisivat olla tulevaisuudessa. Nykyinen ajattelutapa lähtee siitä, että kaikki palvelut ovat kaikille kaikkialla samanlaisia. Tuotantotavan osalta keskustelussa ollaan jumiuduttu periaatteelliseen ulkoistetaanko vai ei –väittelyyn. Lähivuosien talouteen, väestön ikääntymiseen ja kansalaisten erilaistuviin vaatimuksiin liittyvät haasteet ovat niin suuria, että nykyinen toimintatapa ei kykene niihin vastaamaan.

Jatkossa huomio pitäisi kiinnittää ihmisiin ja palveluiden heille tuottamaan lisäarvoon. Mitä tarvitaan, että ihmisten tarpeet ja toiveet voitaisiin ottaa hankinnan ja palvelutuotannon lähtökohdaksi? Voisiko palvelun tarvitsija valita palveluista yksilöllisen vaihtoehdon?
Toimintatavan muutos edellyttää ajattelun muutosta. Ostavatko kunnat terveyttä vai lääkäreitä asukkailleen? Palveluevoluutiossa haastetaan kuntia kehittämään ennakkoluulottomasti erilaisia palvelumalleja. Uutta ajattelua tarvitaan myös palvelutuotannonmalleihin, joita kunnat ja palveluntuottajat voivat kehittää. Koska erilaisille palveluille sopivat erilaiset tuottamistavat, niin kunnan omaa tuotantoa voidaan tukea kolmannen sektorin, yritysten ja yhteiskunnallisten yritysten palvelutuotannolla sekä vertaistuotannolla. Ihmislähtöinen palveluevoluutio edellyttää myös vahvaa poliittisesta johtajuutta, muutosenergiaa, kuntien hankintaosaamisen kehittämistä ja hyvää viestintää.

Palveluevoluutio-esitys on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa.

Sitran laatimalla palveluevoluutio -konseptilla halutaan edistää ajattelunmuutosta ja keskustelua siitä, millaisia yhteiskunnan järjestämät palvelut ja niiden tuotanto voisivat olla tulevaisuudessa. Nykyinen ajattelutapa lähtee siitä, että kaikki palvelut ovat kaikille kaikkialla samanlaisia. Tuotantotavan osalta keskustelussa ollaan jumiuduttu periaatteelliseen ulkoistetaanko vai ei –väittelyyn. Lähivuosien talouteen, väestön ikääntymiseen ja kansalaisten erilaistuviin vaatimuksiin liittyvät haasteet ovat niin suuria, että nykyinen toimintatapa ei kykene niihin vastaamaan.

Jatkossa huomio pitäisi kiinnittää ihmisiin ja palveluiden heille tuottamaan lisäarvoon. Mitä tarvitaan, että ihmisten tarpeet ja toiveet voitaisiin ottaa hankinnan ja palvelutuotannon lähtökohdaksi? Voisiko palvelun tarvitsija valita palveluista yksilöllisen vaihtoehdon?
Toimintatavan muutos edellyttää ajattelun muutosta. Ostavatko kunnat terveyttä vai lääkäreitä asukkailleen? Palveluevoluutiossa haastetaan kuntia kehittämään ennakkoluulottomasti erilaisia palvelumalleja. Uutta ajattelua tarvitaan myös palvelutuotannonmalleihin, joita kunnat ja palveluntuottajat voivat kehittää. Koska erilaisille palveluille sopivat erilaiset tuottamistavat, niin kunnan omaa tuotantoa voidaan tukea kolmannen sektorin, yritysten ja yhteiskunnallisten yritysten palvelutuotannolla sekä vertaistuotannolla. Ihmislähtöinen palveluevoluutio edellyttää myös vahvaa poliittisesta johtajuutta, muutosenergiaa, kuntien hankintaosaamisen kehittämistä ja hyvää viestintää.

Palveluevoluutio-esitys on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Sitra palveluevoluutio -konsepti (20)

Anzeige

Weitere von Sitra / Uusi johtajuus (20)

Aktuellste (15)

Anzeige

Sitra palveluevoluutio -konsepti

 1. 1. Mikä on oikea tapa turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut?
 2. 2. Oikea tapa on…
 3. 3. Monta tapaa!
 4. 4. ” Kaikkien kuntien pitää toimia samalla tavalla.” ” Kunnan palvelut pitää yksityistää.” ” Kunnan palveluita ei saa yksityistää.” ” Kaikille on tarjottava samanlaiset palvelut.” ” Palvelut pitää tuottaa lähellä.” ” Yritykset vain rahastavat hyvän palvelun kustannuksella.” ” Julkinen palvelutuotanto on aina huonoa ja tehotonta.” ” Kyllä markkinat hoitaa!” Perinteisiä ajatuksia PERINTEINEN TAPA IHMISET KUNTA
 5. 5. Tuottavuusongelmat Laatuongelmat Saatavuusongelmat Rahoitusongelmat ONGELMIA IHMISET KUNTA
 6. 6. ” Leikkaa tai uudistu!” Tuottavuusongelmat Laatuongelmat Saatavuusongelmat Rahoitusongelmat IHMISET KUNTA
 7. 7. PALVELUIDEN EVOLUUTIO AJATTELUN REVOLUUTIO
 8. 8. UUSIA AJATUKSIA ” Tuotantotapa ei ole ratkaiseva lopputuloksen kannalta. Ratkaisevaa on, miten ulkoistukseen on päädytty: suunnitelmallisesti vai reaktiivisesti.” Jussi Merikallio, Kuntaliitto, HS 16.9.2010 ” Armeijassa on havaittu, ettei kaikkea ole järkeväää tehdä itse. Esimerkiksi ruokahuollon kustannuksista lähti pois yli 10% eikä ketään tarvinnut irtisanoa.” Komentaja Risto Rautava, KL 1.10.2010 ” Kilpailuttaminen on hyvin vaativaa ja osaaminen kunnissa on yleensä puutteellista. Pienten kuntien kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä.” Jukka Mattila, Sosiaali- ja terveysministeriö, HS, 16.9.2010 ” Palvelutuotantoa uudelleen organisoitaessa kannattaa kiinnittää huomiota uuteen organisaatioon eikä sotkea asiaan samalla kertaa muita poliittisia tavoitteita.” Mikko Mäenpää, STTK, MTV3 16.9.2010 ” Enemmistö suomalaista haluaa, että terveydenhuolto järjestetään julkiselta pohjalta. Tämä ei kuitenkaan sulje pois järkeviä ulkoistuksia tai täydentävää yksityistä terveydenhuoltoa.” Pekka Puska ja Marina Erhola, THL, HS 2.6.2010 ” Pääluottamusmiehet eivät tyrmää ideaa henkilöstön ulkoistamisesta pyörittämään yhteiskunnallista yritystä. Superin pääluottamusmies on itsekin kiinnostunut ajatuksesta.” AL, 3.6.2010 ” Toimiva malli on sellainen, jossa kunnan palvelutuotannon rinnalle voidaan tuoda myös ulkopuolisia palvelun tuottajia. Kunta hallitsee markkinoita ja voi säädellä tarjontaa tarpeen mukaan.” Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kuntaliitto, Kaleva 27.3.2010
 9. 9. Takaisin alkuun:
 10. 10. Mikä on oikea tapa turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut?
 11. 11. Ihmislähtöinen palveluevoluutio
 12. 12. Ihmislähtöinen palveluevoluutio PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 13. 13. Teesit: PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 14. 14. Huomio pitää kiinnittää ihmisiin ja palveluiden heille tuottamaan lisäarvoon. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 15. 15. Kuntien kannattaa kehittää ennakkoluulottomasti erilaisia palvelumalleja. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 16. 16. Kokeilemalla erilaisia palvelu- tuotannon malleja saadaan aikaan monimuotoisuutta. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 17. 17. Monimuotoisuus tuottaa kilpailua, laatua, innovaatioita ja asiakastyytyväisyyttä. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 18. 18. ” Vapaus valita & mahdollisuus vaikuttaa” PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 19. 19. Ihmisten tarpeet ja toiveet hankinnan ja palvelutuotannon lähtökohtana. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 20. 20. Valinnanmahdollisuuksia palveluihin: yksilöllisiä vaihtoehtoja. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 21. 21. Asiakaspalaute ohjaa palveluiden hankintaa. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 22. 22. ” Ostetaan terveyttä, ei lääkäreitä.” PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 23. 23. Hankintaosaaminen haasteena! PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 24. 24. Hankintakriteereiden oikea määrittely ratkaisevaa. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 25. 25. Asiakaspalaute ohjaa palveluiden hankintaa. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 26. 26. Erilaisille palveluille sopivat erilaiset tuottamistavat. Kunnan oma tuotanto on varteenotettava lähtökohta melkein mille tahansa palvelulle. Useimpien palveluiden kohdalla on kuitenkin mahdollista löytää myös muita tapoja. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 27. 27. Kunnan oma tuotanto Kolmas sektori Yritykset Yhteiskunnalliset yritykset Vertaistuotanto Sitran tuottama PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 28. 28. Kunnan oma tuotanto Lähes kaikki palvelut on mahdollista toteuttaa kunnan omana tuotantona – osa palveluista on suorastaan välttämätöntä toteuttaa niin. PERUSKOULU PELASTUSLAITOS HUOSTAANOTTOPÄÄTÖKSET PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 29. 29. Kolmas sektori Vakiintunut osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Suuri osa vastuullisuutta ja asiantuntemusta vaativista palveluista tuotetaan tänä päivänä kolmannen sektorin toimesta. INVALIDISÄÄTIÖ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO KRIMINAALIHUOLTOYHDISTYS PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 30. 30. Yritykset Yritysmuotoinen palvelutuotanto voi olla hyvä ratkaisu, kun palveluille on mahdollista luoda toimivat markkinat. Myös pääomaintensiiviset palvelut sopivat yritysmallilla toteutettaviksi. Yritysmuotoinen palvelutuotanto ei toimi, jos kilpailu puuttuu tai jos kunta on liikaa yhden tuottajan varassa. MIKKELI JA YIT – YIT KUNTATEKNIIKKA OY TEKONIVELSAIRAALA COXA OY KUNTIEN IT-HANKINNAT – KPK ICT OY PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 31. 31. Yhteiskunnalliset yritykset Yrityksiä, joilla on arvopohjainen liiketoimintamalli. Yritykset toimivat markkinoilla, mutta niiden pää- tai ainakaan ainoana tavoitteena ei ole voiton tuottaminen omistajilleen, vaan jonkin hyvän asian edistäminen. Tyypillisesti yhteiskunnallinen yritys luovuttaa osan tuotostaan hyvään tarkoitukseen. Yhteiskunnalliset yritykset ovat usein työntekijöiden perustamia. KOUKKUNIEMI –  VANHUSTENHUOLTO OMA KYLÄ VUOLENKOSKI OY LUMITUULI OY PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 32. 32. Vertaistuotanto Palveluiden tuottamismalli, jossa yhteiskunta tukee vertaisryhmän jäsenilleen tuottamaa palvelutarjontaa. Mahdollistaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyvien palveluiden tuottamisen joustavasti, tehokkaasti ja kestävästi. Usein täydentäviä, erityisryhmille suunnattuja erityispalveluita.  ASUNNOTTOMIEN KOHTAUSPAIKKA HELSINGIN LOPPUKIRI – IKÄIHMISTEN YHTEISÖASUMISHANKE FILLARIKANAVA – VERKKOPALVELU PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 33. 33. Vedetäänkö yhteen? PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 34. 34. Huomio pitää kiinnittää ihmisiin ja palveluiden heille tuottamaan lisäarvoon. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 35. 35. Kuntien kannattaa kehittää ennakkoluulottomasti erilaisia palvelumalleja. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 36. 36. Kokeilemalla erilaisia palvelu- tuotannon malleja saadaan aikaan monimuotoisuutta. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 37. 37. Muutoksen tarvitaan poliittista johtajuutta, muutosenergiaa, uutta hankintaosaamista ja hyvää viestintää. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 38. 38. Kokeillaan uusia tapoja! Kerätään palautetta! Jaetaan kokemuksia! PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA
 39. 39. ” Tätä esitystä saa ja pitää vapaasti käyttää missä tahansa yhteydessä. Sisältöä saa myös siteerata ja muokata mieleisekseen mielin määrin. Esityksen sisältämiä ajatuksia voi halutessaan omaksua ja jopa toteuttaa käytännössä.” – SITRA– Sitran tuottama PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA

×