Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman seminaari-sarja Voimaantumisen Polut, aloitusseminaari 1.9.2011

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä

 1. 1. Juha SiitonenElinvoiman vapauttavakehittämisoteVOIMAANTUMISEN POLUT 1.9.2011 Hotelli Katajanokka, HelsinkiJärjestäjä: Sitra – Julkishallinnon johtamisohjelma
 2. 2. Menestyksen polut - - Voimaantumisen polut Globalisaation aika 2.0 Paradigman muutos Ikääntyvä Suomi Suomesta ihmisarvon SUOMI ON KULKENUT vientimaa MENESTYKSEN POLKUJA: ihminen • Hyvä hallinto, infra, BKT, Pisa hyvinvoinnin menestys jne. keskiöön ja muutoksen Uudet liiketoiminta-alueet (ihmislähtöiset palvelu- ja tekijäksi ONGELMINA: teknologiaratkaisut) • syrjäytyminen, nuorten työttömyys, epäterveelliset elintavat, diabetes, masennus, yksinäisyys, yhteisöllisyyden mureneminen, Kansalaislähtöiset • Yhteisöllisyys ja yhdessä luominen turvattomuuden kasvu, toimintamallit lisääntyy lähisuhdeväkivalta, lasten huostaanotot, • Toiminnalliset arjen teot näkyvät • Hyvinvointi ja kilpailukyky kuntien talouden heikentyminen Instituutiot vahvistuneet; Kansan voimaantumisen • Uusina kokemuksina: Vihapuhe, taso noussut nuorten mellakointi Lontoossa, voimaantumisen • Ihmisarvolähtöisten palveluratkaisujen Ihmislähtöinen mahdollistaviksi Oslon tragedia, koulusurmat osaaminen vahvaa » Kv-vienti palveluparadigma
 3. 3. Elinvoimainen Suomi• Yhteiskunta, alue, organisaatio, yhteisö, ihminenElinvoimaisella ihmisellä on vahvavoimaantumisen taso ja perusta. => Elinvoiman vapauttava kehittämis- ja johtamisote
 4. 4. Kenelle- Organisaatioille, joille henkilöstön ja/tai asiakkaiden voimaantumisen tason vahvuus tai heikkous vaikuttaa perustehtävässä onnistumiseen.
 5. 5. * Tarvitaan elinvoimainen henkilöstö ja voimaantumisen mahdollistava toimintamalli (JS)Voimaan- tunut potilas
 6. 6. Voimaantuminen => Elinvoiman vapautuminen5 Yhdessä määritellään meidän yhteisömme4 elinvoimaa vapauttavat ja ihmisten3 voimaantumisen perustaa vahvistavat • Asiat, teot2 • Toimintatavat • Ohjauskäytännöt • Ped. menetelmät1 • Tunneilmaston laadut ITSEARVOSTUS ITSELUOTTAMUS IDENTITEETTI MINÄKUVA Varmuus omasta Mihin minä Arkiset teot Tunne että olen Millainen minä Esim. onnistumisen arvosta ja kuulun ja kuka arvokas ja hyvä olen? toteaminen, toiminnan pätevyydestä minä olen? ihminen selkeys, kohtaamisten lämminhenkisyys, myönteinen VOIMANTUMISEN PERUSPILARIT™ kannustavuus
 7. 7. Yhdessä määritellään Kun näin tehdään, meidän yhteisömme elinvoimaa ELINVOIMAN VAPAUTTAVAA TOIMINTAKULTTUURIA vapauttavat ja voidaan johtaa oidaan ihmisten • Arvioida voimaantumisen • Vahvistaa perustaa vahvistavat • Asiat, teot • Ylläpitää • Toimintatavat • Ohjauskäytännöt • Ped. menetelmät • Tunneilmaston laadutSamalla saadaan sisällötElinvoimamittareihin! ELINVOIMAMITTARIT johtamisen välineinäNähdään mitkä asiat ovattoteutuneet tavoitellulla tavallaja mitkä eivät. Asiakas Henkilöstö Yhteisö * Arjen käytäntöjen * Elinvoimaindeksi arviointiArviointi vauhdittamisen idealla!
 8. 8. Miksi nämä kysymykset ovatmeidän yhteisömme ja minunkannalta tärkeitä asioita?Miten myös minä voin edistäätätä yhteisössäni jaasiakastyössä?
 9. 9. Vahva voimaantuminen näkyy mm.- Sitoutumisena- Haluna auttaa- Jakamisena ja yhdessä oppimisena- Luovien ratkaisujen etsimisenä- Uskalluksena kertoa ongelmista- Rohkeutena ideoida
 10. 10. YDINKÄSITTEET100% ihmisarvo ⇒ Arvostava kohtaaminen - Ihmisarvolähtöisen elinvoimana vapauttavan kulttuurin edellytys - Vapauttaa ja antaa tilaaYhdessä onnistuminen ⇒ Autetaan toista olemaan parhaimmillaanToiminnallisuus ⇒ Onnistumisia tulee paljonOnnistumisten näkyväksi ⇒ Esimies on onnistumisten etsijätekeminen ja näkyväksi tekijäYksinkertaisuus, selkeys ⇒ Tavoitteet ja tehtävät ymmärretään
 11. 11. Case 2011: Voimaantumisen perustaa vahvistava oppimisympäristö käsittää luokan, lähiympäristön jakumppanuusverkoston.- Toiminnallisuus mahdollistaa ONNISTUMISEN kokemukset!- Yhdessä onnistumisen , luomisen, palvelemisen, loistamisen ja tekemisen meininki synnyttää halun auttaa toisia ja toimia itse mahdollisimman hyvin yhteisten tuotosten eteen.- Yhdessä luomisen hengen synnyttämiseen ja ylläpitämiseen auttaa , kun yhdessä määritellään 100% ihmisarvo ja siihen perustava arvostava kohtaaminen. Toiminnan palautekeskustelussa on hyvä yhdessä arvioida, kuinka hyvin autoimme toisiamme onnistumaan ja toimimaan omien upeuksiemme löytämiseksi.- Opettaja voi todeta aina silloin tällöin, että hänestä tuntuu hyvältä, kun täällä aidosti ”autetaan toisia olemaan parhaimmillaan”.
 12. 12. YDINKÄSITEET - 100% ihmisarvo - Yhdessä onnistuminen - Toiminnallisuus - Onnistumisten näkyväksi tekeminen - Yksinkertaisuus ja selkeys OHJAAVA FILOSOFIA PAINOPISTE (Tarkoitus, Tahtotila,Toiminnalliset arvot) perustaksi ARJEN KÄYTÄNNÖISSÄ IHMISARVOLÄHTÖISELLE JAELINVOIMAN VAPAUTTAVALLE TOIMINTAKULTTURILLE ELINVOIMAN NIIDEN UUDISTUMISESSA VAPAUTTAVA OTE Johtamisen välineinä Yhdessä tehdään näkyväksi ELINVOIMAMITTARIT VOIMAANTUMISEN A) Henkilöstön PERUSTAA VAHVISTAVAT B) Yhteisön C) Asiakkaan - asiat, teot, menettelytavat, ohjauskäytännöt ja ilmapiirin elinvoiman arvioimiseen, vahvistamiseen ja ylläpitämiseen laadut
 13. 13. ”Ytimessä enemmänhenki millä luodaan kuinmalli, jolla tehdään tehdään” Kiitoksia!

×