Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Miten pärjään työhaastattelussa

 1. Miten pärjään työhaastattelussa? Oscar Nyman 4.2.2022
 2. • https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TDK_1002/22295?peri od=2020-2022 • Jos haluat suorittaa 1 op kurssin: 1. Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi chattiin yksityisviestinä (keräämme osallistujalistan) 2. Käy kaikki neljä tietoiskua valitsemanasi ajankohtana 3. Kirjaudu Moodleen, josta löydät lisätietoa kurssin suorituksesta: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=18814, kurssiavain: rekry Suunnitelmallinen työnhaku
 3. • Kartoita oosaamisesi okiinnostuksesi omahdollisuutesi • Hakuasiakirjat • Haastattelu (myös esihaastattelu mahdollinen) • Soveltuvuusarviointi eli testit Työnhakuprosessi
 4. Asia nro 1: valmistautuminen • Vastaa kutsuun pian • Tutustu hyvin työpaikkaan ja tehtävään – kaikki kanavat käyttöön • Lue ilmoitus huolellisesti vielä kerran • Soita ja kysy? • Mieti mitä puet ja miten kauan paikalle pääsy kestää • Mitä haluat sanoa ja mitä aiot kysyä?
 5. Työnantajan näkökulma
 6. • Mitä tehtäviä ja vastuita työhön kuuluu? • Mitkä ovat tärkeimmät määrälliset ja laadulliset tavoitteet tehtävässä? • Mitä valmista osaamista tehtävässä vaaditaan heti aloitusvaiheessa? • Mitä tehtävässä vaadittavaa osaamista voidaan opettaa perehdytysvaiheessa? • Millaiset työpersoonaan ja työskentelytyyleihin liittyvät ominaisuudet tukevat tehtävässä onnistumista? • Millaiset ominaisuudet taas voivat hidastaa menestymistä? • Kuinka paljon ja millaista työkokemusta hakijalla tulisi olla? • Miten onnistumista mitataan? • Miten haettavan henkilön työtä johdetaan? Mitä työnantaja on jo (toivottavasti) miettinyt?
 7. Työnantajanäkökulma? Duunitori-Kansallinen rekrytointitutkimus 2021
 8. Haastattelu
 9. • Ensimmäinen este on ylitetty • Kiitä kutsusta • Esiinny eduksesi puhelimessa; muista mihin olet hakenut • Voit myös kysyä tarkentavia kysymyksiä: • ”Kuinka monta haastattelette?” • ”Paljonko haastatteluun on varattu aikaa?” • Työnantaja on kiinnostunut tapaamaan juuri sinut Aloita valmistautuminen! Kun olet saanut haastattelukutsun…
 10. • Teemahaastattelu • Ura, työhistoria, kokemukset, koulutus • Syvähaastattelu • Valinnat, motiivit, suunnitelmat, kokemukset, onnistumiset ja epäonnistumiset sekä näihin vaikuttaneet ulkoiset ja sisäiset tekijät • Ryhmähaastattelu • Yleensä karsintavaiheessa • Haastattelu voi olla strukturoitu, puolistrukturoitu tai strukturoimaton • Videohaastattelu (ks. esim. https://tektyokirja.fi/tyohaastattelu-edessa/), esihaastattelu Haastattelun muodot
 11. • Sisääntulo ja ensivaikutelma • Miten tervehdit • Miten esittäydyt • Miten otat kontaktia • Miten istut paikallesi, miten tuolissa istut ja liikut • Sanaton viestintä, kehon kieli • Sanallista viestintää tärkeämpiä voivat olla ilmeesi, eleesi, asentosi ja katsekontaktisi • Näiden lisäksi myös yleinen olemuksesi • Keskustelu • Kuinka aloitat puhumisen • Puhetyylisi (selkeys, vakuuttavuus, luontevuus, positiivisuus, tilanteen huomioon ottaminen) • Kuunteletko ja keskitytkö haastatteluun, vastailetko esitettyihin kysymyksiin vai vastaatko vain sinnepäin • Säilytätkö katsekontaktin puhuessasi • Tavoitteellisuus ja motivoituneisuus • Kysytkö itsekin kysymyksiä • Mitä kysyt ja miten • Vaikutatko kiinnostuneelta työtehtävästä/työpaikasta ja miten tuot kiinnostuksesi ilmi • Erityisen tärkeää on, miten kerrot aikaisemmista työkokemuksistasi, aiemmista esimiehistäsi ja tavoitteistasi Haastattelijan tarkkailurunko: Aalto Henkilöstöpalvelut
 12. Pääsääntöisesti työnantaja etsii näitä kolmea asiaa: MOTIVAATIO OSAAMINEN SOPIVUUS
 13. KUKA? Hakijan tausta • kehitysvaiheet, valinnat ja käännekohdat • kriisit, niiden hallinta ja käsittely • arvomaailma, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet KUKA? Minäkuva • omat vahvuudet ja heikkoudet ja miten niitä tulisi kehittää MITÄ? Pätevyys • työkokemus ja työmenestys • koulutus ja kurssit MIKSI? Motivaatio ja odotukset • motivaatio haettavaan tehtävään • odotukset työltä • ammatilliset pyrkimykset • kehittymishalukkuus tulevaisuudessa Haastattelun yleisimmät aihepiirit
 14. Kuinka haastatteluun valmistaudutaan? Valmistautuminen on haastattelussa menestymisen ydin!
 15. • Pohjatyö: opiskele työpaikka mahdollisimman huolellisesti • Kiinnostaako paikka sinua edelleen? • Tutki työpaikan profiili: mitä tekee, miten tekee, missä toimii, keitä siellä työskentelee, miten sillä menee taloudellisesti • Lue alaan liittyviä uutisia ja ajankohtaisia asioita • Muista myös sosiaalinen media • Soita tutuillesi, jotka tuntevat alaa tai organisaation toimintaa • Ota viimeistään nyt yhteyttä mahdollisiin suosittelijoihin Tiedonhankinta
 16. • Lue omat työnhaun dokumentit ja työpaikkailmoitus • Mikä on viestisi? Millaisen vaikutelman haluat antaa? Mitä haluat ainakin kertoa suhteessa hankkimaasi tietoon ja haettavaan paikkaan? • Tunnista tapasi reagoida (luonteenpiirteesi) kysymyksiin Vastaanko lyhyesti vai pitkästi Kertominen esimerkkien avulla, kertominen tarinan avulla Voit käydä läpi joitain yleisimpiä haastattelukysymyksiä • Käy mielessäsi läpi tilannetta Jos esim. kyseessä on ryhmähaastattelu Hyödynnä aiempia haastattelukokemuksia Minä
 17. Haastattelussa (Yleensä) haastattelijat haluavat sinun onnistuvan
 18. • Työnantaja hakee vastausta kysymykseen: Miksi rekrytoisimme juuri tämän hakijan? • Haastattelu on neuvottelutilanne, jossa on kaksi osapuolta • Saavu ajoissa • Ensivaikutelma, kädenpuristus ja katsekontakti • Aikataju: ota aikasi mutta älä varasta haastattelijan aikaa • Ole oma itsesi, jännittäminen on sallittua (pakollista) • Osoita kiinnostuneisuutta • kysele tehtävästä, tavoitteista, kollegoista, älä palkasta • omat ajatukset työn kehittämisestä hyviä • Tuo esiin asiat myönteisessä valossa • vapaaehtoisesti ei kannata negatiivista tietoa esittää (esim. kokemuksen puute) • Ole kuitenkin valmis tarkastelemaan omia kehittymisalueita rehellisesti Haastattelussa
 19. • Älä arvostele aikaisempia työpaikkojasi / esihenkilöitäsi • Vastaa enemmän kuin ”kyllä” tai ”ei”, perustele ja anna konkreettisia esimerkkejä • Varaudu vastaamaan myös vieraalla kielellä • Ota mukaan CV, hakemus sekä työ- ja opiskelutodistukset • Valmistaudu kysymään jotain lopussa esim. mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten prosessi etenee • Huonosti menneeseen kysymykseen on aina mahdollista palata – viimeistään haastattelun lopussa • Lopuksi on hyvä kiittää ja vaikka vielä ilmaista motivaationsa jollain tavalla • Kättely Haastattelussa
 20. • Kerro hieman itsestäsi. • Kerro, miten selviydyit jostain ongelmatilanteesta/ epäonnistumisesta. • Kumpi sinulle on tärkeämpää, tavoitteet vai säännöt? • Mikä on suurin saavutuksesi? • Luetko yleensä työhön liittyviä sähköposteja tai muita viestejä vapaa-ajalla? • Mainitse kaksi kehittämiskohdettasi. • Millainen on unelmatyösi? • Missä näet itsesi 5 vuoden päästä? • Voit myös tarkan tähtäimen sijaan kertoa yleisempiä suuntaviivoja, tavoitteita, tärkeitä asioita sinulle • Miten tämä työpaikka auttaa sinua siihen suuntaan? • Sitoutuminen tähän työhön? • Kerro tilanteesta, jossa olet joutunut käsittelemään jonkin nopean muutoksen. • Oletko hakenut muita vastaavia tehtäviä? • Mitä tiedät meistä? • Onko sinulla kysymyksiä? • Sinulla on kysymyksiä.  • https://teekkarintyokirja.tek.fi/wp-content/uploads/2018/02/tavallisia_haastattelukysymyksia.pdf Esimerkkejä haastattelukysymyksistä
 21. • Varmista tekniikka: valot, kuvan ja äänen laatu, laitteet, rauhallinen ja neutraali tila, kuvakulma • Kysy tekniikkaan liittyvät kysymykset kun saat haastattelukutsun (Linkki, ohjelma jne.) • Muistiinpanojen käyttö • Etähaastattelun idea? Videohaastattelu (Etähaastattelu)
 22. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2019 2020 2021 Ehdokkaiden haastattelu kasvotusten Ehdokkaiden haastattelu puhelimitse/videolla ”Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa yksittäisen rekrytoinnin onnistumisen kannalta?” Duunitori- Kansallinen rekrytointitutimus 2019, 2020 & 2021
 23. Haastattelun jälkeen
 24. • Kiitos-viesti? • Käy haastattelun kulku mielessäsi läpi – auttaa tulevissa koitoksissa • Jos työnantajasta ei kuulu mitään, voit olla yhteydessä parin viikon kuluttua (ellei muuta aikamäärettä ole jo annettu) • Jos sinut valitaan, voit vielä harkita otatko paikan vastaan ja neuvotella ehdoista (esim. palkka) • Jos sinua ei valita, syitä voi olla monia; vika ei välttämättä ole sinussa tai haastattelun onnistumisessa • Joskus myös toiseksi tai kolmanneksi jäänyt saa paikan • Pyydä palautetta Haastattelun jälkeen
 25. • Työnhakuprosessin osana saatetaan suorittaa soveltuvuustestaus tai -tutkimus • Testauksella pyritään selvittämään, miten hakija ja haettava työ sopivat yhteen • Testaaja antaa yhteenvedon testituloksista työnantajalle • Työnhakijalla on aina oikeus saada sama palaute tai yhteenveto omasta tuloksestaan • Arvioinnin tuloksia kannattaa kysyä jälkikäteen suoraan arvioijalta • Itsetuntemus lisääntyy ja saa arvokasta tietoa tulevia haastatteluja ja testejä varten. Testit/arvioinnit
 26. Yleisiä vinkkejä • Työnantaja hakee yksinkertaisesti vastausta kysymykseen: Miksi juuri tämä hakija olisi sopivin tehtävään? • Mieti, mitä haluat joka tapauksessa haastattelijoiden sinusta tietävän (tehtävään liittyen) • Huonosti menneeseen kysymykseen on aina mahdollista palata – viimeistään haastattelun lopussa • Opettele tuntemaan omat maneerisi, niin voit olla keskittymättä niihin • Haastattelijat (yleensä) haluavat sinun onnistuvan • Valmistautuminen on haastattelussa menestymisen ydin! • Jännittäminen on normaalia, melkein jopa pakollista
 27. Vinkkejä työnhakuun Rekryn instassa! Seuraa @uturekry
 28. Rekry on tukena työnhaussa. CV-klinikat, uraohjaus, työnhaun tietoiskut, harjoitteluasiat, tietoa valmistuneiden työllistymisestä ja paljon muuta! rekry@utu.fi facebook.com/RekryTurku utu.fi/Rekry
 29. rekry@utu.fi Instagram.com/uturekry Nähdään Rekryssä! Maaherran makasiini, Henrikinkatu 10
Anzeige