Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Fra ole damm

790 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Fra ole damm

 1. 1. Rullering av kommuneplan for Utsira. Allmøte 07. september 2010. Ole Damm Kvilhaug rådgiver, Rogaland fylkeskommune
 2. 2. Forvaltningsreformen – Rogaland fylkeskommune har fått nye oppgaver innen det marine området: - Skolekvoter. - Kystsel. - Lokale reguleringer. - Tareressursene. - Forvaltningsorgan for akvakulturnæringen. 13.09.2010
 3. 3. Regjeringens havbrukspolitikk – bakteppe. - Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. - I Soria Moria 2 er det nedfelt at regjeringen ønsker vekst i havbruksnæringen, innenfor miljømessige bærekraftige rammer. - Regjeringens har lagt frem en strategi for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. 13.09.2010
 4. 4. Regjeringens strategi – fem hovedutfordringer: - Rømming og genetisk påvirkning. Havbruk skal ikke bidra til varige endringer i de genetiske egenskapene til villfisk-bestandene. - Arealtilgang. Havbruksnæringen skal ha en lokalitetsstruktur og arealbruk som reduserer miljøpåvirkning og smitterisiko. - Forurensning fra oppdrett. Utslipp fra havbruk skal ikke overstige det resepienten tåler. - Tilgang på marine forressurser. Havbruksnæringen sitt behov for forråstoff må dekkes uten overbeskatning av de viltlevende marine ressurser. - Sykdom og parasitter. Sykdom i oppdrett skal ikke ha bestandsregulerende effekt på villfisk. 13.09.2010
 5. 5. Hovedutfordringene reflekteres i regelverket. - Nasjonale laksefjorder. - ”frys-forskrift”. - Soneforskrifter, bekjempelse av lakselus. - Mulighetene ligger i ytre strøk. 13.09.2010
 6. 6. Marine Harvest Norway AS ser muligheter på Utsira! - Verdens største produsent av laksefisk. - Søknad om etablering av ny lokalitet ved Tednevik (Austramarkje). - Omsøkt størrelse er 3600 MTB (maksimalt tillatt biomasse). - Årlig produksjon på ca. 2900 tonn laks. - Førstehåndsomsetning 150 mill NOK. - Sysselsetting 5-6 årsverk - Etablering krever utvikling av ny teknologi – Pilotprosjekt. - Akvakultur og vindkraft? 13.09.2010
 7. 7. Planmessige utfordringer. - Omsøkte lokalitet ligger delvis innenfor område avsatt til akvakultur. 13.09.2010
 8. 8. Visjon for kommuneplan for 2004-2016. ”Å være et slagkraftig fellesskap som tar vare på det beste i det gamle og har rom for nye ideer, folk som våger å tenke nytt og har utradisjonelle innfallsvinkler, slik at øya kan bestå som et levende lokalsamfunn i pakt med naturen”. Søknaden fra Marine Harvest Norway AS ”passer som hånd i hanske” til denne visjonen! 13.09.2010
 9. 9. Kommuneplanen må ”korrespondere” med andre planer. - Regionplan for næring for Rogaland 2010 – 2020. - Næringsplan for kommuner på Haugalandet, (haugaland vekst) - Rogaland ble egen vannregion fra 01.01.2010. Rogaland fylkeskommune koordinerer arbeidet. For mer info se www.vannportalen.no 13.09.2010
 10. 10. Takk for oppmerksomheten! 13.09.2010

×