SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Challenge Brief
Investigant innovacions socials a l'àmbit de
l'educació superior
1. ANTECEDENTS
En els últims anys s'ha anat destacant la responsabilitat que haurien de tenir les institucions d'educació
superior per actuar més enllà dels seus rols tradicionals de recerca i ensenyament. Existeixen clares
oportunitats per complementar-los amb uns altres que facin front als reptes socials, econòmics i
culturals que afecten a les comunitats de les quals formen part.
Una sèrie d'institucions canadenques està utilitzant enfocaments innovadors i col·laborant activament
per contribuir al benestar de les seves comunitats i resoldre conjuntament problemes crònics. No
obstant això, i malgrat les bones intencions, moltes innovacions es mantenen en nínxols amb
dificultats per créixer i escalar. Els enfocaments innovadors s'enfronten a una sèrie de barreres internes
com l'abast limitat d'aquestes iniciatives, la cultura organitzacional de les institucions, o l'escassetat
d'incentius del sistema per innovar i abastar noves responsabilitats.
Com a resposta a aquesta situació, RECODE, una iniciativa de la fundació canadenca McConnell,
i UpSocial, organització que promou la innovació social, estem investigant com adaptar les
institucions d'educació superior perquè responguin millor a les necessitats de les seves comunitats. Per
definir les àrees d'interès específiques i les línies d'acció més rellevants vam realitzar un taller al
novembre del 2017 a Toronto i, posteriorment, una sèrie d'entrevistes i recerques complementàries. El
resum i les conclusions del taller i les entrevistes es poden consultar aquí (en anglès).
L'objectiu d'aquest procés de recerca és identificar innovacions socials provades amb èxit tant a
Canadà com en la resta del món, per explorar la seva possible implantació a Canadà. No solament
busquem identificar què s'ha fet, sinó també les condicions que han propiciat el canvi: com es va
realitzar la implementació i per què va funcionar.
Pregunta guia de recerca: Com poden les institucions d’educació
superior canviar les seves pràctiques i estructures internes per
contribuir més activament a la generació de canvis socials positius?
Aquest projecte busca identificar pràctiques, iniciatives i experiències que han funcionat,
rescatant lliçons apreses i explorant possibilitats d'adaptació per potenciar les capacitats de
l'educació superior amb la finalitat de que incrementin el seu impacte positiu en la
societat. La recerca s'enfoca a les següents àrees:
• Estructura d'incentius perquè el professorat promogui la recerca i l'ensenyament centrat en
necessitats de la comunitat i el treball conjunt;
• Estratègies inclusives i equitatives per a la contractació i retenció del professorat,
personal administratiu i la composició de l'estructura de govern;
• Entorns educatius sans i assegurances per a estudiants i personal.
2. DADES CLAUS I CONSIDERACIONS PRINCIPALS
Estructura d'incentius institucionals:
• Les institucions d'educació superior utilitzen una sèrie d'instruments per mesurar el seu èxit. La
majoria de fons i incentius estan estretament relacionats a assoliments i reconeixements de la
recerca que realitza la institució. Si s'inclogués l'aportació que fan les universitats i instituts al
benestar de la seva comunitat o si la qualitat de la institució també es mesurés considerant
l'impacte social i ambiental, els directius podrien tenir motivacions diferents i possiblement
fomentarien que el professorat experimenti amb metodologies innovadores d'ensenyament i que
enforteixin vincles amb les comunitats.
• Avui dia, només aproximadament el 20% de l'avaluació dels docents considera aportacions no
convencionals que van més enllà de la recerca i l'ensenyament. Quan el gruix de l'avaluació
fomenta la inclinació al status quo, hi ha poques motivacions perquè els docents siguin més
innovadors i s'enfoquin més en les comunitats. Com podria crear-se una estructura d'incentius més
àmplia? Quins instruments de mesurament d'èxit podrien ser incorporades per generar valor
compartit tant per a les comunitats com per a l'acadèmia?
Diversitat i equitat en estructures de govern, professorat i personal administratiu:
• El nombre d'empleats en institucions d'educació superior provinents de pobles indígenes i
minories visibles no ha canviat significativament en els últims 30 anys. Això és un clar indicador
que la majoria de les polítiques d'equitat laboral i diversitat en llocs de lideratge no han aconseguit
els seus objectius. Per exemple, al 2016, el 96% dels càrrecs directius en les 15 Universitats
Canadenques líders en recerca (U15) estaven ocupats per homes i dones caucàsics. Ni una U15
tenia homes o dones de pobles indígenes en els seus equips de presidència i vicepresidència.
• La falta de diversitat té diversos efectes adversos en el personal i en els estudiants; els biaixos
culturals i la falta de models plurals a seguir poden impactar de manera negativa en les vies
d'ascens i retenció. Addicionalment, la falta d'experiència empírica i comprensió multicultural en
el professorat i els càrrecs directius de les institucions educatives disminueixen la confiança i
l'avanç de poblacions minoritàries dins i fora d'aquests sistemes.
Entorns educatius sans i segurs:
• La salut mental del personal i dels estudiants s'ha convertit en una de les majors preocupacions dins
dels campus canadencs. El 10% dels estudiants ha considerat suïcidar-se encara que sigui una
vegada al llarg del seu pas per la universitat o institut. Un estudi realitzat en el 2016 en Ontàrio va
revelar que, durant l'any anterior, un 65% dels estudiants havia sentit ansietat severa i un 46% es va
sentir tan deprimit que li va impedir ser funcional en el dia a dia.
3. GRUP OBJECTIU
El professorat i l'administració de les institucions educatives són el grup objectiu principal.
Addicionalment cerquem innovacions que contribueixen a crear una cultura institucional amb ambients
col·laboradors, segurs i sans, tant per a estudiants com per al personal.
4. ÀREES DE RECERCA
Les àrees prioritàries de recerca apunten a la transformació de les institucions educatives canadenques,
la qual cosa, al seu torn, incrementarà la seva capacitat organitzacional per contribuir a la
transformació positiva de la societat.
Busquem alternatives per resoldre problemes urgents, com la seguretat dins dels campus, però també
amb la vista en el llarg termini amb la finalitat de generar canvis culturals que incentivin una major
contribució per i amb la comunitat.
ESTRUCTURA D’INCENTIUS INSTITUCIONALS
Els incentius tradicionals per al professorat d'institucions d'educació superior es basen en mesuraments
individuals d'èxit com a publicacions científiques, permanència i premis individuals per excel·lència.
Els incentius a nivell administratiu solen estar relacionats amb accés a finançament i reconeixement.
Aquest tipus d'incentius clàssics tendeix a produir ambients competitius i individualistes que són
contraproduents per a la generació de processos col·laboratius. Mitjançant aquest instrument de canvi
volem examinar noves vies per motivar i recompensar al professorat i als equips de lideratge de les
institucions d'educació superior, promovent maneres efectives i mesurables de treballar amb la
comunitat.
EQUITAT I DIVERSITAT EN ESTRUCTURES DE GOVERN,
PROFESSORAT I PERSONAL ADMINISTRATIU
Malgrat haver fet explicita la intenció de diversificar els professors i personal administratiu, les
institucions d'educació superior, igual que altres institucions públiques, no han aconseguit complir
amb les metes de diversitat. Aquesta línia de recerca busca polítiques i pràctiques innovadores que
hagin ajudat a augmentar la diversitat, així com estratègies equitatives d'ascensos i retenció
ENTORNS SANS I SEGURS
Com a resposta a l'actual crisi de salut mental, moltes institucions s'han esforçat per millorar l'oferta de
serveis d'atenció dins de les seves seus. Busquem sumar esforços en aquest sentit, identificant
intervencions que recolzin holísticament la salut dels estudiants i el personal. Examinarem
innovacions que creen un clima de suport i promouen estratègies d'intervenció i orientació
actualitzades, incloent-hi estratègies específiques per a grups més vulnerables o d'alt risc, com per
exemple supervivents de violència sexual. Finalment, aquestes innovacions haurien d'incentivar que
tant estudiants com a professors s'involucrin proactivament, brindant-los eines per desenvolupar
competències d'autogestió, habilitats per afrontar i superar situacions difícils, i capacitats per manejar
crisis.
Pràctiques i
estructures
internes
transformades
	
Diversitat i equitat
en polítiques de
contractació i
retenció
Campus sans i
segurs per a tots
	
Estructura
d’incentius
institucionals
Reconeixem que és una agenda ambiciosa. El nostre objectiu és centrar-nos en les normes i pràctiques
estructurals i culturals que creiem tenen el major potencial de transformació, i que, en cas d'èxit,
podrien tenir l'impacte més significatiu tant dins de les institucions com fora, en la societat en general.
5. IDENTIFICACIÓ I SELECCIÓ D’INNOVACIONS
Canadà és un país ampli i divers, cada solució molt probablement hagi de ser adaptat local i fins i tot
individualment per respondre de manera adequada a contextos únics regionals, socials i culturals.
Les innovacions identificades han de complir amb els següents requisits:
• Innovacions provades: la iniciativa presenta un desenvolupament i èxit documentat.
• Adaptables a diferents contextos.
• Orientació a l'escalabilitat: la metodologia ha estat empaquetada o adaptada per ser replicada en
un altre lloc.
• Bon retorn de la inversió: la innovació optimitza l'ús de recursos o capta i aprofita recursos latents
o no utilitzats.
Per avaluar la rellevància i idoneïtat de les innovacions, el jurat considerarà els següents criteris:
• Impacte potencial sobre el context local: valora el grau amb el qual la innovació és capaç de
produir resultats que responguin total o parcialment al repte plantejat.
• Capacitat d'execució el context local: té en compte condicions polítiques, socials, culturals i
geogràfiques.
• Grau d'innovació: avalua el valor diferencial de la innovació en relació amb les respostes que ja
existeixen localment per solucionar aquests problemes.
• Potencial d'escalabilitat: valora com la implementació pot servir per escalar més profundament
dins de les regles culturals de cada institució, o en tot el sector de l'educació superior, o fins i tot
escalar fora, a través de la societat i el sistema.
CONTACTE:
Assiri Valdés
avaldes@upsocial.org	
www.upsocial.org

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie RECODE Challenge Brief cat

Psicopedagogia UOC_Presentación memòria final PRC2
Psicopedagogia UOC_Presentación memòria final PRC2Psicopedagogia UOC_Presentación memòria final PRC2
Psicopedagogia UOC_Presentación memòria final PRC2Eva Pujol Pons
 
Desenvolupament professional dels docents
Desenvolupament professional dels docentsDesenvolupament professional dels docents
Desenvolupament professional dels docentsNombre Apellidos
 
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21MenorcaEdu21
 
Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Algeavidor
 
Innovació formació professinalitat
Innovació formació professinalitatInnovació formació professinalitat
Innovació formació professinalitatNombre Apellidos
 
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...Barcelona Activa amb l’ESS
 
Programació emprenedoria
Programació emprenedoriaProgramació emprenedoria
Programació emprenedoriapandatur
 
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat EducativaLlei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativainsedtbatlitcat
 
Guia_Educacio_inclusiva
Guia_Educacio_inclusivaGuia_Educacio_inclusiva
Guia_Educacio_inclusivaMari Nuñez
 
Guia educacio inclusiva
Guia educacio inclusivaGuia educacio inclusiva
Guia educacio inclusivamsanc647
 
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021antonisociaspons
 

Ähnlich wie RECODE Challenge Brief cat (20)

Psicopedagogia UOC_Presentación memòria final PRC2
Psicopedagogia UOC_Presentación memòria final PRC2Psicopedagogia UOC_Presentación memòria final PRC2
Psicopedagogia UOC_Presentación memòria final PRC2
 
Desenvolupament professional dels docents
Desenvolupament professional dels docentsDesenvolupament professional dels docents
Desenvolupament professional dels docents
 
Educar en la diversitat
Educar en la diversitatEducar en la diversitat
Educar en la diversitat
 
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21
 
Entendre junts la LOMQE
Entendre junts la LOMQEEntendre junts la LOMQE
Entendre junts la LOMQE
 
URV_2022_epons_290322.pdf
URV_2022_epons_290322.pdfURV_2022_epons_290322.pdf
URV_2022_epons_290322.pdf
 
Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)
 
Innovació formació professinalitat
Innovació formació professinalitatInnovació formació professinalitat
Innovació formació professinalitat
 
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
Guia per l'acollida i l'acompanyament de persones estudiants universitàries e...
 
Programació emprenedoria
Programació emprenedoriaProgramació emprenedoria
Programació emprenedoria
 
Indexinclusion
IndexinclusionIndexinclusion
Indexinclusion
 
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat EducativaLlei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
 
Escola Vrrolai
Escola VrrolaiEscola Vrrolai
Escola Vrrolai
 
Una bona escola2
Una bona escola2Una bona escola2
Una bona escola2
 
Erasmus+
Erasmus+Erasmus+
Erasmus+
 
Pla d'autonomia
Pla d'autonomiaPla d'autonomia
Pla d'autonomia
 
Pec definitiu ce gen 2019
Pec definitiu ce gen 2019Pec definitiu ce gen 2019
Pec definitiu ce gen 2019
 
Guia_Educacio_inclusiva
Guia_Educacio_inclusivaGuia_Educacio_inclusiva
Guia_Educacio_inclusiva
 
Guia educacio inclusiva
Guia educacio inclusivaGuia educacio inclusiva
Guia educacio inclusiva
 
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
 

Mehr von UpSocial

ACSI learnings 2019_eng
ACSI learnings 2019_engACSI learnings 2019_eng
ACSI learnings 2019_engUpSocial
 
Challenge Brief 10x10 2020 cat
Challenge Brief 10x10 2020 catChallenge Brief 10x10 2020 cat
Challenge Brief 10x10 2020 catUpSocial
 
Challenge Brief 10x10 2020 esp
Challenge Brief 10x10 2020 espChallenge Brief 10x10 2020 esp
Challenge Brief 10x10 2020 espUpSocial
 
Challenge Brief Lanbide esp
Challenge Brief Lanbide espChallenge Brief Lanbide esp
Challenge Brief Lanbide espUpSocial
 
Challenge brief 10x10 2019 cat
Challenge brief 10x10 2019 catChallenge brief 10x10 2019 cat
Challenge brief 10x10 2019 catUpSocial
 
Challenge Brief 10x10 2019 esp
Challenge Brief 10x10 2019 espChallenge Brief 10x10 2019 esp
Challenge Brief 10x10 2019 espUpSocial
 
UpSocial 8 lessons eng
UpSocial 8 lessons engUpSocial 8 lessons eng
UpSocial 8 lessons engUpSocial
 
UpSocial 8 aprenentatges cat
UpSocial 8 aprenentatges catUpSocial 8 aprenentatges cat
UpSocial 8 aprenentatges catUpSocial
 
UpSocial 8 aprendizajes esp
UpSocial 8 aprendizajes espUpSocial 8 aprendizajes esp
UpSocial 8 aprendizajes espUpSocial
 
Sessió de formació per al tercer sector social sobre els Bons d'impacte social
Sessió de formació per al tercer sector social sobre els Bons d'impacte socialSessió de formació per al tercer sector social sobre els Bons d'impacte social
Sessió de formació per al tercer sector social sobre els Bons d'impacte socialUpSocial
 
RECODE Challenge Brief esp
RECODE Challenge Brief espRECODE Challenge Brief esp
RECODE Challenge Brief espUpSocial
 
RECODE Challenge Brief eng
RECODE Challenge Brief engRECODE Challenge Brief eng
RECODE Challenge Brief engUpSocial
 
Challenge brief 10x10 cat
Challenge brief 10x10 catChallenge brief 10x10 cat
Challenge brief 10x10 catUpSocial
 
Challenge brief 10x10 esp
Challenge brief 10x10 espChallenge brief 10x10 esp
Challenge brief 10x10 espUpSocial
 
ACSI one page cat
ACSI one page catACSI one page cat
ACSI one page catUpSocial
 
UpSocial_presentació_xarxa emprenedors_fp
UpSocial_presentació_xarxa emprenedors_fpUpSocial_presentació_xarxa emprenedors_fp
UpSocial_presentació_xarxa emprenedors_fpUpSocial
 
ACSI one page-esp
ACSI one page-espACSI one page-esp
ACSI one page-espUpSocial
 
Acsi programa bcn_esp
Acsi programa bcn_espAcsi programa bcn_esp
Acsi programa bcn_espUpSocial
 
ACSI programa Barcelona
ACSI programa BarcelonaACSI programa Barcelona
ACSI programa BarcelonaUpSocial
 
ACSI one page eng
ACSI one page engACSI one page eng
ACSI one page engUpSocial
 

Mehr von UpSocial (20)

ACSI learnings 2019_eng
ACSI learnings 2019_engACSI learnings 2019_eng
ACSI learnings 2019_eng
 
Challenge Brief 10x10 2020 cat
Challenge Brief 10x10 2020 catChallenge Brief 10x10 2020 cat
Challenge Brief 10x10 2020 cat
 
Challenge Brief 10x10 2020 esp
Challenge Brief 10x10 2020 espChallenge Brief 10x10 2020 esp
Challenge Brief 10x10 2020 esp
 
Challenge Brief Lanbide esp
Challenge Brief Lanbide espChallenge Brief Lanbide esp
Challenge Brief Lanbide esp
 
Challenge brief 10x10 2019 cat
Challenge brief 10x10 2019 catChallenge brief 10x10 2019 cat
Challenge brief 10x10 2019 cat
 
Challenge Brief 10x10 2019 esp
Challenge Brief 10x10 2019 espChallenge Brief 10x10 2019 esp
Challenge Brief 10x10 2019 esp
 
UpSocial 8 lessons eng
UpSocial 8 lessons engUpSocial 8 lessons eng
UpSocial 8 lessons eng
 
UpSocial 8 aprenentatges cat
UpSocial 8 aprenentatges catUpSocial 8 aprenentatges cat
UpSocial 8 aprenentatges cat
 
UpSocial 8 aprendizajes esp
UpSocial 8 aprendizajes espUpSocial 8 aprendizajes esp
UpSocial 8 aprendizajes esp
 
Sessió de formació per al tercer sector social sobre els Bons d'impacte social
Sessió de formació per al tercer sector social sobre els Bons d'impacte socialSessió de formació per al tercer sector social sobre els Bons d'impacte social
Sessió de formació per al tercer sector social sobre els Bons d'impacte social
 
RECODE Challenge Brief esp
RECODE Challenge Brief espRECODE Challenge Brief esp
RECODE Challenge Brief esp
 
RECODE Challenge Brief eng
RECODE Challenge Brief engRECODE Challenge Brief eng
RECODE Challenge Brief eng
 
Challenge brief 10x10 cat
Challenge brief 10x10 catChallenge brief 10x10 cat
Challenge brief 10x10 cat
 
Challenge brief 10x10 esp
Challenge brief 10x10 espChallenge brief 10x10 esp
Challenge brief 10x10 esp
 
ACSI one page cat
ACSI one page catACSI one page cat
ACSI one page cat
 
UpSocial_presentació_xarxa emprenedors_fp
UpSocial_presentació_xarxa emprenedors_fpUpSocial_presentació_xarxa emprenedors_fp
UpSocial_presentació_xarxa emprenedors_fp
 
ACSI one page-esp
ACSI one page-espACSI one page-esp
ACSI one page-esp
 
Acsi programa bcn_esp
Acsi programa bcn_espAcsi programa bcn_esp
Acsi programa bcn_esp
 
ACSI programa Barcelona
ACSI programa BarcelonaACSI programa Barcelona
ACSI programa Barcelona
 
ACSI one page eng
ACSI one page engACSI one page eng
ACSI one page eng
 

Kürzlich hochgeladen

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERSSuperAdmin9
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555twunt
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANALES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANAAnaBallesteros29
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 

Kürzlich hochgeladen (8)

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANALES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
LES CONJUNCIONS EN CATALÀ: GRAMÀTICA CATALANA
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 

RECODE Challenge Brief cat

  • 1. Challenge Brief Investigant innovacions socials a l'àmbit de l'educació superior 1. ANTECEDENTS En els últims anys s'ha anat destacant la responsabilitat que haurien de tenir les institucions d'educació superior per actuar més enllà dels seus rols tradicionals de recerca i ensenyament. Existeixen clares oportunitats per complementar-los amb uns altres que facin front als reptes socials, econòmics i culturals que afecten a les comunitats de les quals formen part. Una sèrie d'institucions canadenques està utilitzant enfocaments innovadors i col·laborant activament per contribuir al benestar de les seves comunitats i resoldre conjuntament problemes crònics. No obstant això, i malgrat les bones intencions, moltes innovacions es mantenen en nínxols amb dificultats per créixer i escalar. Els enfocaments innovadors s'enfronten a una sèrie de barreres internes com l'abast limitat d'aquestes iniciatives, la cultura organitzacional de les institucions, o l'escassetat d'incentius del sistema per innovar i abastar noves responsabilitats. Com a resposta a aquesta situació, RECODE, una iniciativa de la fundació canadenca McConnell, i UpSocial, organització que promou la innovació social, estem investigant com adaptar les institucions d'educació superior perquè responguin millor a les necessitats de les seves comunitats. Per definir les àrees d'interès específiques i les línies d'acció més rellevants vam realitzar un taller al novembre del 2017 a Toronto i, posteriorment, una sèrie d'entrevistes i recerques complementàries. El resum i les conclusions del taller i les entrevistes es poden consultar aquí (en anglès). L'objectiu d'aquest procés de recerca és identificar innovacions socials provades amb èxit tant a Canadà com en la resta del món, per explorar la seva possible implantació a Canadà. No solament busquem identificar què s'ha fet, sinó també les condicions que han propiciat el canvi: com es va realitzar la implementació i per què va funcionar. Pregunta guia de recerca: Com poden les institucions d’educació superior canviar les seves pràctiques i estructures internes per contribuir més activament a la generació de canvis socials positius? Aquest projecte busca identificar pràctiques, iniciatives i experiències que han funcionat, rescatant lliçons apreses i explorant possibilitats d'adaptació per potenciar les capacitats de l'educació superior amb la finalitat de que incrementin el seu impacte positiu en la societat. La recerca s'enfoca a les següents àrees: • Estructura d'incentius perquè el professorat promogui la recerca i l'ensenyament centrat en necessitats de la comunitat i el treball conjunt; • Estratègies inclusives i equitatives per a la contractació i retenció del professorat, personal administratiu i la composició de l'estructura de govern; • Entorns educatius sans i assegurances per a estudiants i personal.
  • 2. 2. DADES CLAUS I CONSIDERACIONS PRINCIPALS Estructura d'incentius institucionals: • Les institucions d'educació superior utilitzen una sèrie d'instruments per mesurar el seu èxit. La majoria de fons i incentius estan estretament relacionats a assoliments i reconeixements de la recerca que realitza la institució. Si s'inclogués l'aportació que fan les universitats i instituts al benestar de la seva comunitat o si la qualitat de la institució també es mesurés considerant l'impacte social i ambiental, els directius podrien tenir motivacions diferents i possiblement fomentarien que el professorat experimenti amb metodologies innovadores d'ensenyament i que enforteixin vincles amb les comunitats. • Avui dia, només aproximadament el 20% de l'avaluació dels docents considera aportacions no convencionals que van més enllà de la recerca i l'ensenyament. Quan el gruix de l'avaluació fomenta la inclinació al status quo, hi ha poques motivacions perquè els docents siguin més innovadors i s'enfoquin més en les comunitats. Com podria crear-se una estructura d'incentius més àmplia? Quins instruments de mesurament d'èxit podrien ser incorporades per generar valor compartit tant per a les comunitats com per a l'acadèmia? Diversitat i equitat en estructures de govern, professorat i personal administratiu: • El nombre d'empleats en institucions d'educació superior provinents de pobles indígenes i minories visibles no ha canviat significativament en els últims 30 anys. Això és un clar indicador que la majoria de les polítiques d'equitat laboral i diversitat en llocs de lideratge no han aconseguit els seus objectius. Per exemple, al 2016, el 96% dels càrrecs directius en les 15 Universitats Canadenques líders en recerca (U15) estaven ocupats per homes i dones caucàsics. Ni una U15 tenia homes o dones de pobles indígenes en els seus equips de presidència i vicepresidència. • La falta de diversitat té diversos efectes adversos en el personal i en els estudiants; els biaixos culturals i la falta de models plurals a seguir poden impactar de manera negativa en les vies d'ascens i retenció. Addicionalment, la falta d'experiència empírica i comprensió multicultural en el professorat i els càrrecs directius de les institucions educatives disminueixen la confiança i l'avanç de poblacions minoritàries dins i fora d'aquests sistemes. Entorns educatius sans i segurs: • La salut mental del personal i dels estudiants s'ha convertit en una de les majors preocupacions dins dels campus canadencs. El 10% dels estudiants ha considerat suïcidar-se encara que sigui una vegada al llarg del seu pas per la universitat o institut. Un estudi realitzat en el 2016 en Ontàrio va revelar que, durant l'any anterior, un 65% dels estudiants havia sentit ansietat severa i un 46% es va sentir tan deprimit que li va impedir ser funcional en el dia a dia. 3. GRUP OBJECTIU El professorat i l'administració de les institucions educatives són el grup objectiu principal. Addicionalment cerquem innovacions que contribueixen a crear una cultura institucional amb ambients col·laboradors, segurs i sans, tant per a estudiants com per al personal. 4. ÀREES DE RECERCA Les àrees prioritàries de recerca apunten a la transformació de les institucions educatives canadenques, la qual cosa, al seu torn, incrementarà la seva capacitat organitzacional per contribuir a la transformació positiva de la societat.
  • 3. Busquem alternatives per resoldre problemes urgents, com la seguretat dins dels campus, però també amb la vista en el llarg termini amb la finalitat de generar canvis culturals que incentivin una major contribució per i amb la comunitat. ESTRUCTURA D’INCENTIUS INSTITUCIONALS Els incentius tradicionals per al professorat d'institucions d'educació superior es basen en mesuraments individuals d'èxit com a publicacions científiques, permanència i premis individuals per excel·lència. Els incentius a nivell administratiu solen estar relacionats amb accés a finançament i reconeixement. Aquest tipus d'incentius clàssics tendeix a produir ambients competitius i individualistes que són contraproduents per a la generació de processos col·laboratius. Mitjançant aquest instrument de canvi volem examinar noves vies per motivar i recompensar al professorat i als equips de lideratge de les institucions d'educació superior, promovent maneres efectives i mesurables de treballar amb la comunitat. EQUITAT I DIVERSITAT EN ESTRUCTURES DE GOVERN, PROFESSORAT I PERSONAL ADMINISTRATIU Malgrat haver fet explicita la intenció de diversificar els professors i personal administratiu, les institucions d'educació superior, igual que altres institucions públiques, no han aconseguit complir amb les metes de diversitat. Aquesta línia de recerca busca polítiques i pràctiques innovadores que hagin ajudat a augmentar la diversitat, així com estratègies equitatives d'ascensos i retenció ENTORNS SANS I SEGURS Com a resposta a l'actual crisi de salut mental, moltes institucions s'han esforçat per millorar l'oferta de serveis d'atenció dins de les seves seus. Busquem sumar esforços en aquest sentit, identificant intervencions que recolzin holísticament la salut dels estudiants i el personal. Examinarem innovacions que creen un clima de suport i promouen estratègies d'intervenció i orientació actualitzades, incloent-hi estratègies específiques per a grups més vulnerables o d'alt risc, com per exemple supervivents de violència sexual. Finalment, aquestes innovacions haurien d'incentivar que tant estudiants com a professors s'involucrin proactivament, brindant-los eines per desenvolupar competències d'autogestió, habilitats per afrontar i superar situacions difícils, i capacitats per manejar crisis. Pràctiques i estructures internes transformades Diversitat i equitat en polítiques de contractació i retenció Campus sans i segurs per a tots Estructura d’incentius institucionals
  • 4. Reconeixem que és una agenda ambiciosa. El nostre objectiu és centrar-nos en les normes i pràctiques estructurals i culturals que creiem tenen el major potencial de transformació, i que, en cas d'èxit, podrien tenir l'impacte més significatiu tant dins de les institucions com fora, en la societat en general. 5. IDENTIFICACIÓ I SELECCIÓ D’INNOVACIONS Canadà és un país ampli i divers, cada solució molt probablement hagi de ser adaptat local i fins i tot individualment per respondre de manera adequada a contextos únics regionals, socials i culturals. Les innovacions identificades han de complir amb els següents requisits: • Innovacions provades: la iniciativa presenta un desenvolupament i èxit documentat. • Adaptables a diferents contextos. • Orientació a l'escalabilitat: la metodologia ha estat empaquetada o adaptada per ser replicada en un altre lloc. • Bon retorn de la inversió: la innovació optimitza l'ús de recursos o capta i aprofita recursos latents o no utilitzats. Per avaluar la rellevància i idoneïtat de les innovacions, el jurat considerarà els següents criteris: • Impacte potencial sobre el context local: valora el grau amb el qual la innovació és capaç de produir resultats que responguin total o parcialment al repte plantejat. • Capacitat d'execució el context local: té en compte condicions polítiques, socials, culturals i geogràfiques. • Grau d'innovació: avalua el valor diferencial de la innovació en relació amb les respostes que ja existeixen localment per solucionar aquests problemes. • Potencial d'escalabilitat: valora com la implementació pot servir per escalar més profundament dins de les regles culturals de cada institució, o en tot el sector de l'educació superior, o fins i tot escalar fora, a través de la societat i el sistema. CONTACTE: Assiri Valdés avaldes@upsocial.org www.upsocial.org