Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

RECODE Challenge Brief cat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

RECODE Challenge Brief cat

Herunterladen, um offline zu lesen

RECODE, una iniciativa liderada per McConnell Foundation, i UpSocial estan investigant com les institucions postsecundarias canadenques podrien adaptar-se per abordar de manera més adequada les necessitats de la comunitat.

RECODE, una iniciativa liderada per McConnell Foundation, i UpSocial estan investigant com les institucions postsecundarias canadenques podrien adaptar-se per abordar de manera més adequada les necessitats de la comunitat.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie RECODE Challenge Brief cat (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

RECODE Challenge Brief cat

  1. 1. Challenge Brief Investigant innovacions socials a l'àmbit de l'educació superior 1. ANTECEDENTS En els últims anys s'ha anat destacant la responsabilitat que haurien de tenir les institucions d'educació superior per actuar més enllà dels seus rols tradicionals de recerca i ensenyament. Existeixen clares oportunitats per complementar-los amb uns altres que facin front als reptes socials, econòmics i culturals que afecten a les comunitats de les quals formen part. Una sèrie d'institucions canadenques està utilitzant enfocaments innovadors i col·laborant activament per contribuir al benestar de les seves comunitats i resoldre conjuntament problemes crònics. No obstant això, i malgrat les bones intencions, moltes innovacions es mantenen en nínxols amb dificultats per créixer i escalar. Els enfocaments innovadors s'enfronten a una sèrie de barreres internes com l'abast limitat d'aquestes iniciatives, la cultura organitzacional de les institucions, o l'escassetat d'incentius del sistema per innovar i abastar noves responsabilitats. Com a resposta a aquesta situació, RECODE, una iniciativa de la fundació canadenca McConnell, i UpSocial, organització que promou la innovació social, estem investigant com adaptar les institucions d'educació superior perquè responguin millor a les necessitats de les seves comunitats. Per definir les àrees d'interès específiques i les línies d'acció més rellevants vam realitzar un taller al novembre del 2017 a Toronto i, posteriorment, una sèrie d'entrevistes i recerques complementàries. El resum i les conclusions del taller i les entrevistes es poden consultar aquí (en anglès). L'objectiu d'aquest procés de recerca és identificar innovacions socials provades amb èxit tant a Canadà com en la resta del món, per explorar la seva possible implantació a Canadà. No solament busquem identificar què s'ha fet, sinó també les condicions que han propiciat el canvi: com es va realitzar la implementació i per què va funcionar. Pregunta guia de recerca: Com poden les institucions d’educació superior canviar les seves pràctiques i estructures internes per contribuir més activament a la generació de canvis socials positius? Aquest projecte busca identificar pràctiques, iniciatives i experiències que han funcionat, rescatant lliçons apreses i explorant possibilitats d'adaptació per potenciar les capacitats de l'educació superior amb la finalitat de que incrementin el seu impacte positiu en la societat. La recerca s'enfoca a les següents àrees: • Estructura d'incentius perquè el professorat promogui la recerca i l'ensenyament centrat en necessitats de la comunitat i el treball conjunt; • Estratègies inclusives i equitatives per a la contractació i retenció del professorat, personal administratiu i la composició de l'estructura de govern; • Entorns educatius sans i assegurances per a estudiants i personal.
  2. 2. 2. DADES CLAUS I CONSIDERACIONS PRINCIPALS Estructura d'incentius institucionals: • Les institucions d'educació superior utilitzen una sèrie d'instruments per mesurar el seu èxit. La majoria de fons i incentius estan estretament relacionats a assoliments i reconeixements de la recerca que realitza la institució. Si s'inclogués l'aportació que fan les universitats i instituts al benestar de la seva comunitat o si la qualitat de la institució també es mesurés considerant l'impacte social i ambiental, els directius podrien tenir motivacions diferents i possiblement fomentarien que el professorat experimenti amb metodologies innovadores d'ensenyament i que enforteixin vincles amb les comunitats. • Avui dia, només aproximadament el 20% de l'avaluació dels docents considera aportacions no convencionals que van més enllà de la recerca i l'ensenyament. Quan el gruix de l'avaluació fomenta la inclinació al status quo, hi ha poques motivacions perquè els docents siguin més innovadors i s'enfoquin més en les comunitats. Com podria crear-se una estructura d'incentius més àmplia? Quins instruments de mesurament d'èxit podrien ser incorporades per generar valor compartit tant per a les comunitats com per a l'acadèmia? Diversitat i equitat en estructures de govern, professorat i personal administratiu: • El nombre d'empleats en institucions d'educació superior provinents de pobles indígenes i minories visibles no ha canviat significativament en els últims 30 anys. Això és un clar indicador que la majoria de les polítiques d'equitat laboral i diversitat en llocs de lideratge no han aconseguit els seus objectius. Per exemple, al 2016, el 96% dels càrrecs directius en les 15 Universitats Canadenques líders en recerca (U15) estaven ocupats per homes i dones caucàsics. Ni una U15 tenia homes o dones de pobles indígenes en els seus equips de presidència i vicepresidència. • La falta de diversitat té diversos efectes adversos en el personal i en els estudiants; els biaixos culturals i la falta de models plurals a seguir poden impactar de manera negativa en les vies d'ascens i retenció. Addicionalment, la falta d'experiència empírica i comprensió multicultural en el professorat i els càrrecs directius de les institucions educatives disminueixen la confiança i l'avanç de poblacions minoritàries dins i fora d'aquests sistemes. Entorns educatius sans i segurs: • La salut mental del personal i dels estudiants s'ha convertit en una de les majors preocupacions dins dels campus canadencs. El 10% dels estudiants ha considerat suïcidar-se encara que sigui una vegada al llarg del seu pas per la universitat o institut. Un estudi realitzat en el 2016 en Ontàrio va revelar que, durant l'any anterior, un 65% dels estudiants havia sentit ansietat severa i un 46% es va sentir tan deprimit que li va impedir ser funcional en el dia a dia. 3. GRUP OBJECTIU El professorat i l'administració de les institucions educatives són el grup objectiu principal. Addicionalment cerquem innovacions que contribueixen a crear una cultura institucional amb ambients col·laboradors, segurs i sans, tant per a estudiants com per al personal. 4. ÀREES DE RECERCA Les àrees prioritàries de recerca apunten a la transformació de les institucions educatives canadenques, la qual cosa, al seu torn, incrementarà la seva capacitat organitzacional per contribuir a la transformació positiva de la societat.
  3. 3. Busquem alternatives per resoldre problemes urgents, com la seguretat dins dels campus, però també amb la vista en el llarg termini amb la finalitat de generar canvis culturals que incentivin una major contribució per i amb la comunitat. ESTRUCTURA D’INCENTIUS INSTITUCIONALS Els incentius tradicionals per al professorat d'institucions d'educació superior es basen en mesuraments individuals d'èxit com a publicacions científiques, permanència i premis individuals per excel·lència. Els incentius a nivell administratiu solen estar relacionats amb accés a finançament i reconeixement. Aquest tipus d'incentius clàssics tendeix a produir ambients competitius i individualistes que són contraproduents per a la generació de processos col·laboratius. Mitjançant aquest instrument de canvi volem examinar noves vies per motivar i recompensar al professorat i als equips de lideratge de les institucions d'educació superior, promovent maneres efectives i mesurables de treballar amb la comunitat. EQUITAT I DIVERSITAT EN ESTRUCTURES DE GOVERN, PROFESSORAT I PERSONAL ADMINISTRATIU Malgrat haver fet explicita la intenció de diversificar els professors i personal administratiu, les institucions d'educació superior, igual que altres institucions públiques, no han aconseguit complir amb les metes de diversitat. Aquesta línia de recerca busca polítiques i pràctiques innovadores que hagin ajudat a augmentar la diversitat, així com estratègies equitatives d'ascensos i retenció ENTORNS SANS I SEGURS Com a resposta a l'actual crisi de salut mental, moltes institucions s'han esforçat per millorar l'oferta de serveis d'atenció dins de les seves seus. Busquem sumar esforços en aquest sentit, identificant intervencions que recolzin holísticament la salut dels estudiants i el personal. Examinarem innovacions que creen un clima de suport i promouen estratègies d'intervenció i orientació actualitzades, incloent-hi estratègies específiques per a grups més vulnerables o d'alt risc, com per exemple supervivents de violència sexual. Finalment, aquestes innovacions haurien d'incentivar que tant estudiants com a professors s'involucrin proactivament, brindant-los eines per desenvolupar competències d'autogestió, habilitats per afrontar i superar situacions difícils, i capacitats per manejar crisis. Pràctiques i estructures internes transformades Diversitat i equitat en polítiques de contractació i retenció Campus sans i segurs per a tots Estructura d’incentius institucionals
  4. 4. Reconeixem que és una agenda ambiciosa. El nostre objectiu és centrar-nos en les normes i pràctiques estructurals i culturals que creiem tenen el major potencial de transformació, i que, en cas d'èxit, podrien tenir l'impacte més significatiu tant dins de les institucions com fora, en la societat en general. 5. IDENTIFICACIÓ I SELECCIÓ D’INNOVACIONS Canadà és un país ampli i divers, cada solució molt probablement hagi de ser adaptat local i fins i tot individualment per respondre de manera adequada a contextos únics regionals, socials i culturals. Les innovacions identificades han de complir amb els següents requisits: • Innovacions provades: la iniciativa presenta un desenvolupament i èxit documentat. • Adaptables a diferents contextos. • Orientació a l'escalabilitat: la metodologia ha estat empaquetada o adaptada per ser replicada en un altre lloc. • Bon retorn de la inversió: la innovació optimitza l'ús de recursos o capta i aprofita recursos latents o no utilitzats. Per avaluar la rellevància i idoneïtat de les innovacions, el jurat considerarà els següents criteris: • Impacte potencial sobre el context local: valora el grau amb el qual la innovació és capaç de produir resultats que responguin total o parcialment al repte plantejat. • Capacitat d'execució el context local: té en compte condicions polítiques, socials, culturals i geogràfiques. • Grau d'innovació: avalua el valor diferencial de la innovació en relació amb les respostes que ja existeixen localment per solucionar aquests problemes. • Potencial d'escalabilitat: valora com la implementació pot servir per escalar més profundament dins de les regles culturals de cada institució, o en tot el sector de l'educació superior, o fins i tot escalar fora, a través de la societat i el sistema. CONTACTE: Assiri Valdés avaldes@upsocial.org www.upsocial.org

×