Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

İletişimde Farkındalık-1

770 Aufrufe

Veröffentlicht am

IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki başarılar karşılaştırıldığında ;
IQ (Entellektüel Zeka)
% 4 - % 25
EQ (Duygusal Zeka)
% 75 - % 96

Veröffentlicht in: Karriere
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

İletişimde Farkındalık-1

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. Duygusal Zeka Tanımı Duygusal Zeka İçin Gereken Yetkinlikler Nelerdir? İletişimde Farkındalık
 3. 3. IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki başarılar karşılaştırıldığında ; IQ (Entellektüel Zeka) % 4 - % 25 EQ (Duygusal Zeka) % 75 - % 96
 4. 4. • Entelektüel zekanız (IQ) mı? • Yoksa Duygusal zekanız (EQ) mı?
 5. 5. • Bu sorunun yanıtı her ikisi de olacak çünkü hayatta başarı ve mutluluk için her ikisine de ihtiyaç var. Ancak güçlü bir gözlem anlayışı, sezgilerin güçlü oluşu ve karşısındaki insanları hissedebilme yanı sıra, kendini hissettirebilme yeteneği ve doğru davranış kalıpları “duygusal zekası yüksek” yani “duygusal zeki” kişilere ait temel özellikler olarak tanımlanıyor.
 6. 6. • Önemli olan EQ ve IQ arasında uygun dengenin sağlanabilmesi ve IQ-EQ'nun sinerji yaratmasıdır. Biri diğerinin yerine asla düşünülemez. Her biri insanlarda farklı oranda vardır.
 7. 7. • Wayne Leon Payne (akademik çevrelerde ilk EQ kavramını kullanan kişi) • Peter Salovey ve John Mayer (akademik alanda araştırmalar yapıyorlar) • Daniel Goleman'ın "Duygusal Zeka" 1995.
 8. 8. • Platon "Öğrenmenin temelinde duygusallık hakimdir" • Howard Gardner 1980’lede Çoklu Zeka kavramını ortaya koyuyor.
 9. 9. Dr. Reuven Bar-On; “bir kişinin çevresel baskılarla ve isteklerle başa çıkmak için başarılı olma yetisinde; duygusal, kişisel ve sosyal yeteneklerin bütünü.” Peter Salovey ve John Mayer; “Bir kişinin kendi ya da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılması.”
 10. 10. Gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu olmak, insanların duygusal zeka becerilerine bağlı ve duygusal zeka ile insanların ortak duyguları, iletişim becerileri, insanlık anlayışları, incelik, zerafet, kibarlık, nezaket vs. gibi yetenekleri tanımlanmaktadır.
 11. 11. • Kendini Tanıma (Öz-bilinç) • Kendini Yönetmek • Motivasyon • Empati (Duygudaşlık) • Sosyal Beceriler (Sosyal Yetkinlik) • İletişim Becerisi
 12. 12. Kişinin kendi duygularını, ihtiyaçlarını, hedeflerini tanıması, tercihlerini yapabilmesi ve sahip olduğu şahsi gücünün ve kaynaklarının farkında olması anlamına gelir.
 13. 13. İnsanın kendini motive edebilmesi, daima başarma isteğine ve heyecanına sahip olması demektir. Bu yetenek özellikle zorlukların çıkmasında veya işlerin istenilenin dışında gelişmesi durumlarında çok faydalı olur.
 14. 14. • Duygusal zekası yüksek kişiler "başarı" ile özdeşleşirler. • Eğer bir insan dış faktörler yerine başarıya dayalı bir motivasyon içinde ise bunun ilk işareti, kurumuna ve işine bağlılığıdır. • Bu tür insanlar yaratıcı fırsatlar ararlar, öğrenmeyi severler ve daha iyi yapmak için sonsuz enerjiye sahiptirler.
 15. 15. Kişinin başka insanların duygularını, ihtiyaçlarını, kaygılarını anlayabilmesi, kendini onların yerine koyabilmesi demektir. Söz konusu olan onlar gibi düşünebilip, davranabilmek , onları oldukları gibi kabullenebilmek ve hal ve hareketlerine saygı göstermektir.
 16. 16. Özellikle lider konumundaki kişi, karar verirken doğal olarak birçok konuyu irdeleyecek. Ancak, karardan etkilenecek olan diğer kişilerin duygularını ve düşüncelerini de göz önüne almazsa, o kişiler verilecek kararı sahiplenmezler.
 17. 17. İnsanların başkalarıyla ilişki kurabilmesi ve bu ilişkilerin uzun süre geçerliliğini koruyabilmesi becerilerini kapsar.İnsanlar arası iyi ilişkilerin yanı sıra bir takım oluşturabilme, takım ruhunu sağlayabilme ve bu takımı yönetme becerisini gösterme de bu yetkinlik ile olur.
 18. 18. Diğer dört duygusal zeka olgusuna sahiptirler. Zaten bu sayede geniş bir çevre edinmişlerdir. Liderlik yaptıkları takımlar, en zor işlerin bile üstesinden gelirler. Geniş çevrelerinin yanı sıra, yüksek seviyede ikna etme kabiliyetine sahiptirler.
 19. 19. Duygusal zeka için, iyi iletişim kurabilme becerisi, vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu iki türlü açıklanabilir. Birincisi insanın kendisini açık ve net olarak ifade edebilme becerisi, diğer taraftan da başkalarını dikkatli dinleme ve ne söylediklerini tam ve doğru olarak anlayabilme becerisidir.
 20. 20. Sözel Becerileriniz (Konuşma ve dinleme) Yazım Becerileriniz (Okuma ve Yazma) Sözsüz İletişim Becerileriniz (Kelimelerin dışında kalan her şey!!!)
 21. 21. • Kinezik (beden dili) • Paralinguistik (vocal unsurlar) • Proksemi (kişiler arasındaki mesafe, mekan kullanımı) • Haptik (dokunma) • Kroksemi (zaman kullanımı)
 22. 22. • Estetik (müzik, renk ve kokuların kullanımı) • Fiziksel görünüş (vücut şekli ve boyutu, koku...) • Genel görünüş (kıyafetler, makyaj, aksesuarlar)
 23. 23. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com Teşekkürler
 24. 24. • Abowitz, D., & Knox, D. (2003). Goals of college students: Some gender differences. College Student Journal, 37, 550-557. • Adams, G., R., & Marshall, S., K. (1996). A developmental social psychology of identity: understanding the person-in-context. Journal of Adolescence, 19: 429-42. • Akiskal, H., S. (1989). In: Robins, L., Barrett, J. (Eds.), Validating Affective Personality Types: In the Validity of Psychiatric Diagnosis. Raven Press: New York, 217-227.

×