Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
İ %055& İİ ıßoşoev 
Mlßvoéoj İİ  Ğ oşo
4.' İ{_|İ @ufo AKTİF YAŞAM 
;'11 Q» oîıo İli ARAŞTIRMALARI 3.'
ıı |{_.ı x' d; ...
Hareketsizlik 4. Ölüm Nedeni.
Fiziksel inaktivite

Fiziksel inaktivite ölüme neden olan

risk faktörleri arasında 4. sırad...
TÜRKİYE TOPLUMU

AKTİF Mİ?
44175 Yêlzîlşîilîlfı_l_lêlzı"

`- l Türkiye Toplumu Fiziksel Aktivite

v” * l Araştırması
` AktifYasam Derneği,20l0

Alti...
Türkiye Toplumu I-:arel: t Etmiyor.

Türkiye Toplumu

Türkiye toplumunun sadece %25'i
yeterli fiziksel aktivite seviyesine...
Gençler Hareketsiz.

Yaş Grupları

En hareketsiz grup 15-19 yaş grubu

gençler.

PAL değerlerinin yas gruplarına göre dağı...
Hareket İş Yaşamında Artıyor.

Meslek Grupları Fiziksel Aktivite Düzeyi (PAL)
52..Ergatitfl.i:::12:::;z::?:::î.:.t... llar...
Serbest Zaman Değerlendirme Kültürümüz Hareket İçermiyor.

lllllllllllllllıllllıllllllllllllllıllllılllllllllllllllllllıll...
e .lgrr:'ııis-bıil
v* ,N İlköğretim Öğrencileri Fiziksel
l Aktivite Düzeyi Araştırması
` / l Aktif Yaşam Derneği, 2012

ı ...
Obezite Alarmı: Ortalama BMI değeri fazla kiloluluk seviyesinin hemen altında.

I l I I I l "I I I

Beden Kitle İndeksi

İ...
Daha az aktif çocuklar daha yüksek BMI değerine sahip.

Günlük Adım Sayısı Ortalaması
B""°^°"'“$“l"*' zayır
Y"IkIdhk'IIbI...
Öğrencilerin Adım Sayıları Önerilenin Altında Kalıyor.

Kızlar ve Adım Sayısı

Kızların %85'i günlük önerilen adım
sayısın...
Aileler l-larelzeltsiz.

lıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııı ıııı ııııvııııııııı ıııı ıııı ııııııııı ıııı ı...
Öğrenciler l-:atta Sonları Daha Hareketsiz.

ıl ıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllılll...
Öğrenciler evde ekran başında vakit geçiriyor.

I l l I I l l I I

Televizyon İzleme
Öğrencilerin %65'i hergün düzenli
ola...
Tesis var İstek Yok.

1 ı ı ı I ı ı Iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııı ıı

Evet Hayır
Spor yapmana ...
N @ı ilk *ş #î N “İn

 N *l f& iii f# İli ;ı N (1 ”Ğ

iii”  /T "y f& iîlîî: N 

sı N ~ıî ilr Aktifvkasam

DEHNEGİ g
ii...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Aktif Yaşam Araştırmaları

270 Aufrufe

Veröffentlicht am

Koçlukta “yaklaşım” kavramı; nasıl koçluk yapılacağını değil, prensipleri, ilkeleri, model ve teknikleri kapsayan sistematik bir yapının bütününü ifade eder.

Veröffentlicht in: Karriere
 • Login to see the comments

Aktif Yaşam Araştırmaları

 1. 1. İ %055& İİ ıßoşoev Mlßvoéoj İİ Ğ oşo 4.' İ{_|İ @ufo AKTİF YAŞAM ;'11 Q» oîıo İli ARAŞTIRMALARI 3.' ıı |{_.ı x' d; AKTİFYAŞAM DERNEĞİ ;ua oşolßoşo İİ! Ğoêoıfı'
 2. 2. Hareketsizlik 4. Ölüm Nedeni. Fiziksel inaktivite Fiziksel inaktivite ölüme neden olan risk faktörleri arasında 4. sıradadır. Fiziksel inaktivite dünyadaki ölümlerin %6'sına neden olmaktadır. Hipertansiyon Tütün %13 Kullanımı Yüksek %9 Kan Şekeri İıfğîtîîtle Ass: Ku" ve %6 %6 ;ğıte 0 Dünya Sağlık Örgütü, 2010, Global Recommendations on Physical Activity for Health.
 3. 3. TÜRKİYE TOPLUMU AKTİF Mİ?
 4. 4. 44175 Yêlzîlşîilîlfı_l_lêlzı" `- l Türkiye Toplumu Fiziksel Aktivite v” * l Araştırması ` AktifYasam Derneği,20l0 Altiliîtşıaııııttr jiıı ralhıııtraıııııııml!iilîßşxaııııIxaııııaaîliaıı:Iiıııihıııvsjııltaıııdmlmua IuıllııııııımlhaıLtlliîlvliluıtraylıııınuıı› mııımıaııııı :null[:1II#AlimiLeltiltııîlaılmıaübetnbilıımsn»ıııııımaiıaıııoııımlııı.
 5. 5. Türkiye Toplumu I-:arel: t Etmiyor. Türkiye Toplumu Türkiye toplumunun sadece %25'i yeterli fiziksel aktivite seviyesine sahip. 49/ a?' a** f& riı 12% “iv 49! d?? 09 v a?? "IC **ıc  *ır W_ “ı **L **vc “IC dış Fizikselaktiviteseviyesi(PAtjbireyın günlükaktivitesıninsayısalbirifadesidirve Q? av Q? GV 'V Q? a# %7 d# bireyintoplamenerjıtüketiıhihiiiadeetmekicin kullanılır, d) d] d] “ı "ı "ı "ı “ı d] "ı
 6. 6. Gençler Hareketsiz. Yaş Grupları En hareketsiz grup 15-19 yaş grubu gençler. PAL değerlerinin yas gruplarına göre dağılımına bakıldığında %63 hareketsizlik oranıyla gençlerin yeterince hareket etmediği görülmektedir. l5 -19 yaş grubunu %54'Iük hareketsizlik oranı ile 55 yas üstü izliyor. Fiziksel aktivite anlamında en iyi durumda olan yaş grupları ise 35 - 44 ve 30-34. Bunun en önemli nedenini aktif çalışma yaşamının oluşturduğu söylenebilir. Fiziksel Aktivite Düzeyi (PAL) İ: 15-19Yas 20-24 Yaş 25-29 Yaş 30-34 Yaş 35-44 Yaş 45-54 Yaş 55+ Yaş
 7. 7. Hareket İş Yaşamında Artıyor. Meslek Grupları Fiziksel Aktivite Düzeyi (PAL) 52..Ergatitfl.i:::12:::;z::?:::î.:.t... llarllaralllar k Şîğîlilvîi'ğlğlnîêğilîîilîlîlüğitltîlğlîıv.. Açık Mavi Yakalılar BeyazYakaIıIar EvHanımIarı Emekliler lsslzler öğrenciler
 8. 8. Serbest Zaman Değerlendirme Kültürümüz Hareket İçermiyor. lllllllllllllllıllllıllllllllllllllıllllılllllllllllllllllllıllllıllllllllllllllıllllıllllılllllllllılllllllllıllllıllllılllllllllıllllıllllllllllllllı Fiziksel Aktivite Fiziksel Aktivite Düzeyi (MET) Türkiye toplumu serbest _zamanlarında m Serbest zaman yeterı kadar hareket etmiyor. c ıı kMETd'I' bkld' ' yeerriîrintieriiaktivitîğiinîreiııîulğsimliıeîıiiıaeısiş ula$lm zamanlarda yapılan aktivitelere oranla daha yüksek olduğu görülüyor. Serbest zaman aktivitelerinin MET ' değerinin dikkat çekecek boyutta düsük olduğu ve Mekan bireylerin serbest zamanlarda aktif olmadığı görülüyor. H lsllerl MET (Metabolic Equivalent oflask) yapılan fiziksel aktivitenin enerji değerini ifade eder. l MET, dinlenme halindeki metabolik hız değerine karşılık olarak kabul edilmektedir.
 9. 9. e .lgrr:'ııis-bıil v* ,N İlköğretim Öğrencileri Fiziksel l Aktivite Düzeyi Araştırması ` / l Aktif Yaşam Derneği, 2012 ı rIt-ıııtiaıııııııptlttilîksşxaııııIraıııraûlliaıı:Iiıııdtaıııursjııltaııurdmımua Iuıılııııııımlhatulliilvliluıtraglıııınuı» :nullt:IIImmtulltltltîlulmıaüßıetmilıınm»ıııııımailiıııııııtilııı. Altiliîtşıaııııltr rıardillömralilıııl
 10. 10. Obezite Alarmı: Ortalama BMI değeri fazla kiloluluk seviyesinin hemen altında. I l I I I l "I I I Beden Kitle İndeksi İlköğretim öğrencileri fazla kilolu olma eşiğine yakın. Şu an için ortalamada normal kabul edilen sınırlar içerisinde olsalar bile, beden kitle indeksleri (BKİ) fazla 17.3 kiloluk limiti ile parallel seyrediyor. 20. 8 Fazla Kiloluluk Limiti Beden Kitle İndeksi Ortalaması 18.7 l7-4 17.2 16.5 14.5 Zayıflık Limiti 7 yas 8 yas 9 yas 10 yaş 11 yaş
 11. 11. Daha az aktif çocuklar daha yüksek BMI değerine sahip. Günlük Adım Sayısı Ortalaması B""°^°"'“$“l"*' zayır Y"IkIdhk'IIbI. .âilaîîêlvî.Siîaeîltîdelîrılirîîvltîi' N Normal lilâîîîğtlî:îğlîtvlîîlîill:'Stiîßîêêüßiêt" Fazla Kllolu îâîîiîlıî?532152.?îîiéîîıîiîûaîîi?ğîîiîiıadah. N Obez °Z'*"°'"- Fazla KiIoIu+Obez(Yaş) 7-12 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+
 12. 12. Öğrencilerin Adım Sayıları Önerilenin Altında Kalıyor. Kızlar ve Adım Sayısı Kızların %85'i günlük önerilen adım sayısını geçemiyor. Kızlar günlük ortalama 9.733 adım atıyor. Kızlar için günlük önerilen adım sayısı 12.000. Erkekler ve Adım Sayısı Erkeklerin %94'ü günlük önerilen adım sayısını geçemiyor. Erkekler günlük ortalama 10.924 adım atıyor. Erkekler için günlük önerilen adım sayısı 15.000.
 13. 13. Aileler l-larelzeltsiz. lıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııı ıııı ııııvııııııııı ıııı ıııı ııııııııı ıııı ıııı ıııı ıııırııııııııı ıııı ıııı ııııııııı ı Ebeveyn ve Spor r C - Evet Hay,, Ebeveynlerin sade %55'i spor aktivitesi L wie yapıyor. ş_ _ l ' Aile ve Spor g (- Ailelerin sadece %39'u birlikte spor 7 - , EVGİ Hay" ( a ivi esi a ı or. Kal' "_ ma ktt vpv rej/JÄ/'iweıl H. e
 14. 14. Öğrenciler l-:atta Sonları Daha Hareketsiz. ıl ıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllıllllılll AdımSayısı Hafta sonlarında öğrenciler, hafta içine kıyasla %15 daha az adım atıyor. v a. r *m4 Günlük Ortalama i? 10 330 Adım Hafta İçi i? 11.192 Adım Hafta Sonu
 15. 15. Öğrenciler evde ekran başında vakit geçiriyor. I l l I I l l I I Televizyon İzleme Öğrencilerin %65'i hergün düzenli olarak televizyon seyrediyor. Bilgisayar Kullanımı Televizyon ile birlikte bilgisayar kullanımı öğrenciler için en yoğun yapılan ev aktivitelerinden. l l (_ «LA TT i. ı I ııı ıııı ıııı ıııı ıııııııııııııı ıııı ıııııııııııııı ı F. Hergün ım î Haftada 5-6 gün ` Haftada 1-4 gün m" Sadece haftasonları Hiç “ Hergün Haftada 5 -6 gün 110W- îHaftada1-4gün vw ı ıı r Sadece haftasonları
 16. 16. Tesis var İstek Yok. 1 ı ı ı I ı ı Iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııı ıı Evet Hayır Spor yapmana ailen kızıyor mu? Derslerin spor yapmana engel oluyor mu? Spor yaparken sakatlanmaktan korkuyor musun? %311 Yaşadığın yere yakın spor yapabileceğiniz alanlar var mı? l. Okulunda spor yapmak için uygun alan var mı? mg 1_ Okulunda spor yapmak için ip- top benzeri aletler var mı? %211› Birlikte spor yapabileceğin arkadaşların var mı? my::
 17. 17. N @ı ilk *ş #î N “İn N *l f& iii f# İli ;ı N (1 ”Ğ iii” /T "y f& iîlîî: N sı N ~ıî ilr Aktifvkasam DEHNEGİ g iii-i f* N51 f& Lil ta? t. tır 'y (y N N

×