Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Svalbardseminar tirsdag 22. januar 2015
Ut på tur – vær godt forberedt !
Fred Skancke Hansen, UNIS
Innhold
22.01.15 Winter safety - info lecture 2
• Litt risikoteori
• Gjennomgang av de viktigste risiko-
områder og mulige...
Risiko = sannsynlighet for at en ulykke skal inntreffe x konsekvensen av ulykken
Hvordan kan vi redusere risiko?
- Ved å r...
• Ferdsel på islagte fjorder og vann – fare for å gå gjennom isen eller falle i vann og bli våt.
• Ferdsel på isbreer – fa...
Poenget er hvordan vi forholder
oss til potensiell fare…
7. Alvorlig konsekvens
Redusert konsekvens
- overlevelse-
6. Manglende sikkerhetsutsyr og ferdigheter
Barriere;
- Kunne hå...
Konsekvenser
Farer
Årsaks kjeder Konsekvens kjederUønsket hendelse
Forebyggende
barrierer / tiltak:
- Bruke GPS
- Se under...
Tiltak
Forebyggende;
- Kjenne særegenhetene til det enkelte område (også
områder med overvann eller vann i terrenget).
- K...
Ferdsel på isbreer.
- fare for å falle i bresprekk eller utfor brefall, samt å bli
eksponert for ekstreme vind- og snøforh...
Ferdsel i potensielt skredfarlig terreng.
-fare for å bli tatt av skred
Tiltak
Forebyggende;
- Kjenne til vær, terreng og ...
Ferdsel under krevende væ rforhold.
- fare for kuldeskader eller å ikke kunne komme videre og måtte
overnatte ute.
Tiltak
...
Næ rkontakt med isbjørn.
- fare for å måtte drepe eller skade en bjørn, eller selv å komme
til skade.
Tiltak
Forebyggende;...
Ferdsel med snøscooter.
- fare for skade som følge av velt, utforkjøring eller kollisjon.
Tiltak
Forebyggende;
- Du må ha ...
Hvordan redusere risiko ?
Risiko = sannsynlighet for at en ulykke skal inntreffe x konsekvensen av ulykke
Hvordan kan vi e...
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
• ca. 60 aktive medlemmer, Bregruppe, Skredgruppe, Hjelpekorpset
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!

369 Aufrufe

Veröffentlicht am

Fred Skancke Hansen, Universitetssenteret på Svalbard:
«Ut på tur – vær godt forberedt!
Tursesongen står for døren. Går det an å forberede seg på alle farer i terrenget?»
Presentasjon 22.01.15 i Svalbard Forskningspark, Longyearbyen.

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

Svalbardseminaret 2015: Ut på tur – vær godt forberedt!

 1. 1. Svalbardseminar tirsdag 22. januar 2015 Ut på tur – vær godt forberedt ! Fred Skancke Hansen, UNIS
 2. 2. Innhold 22.01.15 Winter safety - info lecture 2 • Litt risikoteori • Gjennomgang av de viktigste risiko- områder og mulige tiltak. • Nyttig utstyr
 3. 3. Risiko = sannsynlighet for at en ulykke skal inntreffe x konsekvensen av ulykken Hvordan kan vi redusere risiko? - Ved å redusere sannsynlighet eller konsekvens? - Hvilke tiltak iverksetter vi – og har vi et bevisst forhold til hvor de faktisk har effekt? Risiko
 4. 4. • Ferdsel på islagte fjorder og vann – fare for å gå gjennom isen eller falle i vann og bli våt. • Ferdsel på isbreer – fare for å falle ned i bresprekk, smeltevannskanal eller utfor brefall. • Ferdsel i potensielt skredfarlig terreng – fare for å bli begravd av snø. • Ferdsel under krevende værforhold – fare for å komme ut for ulykker pga. dårlig sikt eller å pådra seg kuldeskader. • Nærkontakt med isbjørn – fare for å måtte drepe eller skade isbjørn, eller selv å komme til skade. • Ferdsel med snøscooter – fare for skade som følge av velt, utforkjøring eller kollisjon. Kan vi bli kvitt faremomentene ? Vil vi bli kvitt faremomentene ?
 5. 5. Poenget er hvordan vi forholder oss til potensiell fare…
 6. 6. 7. Alvorlig konsekvens Redusert konsekvens - overlevelse- 6. Manglende sikkerhetsutsyr og ferdigheter Barriere; - Kunne håndtere en ulykke slik at konsekvensen blir så liten som mulig. 5. Ulykke og skade 4. Manglende sikkerhetsutstyr eller ferdigheter Barriere; - Kunne håndtere en vanskelig situasjon med riktig handling, utstyr og tiltak (ferdigheter og materiell) 3. Nær ulykke - problemer 2. Feilvurdering av fare, feil beslutning og / eller uhell Barriere; - Gjenkjenne fare eller trussel (kunnskap og holdninger) - Riktige vurderinger for å unngå uønskede hendelser. 1. Potensiell fare Heinrich’s Domino Theory Poenget er hvordan vi forholder oss til potensiell fare…
 7. 7. Konsekvenser Farer Årsaks kjeder Konsekvens kjederUønsket hendelse Forebyggende barrierer / tiltak: - Bruke GPS - Se underlaget - Avpasse fart - Kjenne terrenget - Vurdere væ rforhold Konsekvensreduserende barrierer / tiltak: - Kjøre sammen - Bruke hjelm - Nødutstyr og kommunikasjon - Førstehjelp - Rep utstyr Eksempel; lande på snørra etter å ha kjørt utfor en brink
 8. 8. Tiltak Forebyggende; - Kjenne særegenhetene til det enkelte område (også områder med overvann eller vann i terrenget). - Kjenne til hvordan sjøis formes og utvikles (svekkes) gjennom sesongen. - Forstå at sjøisen kan endre seg svært raskt! - Unngå kjøring i dårlig sikt. - Mål istykkelse og -kvalitet (min. 30 cm) - Vær årvåken ved ferdsel, registrer endringer i farge og struktur. - Øv på unnamanøver og avtal hvordan gruppa skal opptre ved kryssing av sjøis. Konsekvensreduserende; - Redningsutstyr (ispigger mm) - Ekstra klær og utstyr. - Inneha ferdigheter som gjør deg i stand til å komme opp av vannet. - Ferdes sammen med andre.
 9. 9. Ferdsel på isbreer. - fare for å falle i bresprekk eller utfor brefall, samt å bli eksponert for ekstreme vind- og snøforhold. Tiltak Forebyggende; - Kjenne til sprekkområder eller andre faremomenter på den enkelte bre. - Unngå kjøring i dårlig sikt. - Studer om mulig breen fra avstand for å planlegge kryssingen. - Vær årvåken ved ferdsel, registrer mulige sprekkområder og utfordringer i god tid - Sjekk værmelding! - Øv på og avtal hvordan gruppa skal opptre ved kryssing av ukjent bre og ved eventuelle oppdukkende sprekkområder. - Vær kritisk til eksisterende spor. Konsekvensreduserende; - Redningsutstyr (breredningskit mm) - Inneha ferdigheter som gjør deg i stand til å gjennomføre kameratredning på bre. - Kommunikasjon og navigasjonsutstyr. - Camp utstyr som tåler ekstremt vær.
 10. 10. Ferdsel i potensielt skredfarlig terreng. -fare for å bli tatt av skred Tiltak Forebyggende; - Kjenne til vær, terreng og snøforhold som fører til økt skredfare. - Vit hvor det vanligvis går skred gjennom sesongen og etter hvilke værforhold. - Du må kunne se fjellsidene rundt deg! - Gjør en vurdering av forholdene – er du i tvil, så er du ikke i tvil! - Vær årvåken ved ferdsel, registrer endringer i snølag og fordeling av snø – forholdene endrer seg. - Unngå terrengfeller. - Ha kunnskap om hvordan snølaget har forandret seg den siste perioden. Konsekvensreduserende; - Redningsutstyr (sender/mottaker, spade, søkestang. mm) - Inneha ferdigheter som gjør deg i stand til å bruke utstyret og gjennomføre kameratredning. - Kommunikasjon og navigasjonsutstyr. - Nødcamp utstyr.
 11. 11. Ferdsel under krevende væ rforhold. - fare for kuldeskader eller å ikke kunne komme videre og måtte overnatte ute. Tiltak Forebyggende; - Sjekk værmelding! - Ha kunnskap om hvor og hvordan lokale værforhold kan være dramatisk forskjellige fra det som er meldt. - Det er ingen skam å snu! - Klær og utstyr som tåler ekstreme værforhold – også når du starter ut i godt vær. - Navigasjonsutstyr. Konsekvensreduserende; - Riktig og nok utstyr til å kunne overnatte ute. - Ta beslutningen om å stoppe og slå leir før du mister all sikt og ikke kan velge sted.
 12. 12. Næ rkontakt med isbjørn. - fare for å måtte drepe eller skade en bjørn, eller selv å komme til skade. Tiltak Forebyggende; - Hvis du observerer isbjørn – forlat området. - Beveg deg og opptre slik at du har oversikt over terrenget rundt deg. - Ha en plan for hvordan du skal opptre i møte med isbjørn. - Sørg for varslingsanordninger ved overnatting ute. - Organiser leiren (mat, latrine mm) mtp isbjørn. - Unngå å overnatte der du vet at isbjørn ferdes eller kan se teltet ditt. - Sørg for at du har nok skremmemidler og at du kan bruke disse. - Start og skremme bjørnen på godt hold. - Sørg for at du skremmer bjørnen tilstrekkelig! Konsekvensreduserende; - Våpen for avliving av isbjørn. - Ferdigheter til å bruke våpen og skremmemidler
 13. 13. Ferdsel med snøscooter. - fare for skade som følge av velt, utforkjøring eller kollisjon. Tiltak Forebyggende; - Du må ha sikt til underlaget og terrenget du kjører i. - Tilstrekkelige kjøreferdigheter – øv! - Tilpass farten til terrenget og tyngden på scooter / slede. - Hvis du ikke kan se de andre i gruppa du kjører med pga. været er det ikke lenger forsvarlig. - Hvis du mister sikt – stans – vent på bedre vær. - Kjenn dine egne og scooterens begrensinger – ikke vær redd for å si ifra hvis du ikke lenger er komfortabel. - Bruk navigasjonshjelpemidler, men vær kritisk til GPS. - Stol ikke blindt på eksisterende spor. Konsekvensreduserende; - Verneutstyr- hjelm, klær mm. - Ferdigheter til å kunne foreta nødvendig vedlikehold og nødreparasjoner. - Kommunikasjonsutstyr - Gode avtaler ift når du skal være tilbake fra tur. - Førstehjelpsutstyr - Nødcamp utstyr
 14. 14. Hvordan redusere risiko ? Risiko = sannsynlighet for at en ulykke skal inntreffe x konsekvensen av ulykke Hvordan kan vi enklest, og mest fornuftig, kunne redusere risiko i møte med faremomentene? - Hvilke tiltak iverksetter vi – og har vi et bevisst forhold til hvor de faktisk har effekt? Konsekvensene av en ulykke på Svalbard – gitt krevende vær og naturforhold, vanskelige kommunikasjonsforhold og lange distanser – er i mange tilfeller alvorligere enn på fastlandet. Sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe kan vi redusere primært ved; - Gode og oppdaterte kunnskaper om potensielle faremomenter – gjenkjenning av fare. - Gode ferdigheter - Riktige holdninger - Riktige beslutninger - Bruk av riktig materiell og utstyr. Når ulykken først har skjedd kan vi forøke å redusere konsekvensen ved redningsteknikker og materiell, men vi er likevel kommet i en situasjon som kan vise seg å bli svært krevende.
 15. 15. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps • ca. 60 aktive medlemmer, Bregruppe, Skredgruppe, Hjelpekorpset

×