Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Demonstration of energy efficiency
and
utilisation of renewable energy
sources through public buildings –

Pregled metod z...
Kaj je trajnostna gradnja / stavba
Trije stebri presoje trajnostne graditve:
okoljski, ekonomski in družbeni vidik
Kako do...
Pregled metod za oceno trajnostne stavbe
(obstaja preko 250 globalnih metod)
•

•
•
•

Kvantitativne metode ocenjevanja st...
Razvoj metod trajnostnega vrednotenja stavb v svetu

Source: OPEN HOUSE Eßig, N.: 2010



Vrsta metod vrednotenja trajnos...
BREEAM

HQE

LEED

DGNB

1990

Glavne kategorije

1996

1998

2007

Ni povezovanja
v eno samo
oceno

Ocena

1st zagon
deže...
Source RICS, Going for green, May 2011
Source RICS, Going for green, May 2012
Source RICS, Going for green, Sept. 2013
Trend uporabe metod trajnostnega
vrednotenja stavb v EU v letu 2012 (2013)

(7272)

(969)
(383)

(342)
Zakaj še OPEN HOUSE metoda trajnostnega vrednotenja stavb?
Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

 Nimamo skupnega konsen...
Primerjava (V 2009)
Vidiki in kazalniki
Okoljski vidik

Energija

Ekonomski vidik

Socio-kulturni vidik

Ugodje in zdravje...
Primerjava (V 2009)
Vidiki in kazalniki
Tehnični vidiki

Procesni/ Management

Lokacija

DGNB

BREEAM

LEED

Zaščita v pri...
Najpomembnejši kazalniki –
po metodah trajnostnega vrednotenja

Energija, ugodje, voda

Energija, voda, materiali

Ugodje,...
EU Ecolabel and Green Public Procurement
for Buildings
“Teža” posamezne skupine meril

Draft final EU Ecolabel criteria fo...
CEN /TC 350 Trajnostnost gradbenih objektov
OPEN HOUSE razvoj

Metode
vrednotenja

Standardi

Mednardodne
iniciative

CEN/TC 350
ISO TC59/SC17

…

…

Bottom-up-pristo...
Nabor in izbor OPEN HOUSE kazalnikov

• 560 “vsi” evidentirani > 95 predizbor
primernih
> 56 celotni nabor > 30 ključnih
k...
Sprejemljivost kazalnikov lokalno
Anketa

•
•
•

7.4.1 7.6.1
3.0
7.3.2
Vsi podatki?
7.3.1
7.2.1
7.1.2
Metoda na voljo?
2.5...
OPEN HOUSE metodologija trajnostnega vrednotenja

“Celotni" in “Ključni" indikatorji
• Indikatorji so razvrščeni v 6 skupi...
1.1

Global Warming Potential (GWP)

1.2

Ozone Depletion Potential (ODP)

1.3

Acidification Potential (AP)

1.4

Eutroph...
“Celotni " in “Ključni" indikatorji
• OPEN HOUSE
celotni sistem
indikatorjev vključuje
56 kazalnikov.
•

OPEN HOUSE ključn...
Celovito
vrednotenje
Končana stavba v
uporabi

Hitra ocena

Hitra ocena

Podrobna ocena

Hitra ocena

Ključni
indikatorji
...
OPEN HOUSE Vodnik za vrednotenje

OPEN HOUSE

AG
Assessment Guideline
Vodnik za trajnostno vrednotenje stavbe s
podrobnim ...
Testiranje OH metodologije
• 22 stavb podrobna ocena
(56 kazalnikov)
• 46 stavb
hitra ocena
(30 kazalnikov)
• Določiti rav...
OPEN HOUSE Case study report
Project SL.1 Menerga
Ključni kazalniki – okoljska kakovost
1.1
1.2

Potencial za zmanjševanje koncentracije ozona v stratosferi zaradi CFC plin...
Primer 1.13 Odpadki
1.13.1 Kontejnerji za reciklabilne odpadke
1.13.2 Kompostiranje

• Ločeno zbiranje
reciklabilnih
odpad...
Ključni kazalniki – družbeno
funkcionalna kakovost
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
Družbeno
2.8
funkcional
2.10
na
2.11
kakovost
2.12
...
Primer: 2.1 Dostop brez ovir
(Družbeno – funkcionalna kakovost)
• 2.1.1 Dostop brez ovir
• Več kot 150*150 cm prostora pre...
Primer: 2.7 Vidno ugodje

•
•
•
•
•
•
•

2.7.1 Dnevna svetloba po vsej stavbi
2.7.2 Dnevna svetloba na voljo na delovnih m...
Ključni kazalniki – ekonomska
kakovost, …
Ekonomska
kakovost

4.7

Primernost za razgradnjo, reciklažo / Ease of Deconstru...
Primer: 5.2 Integralno načrtovanje
•
•
•
•
•

5.2.1 Integralna projektna skupina
5.2.2 Kvalifikacija integralne projektne ...
Mnenje o uporabnosti metodologije

•

Fig. 9: Future usability of OPEN HOUSE methodology (30 core indicators) respondents’...
0
ite
isks
R at theS
ite
ircum
C stances at theS
ransportation
ptions for T
O
enities
ccess toam
A

reparation
roject’s P
...
Pilotna uporaba meril
trajnostne gradnje
• FP7 EE HIGHRISE – demonstracijski projekt izgradnje
energijsko učinkovite trajn...
Vrednotenje trajnostne gradnje
• Vodilo investitorjem in projektanom pri snovanju stavbe
• Omogoča doseganje boljšega biva...
Uredba za ZeJN in trajnostno vrednotenje stav
Celovita merila – na
podlagi
METODE ZA
VREDNOTENJE
STRAJNOSTNE
GRADNJE

Posa...
Hvala za pozornost!
Marjana.sijanec@gi-zrmk.si

CEC5, http://www.projectcec5.eu/
FP7 OPEN HOUSE, www.openhouse-fp7.eu
FP7 ...
Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK: Pregled metod za okoljsko in trajnostno vrednotenje stavb Izkušnje iz pilotne uporabe meri...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK: Pregled metod za okoljsko in trajnostno vrednotenje stavb Izkušnje iz pilotne uporabe merilfinal

610 Aufrufe

Veröffentlicht am

Pregled metod za okoljsko in trajnostno vrednotenje stavb
Izkušnje iz pilotne uporabe meril. Del projekta CEC5.

Veröffentlicht in: News & Politik, Technologie, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK: Pregled metod za okoljsko in trajnostno vrednotenje stavb Izkušnje iz pilotne uporabe merilfinal

 1. 1. Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings – Pregled metod za okoljsko in trajnostno vrednotenje stavb Izkušnje iz pilotne uporabe meril Dr. Marjana Šijanec Zavrl, u.d.i.g. Ljubljana, 4., 5., 6. februar, 2014 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
 2. 2. Kaj je trajnostna gradnja / stavba Trije stebri presoje trajnostne graditve: okoljski, ekonomski in družbeni vidik Kako do primernih meril? Za trajnostne stavbe velja, da v času načrtovanja, gradnje, ob ratovanja in odstranitve sledijo načelu skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov ter da je njihova gradnja in uporaba ekonomična. Trajnostne stavbe morajo biti tudi prijazne do uporabnika in njegovega zdravja, so funkcionalne in prispevajo k ohranjanju družbenih in kulturnih vrednot. 2
 3. 3. Pregled metod za oceno trajnostne stavbe (obstaja preko 250 globalnih metod) • • • • Kvantitativne metode ocenjevanja stavbe – temeljijo na LCA inventarju materialnih in energijskih tokov in/ali oceni vplivov (le) na okolje (Envest, EcoQuantum, GaBi) Kvalitativne metode – primerjajo kazalnike stavbe z referenčnimi , točkujejo okoljske vplive stavbe, vplive nato uravnotežujejo za končno oceno Metode za oceno stavb prve generacije – zelene stavbe Metode za oceno stavb druge generacije – trajnostne stavbe Metoda/ Orodje Okoljski vidiki Družbeni vidiki Ekonomski vidiki GB tool BREEAM LEED LENSE DGNB DA DA DA DA DA DA Delno Delno DA DA Delno NE NE Delno Delno Vir: FP7 OPEN HOUSE EU javnost vključena v pripravo metode Delno NE NE Delno NE
 4. 4. Razvoj metod trajnostnega vrednotenja stavb v svetu Source: OPEN HOUSE Eßig, N.: 2010  Vrsta metod vrednotenja trajnostne gradnje se je razvila v EU in na svetovni ravni V Evropi: več kot 60 metod opredeljenih  Te metode vrednotenja temeljijo na nacionalni zakonodaji in so prilagojene lokalnemu kontekstu  Štiri glavne metode: BREEAM, DGNB Certificate, HQE and LEED
 5. 5. BREEAM HQE LEED DGNB 1990 Glavne kategorije 1996 1998 2007 Ni povezovanja v eno samo oceno Ocena 1st zagon dežela Logo Ime Primerjava metod vrednotenja Management Zdravje & dobro počutje Energija Transport Voda Materiali Odpadki Land Use & Ekologija Onesnaževanje Inovacije Lokacija in gradnja Management Ugodje Zdravje Trajnostna lokacija Učinkovita raba vode Energija i n ozračje Materiali in Viri Kakovost notranjega okolja Inovacije in oblkovanje Okoljska kakovost Ekonomska kakovost Družbeno kulturna & funkcionalna kakovost Tehnične lastnosti Procesna kakovost
 6. 6. Source RICS, Going for green, May 2011
 7. 7. Source RICS, Going for green, May 2012
 8. 8. Source RICS, Going for green, Sept. 2013
 9. 9. Trend uporabe metod trajnostnega vrednotenja stavb v EU v letu 2012 (2013) (7272) (969) (383) (342)
 10. 10. Zakaj še OPEN HOUSE metoda trajnostnega vrednotenja stavb? Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3  Nimamo skupnega konsenza glede koncepta trajnostne gradnje  EU standardi za trajnostno gradnjo so še v razvoju  Ni še učinkovite, jasne in razumljive ozaveščevalne platforme. Vir: FP7 OH, N.Essig
 11. 11. Primerjava (V 2009) Vidiki in kazalniki Okoljski vidik Energija Ekonomski vidik Socio-kulturni vidik Ugodje in zdravje Funkcionalni vidik Design/ Inovacije DGNB Okoljske emisije Materialni viri Odpadki Voda CO2 –emisije Energijska učinkovitost Obnovljiva energija Stavbni ovoj Tehnična oprema stavbe Monitoring Meritve po enotah Energijska učinkovitost električne opreme v stavbi Life Cycle Costs Stabilna vrednots Varovanje Dostopnost brez ovir Regionalni in družbeni vidiki Toplotno ugodje Kakovost notranjega zraka Akustično ugodje Vidno ugodje Obratovalno ugodje Učinkovitost površin Sposobnost spremembe namembnosti Arhitektura Umetniška dela v stavbi in ob njej Inovacije BREEAM LEED
 12. 12. Primerjava (V 2009) Vidiki in kazalniki Tehnični vidiki Procesni/ Management Lokacija DGNB BREEAM LEED Zaščita v primeru požara Trajnost Čiščenje in vzdrževanje Odpornost (toča, nevihte, poplave, potresi) Načrtovanje procesa Proces gradnje na gradišču Commissioning Obratovanje Mikro-lokacija Dostopnost javnega transporta Kolesarsko ugodje Soseščina Zakonski okvir Možnost širitve Poraba zemljišča Zaščita okolja in naravne krajine Bio diverziteta Source: Essig, N. 2010
 13. 13. Najpomembnejši kazalniki – po metodah trajnostnega vrednotenja Energija, ugodje, voda Energija, voda, materiali Ugodje, procesi, …ekonomika Materiali, voda, energija Ugodje, voda,.. energija, materiali Energija, materiali Vir: Andrea Moro, CeC5
 14. 14. EU Ecolabel and Green Public Procurement for Buildings “Teža” posamezne skupine meril Draft final EU Ecolabel criteria for office buildings http://susproc.jrc.ec.europa.eu/buildings/stakeholders.html
 15. 15. CEN /TC 350 Trajnostnost gradbenih objektov
 16. 16. OPEN HOUSE razvoj Metode vrednotenja Standardi Mednardodne iniciative CEN/TC 350 ISO TC59/SC17 … … Bottom-up-pristop: Dopolnjevanje obstoječih shem in na osnovi obstoječih standardov, metod vrednotenja in mednarodnih iniciativ.
 17. 17. Nabor in izbor OPEN HOUSE kazalnikov • 560 “vsi” evidentirani > 95 predizbor primernih > 56 celotni nabor > 30 ključnih kazalnikov
 18. 18. Sprejemljivost kazalnikov lokalno Anketa • • • 7.4.1 7.6.1 3.0 7.3.2 Vsi podatki? 7.3.1 7.2.1 7.1.2 Metoda na voljo? 2.5 7.1.1 Benčmarki?6.3.16.4.1 2.0 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 6.2.2 1.5 1.0 6.2.1 6.1.3 1.2.2 1.2.3 1.2.4 0 - no answer, n.a. Sprejemljivost 1.2.5 1.3.1 posameznih kazalnikov 1.3.2 Ocena 1.3.3 Dobro 2-3 1.4.1 6.2.4 6.2.3 LEGEND 3 - Yes 2 - Yes, but... Partly 1 - No 1.5.1 0.5 6.1.2 6.1.1 1.5.2 0.0 1.6.1 5.2.1 5.1.1 GROUP of INDICATORS 4.5.2 1 environmental 4.5.1 2 social 4.4.1 4.3.1 3 economic 4 technical + 5 functional 4.2.14.1.1 3.4.1 6 process 3.2.1 3.1.1 2.6.1 7 site 2.5.1 2.4.3 1.7.1 1.8.1 1.9.1 1.10.1 2.1.1 2.2.1 2.4.2 2.3.8 2.3.7 2.3.6 2.3.5 2.3.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 CAN THE CLIENT PROVIDE INFORMATION NEEDED FOR DETERMINATION OF PARTICULAR INDICATOR? IS THERE AN EXISTING AVAILABLE METHOD FOR DETERMINATION OF INDICATORS' VALUE IN YOUR COUNTRY? COULD THE BENCHMARK BE SET FOR THIS INDICATOR? COULD THIS INDICATOR BE APPLIED?
 19. 19. OPEN HOUSE metodologija trajnostnega vrednotenja “Celotni" in “Ključni" indikatorji • Indikatorji so razvrščeni v 6 skupin: Okoljska kakovost Družbena in funkcionalna kakovost Ekonomska kakovost Tehnične lastnosti Procesna kakovost Lokacija • • Sistemska meja: stavba in parcela Lokacija je obravnavana informativno, saj je zunaj sistemskih meja.
 20. 20. 1.1 Global Warming Potential (GWP) 1.2 Ozone Depletion Potential (ODP) 1.3 Acidification Potential (AP) 1.4 EutrophicationPotential (EP) 1.5 Photochemical Ozone Creation Potential (POCP) 1.6 Risks from materials 1.7 Biodiversity and Depletion of Habitats 1.8 Light Pollution Environmental Quality 1.9 Non-Renewable Primary Energy Demands (PEne) 1.10 Land use 1.13 Waste 1.14 Energy efficiency of building equipment (lifts, escalators etc.) 2.1 Barrier-free Accessibility 2.2 Personal Safety and Security of Users 2.3 Thermal Comfort 2.4 Indoor Air Quality 2.5 Water Quality 2.6 Acoustic Comfort 2.7 Visual Comfort 2.8 Operation Comfort 2.9 Service Quality 2.10 Electro Magnetic Pollution 2.11 Public Accessibility 2.12 Noise from Building and Site 2.13 Quality of the Design and Urban Development of the building and Site 2.14 Area Efficiency 2.15 Conversion Feasibility 2.16 Bicycle Comfort 2.17 Responsible Material Sourcing 2.18 Local Material 3.1 Building-related Life Cycle Costs (LCC) 3.2 Value Stability 4.1 Fire Protection 4.2 Durability of the structure and Robustness 4.3 Economic Quality Water and Waste Water 1.12 Social / Functional Quality Total Primary Energy Demands and Percentage of Renewable Primary Energy 1.11 Cleaning and maintenance Technical 4.4 Characteristics Noise Protection 4.6 Quality of the building shell 4.7 Ease of Deconstruction, Recycling, and Dismantling 5.1 Quality of the Project’s Preparation 5.2 Integrated Planning 5.3 Optimization and Complexity of the Approach to Planning 5.4 Evidence of Sustainability during Bid Invitation and Awarding Process Quality 5.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.11 1.12 Global Warming Potential (GWP) Ozone Depletion Potential (ODP) Acidification Potential (AP) EutrophicationPotential (EP) Photochemical Ozone Creation Potential (POCP) Non-Renewable Primary Energy Demands (PEne) Total Primary Energy Demands and Percentage of Renewable Primary Energy Water and Waste Water Land use 1.13 Waste Environ 1.5 mental 1.9 Quality 1.10 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 Social / 2.8 Functio 2.10 nal 2.11 Quality 2.12 2.15 2.16 2.17 2.18 Barrier-free Accessibility Thermal Comfort Indoor Air Quality Acoustic Comfort Visual Comfort Operation Comfort Electro Magnetic Pollution Public Accessibility Noise from Building and Site Conversion Feasibility Bicycle Comfort Responsible Material Sourcing Local Material Resistance against hail, storm high water and earthquake 4.5 Construction Site impact/ Construction Process 5.6 Quality of the Executing Contractors/Pre-Qualification 5.7 Quality Assurance of Construction Execution 5.8 Commissioning 5.9 Image and Condition of the Location and Neighbourhood 6.5 Vicinity to amenities 6.6 Adjacent Media, Infrastructure, Development 5.8 Ease of Deconstruction, Recycling, and Dismantling Quality of the Project’s Preparation Construction Site impact/ Construction Process Commissioning Options for Transportation 6.4 5.1 Process 5.5 Quality Quality of the building shell Circumstances at the Site 6.3 Technic 4.6 al Charact 4.7 eristics Building-related Life Cycle Costs (LCC) Risks at the Site 6.2 Econom 3.1 ic Quality Monitoring, Use and Operation 6.1 The location “Celotni" in “Ključni" indikatorji The location 6.3 6.1 Risks at the Site Options for Transportation Vir: D1.5 Baseline model and assessment methodology, FRAUNFOFER
 21. 21. “Celotni " in “Ključni" indikatorji • OPEN HOUSE celotni sistem indikatorjev vključuje 56 kazalnikov. • OPEN HOUSE ključni indikatorji, obsegajo 31 kazalnikov (ki so del celotnega sistema). • Pisarniške stavbe, • Nove < 10 let
 22. 22. Celovito vrednotenje Končana stavba v uporabi Hitra ocena Hitra ocena Podrobna ocena Hitra ocena Ključni indikatorji Celotni nabor indikatorjev Osnovno vrednotenje Faza načrtovanja
 23. 23. OPEN HOUSE Vodnik za vrednotenje OPEN HOUSE AG Assessment Guideline Vodnik za trajnostno vrednotenje stavbe s podrobnim opisomOPEN HOUSE metodologije. Vsebuje okvir za vrednotenje in opis indikatorjev ter podindikatorjev. Dostopen na spletu..
 24. 24. Testiranje OH metodologije • 22 stavb podrobna ocena (56 kazalnikov) • 46 stavb hitra ocena (30 kazalnikov) • Določiti ravni trajnostnih kazalnikov na osnovi njihove pilotne uporabe v 68 izbranih stavbah v 34 državah.
 25. 25. OPEN HOUSE Case study report Project SL.1 Menerga
 26. 26. Ključni kazalniki – okoljska kakovost 1.1 1.2 Potencial za zmanjševanje koncentracije ozona v stratosferi zaradi CFC plinov (ODP) (kg CFC-11eqv.) 1.3 Zakislevanje ozračja zaradi povečanega sproščanja SO2 in NOx (AP) (kg SO2ekv.) 1.4 Okoljska kakovost Potencial za globalno segrevanje zaradi izpustov CO2 pri fosilnih gorivih (GWP) (kg CO2eqv.) Eutrofikacija zaradi neposredne in posredne uporabe gnojil (EP) (kg PO4ekv.) 1.5 Poletni smog – potencial fotokemičnega nastajanja ozona v nižjih plasteh ozračja (POCP) (kg C2H4)ekv. 1.9 Raba primarne energije, neobnovljive (PEne) (MJ) 1.10 Celotna raba primarne energije in delež obnovljivih virov v primarni energiji 1.11 Voda in odpadna voda 1.12 Raba zemlje 1.13 Odpadki • Kako določimo vrednosti LCA kazalnikov? (1.1-1.5, 1.9, 1.10) s pomočjo EPD iz baze ESUCO EPD je znak za okolje tip III
 27. 27. Primer 1.13 Odpadki 1.13.1 Kontejnerji za reciklabilne odpadke 1.13.2 Kompostiranje • Ločeno zbiranje reciklabilnih odpadkov • Kompostiranje
 28. 28. Ključni kazalniki – družbeno funkcionalna kakovost 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 Družbeno 2.8 funkcional 2.10 na 2.11 kakovost 2.12 2.15 2.16 2.17 2.18 Dostop brez ovir / Barrier-free Accessibility Toplotno ugodje / Thermal Comfort Kakovost notranjega zraka / Indoor Air Quality Akustično ugodje / Acoustic Comfort Vidno ugodje / Visual Comfort Obratovalno ugodje / Operation Comfort Elektro magnetno onesnaženje / Electro Magnetic Pollution Dostopno za javnost / Public Accessibility Hrup s stavbe in lokacije / Noise from Building and Site Sposobnost spremembe namembnosti / Conversion Feasibility Kolesarsko ugodje Odgovorna izbira virov materialov / Responsible Material Sourcing Lokalni materiali / Local Material
 29. 29. Primer: 2.1 Dostop brez ovir (Družbeno – funkcionalna kakovost) • 2.1.1 Dostop brez ovir • Več kot 150*150 cm prostora pred dvigalom
 30. 30. Primer: 2.7 Vidno ugodje • • • • • • • 2.7.1 Dnevna svetloba po vsej stavbi 2.7.2 Dnevna svetloba na voljo na delovnih mestih 2.7.3 Pogled navzven 2.7.4 Preprečevanje bleščanja pri dnevni svetlobi 2.7.5 Preprečevanje bleščanja pri umetni svetlobi 2.7.6 Porazdelitev svetlobe pri umetnem osvetljevanju 2.7.7 Barve - render
 31. 31. Ključni kazalniki – ekonomska kakovost, … Ekonomska kakovost 4.7 Primernost za razgradnjo, reciklažo / Ease of Deconstruction, Recycling, and Dismantling Kakovost priprave projekta/ Quality of the Project’s Preparation 5.5 Proces graditve / Construction Site impact/ Construction Process 5.8 Lokacija Kakovost stavbenega ovoja / Quality of the building shell 5.1 Procesna kakovost Vseživljenjski stroški stavbe / Building-related Life Cycle Costs (LCC) 4.6 Tehnične lastnosti 3.1 Postopek comissioning / Commissioning 6.1 Tveganja lokacije (potres, poplave….) / Risks at the Site 6.3 Možnosti transporta / Options for Transportation
 32. 32. Primer: 5.2 Integralno načrtovanje • • • • • 5.2.1 Integralna projektna skupina 5.2.2 Kvalifikacija integralne projektne skupine 5.2.3 Design Charrette – intenzivno delo / Priprava na predstavitev 5.2.4 Proces integralnega načrtovanja 5.2.5 Udeležba bodočih uporabnikov in drugih deležnikov / vplivi na lokalno skupnost Vir: Projekta, Bajc
 33. 33. Mnenje o uporabnosti metodologije • Fig. 9: Future usability of OPEN HOUSE methodology (30 core indicators) respondents’ vision of sustainable building, – all cases vs. former YU countries
 34. 34. 0 ite isks R at theS ite ircum C stances at theS ransportation ptions for T O enities ccess toam A reparation roject’s P uality of theP Q lanning IntegratedP lanning pproachtoP om ptim O izationandC plexity of theA w id ustainability duringB InvitationandA arding videnceof S E rocess onstructionP ite pact/ C onstructionS im C re-Q ontractors/ P ualification xecutingC uality of theE Q xecution onstructionE ssuranceof C uality A Q om issioning C m peration se onitoring, U andO M aintenance leaningandm C oise rotection N P uality of the buildingshell Q ism ecycling, andD antling ase econstruction, R E of D ycle osts C ) uilding-relatedLifeC C (L C B alue tability V S ccessibility arrier-freeA B sers ecurity of U afety andS ersonal S P herm om T al C fort ir uality Indoor A Q ater uality W Q om coustic C fort A isual om V C fort om perationC fort O uality erviceQ S ublic ccessibility P A ite uildingandS oise N fromB m icycleA enities B ourcing aterial S M W) lobal arm otential (G P G W ingP D) otential (O P zone epletionP O D P otential (A ) cidificationP A P otential (E ) utrophicationP E OP otential (P C ) ical zone reationP hotochem O C P abitats epletionof H iodiversity andD B ollution Light P ossil uels D os otential for F F (A PF sil) epletionP biotic D A rim nergy hare enewableP ary E em otal rim nergy D ands andS of R T P ary E aste ater ater W andW W Landuse aste W ays) ovingwalkw ent nergy efficiency of buildingequipm (lifts, escalators andm E on ossil uels D le ent) otential for N F F (A PE m epletionP biotic D A Uteži kazalnikov v državah EU – po anketi FP7 OPEN HOUSE 4,5 4 AT Austria 3,5 BE Belgium 3 CH Switzerland CZ Czech Republic 2,5 DE Germany 2 DK Denmark EE Estonia 1,5 ES Spain 1 FI Finland FR France 0,5 GR Greece HU Hungary E nvironm1 1 1 1 1 1 1 1 10 111213 14 15S 2.12.22.3 2.42.52.6 2.72.82.9 2.12.12.1 E 7 ic Q 3.2echnical ental.2 .3 .4 .5 .7 .8 .9 .1 .1 .1 .1 .1 .1 ocial / .1 1 2 6 2.1 conom 3.1 T 4.34.54.6 P uality 4.7 Q rocess 5.15.25.35.45.55.65.75.8 5.9 Location uality T he 6.16.26.36.5 Q uality F unctional Q uality C haracteristics IE Ireland IS Iceland IT Italy LT Lithuania LU Luxemburg LV Latvia ME Montenegro MK Republic of Macedonia MT Malta NL Netherlands NO Norway
 35. 35. Pilotna uporaba meril trajnostne gradnje • FP7 EE HIGHRISE – demonstracijski projekt izgradnje energijsko učinkovite trajnostne stavbe Eko-srebrna hiša v Ljubljani http://www.akropola.si/eko-srebrna-hisa • 2013-2018 • Poteka okoljsko in trajnostno vrednotenje stavbe po mednarodni metodologiji FP7 OPEN HOUSE • WWW.EE-HIGHRISE.EU The project is financially supported by the European Commission through the FP7 Programme
 36. 36. Vrednotenje trajnostne gradnje • Vodilo investitorjem in projektanom pri snovanju stavbe • Omogoča doseganje boljšega bivalnega ugodja, vrednosti nepremičnine… • Podpora pri razvoju (trga) trajnostne gradnje • Vodilo pri razvoju gradbenih proizvodov • Osnova za primerjavo dosežene ravni trajnostne gradnje (označevanje) • Javni sektor – merila v zelenem javnem naročanju
 37. 37. Uredba za ZeJN in trajnostno vrednotenje stav Celovita merila – na podlagi METODE ZA VREDNOTENJE STRAJNOSTNE GRADNJE Posamični, izbrani “zeleni” kriteriji kot jih najdemo v zakonodaji Energijski razred A 30% lesa v stavbi, 15% materialov z EPD Projektant z referencami za URE Ogrevanje na biomaso
 38. 38. Hvala za pozornost! Marjana.sijanec@gi-zrmk.si CEC5, http://www.projectcec5.eu/ FP7 OPEN HOUSE, www.openhouse-fp7.eu FP7 EE-HIGHRISE, www.ee-highrise.eu

×