Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Anne	
  Bland	
  
20.1.2016	
  
Tulostäh)	
  	
  
Vaiku2avat	
  sosiaali-­‐	
  ja	
  terveyspalvelut	
  
	
  
Tulostäh?	
  tukee	
  ja	
  	
  
todentaa	
  sosiaali-­‐	
  ja	
  	
  
terveyspalveluiden	
  	
  
tuloksellisuu2a	
  
	
  ...
Kasvava	
  Tulostäh)perhe	
  
Jo	
  lähes	
  30	
  Tulostähteä	
  vuodesta	
  2003	
  alkaen	
  
Life	
  Star	
  	
  
(Lea...
 
Yhteistyöllä	
  kehite:y	
  alhaalta	
  ylöspäin	
  
•  Triangle	
  Consul?ng	
  Social	
  Enterprise	
  Ltd:n	
  yhdess...
 
Tulostäh)	
  todentaa	
  asiakkaan	
  kulkemaa	
  ’muutoksen	
  matkaa’	
  
(HUOM!	
  Ei	
  mi2aa	
  tuen	
  tarve2a	
  ...
Perhetäh)	
  Plus	
  (PT+)	
  
Tulostähti koulutusmateriaali © Triangle Consulting Social Enterprise Ltd | www.outcomesstar.org.uk
Painos 6.3
Kuinka Muut...
PT+	
  Toimiva	
  vanhemmuus	
  
NT	
  	
  Tykkään	
  ja	
  osallistun	
  
PT+	
  Löydän	
  ratkaisuja	
  
NT	
  	
  	
  J...
Ikäihmisen	
  Tulostäh)	
  täyte:ynä	
  kahdes)	
  
Palvelunkäy:äjän	
  kommenJ	
  
Tulostähdestä	
  
“Minut	
  ote`in	
  huomioon	
  ihan	
  eri	
  
tavalla.	
  Se	
  oli	
 ...
 
Tulostäh)prosessi	
  asiakastyössä	
  
Avoin	
  
keskustelu	
  
jokaisesta	
  osa-­‐
alueesta	
  
Työntekijä	
  ja	
  
a...
 
Kestävät	
  
muutokset	
  ja	
  
vastuuta	
  
o2ava	
  
asiakas	
  
Antaa	
  prosessin	
  
takaisin	
  
palvelunkäy2äjäl...
Vaiku:avat	
  palvelut	
  Tulostähden	
  avulla	
  
Taloudellises),	
  eeJses)	
  ja	
  
sosiaalises)	
  kestäviä	
  muuto...
Tulostäh)	
  
Kokonaisval-­‐
tainen	
  työkalu	
  
Keski2yy	
  
tavoi:eisiin	
  ja	
  
sitoutumiseen,	
  
ei	
  ongelmiin	...
Tähden	
  tarjoama	
  )eto	
  analysoinnissa	
  
1.	
  Kuinka	
  tehokkaita	
  olemme:	
  
•  Tiiminä,	
  organisaa?ona,	
...
Tulostäh)lisenssi	
  ja	
  koulutus	
  
Vuotuinen	
  käy:ölisenssi	
  600	
  €	
  (+alv)	
  tarjoaa	
  20:lle	
  työntekij...
  	
  	
  
	
  
Palveluitamme:	
  
•  Ennakoiva	
  ja	
  evaluoiva	
  vaikutusten	
  
arvioin?:	
  Tulostäh?,	
  
toiminta...
 
	
  
Anne	
  Bland	
  	
  
040	
  852	
  5656	
  	
  
anne.bland@uusianetwork.fi	
  
www.tulostäh?.fi	
  
www.uusianetwork...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network

1.249 Aufrufe

Veröffentlicht am

Tulostähti on asiakaslähtöinen menetelmä palveluiden kehittämiseen ja koetun elämänlaadun arviointiin. Tulostähti tukee asiakastyötä, jonka tavoitteena on saada palveluiden käyttäjien elämässä aikaan kestäviä muutoksia. Palveluiden kehittäjille Tulostähti tarjoaa tietoa palveluiden tuloksista sekä apuvälineen tulosperusteisen palvelustrategian toteuttamiseen. Tulostähtiä on pian jo 30 ja Suomeksi on käännetty jo kuusi:
Ikäihmisten kotipalveluun, työllistymiseen, lastensuojeluun, nuoriso- ja perhetyöhön sekä mielenterveyskuntoutumiseen tarkoitetut Tulostähdet.

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network

 1. 1. Anne  Bland   20.1.2016   Tulostäh)     Vaiku2avat  sosiaali-­‐  ja  terveyspalvelut    
 2. 2. Tulostäh?  tukee  ja     todentaa  sosiaali-­‐  ja     terveyspalveluiden     tuloksellisuu2a             Menetelmä  on  räätälöity  lähes  30  sosiaali-­‐  ja  terveyspalveluun  yhteistyössä   asiakastyötä  tekevien  kanssa  ja  tarjoaa  siten  yhden  menetelmän  monien   mi2areiden  sijasta  koetun  elämänlaadun  todentamiseen.   Kokonaisval-­‐ tainen  työote   asiakastyöhön   Asiakkaiden   elämänlaadun   parantaminen   Tietoa   palveluiden   tuloksista  
 3. 3. Kasvava  Tulostäh)perhe   Jo  lähes  30  Tulostähteä  vuodesta  2003  alkaen   Life  Star     (Learning   Disability)   *Työtäh?   *Toipumistäh?  –   Mielenterveyskun-­‐ toutujan  Tulostäh?   Recovery  Star   Secure   (secure  mental   health  services)   Community  Star   Shoo?ng  Star   (schools)   *Ikäihmisen   Tulostäh?   *Minun  Tähteni   (lapsille)   Empowerment  Star   (domes?c  violence)   Music  Therapy  Star   *Nuoren  Täh?   Spectrum  Star   (au?sm)   Sexual  Health     Star   Teen  Star   Drug  and  Alcohol   Star     Well-­‐being  Star   (long-­‐term  health   condi?ons)   Family  Star   *Perhetäh?  Plus   Homelessness  Star   Young  Person’s   Star   UUSIA  Network  kääntää  tarpeen  mukaan  Tulostäh?ä  suomeksi  yhteistyössä   kumppaneiden  kanssa.  Tähän  mennessä  on  käänne2y  tähdellä  merkityt.  Kaikki   englanninkieliset  Tulostähdet  löytyvät  osoi2eesta:  www.outcomesstar.org.uk      
 4. 4.   Yhteistyöllä  kehite:y  alhaalta  ylöspäin   •  Triangle  Consul?ng  Social  Enterprise  Ltd:n  yhdessä  palveluntuo2ajien   ja  -­‐käy2äjien  kanssa  kehi2ämä  (www.outcomesstar.org.uk  )   •  Ensimmäiseksi  kehite`in  Kodi2omuustäh?  v.  2003  St.  Mungo’s   järjestön  ?laamana   •  Tulostäh?ä  on  lähes  30  ja  uusia  kehitetään  jatkuvas?   •  Briteissä  laajas?  käytössä  julkisissa  palveluissa,  järjestöissä  ja   yrityksissä     •  Levinnyt  USA:an,  Kanadaan,  Australiaan  ja  moniin  Euroopan  maihin   kuten  Tanskaa  ja  Italiaan;  käänne2y  kuudelle  kielelle   •  Suomessa  UUSIA  Network  edustaa  Tulostähteä  ja  on  sen  virallinen   koulu2aja  ja  lisenssinhal?ja     UUSIA  Network  haluaa  kii2ää  seuraavia  käännöspilo`en  yhteistyö-­‐ kumppaneita:     •  Tampereen  kaupunki,  Etelä-­‐Karjalan  työllisyyskuntakokeilu,  Piispalan   nuorisokeskus,  TeamPlanet,  OKM,  Kakspy  ry,  THL  
 5. 5.   Tulostäh)  todentaa  asiakkaan  kulkemaa  ’muutoksen  matkaa’   (HUOM!  Ei  mi2aa  tuen  tarve2a  tai  riskiä)   •  Käytöksen  muutos  on  jäävuoren   huippu,  joka  ei  toteudu  kestäväs?   ilman  sisäistä  muutosta   •  Kestävä  sisäinen  muutos  tapahtuu   pienin  askelin   •  Asenne   •  Mo?vaa?o   •  Taidot         •  Uskomukset  
 6. 6. Perhetäh)  Plus  (PT+)  
 7. 7. Tulostähti koulutusmateriaali © Triangle Consulting Social Enterprise Ltd | www.outcomesstar.org.uk Painos 6.3 Kuinka Muutoksen matka voi auttaa ohjaamaan palveluinterventioita Askelma Asiakastyön tavoitteet ohjaavat toimintaa Stuck Believing LearningAccepting help Stuck Believing Learning Self-relianceAccepting help Stuck Believing Learning Self-relianceAccepting help Stuck Believing Learning Self-relianceAccepting help Believing Learning Self-relianceAccepting help Tulostähden  Muutoksen   matka  sama  kaikissa  tähdissä   (viisi  askelmaa)     •  Työntekijän  huoneentaulu   eri  askelmilla   •  Esimerkki   koulutusmateriaalista  
 8. 8. PT+  Toimiva  vanhemmuus   NT    Tykkään  ja  osallistun   PT+  Löydän  ratkaisuja   NT      Jaksan  yri:ää   PT+  Kokeilen  uusia  asioita   NT      Kokeilen  uusia  asioita   PT+  Hyväksyn  apua   NT      Voisin  kokeilla   PT+  Olen  jumissa   NT      Ei  kiinnosta   Muutoksen   askelmat     •  Kuinka   sovelle2u   Perhetyö   Plussassa  ja   Nuoren   Tähdessä  
 9. 9. Ikäihmisen  Tulostäh)  täyte:ynä  kahdes)  
 10. 10. Palvelunkäy:äjän  kommenJ   Tulostähdestä   “Minut  ote`in  huomioon  ihan  eri   tavalla.  Se  oli  selkeä  ja  sitä  oli   helppo  ymmärtää.  Siinä   keskity`in  minuun  kokonaisena   ihmisenä,  ei  ongelmana.  Tuntui   lähinnä  keskustelemiselta  -­‐  joku   todella  kuunteli.”  
 11. 11.   Tulostäh)prosessi  asiakastyössä   Avoin   keskustelu   jokaisesta  osa-­‐ alueesta   Työntekijä  ja   asiakas  sopivat   yhdessä  millä   askelmalla   asiakas  on   jokaisella  osa-­‐ alueella  Kokonaisku-­‐ van  saamiseksi   piirretään   täh?kaavio   yhdessä     Päätetään  mihin   keskitytään   ensimmäiseksi  ja   tehdään   toimintasuunni-­‐ telma  
 12. 12.   Kestävät   muutokset  ja   vastuuta   o2ava   asiakas   Antaa  prosessin   takaisin   palvelunkäy2äjälle   Työntekijät   kuuntelevat   enemmän   Työntekijät  o2avat   palvelunkäy2äjän   “kokonaisena”   ihmisenä   Avaa  uusia   keskustelunaiheita   Tekee  edistymisen   näkyväksi   Au2aa   iden?fioimaan   seuraavat   tavoi2eet   Vaikutukset  palvelunkäy:äjälle  
 13. 13. Vaiku:avat  palvelut  Tulostähden  avulla   Taloudellises),  eeJses)  ja   sosiaalises)  kestäviä  muutoksia   tuo2avat  palvelu-­‐  ja  hankintamallit   Tulostähden  avulla  tarkennetaan  ja  jalkautetaan   palvelustrategia     -­‐  Kestäviä  muutoksia  tuo2ava  työote   -­‐  Personoidut  ja  integroidut  palvelut   Tulostäh)  tuo:aa  )etoa  yksi:äisistä  asiakkaista  ja   palveluyksiköistä     -­‐  Tulosten  systemaa`nen  seuranta  ja  dokumentoin?   -­‐  Tietoa  sidosryhmille     -­‐  Palveluketjujen  ja  palveluintegraa?on  arvioin?   -­‐  Työnohjauksen  väline  
 14. 14. Tulostäh)   Kokonaisval-­‐ tainen  työkalu   Keski2yy   tavoi:eisiin  ja   sitoutumiseen,   ei  ongelmiin   Osoi2aa   muutoksen   Yhteistyö-­‐   työkalu   Solahtaa  osaksi   asiakastyötä   Visuaalinen   menetelmä  
 15. 15. Tähden  tarjoama  )eto  analysoinnissa   1.  Kuinka  tehokkaita  olemme:   •  Tiiminä,  organisaa?ona,  yksi2äisissä  projekteissa,  yksiköissä,     kaupunginosissa  tai  kunnissa?   •  Tie2yjen  ryhmien  au2amisessa  (ikä,  sukupuoli,  etnisyys  jne)?   •  Tietyillä  tähden  osa-­‐alueilla     2.  Missä  ja  mitkä  ovat  vahvuutemme?   3.  Missä  pitää  kehi:yä:   •  Onko  tähden  osa-­‐alueita,  joilla  asiakkaamme  eivät  edisty?   •  Tarvitsevatko  jonkin  projek?n/yksikön  työntekijät  lisätukea  tai     -­‐koulutusta  au2aakseen  asiakkaitamme  edistymään?   •  Tarvitaanko  uudenlaisia  palveluja  kohtaamaan  asiakkaiden   tarpeet,  jotka  eivät  ole  toistaiseksi  tyydy2yneitä?   •  Mitä  oppia  voimme  jakaa  työntekijöiden,  yksiköiden  ja   muiden  organisaa?oiden  kanssa?   4.  Minkälaisia  asiakkaita  meillä  on:   •  Palveluun  tulo-­‐  ja  lähtöhetkellä?   •  Suhteessa  palvelujen  tarjontaan?   •  Pitääkö  lähetejärjestelmää  arvioida  uudelleen?  
 16. 16. Tulostäh)lisenssi  ja  koulutus   Vuotuinen  käy:ölisenssi  600  €  (+alv)  tarjoaa  20:lle  työntekijälle     käy2öoikeuden  kaikkiin  Tulostäh?in.  Lisälisenssit  30  €  (+alv)  /hlö/v.     Lisenssi  sisältää:   •  Koulutus-­‐  ja  asiakastyömateriaalit,  muun  muassa:   •  Täh?kaaviot  ja  toimintasuunnitelmapohjat   •  Käy2äjän-­‐  ja  työntekijän  oppaat  sekä  implementoin?oppaan   •  Englanninkielistä  materiaalia  ja  tutkimuksia  osoi2eessa:   www.outcomesstar.org.uk   •  Mahdollisuuden  implementoin?-­‐  ja  strategiatukeen   Käy2ölisenssin  saamiseksi  vaaditaan  koulutus  asiakastyötä  tekeville   sekä  heidän  esimiehilleen  ja  dataa  käsi2elevälle  hallintohenkilöstölle:   •  225  €  /  hlö  (+alv)  /  pv   •  Koulutus  järjestetään  10-­‐20  hengelle   •  Koulutus  jakaantuu  kahteen  osaan     Lisä)etoa:  info@tulostäh?.fi/040-­‐8525656  
 17. 17.         Palveluitamme:   •  Ennakoiva  ja  evaluoiva  vaikutusten   arvioin?:  Tulostäh?,   toimintatutkimuksellinen  SRoI,  SDG   •  Tulosperusteiset  ja  vaiku2avat  hankinnat,   yhteistuo2ajuus  ja  -­‐kehi2äminen   •  Vaiku2avuusinvestoin?  (mm.  SIB)  ja   sosiaalinen  rahoitus   •  Tuki  strategiaprosesseihin   •  Vaikutusten  vies?ntä  ja    -­‐markkinoin?   •  Tiedonvaihto  ja  benchmarkkaus  (mm.   opintomatkat,  tapahtumat  ja  julkaisut)       Autamme  tuo:amaan  kestäviä  muutoksia   Huoneentaulumme:     Johtotähtenä  inhimillisyys  ja   vaiku2avuus     ² Tee  kehi2ävää  vaikutusten   arvioin?a   ² Siirry  tulosperusteiseen   toimintaan   ² Hillitse  kustannuksia  ja   kärsimystä  
 18. 18.     Anne  Bland     040  852  5656     anne.bland@uusianetwork.fi   www.tulostäh?.fi   www.uusianetwork.fi              

×