Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Політика сприяння експорту: виклики для України

601 Aufrufe

Veröffentlicht am

Презентація cтаршого радника Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні" Ігоря Бураковського, яка була представлена під час круглого столу «Політика сприяння експорту малого та середнього підприємництва в Україні»

  • Als Erste(r) kommentieren

Політика сприяння експорту: виклики для України

  1. 1. Політика сприяння експорту: виклики для України Ігор Бураковський Голова Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, cтарший радник Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні" ЛЕВ 29 березня 2016 року Київ
  2. 2. МСП та експорт • Попри суттєву частку у загальній кількості підприємств в Україні, МСП лишаються недостатньо представленими як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. • Так, частка МСП у загальній вартості експорту майже втричі менша, аніж у країнах ЄС. 2
  3. 3. Чому не експортують МСП • Відсутність партнерів закордоном – найбільша проблема для малих та середніх підприємств, які не займаються експортом - про цю проблему говорять 27,8% малих підприємств та 19,5% середніх (не є проблемою для великих); • На МСП також помітно впливає брак фінансування (18,5% малих та 19,5% середніх підприємств); • Брак інформації також гостро постає перед невеликими підприємствами (14,5% малих підприємств та 11,0% середніх); • Порівняно більш проблемною для МСП є обтяжливість процедур експорту з боку України (19,8% малих, 16,1% середніх підприємств). 3
  4. 4. • Найбільше проблем малим там великим підприємствам створюють наступні експортні процедури: – відшкодування ПДВ; – валютне регулювання; – отримання дозволу від державних органів. 4 Оцінка експортних процедур експортерами-МСП 2.6 3.2 3.2 3.4 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 ВідшкодуванняПДВ Валютнерегулювання Отриманнядозволуабо листа-погодженнявід державнихорганів Підтвердженнямитної вартостітовару Отриманнядозволувід Укрспецекспорту Квотуванняі ліцензування Зберіганнятоварівна митномускладі Проходження ветеринарного контролю Проходженнясанітарно- епідеміологічногота фітосанітарного… Отриманнясертифікату абосвідоцтвапро визнаннявідповідності Сплатамитногозбору Реєстрація зовнішньоекономічного контрактуворганах… Поданнядеклараціїпро відповідність Проходження екологічногота радіологічного… Отриманнясертифікату походження Середня оцінка (1 - суттєва проблема, 5 - не виникає проблем)
  5. 5. Як стимулювати не-експортерів • 65% середніх та 59,4% малих підприємств хотіли б розпочати експорт • Ключовим для цього є це поява нових партнерів закордоном та відсутність корупції. • Також суттєвими факторами для малих підприємств є розширення виробництва та доступ до фінансування. • Середні також виділяють скасування ввізних мит та квот торговельними партнерами, а також поява нового продукту, з яким можна вийти на міжнародні ринки. 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ЗНАЮ Жодні причини Відсутність корупції Доступ до фінансування Поява нового продукту Розширення виробництва Покращення цінової кон’юнктури на зовнішньому ринку Скорочення попиту на внутрішньому ринку Поява нових партнерів за кордоном Гармонізація стандартів України із стандартами країни-партнера Скасування ввізних мит, квот та інших обмежень в країні-партнері великі середні малі
  6. 6. Автономні торговельні преференції та МСП • В середньому МСП рідше використовували автономні торговельні преференції. • Також, оцінки даного заходу малим та середнім бізнесом були більш стриманими. • 62% малих та 67% середніх підприємств оцінили АТП позитивно або скоріше позитивно (великі – 73%). • Проте жодне з опитаних МСП не оцінило АТП негативно. 6 30% 29% 29% 33% 56% 56% 58% 51% 14% 15% 12% 16% 0% 20% 40% 60% 80% усього малі середні великі Чи скористались ви АТП? Так, скористались Ні, не скористались Не знаю 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Позитивно Скоріше позитивно Нейтрально Скоріше негативно Негативно Не знаю Оцінка впливу АТП усього малі середні великі
  7. 7. Проблемні аспекти використання АТП • МСП порівняно менше стикались з перешкодами під час реалізації АТП. • Найбільші перешкоди для МСП на шляху реалізації АТП: – брак інформації про систему автономних преференцій (27% малих та 21% середній) – складність пошуку достатньої кількості торговельних партнерів (27% малих та 21% середній) 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% Брак інформації про систему автономних преференцій Проблеми з виконанням вимог правил походження товару Процедурні проблеми з отриманнями сертифікату EUR.1 Було важко знайти достатньо партнерів Проблеми з виконанням вимог ЄС у сфері стандартів Проблеми з проходженням митниці Інші проблеми Не було жодних перешкод Перешкоди у використанні АТП великі середні малі
  8. 8. Проблемні аспекти використання АТП • Ключові причини невикористання АТП малим та середнім бізнесом: – Відсутність обізнаності щодо такої можливості – Недостатність інформації для прийнятті рішень – Недостатньо часу для виходу на ринок ЄС – Жорстка конкуренція на ринку ЄС 8 0% 5% 10% 15% 20% Ми не знали про цю можливість Було ще мало часу для виходу чи переорієнтації на ринок ЄС Жорстка конкуренція на ринку ЄС Немає партнерів з боку ЄС Не достатньо інформації для прийняття рішень Не достатньо коштів для виходу на ринок ЄС Продукція не відповідає стандартам ЄС Продукція не відповідає правилам походження товарів (не можу… Не знаю Причини невикористання АТП великі середні малі
  9. 9. Дякую за увагу! Наші контакти: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій www.ier.com.ua institute@ier.kiev.ua вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна тел. +38-044-278-6360 факс +38-044-278-6336 9

×