Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Путівник експортера. Випуск №1

465 Aufrufe

Veröffentlicht am

Інфобюлетень для експортерів

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Путівник експортера. Випуск №1

 1. 1. 1 Шановні читачі, Ви тримаєте в руках перший випуск періодичного інформаційного бюлетеня для малих та середніх підприємств “Путівник експортера”. Підготовка цього бюлетеня стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні". Як Ви бачите з назви, цей бюлетень, передусім, адресовано малим, середнім та мікропідприємствам (МСП). Ми знаємо, що в більшості з Вас не вистачає ресурсів, часу, а подекуди й сил для пошуку інформації, яка може впливати на Вашу щоденну діяльність. Недостатність інформації є однією з основних перешкод у здійсненні зовнішньоекономіч- ної діяльності, оскільки поінформованість безпосередньо впливає не тільки на самоусвідо- млення, а й на Ваші майбутні підприємницькі рішення. Зі свого боку, ми впевнені, що логічним результатом розвитку підприємства є початок експортної діяльності. Це - показник нового рівня, якого досягло підприємство у своєму розвитку. Тому ми вважаємо за необхідне допомогти Вам з доступом до інформації. У цьому бюлетені ми спробували обрати для Вас найбільш корисну інформацію, що може впливати на розвиток експортної діяльності МСП. Ми не претендуємо на повноту картини, але сподіваємося, що підбір матеріалів дозволить отримати додаткову точку сприйняття реальності, що допоможе зробити правильний вибір при ухваленні рішень. Будемо вдячні за коментарі та побажання щодо майбутніх випусків ПУТІВНИК ЕКСПОРТЕРА інформаційний бюлетень для МСП Новини У Торгово-промисловій палаті України відбувся Перший український форум: "Інструменти фінансової та технічної підтримки малого та середнього бізнесу" 18 лютого 2016 року в Торгово-промисловій палаті України відбувся Перший український форум "Інструменти фінансо- вої та технічної підтримки малого та середнього бізнесу" під час якого представники малого й середнього підприємництва мали можливість ознайомитися з наявни- ми програмами та проектами, спрямованими на підтримку (у .ч. фінансову) МСП в Україні. Зокрема, було представлено гранти та програми різномані- тних інституцій, які спрямовані на підтримку розвитку МСП в Україні, а також програми старших експертів у різних сфе- рах, які допомагають підприємцям отримати кваліфіковану консультацію у відповідній галузі. У ході форуму також було проведено два майстер класи:  Майстер клас від Фонду Green for Growth Fund “Ефективні рішення для бізнесу: зберігай енергію, ско- рочуй витрати, досягай успіхів”;  Креативна майстерня від GIZ “Як вести бізнес із Німеч- чиною/Європою”. Джерело: http://platforma-msb.org/prezentatsiyi-instrumenty-finansovoyi-ta -tehnichnoyi-pidtrymky-msb/ Випуск № 1 4 квітня 2016 року Вступ 1 Новини 1 Нове у законодавстві 3 Новини торговельних партнерів України 5 Тенденції світових ринків 6 Індекси цін 7 Зовнішня торгівля України 7 Виставкові заходи 8 Історія успіху 12 У ЦЬОМУ ВИДАННІ:
 2. 2. 2 У Києві пройшов 3-й Всеукраїнський Форум переселенців 15 та 16 лютого 2016 року в місті Києві відбувся 3-й Все- український Форум переселенців із Криму та Сходу Украї- ни. 1-й день Форуму - “РОБОТА переселенцям” – було прис- вячено питанням працевлаштування внутрішньо перемі- щених осіб (ВПО), ведення бізнесу та підтримки підприє- мницьких ініціатив, а також додаткової освіти для пере- селенців. 2-й день Форуму - “ЖИТЛО переселенцям” – було прис- вячено вирішенню проблем із житлом (тимчасовим і пос- тійним) і виділенням земельних ділянок для переселен- ців під будівництво. У роботі Форуму взяли участь представники влади, бізне- су, громадських та міжнародних організацій, які займаються питаннями ВПО, а також засоби масової ін- формації та інші зацікавлені сторони. За участі професій- ної команди фасилітаторів і модераторів було розробле- но стратегію і план спільних дій, спрямованих на підви- щення якості життя переселенців. Джерело: http://crimea-diaspora.org/pereselency-my-zdes-i-resheniya- problem-najdem/ 11 березня в Києві відбувся перший в Україні “Бізнес-форум для переселенців: розвиток підприємництва” 11 березня 2016 року відбувся перший в Україні «Бізнес- форум для переселенців: розвиток підприємництва», організатором якого виступила ГО “КримСОС”, що з 2014 року проводить навчальні програмами для бізнесменів- переселенців. Саме проведенням цього Форуму організація розпочала велику програму підтримки, супроводу та розвитку бізнесу ВПО в 2016 році. Захід об’єднав зусилля організацій, які допомагають у створенні власного бізнесу переселенцям. Учасники заходу ознайомилися з міжнародним та націо- нальним досвідом підтримки самозайнятості, європейсь- кими стандартами, принципами корпоративної соціаль- ної відповідальності, навчальними програмами з розвит- ку бізнесу. Форум сприяв налагодженню професійних зв’язків між громадськими організаціями з різних регіонів України та міжнародними донорськими організаціями для ефектив- нішої менторської та донорської допомоги бізнес- ініціативам переселенців. Захід став майданчиком для комунікації та обміну досвідом між переселенцями- бізнесменами та організаціями, які сприяють самозайня- тості переселенців та самими переселенцями. У форумі взяли участь переселенці, які вже відкрили вла- сний бізнес; переселенці, які створили бізнес за підтримки грантових конкурсів; міжнародні організації, які надають донорську та менторську підтримку для ТПО; громадські організації, які надають допомогу із самозай- нятості ТПО та підтримку у створенні власного бізнесу. На відкритті Форуму виступив Бенджамін Лонг - заступ- ник постійного представника Офісу ініціатив перехідного періоду в Україні, Європейської регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Джерело: http://ua.krymr.com/content/news/27605355.html Відбулось 6-те засідання технічної групи програми ОЕСР Під головуванням заступника Міністра аграрної політики та продовольства України В. Рутицької відбулось 6-те засідання технічної групи програми ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), на якому бу- ло обговорено створення умов для започаткування схе- ми гарантування кредитів для малих та середніх підпри- ємств. Також обговорено формування процедур управ- ління ризиками, розробку та реалізацію схем фінансуван- ня та гарантування кредиту, аналіз варіантів управління та організацію структури гарантування кредиту. Розпочато активну підготовку спільної зустрічі для пред- ставників аграрної та банківської сфери, де буде презен- товано відповідну програму. Джерело: http://minagro.gov.ua/node/20491/ 18 березня 2016 року в Києві відбувся Україн- ський форум бізнесу У заході взяла участь майже тисяча представників бізне- су. Співорганізаторами Форуму виступили великі та впли- вові ділові й громадські об'єднання: Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, ФРУ, УСПП, Об'єднання «Українська Бізнес Ініціатива», ТПП України, Громадянсь- ка платформа «Нова країна», Громадське об'єднання «Україна - це я». На Форумі запропоновано План невідкладних заходів із подолання соціально-економічної кризи та підготовки стратегії подальшого розвитку країни. Джерело: http://fru.org.ua/ Новини
 3. 3. 3 Європейська Комісія спрощує участь малих та середніх підприємств у державних закупівлях 26 січня 2016 року набрав чинності Регламент Європейсь- кої Комісії № 2016/7 (Commission implementing Regulation (EU) 2016/7) від 5 січня 2016 року, який значно спрощує адміністративне навантаження для компаній, що брати- муть участь у державних закупівлях. Зокрема, Європейська Комісія затвердила єдину стандар- тну форму при наданні заявок на проведення державних закупівель. Ця форма дозволить усім підприємствам в електронному вигляді самостійно підтверджувати відпо- відність необхідним нормативним, торговельним крите- ріям та вимогам. Основною метою зазначеного Регламенту є зменшення адміністративних перешкод для підприємств, особливо для малих та серед- ніх, при поданні заявок на участь у держав- них закупівлях. Стандартна форма запиту для участі в держа- вних закупівлях міститиме мінімальний па- кет вимог до супровідних документів учасни- ка. Перевірка документів підприємства буде здійснюватися вже на етапі перевірки учас- ників тендеру. Наведене повинно спростити процедуру участі підпри- ємств у державних закупівлях на етапі подання заявки. У цьому контексті необхідно зазначити, що 16 березня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон Украї- ни про Ратифікацію Угоди про державні закупівлі, яка в майбутньому дозволить українським компаніям брати участь у державних закупівлях в інших країнах. Сторона- ми Угоди є 44 країни-члени СОТ (включаючи 28 країн ЄС, а також США, Японія, Канада, Гонконг-Китай, Сінгапур, Корея та ін.). Основними перевагами приєднання до Угоди є відк- риття доступу українським компаніям до нових міжнаро- дних ринків збуту з річним обсягом закупі- вель 1,7 трильйона доларів США. Наразі, зазначений законопроект подано на підпис Президенту України. Джерела: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=58035 Нове в законодавстві України Скасовано ліцензування здійснення зовніш- ньоекономічних операцій з дисками Постановою від 2 березня 2016 року № 142 “Про внесен- ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436” Уряд України виключив диски для лазерних систем зчитування та матриці з переліку това- рів, зовнішньоекономічні операції з якими підлягають ліцензуванню. Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2016-%D0%BF Скасовано обов'язкову сертифікацію при пере- міщенні через митний кордон України продук- тів лову та харчової продукції з нього Постановою від 2 березня 2016 року № 142 “Про внесен- ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436” скасовано обов'язкову сертифі- кацію при переміщенні через митний кордон України продуктів лову та харчової продукції з нього. Документом, що підтверджує якість таких же продуктів іноземного виробництва, визначено ветеринарне свідоцтво. Нововведення впроваджені шляхом внесення нової редакції додатків 7 та 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2016-%D0%BF Нова редакція переліку товарів, які підлягають оцінці відповідності Кабінет Міністрів України скоротив перелік товарів, що підлягають оцінці відповідності під час переміщення через митний кордон України згідно з вимогами техніч- них регламентів. Наведене випливає з тексту постанови від 2 березня 2016 року № 142 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436”, якою затверджено нову редакцію додатку № 12. Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2016-%D0%BF Новини
 4. 4. 4 Пропонується запровадити спеціальний ре- жим оподаткування сільськогосподарських виробників Проект Закону України “Про внесення змін до Податково- го кодексу України (щодо спеціального режиму опода- ткування сільськогосподарських товаровиробників)” ре- єстраційний № 3748 від 4 січня 2016 року. До Верховної Ради України внесено декілька альтернати- вних законопроектів, які передбачають відновлення спе- ціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Зокрема, зареєстровано три законоп- роекти, які передбачають внесення змін до Податкового Кодексу України в частині оподаткування сільгоспвироб- ників (реєстраційні номери 3748, 3748-1 та 3748-2). Усі три законопроекти мають на меті відновити пільги зі сплати ПДВ для сільськогосподарських підприємств, які діяли до 2016 року. Проект із реєстраційним номером 3748 обмежується лише відновленням пільг зі сплати ПДВ. Водночас, законопроект із реєстраційним номером 3748-1 додатково повертає ставки єдиного податку для аграріїв (4-та група платників єдиного податку) на рівень 2015 року та відновлює один реєстр ПДВ, замість наявних двох (зараз використовують різні реєстри для підпри- ємств, що відповідають різним критеріям). Це також є поверненням до норм 2015 року. Законопроект із реєстраційним номером 3748-2 також додатково повертає ставки єдиного податку для аграріїв (4-та група платників єдиного податку) на рівень 2015 року. Але крім цього, він встановлює нульову ставку ПДВ при продажу виробниками зернових (коди УКТЗЕД 1001- 1008, 1205, 1206, за винятком 1006 та 1008 10 00 00), а також вносить зміни до норм щодо відшкодування ПДВ. Більш детально ознайомитись із законопроектами можна сайті Верховної Ради України за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57635 Пропонується розширити державну підтримку малого й середнього підприємництва в Україні Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого й середнього підприємництва в Україні” (щодо сприяння розвитку малого й середнього підприємництва)” реєстра- ційний № 3795 від 21січня 2016 року. Метою ухвалення законопроекту декларується посилен- ня підтримки суб’єктів малого й середнього підприємни- цтва в Україні шляхом закріплення правових гарантій та основ захисту прав і законних інтересів суб’єктів МСП. Зокрема, запропоновано встановити, що держава гаран- тує зазначеним суб’єктам рівні права для здійснення дія- льності, захист їхніх прав і законних інтересів, а також створення сприятливих умов для розвитку конкуренції. У проекті окремо заборонено (не допускається) не вмоти- воване законодавством втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, їхніх поса- дових осіб у діяльність суб’єктів малого й середнього під- приємництва. Одночасно, проектом закону передбачено закріпити до- даткові обмеження щодо надання державної підтримки окремим суб’єктам МСП (наприклад, які є стороною уго- ди про розподіл продукції; здійснюють виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних мате- ріалів тощо). Крім цього, запропоновано закріпити правовий статус об’єднань суб’єктів малого та (або) середнього підприєм- ництва. Зокрема, зазначається, що суб’єкти МСП з метою забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку та підтримки підприємництва можуть створювати об’єд- нання в порядку, встановленому чинним законодавством України. Об’єднання суб’єктів малого та (або) середнього підприємництва можуть брати участь у проведенні дер- жавними органами та іншими організаціями опитувань суб’єктів МСП із виявлення проблемних питань здійснен- ня підприємницької діяльності, з’ясуванні позиції суб’єк- тів МСП щодо доцільності прийняття заходів державної політики у сфері підприємництва; розробці та реалізації відповідних програм державної підтримки. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57702 Нове у законодавстві України
 5. 5. 5 Міністерство фінансів України представило за- конопроект про впровадження уповноважених економічних операторів 12 лютого 2016 року Міністерство фінансів України презе- нтувало проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних процедур)", розроблений Мінфіном за участю представників експертного середови- ща та бізнес-асоціацій. 25 лютого 2016 року за участю експертів та громадськості відбулося обговорення зазначеного законопроекту. Участь у його обговоренні взяли представники Американ- ської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес- асоціації, EasyBusiness, Федерації роботодавців України, а також представники громадського сектору та ЗМІ. У ході заходу презентовано концепцію уповноваженого еконо- мічного оператора (УЕО) та озвучено основні положення законопроекту. Нагадаємо, що впровадження в Україні інституту уповно- важеного економічного оператора бізнес чекає більше двох років. Його запровадження передбачене Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, а також Угодою СОТ про спрощення процедур торгівлі, останню з яких Україна ра- тифікувала у листопаді минулого року. На першому етапі планувалося, що це буде наказ Міністерства фінансів України. Але з часом, було прийнято рішення щодо необхідності розробки повноцінного зако- ну, який регулюватиме цю сферу. Розроблений проект Закону покликаний запровадити в Україні дієвий механізм інституту уповноважених економі- чних операторів (УЕО), аналогічний тому, що функціонує в ЄС, та який є одним із базисів митного співробітництва між Україною та ЄС. Запровадження УЕО допоможе покращити економічні та адміністративні умови для митного оформлення товарів українськими експортерами та імпортерами, і тим самим максимізувати використання вигід, що дає українським виробникам Угода про Асоціацію між Україною та ЄС. Концепція УЕО є кращою світовою практикою у міжнарод- ній торгівлі, але ще й досі не реалізована в Україні. Даний законопроект дозволить значно наблизити україн- ське законодавство до стандартів ЄС, зменшити бар'єри для міжнародної торгівлі та підвищити конкурентоспро- можність українських експортерів. Ухвалення законопрое- кту дозволить підвищити стандарти ведення бізнесу не тільки безпосереднім отримувачам відповідних сертифі- катів УЕО, а підприємствам, які працюють у суміжних сфе- рах діяльності, зокрема у транспортно-логістичній та мит- но-брокерській. Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=248830593&cat_id=244276429 Республіка Узбекистан скасувала додаткове ім- портне мито на українську продукцію Уряд Республіки Узбекистан достроково скасував запрова- джене додаткове імпортне мито на товари українського походження. Відповідне рішення було прийнято 18лютого 2016 року у відповідь на ухвалення Закону України № 912- VIII від 24 грудня 2015 року "Про заходи щодо стимулю- вання зовнішньоекономічної діяльності", який скасував з 1 січня 2016 року додатковий імпортний збір щодо товарів, які імпортуються на митну територію України. Отже, Узбекистан скасував заходи, запроваджені у відпо- відь на впровадження Україною додаткового імпортного мита. Джерело: http://me.gov.ua/ Республіка Молдова може обмежити імпорт української продукції У березні 2016 року Міністерство економіки Молдови надіслало на розгляд органів виконавчої влади проект нормативного акту, яким ініціює тимчасове запроваджен- ня захисних заходів щодо імпорту в Молдову окремих товарів з України, шляхом підвищення імпортних мит до рівня зв'язаних ставок у СОТ. Під дію цих заходів можуть попасти товари, які класифікуються за кодами ТН ЗЕД 02- 07, 0402, 0403, 0405, 0406, 1601 00, 2105 00, 2523. Проек- том, зокрема, пропонується підвищити з 0% до 10-15% ставки імпортних (ввізних) мит на м'ясо птиці, ковбаси, молоко, масло, сир, морозиво, а також цемент, походжен- ням з України. Нагадаємо, відповідно до Договору про зону вільної торгі- влі СНД від 2011 року, наведені товари поставляються до Молдови без сплати ввізних мит. Джерело: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/03/21/7046411/ Новини торговельних партнерів України Нове у законодавстві України
 6. 6. 6 Світовий ринок молока не демонструє очікуваного відновлення Світовий ринок молока не демонструє відновлення, якого очікували експерти. Про це заявив економіст продоволь- чої організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак. Він зазначив, що аналітики випустили з уваги такий важливий фактор, як глобальне зниження доходів населення в країнах із висо- ким споживанням молочних продуктів. Зокрема, вони не врахували скорочення доходів саме в країнах, де значну частину бюджетних надходжень формували високі ціни на нафту. Йдеться в основному про країни, що розвива- ються. Таким чином, падіння цін на нафту призвело до девальвації місцевих валют і зниження доходів населення одночасно. Тому всі ці країни, незважаючи на низькі світові ціни на молоко, не збільшили або навіть знизили його споживан- ня. Крім того, ще одним негативним фактором впливу на ринок може стати падіння цін на молоко в США. У цьому випадку цінове піке ринку тільки посилиться. Джерело: http://milkua.info/uk/news/11208 За підсумками 2015 року Україна зайняла 6-те місце у світі з експорту сухого молока За даними Державної служби статистики України, упро- довж 2015 року з України було експортовано майже 37 тис. т. сухого молока, що на 25% більше, ніж у 2014 році. Україна посіла шосте місце серед світових експортерів сухого знежиреного молока (джерело: Міністерство сільського господарства США). Список очолили Європей- ський Союз, США та Нова Зеландія. Після втрати російського ринку саме сухе молоко стало найважливішим експортним продуктом для вітчизняних підприємств молочної галузі та в 2015 році принесло до- ход у розмірі 68,7 млн. дол. США. Експорт сухого молока є досить диверсифікованим, і реалізація цієї продукції здійснюється в понад 30 країн світу. За інформацією аналітичної служби Асоціації виробників молока, найбільшими імпортерами українського сухого молока в 2015 році стали Бангладеш, Казахстан, Грузія, Нігерія та Вірменія. Цього року вітчизняні підприємства планують активно реалізовувати сухе молоко на ринок Китаю, який є одним із найбільших імпортерів молочної продукції. Джерело: http://milkua.info/uk/news/11204/ ОАЕ відкриває ринок для українських поставок Наприкінці лютого 2016 року відбулася робоча зустріч між делегацією Держветфітослужби України та представника- ми Міністерства навколишнього середовища та води Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), під час якої Сторонами підписано ветеринарні сертифікати на експорт яловичини та м’яса овець з України до ОАЕ, що підтверджує право експорту України зазначеної продукції на цей ринок. Крім того, Українською стороною передано проекти ветеринарних сертифікатів на експорт молока та молочної продукції, риби та рибних продуктів, а також яєць до ОАЕ. Право на експорт м'яса птиці в ОАЕ отримали компанії, що мають право на поставки цієї продукції до ЄС. Під час зустрічі сторони домовилися оперативно відпра- цювати ветеринарний сертифікат на експорт з України меду та сертифікати здоров’я на експорт кондитерської продукції, плодоовочевої консервації тощо. Джерело: http://minagro.gov.ua/uk/node/20571 Тенденції світових ринків
 7. 7. 7 Сторінка статистики Індекси цін сировинних товарів за даними Світового банку1 Інформація щодо зовнішньої торгівлі України товарами за даними Державної служби статистики України Індекси цін на енергетичні та неенергетичні товари Індекси цін на сільськогосподарські товари та метал Індекси цін на харчові групи товарів Середні ціни на енергетичні групи товарів 1 http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/3/633811457027702995/CMO-Pink-Sheet-March-2016.pdf
 8. 8. 8 Заплановані закордонні виставково-ярмаркові заходи протягом квітня-липня 2016 року (у галузях сільського господарства, харчової промисловості, туризму та ремісництва) Країна Дата Назва Контактна інформація Сільське господарство Азербайджанська Республіка Травень 2016 9-та Азербайджанська Міжнаро- дна виставка «Сільське госпо- дарство»; 22-га Азербайджанська Міжна- родна виставка харчової проми- словості e-mail: office@iteca.az .az, www.wwww.itecaorldfood.az, www.agrihort.az, www.food-exhibitions.com Королівство Бахрейн Квітень 2016 FOOD & HOSPITALITY EXPO E: Amala@beca.bh W: www.foodexpbh.com Боснія і Герцеговина Червень 2016 3-й ярмарок економіки, сільсь- кого господарства, народних промислів та туризму E-mail: marketing@skenderija.ba; Web: www.skenderija.ba Грецька Республіка 21.04.- 23.04.2016 FRESKON (Фрескон) HELEXPO Tel. +30 2310291161 Естонська Республіка 19-21.04.2016 Agroforum Mare Balticum 2016 - Environmentally Smart Agricult- ure- Міністерство сільського господарства Естонії, Estonian University of Life Scie- nces (Eesti Maaulikool), Tartu Naitused, e-mail: agroforum@emu.ee Італійська Республіка 16-17.04.2016 Viva La terra! 54033 Marina di Carrara (MS) ITALIA Tel. +39 0585 787963, Fax +39 0585 787602 E-mail: info@carrarafiere.com Йорданське Хашимітське Королівство квітень 2016 International Agricultural Exhibiti- on «SAWSANA» Міжнародна сільськогосподар- ська виставка «SAWSANA» E-mail: info@tc-center.com Web site: http://www.tc-enter.com Республіка Казахстан 25-27.05.2016 18-та Казахстанська Міжнарод- на виставка “Продукти харчу- вання, напої, обладнання для харчової промисловості” “InterFood Astana 2016” www.astana-expo.com Республіка Македонія Підлягає уточ- ненню International Trade Fair of Cons- umer Goods, ITF-Agrofood info@eragrupa.mk www.eragrupa.mk Мексика 05-07.04.2016 Міжнародний конгрес з питань м’ясної індустрії http//congresointernacionaldelacarne.com Виставкові заходи за кордоном
 9. 9. 9 Країна Дата Назва Контактна інформація Федеративна Республі- ка Нігерія Квітень 2016; точні терміни не визначені AGRIKEXPO West Africa АГРІКЕКСПО Західна Африка htt- p://www.ekohotels.com/contact.php ФРН 07.05-12.05.2016 IFFA (ІФФА) info@messefrankfurt.c om www.messefrankfurt.com Республіка Бразилія 05-15.04.2016 Exposição Agropecuária e Indu- strial de Londrina Сільськогосподарський ярма- рок Лондріни Ел. пошта: srp@srp.com.br Веб-сайт: www.srp.com.br 25.04- 29.04.2016 Feira Internacional da Tecnologia Agrícola em Ação Міжнародний ярмарок аграр- них технологій в дії Факс: +55 (11) 3060-4946 Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br Республіка Сербія Травень 2016 International Agricultural Fair E-mail: info@sajam.net www.sajam.net Республіка Словенія травень, жов- тень 2016 VINO International Wine Fair for Professionals info@gr-sejem.si http://www.ljubljanafair.com/ info@gast.si http://www.gast.si/ США 16-19.07.2016 16 Annual Meeting & Food Expo Institute of Food Technologists 525 W. Van Buren, Stе 1000 Chicago, IL 60607 21-23.07.2016 77th American Convention of Meat Processors & Suppliers’ Exhibition (Американська конвенція виро- бників м’ясної продукції) American Association of meat process- ors 1 Meating Pl, Elizabethtown, PA 17022 16-19.07.2016 16 Annual Meeting & Food Expo Institute of Food Technologists 525 W. Van Buren, Stе 1000 Chicago, IL 60607 Швейцарська Конфеде- рація Кінець квітня – початок травня 2016 BEA («Бернська виставка») e-mail: nfo@bernexpo.ch,www.berexpo.ch Королівство Марокко квітень 2016 Salon International de l’Agriculture Ecole d'Horticulture - Jnan Ben Halima, Meknès 50000, Марокко т. +212 5354- 60300 Харчова промисловість Республіка Болгарія Перший тиж- день квіт- ня2016 Міжнародна виставка продук- тів харчування, напоїв, паку- вань «Фудтех» fairinfo@fair.bg http://www.fair.bg/en/ Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії 17-18.04.2016 Natural and Organic Products Carol Dunning Event Director cdunning@divcom.co.uk +44 (0)1273 645126 Арабська Республіка Єги- пет 4-7.05.2016 Food Africa Cairo Продукти Африки Каїр http://www.ifpgroup.net/ http://www.foodafrica-expo.com/ Королівство Іспанія 25-28.04.2016 Alimentaria Fira de Barcelona Barcelona, Tel: 902 233 200, info@firabarcelona.com Виставкові заходи за кордоном
 10. 10. 10 Країна Дата Назва Контактна інформація Республіка Корея 10-13.05.2016 Seoul Food and Hotel 2016 e-mail: info@seoulfood.or.kr http://www.seoulfoodnhotel.co.kr Держава Кувейт 26.05.- 06.06.16 Виставка продуктів харчування, присвячена Рамадану «Kuwait International Fair K.S.C.», тел. (965) 5387100 дод.115, факс (965) 539- 3872, E-mail : info@kif.net, www.kif.net Федеративна Республіка Нігерія Квітень 2016 FOODBEXT West Africa ФУДБЕКСТ Західна Африка http://www.ekohotels.com/contact.php Республіка Польща 06.04.2016- 08.04.2016 EuroGastro Międzynarodowe Targi Gas- tronomiczne EuroGastro Międzynarodowe Targi Polska ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa tel. +42 529 39 00 / 50 faks: +42 529 39 30 e-mail: recepcja@mttargi.pl США 28-30.06.2016 Summer Fancy Food Show Виставка товарів харчової про- мисловості Javits Center New York, NY 10001 https://www.specialtyfood.com/shows- events/summer-fancy-food- show/registration/ 16-19.07.2016 16 Annual Meeting & Food Expo (16-щорічна виставка харчових продуктів) Institute of Food Technologists 525 W. Van Buren, Stе 1000 Chicago, IL 60607 Французька Республіка 29.04- 08.05.2016 Foire de Paris Ярмарка Парижу www.comexposium.com Республіка Сінгапур березень 2016 ICT – International Coffee & Tea Industrial Expo CEMS (Conference & Exhibitions Man- agement Services Pte Ltd) 1 Maritime Square #09-43 HarbourFront Centre Singapore 099253 Tel.: +65 6278 8666 Fax.: +65 6278 4077 12.04 - 15.04.2016 Food & Hotel Asia Singapore Exhibition Services Pte Ltd No. 1 Jalan Kilang Timor #09-02 Pacific Tech Centre Singapore 159303 Tel.: +65 62336638 Fax.: +65 62336633 Республіка Узбекистан 19-21.04.2016 21-а Міжнародна виставка «Охорона здоров’я – TIHE 2016 Медобладнання, лікарські засо- би, екологічні продукти e-mail: post@ite-uzbekistan.uz www.ite-uzbekistan.uz Виставкові заходи за кордоном
 11. 11. 11 Туризм та ремісництво, сувеніри Боснія і Герцеговина Травень 2016 39-й Міжнародний туристичний ярмарок та 5-й ярмарок готельного і харчу- вання E-mail: marketing@skenderija.ba; Web: www.skenderija.ba 3-й ярмарок економіки, сільсь- кого господарства, народних промислів та туризму E-mail: marketing@skenderija.ba; Web: www.skenderija.ba Республіка Казахстан 20-22.04.2016 16-я Казахстанська міжнародна виставка “Туризм та мандри” “KITF 2016 ТОВ “Iteca”, РК, 050057, м. Алмати, вул. Тімірязева, 42, Бізнес центр “World Trade Center Almaty”, блок С, 8 поверх, тел.: +7 727 258 34 34, e-mail: contact@iteca.kz. Республіка Корея 9-12.06.2016 Korea World Travel Fair 2016 Корейський всесвітній туристич- ний ярмарок 2016 року KOTFA 3, Sogong-ro 4-gil, Jung-gu, Seoul, Korea тел.: +82-757-6161, факс: +82-757-6089 http://en.kotfa.net Республіка Куба Травень 2016 ХХХVI Міжнародна виставка Ту- ризму FITCUBA Міністерство туризму Куби (Ministerio del Turismo de Cuba) tel: (+537) 8363245 e-mail: dircumunicacion@mintur.tur.cu Об’єднані Арабські Емі- рати 25-28.04.2016 ATM - ARABIAN TRAVEL MARKET Туризм Reed Travel Exhibitions http://www.arabiantravelmarket.com/ Швейцарська Конфеде- рація Кінець квітня – початок трав- ня 2016 BEA («Бернська виставка») BernExpo AG, Postfach e-mail: info@bernexpo.ch, www.berexpo.ch Республіка Молдова 07.04.2016 - 10.04.2016 ХХІ Міжнародна спеціалізована виставка “TOURISM. LEISURE. HOTELS” МВЦ "MOLDEXPO": Centrul Internation- al de Expozitii "MOLDEXPO" S.A. E-mail: info@moldexpo.md Виставкові заходи за кордоном
 12. 12. 12 Історії успіху Історія успіху молодого українського подружжя, яке вперше в Україні організувало виробництво сувенірних скретч-карт світу і Європи Travel map 1DEA.me Design Gifts заснована в 2012 році подружжям Ксенії та Микити Фурсових після того, як Ксенія зіткнулася зі складнощами вибору подарунка для чоловіка. Компанія почала виробляти сувенірні карти світу і Європи, покриті скретч-шаром. Задумка, як і все геніальне - проста: відвіда- вши нову країну, мандрівник стирає з цієї ділянки карти однотонний захисний шар, під яким з'являється інший колір або навіть візерунок. Таким чином, карта поступово стає різнобарвною. Крім того, на карті позначені пам'ятки й знакові місця, такі як Бермудський трикутник або район, де затонув «Титанік». Саме це відрізняло новий продукт від іноземних аналогів. На ринку сувенірної продукції Travel map швидко завоювала популярність, і в перший же рік обіг компанії склав 3 мільйони гривень. А засновники кампанії ідуть далі, реалізуючи нові ідеї і нові продукти. Зараз заснована в Україні компанія 1DEA.me Design Gifts нарахо- вує 20 співробітників, офіси в Києві та Брно (Чехія), 2 успішні бренди Travel Map та Mot1ve.me, 15 продуктів у своїй колекції, шоу-рум у центрі Києва. Детальніше з продукцією можна ознайомитися на сайтах travelmap.ua та mot1ve.me. Звідки Ви взяли стартовий капітал? Ми не збиралися приймати фінансову допомогу, жодного разу не залучали інвестиції. Перші 60 тисяч гривень, вкладених у перший тираж, - це гроші, подаровані нам на наше весілля. Мали намір витратити їх на ремонт, але плани змінилися. Загалом, Ксенія взяла на себе дизайн виробів і додала до комплекту цілу купу аксесуарів: маркер, яким можна робити нотатки прямо на карті; кольорові кнопки для кріплення; ID-брелок на валізу мандрівника, щоб не губився; медіатор у ролі скребка для стирання скретч-шару та фетровий клаптик для видалення залишків плівки з карти. Ксенія їздила в магазини тканин і сама вибирала перші зразки. Перші карти Travel map побачили світ через три місяці. Але було допущено помилку в технології друку, і 600 примірни- ків з тисячі було забраковано. Такою була ціна досвіду. Це могло б стати серйозною підніжкою для будь-якого стартапу, однак ми настільки вірили в проект, що дивилися на невдачу крізь пальці. На скільки швидко окупився перший наклад? Повністю «відбили» суму за три місяці. Весь цей час ніхто з команди, у якій було вже чотири людини, не отримував зарплату в Travel map, продовжуючи поєднувати стартап з основним заняттям, працюючи вечорами та на вихідних. На вашу думку, завдяки чому бізнес став настільки успішним? Ми дуже вірили в ідею і знали кількох людей, які будуть горіти нею так само. Запросили в команду друзів, і вони сповна виправдали всі наші надії. Зараз у нас уже більше 150-ти партнерських магазинів та великі плани на міжнародне майбутнє наших продуктів. Чи плануєте підкорювати світовий ринок? Так. З 2014 року ми вже експортуємо свою продукцію в інші країни. Наразі це ринок ЄС, США, Росії та Білорусі. Плануємо надалі розширювати ринок збуту. Наскільки заважає вашому бізнесу криза? Криза впливає на собівартість продукції. Не можу сказати, що ситуація в країні якимось чином відбилася на продажах. Люди все одно купують подарунки. Але ми стали заробляти трошки менше, оскільки виробництво обходиться дорожче, а ціни на продукцію не підвищували. Чи стикались Ви з певними складнощами або проблема- ми при виході на інші ринки та з якими саме? Так. Більшість іноземних контрагентів бажають співпрацю- вати на умовах значного відстрочення платежів, що неможливо у зв’язку з чинними на сьогодні в Україні обмеженням термінів розрахунків за операціями з експорту товарів у 90 календарних днів; обов’язковий продаж 75% валютної виручки не дає можливості для накопичення іноземної валюти в достатній кількості для закупівлі якісних матеріалів за кордоном; висока вартість митного оформлення за операціями з експорту робить нерентабель- ними невеликі замовлення іноземних контрагентів. Як Ви вирішували попередні проблеми, пов’язані з експортом, та як вирішуєте поточні проблеми, якщо такі виникають? Шляхом тривалих переговорів із іноземними партнерами для пояснення їм особливостей українського законодавства у сфері розрахунків в іноземній валюті та зовнішньоеконо-
 13. 13. 13 мічної діяльності. Адаптація договорів із зовнішньоеконо- мічної діяльності щодо цих особливостей. Яка частка експорту в загальних обсягах продажу вашого підприємства? Близько 86,0 % Чи вистачає Вам інформації про попит на зовнішніх ринках? Ні. Не вистачає інформації щодо попиту на свою продукцію та особливості оподаткування на зовнішніх ринках. Із яких джерел Ви дізнаєтесь цю інформацію? Вільні джерела, Інтернет. Надайте, будь ласка, пропозиції, які Ви б хотіли подати державним органам щодо сприяння експорту? Скасувати обмеження в 90 календарних днів щодо розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Зменшити розмір обов’язкового продажу валютної виручки до 25%. Створення єдиного інформаційного простору для отриман- ня необхідної інформації для здійснення зовнішньоеконо- мічної діяльності. А що можете порадити державним органам для того, щоб посприяти експорту саме малого та середнього бізнесу? Іншими словами, які кроки, на Вашу думку, варто робити державі для того, щоб розвивався експорт малих та середніх підприємств? Запровадити просту та більш дешеву процедуру митного оформлення та розширити можливості щодо здійснення розрахунків в іноземній валюті для операцій з експорту, що не перевищують 15 тис. євро. З урахуванням сьогоднішнього курсу гривні до іноземних валют збільшити граничний обсяг доходів, що дозволяє залишатися платником єдиного податку 3 групи до 5 млн. гривень. (Інтерв’ю проведене Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у березні 2016 року) Історії успіху
 14. 14. 14 Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ) вул. Саксаганського, 44, офіс №5, Київ 01033 Україна e-mail: lev_info@eef.org.ua Тел.: +380 44 289-5532 Факс: +380 44 200-3825 https://www.facebook.com/ LEVProgram: Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана Агентством США з міжна- родного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні". Погляди авторів, висловлені в цьому матеріалі, відображають особисту позицію авторів і мо- жуть не збігатися з позицією USAID. Фонд Східна Європа 01033, Київ, вул. Саксаганського, 83, 3 поверх тел/факс: +38 044 200-3824, +38 044 200-3826 e-mail: info@eef.org.ua www.eef.org.ua www.csrukraine.org.ua Контакти авторів випуску: Андрій Бутін Олександр Крініцин тел/факс: (38-044) 235-64-85, 278-63-42 E-mail: butin@ier.kiev.ua, krinitsyn@ier.kiev.ua Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) Період реалізації програми: грудень 2014 – грудень 2019 Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації законодавства і забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в країні відповідно до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України у європей- ський та світовий ринки. Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними міністерствами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими організаціями. Активність Програми направлено на підтримку реформ щодо сприяння МСП; налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання інструмен- тів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій–учасників, зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог з владою щодо вибору напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приват- ного сектору. Завдання програми  визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують бізнес-середовище для МСП в Україні  надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні та впровадженні ефективного законодавства, регулювання та процедур, що базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та адміністративних бар’єрів.  координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просування економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. Партнери програми: Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві з: Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій Центром соціально-економічних досліджень – CASE-Україна Київським економічним інститутом Наступний випуск інформаційного бюлетеня для малих та середніх підприємств “Путівник експортера” вийде 1 липня 2016 року

×