Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Włocławek w Regionalnym
Programie Operacyjnym
na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa

Fundusz

Oś 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R
przedsiębiorstw

EFRR

79 864 200,00
...
CZTERY POZIOMY POLITYKI TERYTORIALNEJ
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom wojewódzki (obligatoryjny)
Bydgoszcz
B...
poziom ZIT regionalny i subregionalny
obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław z ich obszarami
funkcjonalnymi (po...
poziom ZIT regionalny i subregionalny
•

Może zostać utworzony z inicjatywy samorządów miast Włocławka, Grudziądza
i Inowr...
Przykład delimitacji miejskich obszarów
funkcjonalnych
wybranych miast województwa wg GUS

Departament Zarządzania Fundusz...
• PI 4.3 modernizacja energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budownictwie publicznym
• PI 4.5 niskoemisyjny transport mie...
Propozycje projektów w ramach
Włocławskiego ZIT-u
• Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz
spójności społecznej i te...
Propozycje projektów w ramach
Włocławskiego ZIT-u
• Wspieranie efektywności wykorzystania
zasobów poprzez regenerację zdeg...
Propozycje projektów w ramach
Włocławskiego ZIT-u
• Włocławskie Centrum Edukacyjno-Historyczne
Wartość ok. 60 mln złotych
...
Propozycje projektów w ramach
Włocławskiego ZIT-u
• Rozwój zrównoważonego transportu
zbiorowego poprzez poprawę efektywnoś...
Propozycje projektów w ramach
Włocławskiego ZIT-u
• Ochrona powietrza miasta Włocławka
wartość ok. 40 mln złotych
• Dostos...
Propozycje projektów w ramach
Włocławskiego ZIT-u
• Bezpieczeństwo powodziowe miasta
Włocławka (zadanie RZGW)
wartość ok. ...
Pozostałe projekty (przykłady)
• Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna – w ramach ppp wykorzystanie
ciepła z...
Podsumowanie
• Planujemy zainwestować we Włocławku z
udziałem różnych podmiotów ok. 1 mld
złotych w ciągu 7 lat
• konsulta...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Włocławek w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 - 2020

4.855 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Włocławek w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 - 2020

 1. 1. Włocławek w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 - 2020
 2. 2. Oś priorytetowa Fundusz Oś 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw EFRR 79 864 200,00 4,7 % Oś 2 Cyfrowy region EFRR 46 587 450,00 2,7 % Oś 3 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu EFRR 239 592 600,00 14,0 % Oś 4 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie EFRR 66 553 500,00 3,9 % Oś 5 Dostosowanie do zmian klimatu EFRR 13 310 700,00 0,8 % Oś 6 Region przyjazny środowisku EFRR 50 580 660,00 3,0 % Oś 7 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu EFRR 339 422 850,00 19,9 % EFS 112 627 300,00 6,6 % EFS 64 198 530,00 3,8 % EFS 36 041 280,00 2,1 % EFRR 186 349 800,00 10,9 % EFRR 282 186 840,00 16,5 % EFS 91 604 920,00 5,4% EFRR / EFS 37 884 300,00 2,2 % EFS 59 693 370,00 3,5 % 1 331 070 000,00 78,0 % 375 430 000,00 22,0 % 1 706 500 000,00 100,0 % Oś 8 Aktywni na rynku pracy EFS    9 Solidarne społeczeństwo EFS Oś Oś 10 Innowacyjna edukacja EFS Oś   11 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry - EFRR Oś 12 Polityka terytorialna w regionie Oś 13 Polityka terytorialna - Rozwój lokalny przyjazny rodzinie EFS Oś 14 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Oś 15 Pomoc Techniczna Razem EFRR Razem EFS ŁĄCZNIE     EFRR EFS Wsparcie UE (EUR) Udział w całej Alokacji (%)
 3. 3. CZTERY POZIOMY POLITYKI TERYTORIALNEJ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom wojewódzki (obligatoryjny) Bydgoszcz Bydgoszcz Toruń Toruń Obszar funkcjonalny Obszar funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom regionalny/subregionalny (nieobligatoryjny) Włocławek Włocławek Grudziądz Grudziądz Inowrocław Inowrocław Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Poziom ponadlokalny (powiatowy) (nieobligatoryjny) Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasto Miasto powiatowe powiatowe Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Poziom lokalny – Obszar Lokalnej Aktywności (nieobligatoryjny) Obszar objęty RLKS/LGD Obszar objęty RLKS/LGD
 4. 4. poziom ZIT regionalny i subregionalny obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław z ich obszarami funkcjonalnymi (podstawą wyznaczenia jest powiat ) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 5. 5. poziom ZIT regionalny i subregionalny • Może zostać utworzony z inicjatywy samorządów miast Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, które zawierają porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych funkcjonujących w obszarze ich powiatów ziemskich • Delimitacja - przyjmuje się, że podstawowym terenem działania ewentualnego ZIT Regionalnego/Subregionalnego byłby powiat, jednak optymalnym rozwiązaniem jest wskazanie obszaru miasta z jego otoczeniem funkcjonalnym. • Forma organizacyjno-prawna ZIT musi odpowiadać przyjętym założeniom – wytyczne MRR - porozumienie jako forma organizacyjna dla Związku ZIT • Poziom decentralizacji zadań oraz kompetencji będzie wynikiem porozumienia pomiędzy Związkiem ZIT a Instytucją Zarządzającą RPO (IZ) – wytyczne MRR (strategia dla obszaru - Związek ZIT odpowiada za wskazanie projektów do dofinansowania - wybór projektów)
 6. 6. Przykład delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych wybranych miast województwa wg GUS Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 7. 7. • PI 4.3 modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budownictwie publicznym • PI 4.5 niskoemisyjny transport miejski • PI 6.2 gospodarka wodno-ściekowa • PI 6.4 ochrona i promocja zasobów przyrodniczych • PI 6.5 poprawa stanu środowiska miejskiego, rekultywacja terenów poprzemysłowych • PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza • PI 10.4 infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej edukacji Polityka terytorialna • PI 9.4 aktywna integracja • PI 9.8 rozwój ekonomii społecznej • PI 10.1 innowacyjna edukacja • PI 10.3 kształcenie zawodowe • PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza • PI 9.9 lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 8. 8. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz spójności społecznej i terytorialnej poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczo-kulturowych Włocławka i gmin położonych nad zalewem Włocławskim Wartość ok. 133 mln złotych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 9. 9. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Wspieranie efektywności wykorzystania zasobów poprzez regenerację zdegradowanej przestrzeni miejskiej we Włocławku Wartość ok. 100 mln złotych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 10. 10. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Włocławskie Centrum Edukacyjno-Historyczne Wartość ok. 60 mln złotych w partnerstwie z Samorządem Województwa oraz Samorządem Powiatu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 11. 11. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej i promocję nowych wzorców konsumpcji wartość ok. 65 mln złotych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 12. 12. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Ochrona powietrza miasta Włocławka wartość ok. 40 mln złotych • Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju miasta Włocławka wartość ok. 234 mln złotych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 13. 13. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Bezpieczeństwo powodziowe miasta Włocławka (zadanie RZGW) wartość ok. 75,5 mln złotych • Centrum komunikacyjne (Dworzec) wartość ok. 50 mln złotych w partnerstwie z samorządem województwa Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 14. 14. Pozostałe projekty (przykłady) • Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – w ramach ppp wykorzystanie ciepła z Anwil S.A. – 180 mln złotych • E- usługi – 20 mln złotych • Włocławek ośrodkiem szkolnictwa zawodowego • Inne do identyfikacji w trakcie konsultacji Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 15. 15. Podsumowanie • Planujemy zainwestować we Włocławku z udziałem różnych podmiotów ok. 1 mld złotych w ciągu 7 lat • konsultacje pakietu propozycji projektowych do 31 stycznia 2014 za pomocą poczty elektronicznej rpo@um.wloclawek.pl Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

×