Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017) (20)

Anzeige

Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)

 1. 1. 1 Perehdytysmateriaali Työelämä 2020 –hanke ja hankkeen Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto ”Uudella valtakunnallisella Työelämä 2020 -hankekaudella (2016-2019) hankkeen kaikessa toiminnassa ensisijaisena on työpaikkanäkökulma eli miten verkostoissa tavoitamme työpaikat ja miten tuemme työpaikoilla tapahtuvaa kehitystä. Hanketoiminnassa tulee jatkossa korostumaan asiantuntijapalveluiden ja tuen konkretisoiminen työpaikkojen käyttöön.” Teea Oja 2017
 2. 2. 2 ”Valtioneuvosto on hyväksynyt keväällä 2012 työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kolmikantaisesti valmistellun työelämän kehittämisstrategian (http://www.tyoelama2020.fi/files/35/tyoelaman_kehittamisstrategia_final.pdf). Strategian perusajatus on, että hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämää on kehitettävä joustavasti niin, että ihmiset haluavat ja kykenevät jatkamaan työntekoa entistä pidempään. Työelämän kehittäminen edellyttää, että luottamus ja yhteistyö sekä innovointi ja tuottavuus vahvistuvat työpaikoilla. Osaava työvoima sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveys ja hyvinvointi on varmistettava. Työelämästrategian toimeenpanemiseksi perustettiin vuoden 2013 alusta hanke, joka on nimetty Työelämä 2020 –hankkeeksi. Se kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen, toimii tiedonjakajana ja tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä välittäjäorganisaatioidensa avulla. Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteiden tukemiseksi ovat jo tässä vaiheessa sitoutuneet useat valtakunnalliset työelämän kehittäjätahot. Toiminta perustuu yhteistyölupauksiin, jotka on allekirjoitettu hankkeen ja ko. toimijan kesken. Hanke laajenee muiden toimijoiden pariin erikseen sovittavin tavoin. Alueiden toivotaan tulevan mukaan hankkeeseen omien alueverkostojensa kautta. Aluerajaukseksi on Työelämä 2020 -hankkeessa tässä vaiheessa määritetty ELY-alue. Verkoston vetovastuu on myös aluksi annettu ELYille.” Liikkeelle vuonna 2013 Teea Oja 2017
 3. 3. 3 Lauri Ihalaisen terveiset 2013: Osallistu työelämän kehittämiseen! Julkaistu 20.8.2013 Työelämä 2020 -hanke haastaa kaikki työpaikat ja työelämän toimijat mukaan työelämän kehittämistalkoisiin. Katso videolta työministeri Lauri Ihalaisen terveiset työelämän päättäjille. https://www.youtube.com/watch?v=3yaOZrW1-GI Teea Oja 2017
 4. 4. 4 Työelämä 2020 -hankkeessa kehitetään tuottavuutta ja työelämän laatua samanaikaisesti Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Kehitystyö on mahdollista niin pienillä kuin suurilla työpaikoilla toimialasta riippumatta. Julkisissa organisaatioissa puhutaan silloin myös palvelun vaikuttavuuden parantamisesta. Tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Toiminta on avointa, vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa. Uutta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti, johtaminen on huippuluokkaa ja pystytään luomaan uutta työtä. Hyvän työelämän menestystekijät Työelämästrategian ulottuvuudet Euroopan parhaan työelämän saavuttamiseksi ovat innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. Kun nämä tekijät yhdistetään työpaikoilla tasapainoisesti, työelämän laatu ja tuottavuus paranevat.
 5. 5. 5 Innovointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja terveys Osaava työvoima Luottamus ja yhteistyö Johtaminen Toimintatavat Osaaminen Toimintakulttuuri D I G I T A L I S A A T I O K O K E I L U K U L T T U U R I
 6. 6. 6 Työelämä 2020 -hankkeen päämääränä on saada työpaikat kehittymään omista lähtökohdistaan strategian kaikilla painopistealueilla vähintään hyvälle perustasolle, siitä edelleen kehittäjätasolle ja lopulta edelläkävijäksi. Hankkeen (ja siten alueverkostojen) tehtävänä on: o kannustaa ja innostaa työpaikkoja työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen o vahvistaa työelämätoimijoiden verkostoyhteistyötä ja mahdollisuuksia tukea työpaikkojen siirtymistä kehitysvaiheesta toiselle o rohkaista ja tukea työpaikkoja tekemään erilaisia johtamiseen, toimintatapoihin, osaamiseen ja toimintakulttuuriin liittyviä kokeiluja sekä jakamaan kokemuksiaan muille
 7. 7. 7 Työpaikkojen kehityspolut Erinomaiset tai maailmanluokan tuotteet, palvelut, toimintakonseptit, työyhteisöt ja niiden jatkuva kehittäminen Panostetaan kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, sitten monipuolisesti ja suunnitelmallisesti Perusasiat kunnossa, arki ja velvoitteiden hoitaminen sujuvaa Edelläkävijät Kehittäjät Hyvä perustaso
 8. 8. 8 Työpaikat ja tavoitetasot Hyvä perustaso Kehittäjät Edelläkävijät Osataan hyödyntää organisaation tarpeisiin sopivia kehittämispalveluita. Henkilöstö, asiakkaat ja kumppanit mukana kehittämisessä. Ketteryys, kilpailukyky, kyky luoda uusia työpaikkoja ja palvella asiakkaita. Toimitaan lakien ja työehtosopimusten mukaisesti. Työyhteisössä on tilaa erilaisille ihmisille ja siihen on helppo tulla mukaan. Toimivat kumppanuudet, verkostot ja onnistuneet yritysostot ja – järjestelyt. Kuullaan henkilöstöä. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen panostetaan määrätietoisesti. Monimuotoisuutta hyödynnetään ja johdetaan. Edistetään tasa-arvoa, ei syrjitä. Kiinnitetään huomiota tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehittämiseen. Myös riskien ottaminen ja virheiden tekeminen on sallittua. Hyödynnetään työehtosopimusten ja lain tarjoamia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Toimitaan aktiivisesti työ- ja perhe-elämän yhteensovittami- seksi ja työaikajärjestelyt ottavat huomioon sekä työntekijän että organisaation tarpeet. Innovatiiviset työaikaratkaisut huomioivat yksilölliset tarpeet ja työaikaratkaisuja on helppo muokata työtilanteen ja yksilöllisten toiveiden mukaisesti. Menestyksen myötä hyödynne- tään mahdollisuuksia kasvuun/ vaikuttavampaan palveluun ja toiminnan kehittämiseen edelleen. Työssä on työn imua, vastuun kantamista ja innostusta.
 9. 9. 9 Työelämätoimijoiden yhdessä kehittämä Kehittämispolku-testi on nyt valmis käyttöön jokaisella työpaikalla toimialasta ja koosta riippumatta. Kehittämispolku - testi on työelämästrategiaan laaja-alaisesti perustuva testi, jonka ovat kehittäneet Suomen työelämätoimijat yhdessä. Testi on tarkoitettu työpaikoille oman kehittämispolun tavoitetason tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Testi on maksuton, täysin luottamuksellinen soveltuen vähintään viiden hengen työpaikoille. Testi sijaitsee Oma Yritys-Suomen verkkopalvelussa. Alle viiden hengen työpaikat voivat hyödyntää lomakepohjia. Hankkeen toiminnan yhtenä tavoitteena on, että tietoa testistä jaetaan myös alueverkostojen toimesta eri viestintäkanavissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä edelleen yritysneuvojien hyödynnettäväksi yrityskontakteissa. Tavoitteena on ohjata mahdollisimman moni työpaikan päättäjä ja henkilöstöasioista vastaava Oma Yritys-Suomen sivuille tutustumaan testiin ja ottamaan se omassa organisaatiossa käyttöön. Eurosta Viis! -Kampanjasivu sisältää mm. havainnollistavan videon sekä ohjeistusta testin pääkäyttäjälle ja testiin vastaajalle. Testin tulokset ohjaavat työpaikan kehittämispolulla eteenpäin asiantuntija- palveluiden ja lisätiedon piiriin Yritys-Suomi -palvelussa. Se toimii erinomaisena työpaikan itsearviointivälineenä osallistaen koko henkilöstön keskustelemaan ja sopimaan yhdessä työpaikan kehittämistoimista. Kehitetään yhdessä Suomen työelämä Euroopan parhaaksi! Työpaikat kehittämispolulle! Kehittämispolku –testi http://Eurostaviis.fi
 10. 10. 10 Pohjois-Pohjanmaan ESR –osarahoitteiset hankkeet ohjelman eritystavoitteessa 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (2014 – 2020) • S20026 Työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden toimintamallit rakennemuutoksessa, toteuttaja Teollisuustaito Oy, 54 240 € • S20027 INFRA –alan PK-yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa, toteuttaja Navico Oy, 39 000 € • S20061 Tuottava työ, toteuttaja Ylivieskan Seutukuntayhdistys, Taukokangas Oy, 430 000€ • S20063 Pk-yritysten omistajavaihdosten muutostilanteiden hallinta, toteuttaja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät, 437 984€ • S20133 Tuottava muutos, toteuttaja Oulun kaupunki, 1 000 029€ • S20134 Startup 2.0 Kiihdyttämö, toteuttaja Oulun kaupunki,499 160€ • S20135 Pk-yritysten kansainvälistymisen askeleet, Nivalan-Haapajärven Seutukunta ry, Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry, Raahen seudun yrityspalvelut, 1 040 230€ • S20172 Naiset työssä – yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan, toteuttajana Työterveyslaitos, 311 834€ • S20234 SoteYboost –sote yrittäjän boosteri, toteuttajana Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto Oulun Eteläisen instituutti, 453 800€ • S20387 Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, 189 948€ • S20399 TYKY 50+, Haapaveden Teknologiakylä Oy, Nivalan Haapajärven seutu NIHAK, 499 728€ • S20401 Muutoksen ja työhyvinvoinnin johtaminen kuudessa Pohjois-Suomen seurakunnassa. Uutta tekemässä –UUTE, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, 297 313€ • S20425 Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin, KEHA-keskus, Lappi, P-Pohjanmaa, Kainuu, 1 441 400€ Em. rahoitus yhteensä 6 694 666€/Pohjois-Pohjanmaan työelämän laatu ja tuottavuus työpaikkojen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi
 11. 11. 2013 2016 2014 2015 2017 10/2013 verkostokokous, esit- täytymiset, Yhteistyö- lupauksen käsittelyä 9/2015 + 12/2015 alueverkostolle viestintäkoulutus 5/2015 verkostokokous + alueellinen tapahtuma, oppilaitosten TYKE-hankkeet esittelevät tuloksiaan 2/2015 verkostokokous, ESR- hanketietoa, toiminnan arviointia ja suunnittelua 11/2014 verkostokokous, ”seurantakokous” jossa mukana valtakunn. hanke, tosu 2015 2/2014 Verkostokokous, avaintavoitteiden pohtimista 11/2013 Verkostokokous + laajempi työelämätilaisuus 3/2016 verkostokokous, Valtakunn. hankkeen kuulumisia, yhteistyösuunnitelman päivittämistä, hanke-esittely 12/2015 verkostokokous, valtakunn. Kuulumisia, työelämä-ESR-hankkeiden esittelyä, tosu 2016 8/2016 verkostokokous TE- toimistolla, ROI tapahtuma, tapahtumakatsaus, vierailu Luova Laboratorio 9/2016 alueverkostojen yhteistyöfoorumi Rovaniemellä 2 pv 11/2016 verkostokokous Yhteistyölupaus, toimintasuunnitelma 2017 3/2017 Verkostokokous, Oulun Kauppakamari 1/2017 Verkostokokous ZEF Oy:llä, (yrityksen esittely), toiminta- suunnitelma 2017, viestinnän tehostaminen, tapahtumakalenteri 5/2017 Verkostokokous Työelämä 2020 –hankkeen Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston toimintaa Work goes happy Oulussa, ständi 4-5/2017 Made by Finland –tapahtuma Oulu FinnSight –työpaja 9/2016 Teea Oja 2017 11 Tapahtuma X Tapahtuma XTapahtuma X
 12. 12. Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston jäsenet vuonna 2017 Oulun Kauppakamari, Maria Juurikka Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue, Päivi Suorsa Pohjois-Pohjanmaan liitto, Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Maire Mäki (vara: Mari Tuomikoski) Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Marjo Kolehmainen (vara: Kirsi Anttila) Työterveyslaitos Oulun toimipiste, Heli Hannonen (vara: Jari Latvala) Teknologiateollisuus ry, Tuula Sivonen AKAVA, Antero Lehtonen (vara: Risto Lehtilahti) STTK Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimikunta, Janne Lindström (vara: Henri Ukonaho) Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry, Ilkka Kurttila (vara: Esko Hassinen) SAK, Vesa Saarinen Oulun seudun ammattiopisto, Virpi Spangar BusinessOulu, Sirkka-Liisa Kangasharju Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Hannu Saarinen Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Toni Krankkala Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, Risto Pietilä (vara: Riitta Palosaari) Ylivieskan seutukuntayhdistys ry, Pirjo Jylhä- Ollila (vara: Timo Kiema) Pohjois-Pohjanmaan työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Helena Ylisirniö (vara: Sisko Kärki) Teea Oja 2017 12
 13. 13. 13 Tule mukaan verkostoon! Verkoston toimintaperiaatteet: • Verkosto on avoin kaikille toimijoille, jotka ovat valmiita sitoutumaan näihin toimintaperiaatteisiin. Verkosto on myös valmis kuuntelemaan toimijoiden ehdotuksia toimintaperiaatteiden kehittämiseksi; • Uusi toimija tuntee ja noudattaa toiminnoissaan yhteiskuntavastuun periaatteita: eri toimijoiden vastuu omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan; • Toimijan palvelu on sopusoinnussa työelämästrategian tavoitteiden ja painopistealueiden kanssa; • Toimija tuo uuden innovatiivisen näkökulman työelämän kehittämiseen; • Toimija pystyy palvelullaan tai verkostollaan edesauttamaan työpaikkojen tavoitettavuutta; • Toimijalla on vahva motivaatio yhteistyöhön ja valmis omalta osaltaan panostamaan työelämästrategian toimeenpanoon ja alueverkoston työhön; • Toimija on valmis sitoutumaan alueverkoston yhteistyöperiaatteisiin. 13
 14. 14. 14 Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston yhteistyölupaus Missio: Hyvä työelämä syntyy osaamisesta, innovatiivisuudesta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä. Avaintavoitteet: • Alueverkostotoimijoina kannustamme yrityksiä ja yrittäjiä mukaan kehittämään toimintaansa • Edistämme yhteistyötä työpaikoilla • Vaikutamme, että työnhakijat ja työpaikat kohtaavat
 15. 15. Työelämä 2020 –asioiden oppimismoduuli http://tyoelama2020.tem.hs.prewise.com/ Teea Oja 2017 15
 16. 16. Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston löydät: Hyvä työelämä –sivusto: http://hyvatyoelama.fi/pohjoispohjanmaa Esitykset Slidesharessa: http://Slideshare.net/tyoelamaverkosto Pohjois-Pohjanmaan tapahtumakalenteri työyhteisöille ja työelämän kehittäjille: http://bit.ly/2jSu6r9 Seuraa myös: www.tyoelama20202.fi Twitter: #työelämä2020 @TeeaOjaELY @tyoelama2020 #tyoelama2020 Teea Oja 2017 16
 17. 17. Työelämä 2020 –hankkeen Pohjois- Pohjanmaan alueverkoston verkostovastaavat Teea Oja Asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus p. 0295 038 385 teea.oja@ely-keskus.fi Paula Saarela Suunnittelija Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus p. 0295 038 128 paula.saarela@ely-keskus.fi Teea Oja 2016 17

×