Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014(20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Viitala henryfoorumilla marraskuu 2014

 1. HENKILÖSTÖJOHTAMISELLA KILPAILUETUA Professori Riitta Viitala Tiedeverkoston jäsen
 2. 2 Hyvä työelämä ja yritysten menestys liittyvät yhteen!
 3. 3 Huselid, M. (1995). ‘The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance’. Academy of Management Journal, 38: 3, 635–672. // Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P. and Kalleberg, A. (2000). Manufacturing Advantage: Why High Performance Work Systems Pay Off, Ithaca, NY: ILR Press. // Arthur, J.B. (1994). ‘Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover’. Academy of Management Journal, 37: 3, 670–687.// Becker, B. and Gerhart, B. (1996). ‘The impact of human resource management on organizational performance: progress and prospects’. Academy of Management Journal, 39: 4, 779–801. // Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A., Stride, C., Wall, T. and Wood, S. (2008). ‘The impact of human resource and operational management practices on company productivity: a longitudinal study’. Personnel Psychology, 61: 3, 467–501. // Bowen, D. and Ostroff, C. (2004). ‘Understanding HRM – firm performance linkages: the role of the ‘strength’ of the HRM system’. Academy of Management Review, 29: 2, 203–221.// Cappelli, P. and Neumark, D. (2001). ‘Do high performance work systems improve establishment level outcomes?’. Industrial and Labor Relations Review, 54: 4, 737–775. // Combs, C., Liu, Y., Hall, A. and Ketchen, D. (2006). ‘How much do high-performance work systems matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance’. Personnel Psychology, 59: 3, 501–528.// Dyer, L. and Reeves, T. (1995). ‘Human resource strategies and firm performance: what do we know and where do we need to go?’. International Journal of Human Resource Management, 6: 3, 657–667.// Gerhart, B., Wright, P., McMahan, G. and Snell, S. (2000). ‘Measurement error in research on human resources and firm performance: how much error is there and does it influence effect size estimates?’. Personnel Psychology, 53: 4, 803–834. // Guest, D., Michie, J., Sheehan, M. and Conway, N. (2003). ‘A UK study of the relationship between human resource management and corporate performance’. British Journal of Industrial Relations, 41: 2, 291–314. // Guest, D., Paauwe, J. and Wright, P. (2011). Human Resource Management and Performance: What’sNext?, Chichester: Wiley // Huselid, M. (1995). ‘The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance’. Academy of Management Journal, 38: 3, 635–672. // Ichniowski, C., Shaw, K. and Prennushi, G. (1997). ‘The effects of human resource management practices on productivity: a study of steel finishing lines’. American Economic Review, 87: 3, 291–313. // Kooij, D., Jansen, P., Dickers, J. and De Lange, A. (2010). ‘The influence of age on the associations between HR practices and both affective commitment and job satisfaction: A meta-analysis’. Journal of Organizational Behavior, 31: 8, 1111–1136. // Liao, H., Toya, K., Lepak, D. and Hong, Y. (2009). ‘Do they see eye to eye? Management and employee perspectives of high- performance work systems and influence processes on service quality’. Journal of Applied Psychology, 94: 2, 371–391. // MacDuffie, J.P. (1995). ‘Human resource bundles and manufacturing performance: organizational logic and flexible production systems in the world auto industry’. Industrial and Labor Relations Review, 48: 2, 197–221. // Nishii, L., Lepak, D. and Schneider, B. (2008). ‘Employee attributions of the ‘why’ of HR practices: their effects on employee attitudes and behaviours, and customer satisfaction’. Personnel Psychology, 61: 3, 503–545. // Ostroff, C. and Bowen, D. (2000). ‘Moving HR to a higher level: HR practices and organizational effectiveness’, in K. Klein and S. Kozlowski (eds), Multilevel Theory, Research, and Methods in Organizations, San Francisco, CA: Jossey Bass. // Paauwe, J. (2004). HRM and Performance: Achieving Long-Term Viability, Oxford: Oxford University Press. // Paauwe, J. (2009). ‘HRM and performance: achievements, methodological issues and prospects’. Journal of Management Studies, 46: 1, 129–142. // Purcell, J. and Hutchinson, S. (2007). ‘Front-line managers as agents in the HRM-performance causal chain: theory, analysis and evidence’. Human Resource Management Journal, 17: 1, 3–20. // Ramsay, H., Scholarios, D. and Harley, B. (2000). ‘Employees and high- performance work systems: testing inside the black box’. British Journal of Industrial Relations, 38: 4, 501–531. // Rich, B., Lepine, J. and Crawford, E. (2010). ‘Job engagement: antecedents and effects on job performance’. Academy of Management Journal, 53: 3, 617–635. // Schneider, B., Hanges, P., Smith, B. and Salvaggio, A. (2003). ‘Which comes first: employee attitudes or organizational financial and market performance?’. Journal of Applied Psychology, 88: 5, 836–851. // Wright, P., Gardner, T., Moynihan, L. and Allen, M. (2005). ‘The relationship between HR practices and firm performance: examining causal order’. Personnel Psychology, 58: 2, 409–446. // Wright, P., McMahan, G. and McWilliams, A. (1994). ‘Human resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective’. International Journal of Human Resource Management, 5: 2, 301–326. HRM:n yhteys tuloksellisuuteen?
 4. 4 - HRM-tehtävien organisointi - HR-ammattilaisten kompetenssit - HR-funktion kyky kehittyä liiketoiminnan edellyttämällä tavalla - Esimiesten kyky hoitaa henkilöstötehtäviä HR-prosessien tehokkuus ja tarjottujen palvelujen laatu: Henkilöstösuunnittelu- prosessi / Resurssointi /Rekrytointi-prosessi / Osaamisen kehittäminen ja hallinta / Suorituksen johtaminen / Hyvinvoinnin johtaminen / Palkitseminen / Out- placement / organisaatio-kulttuurin kehittäminen/ Lähijohtaminen Työvoiman riittävyys ja oikea kohdentuminen Osaaminen Hyvinvointi, työtyytyväisyys Motivaatio, yksilötavoitteiden saavuttaminen Pysyvyys Innovaatiot, ideat Ilmapiiri, kulttuuri Työnantajakuva HR-toiminnot TULOKSET Henkilöstön suorituskyky HR-prosessit Ja palvelut
 5. 5 Luovuutta edistävän työkulttuurin rakentaminen Henkilöstön sitouttaminen Osaamiseen investoiminen Hyvinvoinnista huolehtiminen Työurien pidentäminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Johtamisen kehittäminen Asiakkaiden kovenevat vaatimukset: Joustavuus, nopeus Korkea laatu Luotettavuus Jatkuva uudistuminen Tuottavuuden parantaminen: Työpanoksen hinnan pienentäminen Tuotosten kasvattaminen Verkostoituminen: Ulkoistaminen, hankintojen siirtäminen halvemman kustannustason maihin, työvoiman vuokraus Digitalisaatio TYÖVOIMAMARKKINOIDEN MUUTOS
 6. 6 Asiakkaan odotus: joustavuus ja nopeus Tarvitaan kyky perehdyttää ja uudistaa osaamista nopeasti Tarvitaan tehokkaat työvoiman laadun ja määrän säätelyn proseduurit: henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, down-sizing Henkilöstön lohkoutuminen erilaisiin ryhmiin Tarvitaan pirstoutuvien työurien hallintaa Henkilöstön jatkuva uudelleen muotoutuminen Luotava dynaamisia arvoverkostoja Tarvitaan arvoketjun käsittävä HRM-ajattelu ja välineitä siihen Tarvitaan työnantajabrändin kehittämistä
 7. 7 Asiakkaan odotus: hyvä hinta-laatu -suhde Tarvitaan valmiudet perehdyttää ja uudistaa osaamista nopeasti Tarvitaan hyvät suoriutumisen johtamisen käytännöt, jotka huomioivat yksilön suoriutumisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin Työpanoksen tarkka kohdentaminen Tarvitaan aineettoman palkitsemisen kehittämistä Palkkamaltti Tuottavuutta parannettava Tarvitaan tehokas työn ja työvoiman käytön suunnittelu Osaamisesta huolehtiminen Tavoitteellisuuden vahvistaminen Laatu varmistettava Hyvinvoinnista huolehtiminen
 8. 8 Asiakkaan odotus: uudistuminen ja innovaatiot Tarvitaan kyky perehdyttää ja uudistaa osaamista nopeasti Tarvitaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen yllyttävät palkitsemisjärjestelmät ja sopimuskäytännöt Tarvitaan arvoketjun jäsenet kokoavia foorumeita Tarvitaan valmentavaa lähijohtajuutta Luotava yksilöille valmiudet ja valta tuottaa innovaatioita Tarvitaan luovuuteen ja ideointiin innostavia toimijayhteisöjä Tarvitaan arvoketjun käsittävä HRM-ajattelu ja välineitä siihen Tarvitaan hyvät osallistamis- käytännöt
 9. 9 Asiakkaan odotus: luotettavuus Tarvitaan kyky perehdyttää ja uudistaa osaamista nopeasti Tarvitaan hyvät suoriutumisen johtamisen käytännöt, jossa huomio yksilön suoriutumiseen, osaamiseen ja tavoitetietoisuuteen Tarvitaan valmentavaa lähijohtajuutta Luotava suoriutumiselle valmiudet ja valvonta Tarvitaan jokaisen arvoketjuun osallistuvan sitoutuminen toiminnan periaatteisiin Tarvitaan organisaatiorajat ylittävä HRM
 10. 10 Minkälainen HRM luo kilpailuetua? • HRM luodaan lisäämään asiakasarvoa • Se on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista • Se on tarvelähtöistä: siihen keskitytään, mikä on tarpeellista, muu saa jäädä vähemmälle huomiolle – hyväksytään myös paikallinen vapaus • Ketterää: liiketoiminnan muutokset saadaan aikaan nopeasti ja tehokkaasti • Johtamista tukeva HR-informaatio käytössä • Taipuisat IT-järjestelmät • Keskeisten HRM-prosessien konseptointi ja ”automaattiohjaus” • Hyvät HRM-kumppanuudet • Eettistä – halua tehdä asiat ihmistä arvostaen
 11. 11 Mitä vaati HR-ammattilaisilta? Luovuutta: kykyä ajatella uudesta näkökulmasta ja toimia uudella tavalla Voimaa ottaa asiantuntijan ja johtajan rooli Rohkeutta tuoda esille inhimillinen näkökulma ja sen merkitys yrityksen kilpailukyvylle Insinöörimäistä toimintaa: rakenteet, systemaattisuus Hankinta- ja verkostoitumisosaamista
 12. 12 Mihin haastaa muut osapuolet? • Työlainsäädännön ja työehtosopimusten tarjoamat vapausasteet kannattaisi ottaa käyttöön täydessä mitassaan • Työmarkkinajärjestöjen ja lainsäätäjien luotava vapausasteita tulevina vuosina vielä lisää • Liiketoimintajohdon tajuttava syvällisesti se, että kilpailuetu luodaan henkilöstöjohtamisella
 13. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden työpaikkoja! Oppimistorilla tavataan!
Anzeige