Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Saarinen tsr 50 50 29-10-14 ms(20)

Anzeige

Último(20)

Saarinen tsr 50 50 29-10-14 ms

  1. TYÖSUOJELURAHASTON KEHITTÄMIS-AVUSTUSTEN MAHDOLLISUUDET Helsinki 29.10.2014 Mikael Saarinen Työsuojelurahasto
  2. TYÖSUOJELURAHASTO LYHYESTI • Työsuojelurahaston (TSR) tehtävänä on rahoittaa sellaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. • Vuosittain TSR myöntää noin 10 miljoonaa euroa tutkimukseen, tutkimustiedon konseptointiin, työelämän kehittämishankkeisiin sekä em. hankkeiden viestintään ja työelämätutkijoiden henkilökohtaiseen pätevöitymiseen. • TSR:n rahoitusta haetaan sähköisellä haulla niin määräpäivinä (viisi hakua vuodessa) kuin jatkuvilla hauilla.
  3. TYÖSUOJELURAHASTO VAIKUTTAA • Työturvallisuuskeskus TTK: pääasiallinen TSR-tiedon levittämis- ja soveltamiskanava; tuki noin 3 milj.€ / vuosi • TELMA, työelämän kehittämisen erikoislehti, 4 kertaa vuodessa yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa • Tiedon silta: silta tutkijoiden ja työelämän välillä. Ilmestyy kerran vuodessa Telma-lehden liitteenä
  4. ESIMERKKI TOIMIALAKOHTAISESTA HANKKEESTA • 114087: Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla (1.6.2014 - 31.10.2015) • Tutkimushanke tuottaa monipuolista, analyyttista tutkimustietoa osa-aika- ja kokoaikatyön tekemisestä ja teettämisestä sekä sen tuottavuus-ja hyvinvointiseurauksista vähittäiskaupan alalla, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kiinteistö-palvelualoilla 2010-luvun Suomessa. • Toteuttaja Palkansaajien tutkimuslaitos. • Tietoa rahoitetuista hankkeista ja työkaluista työyhteisöjen kehittämiseen: www.tsr.fi/tutkimustietoa
  5. TYÖSUOJELURAHASTON KEHITTÄMISAVUSTUS • Kuukausittain päätettävät avustukset työyhteisöjen tutkimusperusteiseen kehittämiseen. • Mihin: organisaatiosi kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan/konsultin avulla. • Hankkeisiin, joissa pyritään innovatiivisesti ja aiempaa tutkimustietoa hyödyntäen aikaansaamaan toimiva, tuottava ja turvallinen työympäristö, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy. • TSR:n osuus hyväksytyksi tulleista hankkeista 50 % asiantuntijan palkkiosta.
  6. TYÖSUOJELURAHASTON KEHITTÄMISAVUSTUS • Jatkuva haku. • Hakijan oltava tapaturmavakuutusvelvollinen työnantaja (yritys, kunta tai yhteisö). • Hankkeessa sovellettava tutkimustietoa käytännössä. • Toteuttajan oltava hakijasta riippumaton ulkopuolinen asiantuntija tai konsultti • Päätöstieto hakijalle 3−6 viikkoa hakemuksen jättämisestä. • Hankkeella oltava uutuusarvoa - hakija - toteuttaja - toimiala - uusi menetelmä/malli/konsepti/sovellus
  7. TYÖSUOJELURAHASTON KEHITTÄMISAVUSTUS • Myönnetyt summat pääsääntöisesti 10.000–35.000 €. • Hankkeen toteuttajina voi olla useita asiantuntijatahoja. • Hakijaorganisaatio ensisijainen kohde ja hyödyn saaja. • Tuotteistetut palvelukonseptit toteuttajille. • Hakemukseen neljä liitettä: - hakijan kuvaus ongelmasta - sovellettava tutkimustieto/malli/menetelmä/konsepti - toteuttajan tarjous, jonka hakija hyväksynyt - osoitus kaikkien henkilöstöryhmien sitoutumisesta hankkeeseen • Myönnetty yhteensä noin 1200 kpl, yli 15 miljoonaa euroa. • Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tutkimusasiantuntijoihimme: 09 6803 3311.
Anzeige