Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Paneeli henry ry

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (13)

Anzeige

Ähnlich wie Paneeli henry ry (20)

Weitere von Tyoelama2020 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Paneeli henry ry

 1. 1. Suomen työelämä Euroopan paras 2020 Henry Foorumi 2014 Maria Vesanen, Dialogi
 2. 2. 2 Työelämä 2020 ja Dialogi • Työelämä 2020 –hanke kokoaa yhteen eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä ja toimii moottorina yhteisen vision saavuttamiseksi. • Työelämä 2020 –hanke perustuu vuonna 2012 laadittuun työelämästrategiaan. • Kansallisessa verkostohankkeessa mukana yli 50 työelämän kehittäjäorganisaatiota – Dialogi yksi kumppaneista. • Dialogi on viestintätoimisto Ellun Kanojen hanke ja sen missiona on parempi työelämä. • Dialogin tavoitteena on mahdollistaa aito vuoropuhelu työnantajien, nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä ja sitä kautta luoda uutta työtä, joka innostaa ja tuottaa tulosta.
 3. 3. 3 MITEN SUOMALAISTA TYÖELÄMÄÄ KUVATAAN NYT?
 4. 4. 4
 5. 5. 5 ”Vaikeammin varastettavat kilpailuedut syntyvät yrityksen kulttuurista, ihmisistä ja innovaatioista. Hyvä uutinen on se, että näissä johtamisen pehmeissä puolissa suomalaisyrityksillä on käyttämätön mahdollisuus.” Kalle Heikkinen, NAG:n toimitusjohtaja & Harvardin alumni
 6. 6. 6 Elämme suurien muutosten keskellä ja muutoksen vauhti ei tule hidastumaan. Rakentaaksemme Euroopan parhaan työelämän tarvitsemme uudistuvia ja muutoksen vauhdissa pysyviä työpaikkoja, joissa ymmärretään, että ilman työntekijöitä yksikään organisaatio ei menesty.
 7. 7. 7 ENNEN? Fordistinen johtaminen Luottamuspula Byrokratia/hierarkia Ajan kontrolli Raja-aidat Prosessit Vakavuus Jalkauttaminen Sitouttaminen Sanelu TULEVAISUUDESSA? Uusi johtaminen Vapaus ja vastuu Matalat hierarkiat Tuloksen kontrolli Mahdollistaminen Ihmiset ja innovaatiot Epämuodollisuus Osallistaminen Omistautuminen Vuorovaikutus Minne meidän pitäisi olla menossa?
 8. 8. 8 Miten rakennamme Suomeen Euroopan parhaan työelämän vuoteen 2020 mennessä? Millaisia keinoja HR:llä on tukea tätä tavoitetta?
 9. 9. 9 Rakentamalla parempia organisaatiokulttuureita 1. • Arvot • Olemassaolon tarkoitus • Johtaminen • Organisaation rakenne • Vuorovaikutus • Puhe- ja toimintatavat • Jne.
 10. 10. 10 Väite #1 Tarvitsemme työpaikoille vahvan kulttuurin, jossa vuorovaikutus, arvot ja merkityksellinen päämäärä on koodattu sisään. Miten saavutamme vuorovaikutusta tukevan kulttuurin? Millaisia keinoja HR:llä on tukea tätä tavoitetta? Bain & Company, 2006: Building winning culture
 11. 11. 11 Luomalla merkityksellistä työtä 2. Innostuneet työntekijät ovat 16 % tuottavampia kuin ei-innostuneet työkaverinsa. Lisäksi he ovat 32 % sitoutuneempia organisaatioon ja 46 % tyytyväisempiä työhönsä.
 12. 12. 12 MERKITYKSELLINEN TYÖ Väite #2 Tarvitsemme työpaikoille enemmän merkityksellistä työtä ja johtamista, joka tukee henkilöstön osallistumista. Miten saavutamme tämän tavoitteen? Millaisia keinoja HR:llä on tukea tätä tavoitetta? • Vaikutusmahdollisuudet • Vapaus • Vastuu • Arvot • Oma rooli kokonaisuudessa • Optimaalinen työrooli • Sisäinen motivaatio • Jne..
 13. 13. Mahdollistamalla innovaatioita tukevia toimintatapoja 3. 13 Integroitu-neisuus Vuoro-vaikutus Innovatiiviset yritykset Avoimuus Nopea-syklisyys Tuomo Alasoini, Työpolii>nen aikakauskirja 3/2010
 14. 14. Väite #3 Tarvitsemme työpaikoille enemmän innovointia ja vähemmän raja-aitoja. Työntekijöiden potentiaali pitää saada paremmin käyttöön. Miten tämä tehdään? Millaisia keinoja HR:llä on tukea tätä tavoitetta? 14
 15. 15. 15 Lopuksi: Miten kehittäisitte työelämää, jotta se olisi Euroopan paras vuonna 2020?
 16. 16. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden työpaikkoja! Oppimistorilla tavataan!

×