Brochure Financial Fitness

Get fit! met Financial Fitness voor bedrijven!

Brochure Financial Fitness
Tussentijds actueel inzicht
Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij
het nemen van beslissingen. Dit inzicht is vanwege de inrichting van de
administratieve organisatie niet altijd aanwezig, maar wel broodnodig om
financieel gezond te blijven. De oorzaak van achterblijvende rentabiliteit
kan bijvoorbeeld vaak gevonden worden in brutowinst, overheadkosten,
financiële efficiency, rentelasten en het management. Dit komt pas aan
het licht komt wanneer de financiële situatie inzichtelijk is.
Tijdige signalering en onderkenning van de problemen
Het is van belang dat ondernemers een verslechterde gang van zaken
vroegtijdig signaleren. Wij ondervinden in de praktijk helaas vaak dat
deze signalering te laat komt. Twan van de Wiel helpt u om de grip op uw
financiële organisatie te vergroten en problemen tijdig te signaleren om
te kunnen ingrijpen: een eerste stap naar financial fitness.
Sturing en bewustwording
Een ondernemer richt zich vaak op de omzet en minder op de marges en
indirecte kosten. Wij staan paraat om de ondernemer door middel van
cijfers bewust te maken van de situatie, om zo de resultaten te verbeteren.
Behoefte aan continue begeleiding
We merken dat er vaak behoefte is aan advisering omtrent cijfers en fisca-
le zaken. Wij zijn van mening dat de ondernemer beter af is met doorlo-
pende (betaalbare!) begeleiding, bewustwording en inzicht in de financië-
le situatie. We willen u tussentijds kunnen sturen, in plaats van u achteraf
cijfers laten zien. Dit zorgt voor een solide basis op het juiste moment.
Optimalisatie software
Door het efficiënt inrichten van de aanwezige administratieve software
kunnen veel problemen worden opgelost. Veel softwareprogramma’s kun-
nen aan elkaar worden gekoppeld om zodoende een gestroomlijnd proces
te vormen. Wij ondervinden in de praktijk dat niet alle mogelijkheden uit
de software worden gehaald, wat weer resulteert in extra werk voor u.
Door uw softwareproces te optimaliseren bespaart u uzelf veel onnodig
werk.
Waarom is Financial Fitness zo belangrijk?
Een paar voorbeelden:
Brochure Financial Fitness
Financial Fitness in 4 stappen
Hoe helpen we u?
We bekijken, samen met u, hoe het bedrijf er financieel voor staat. We duiken samen de
cijfers in, lopen uw administratieve processen door en brengen de financiële situatie in kaart.
Vervolgens gaan we aan de slag om het bedrijf in financieel opzicht in een betere conditie te
brengen, zodat u als ondernemer in een gezond bedrijf volledig tot uw recht komt.
Onze aanpak
Figuur 1 Casusaanpak Twan van de Wiel Financial Consultancy
Fase 1
In een (gratis) intakegesprek verzamelen we informatie over uw organisatie om zo inzicht
in de adviesvraag te verkrijgen. Op basis van dit eerste gesprek ontstaat een duidelijk beeld
van de huidige situatie. Hierdoor wordt voor ons ook duidelijk tegen welke knelpunten u aan
loopt, om zo de aanpak van het traject te bepalen.
Resultaat: Kennismaking en inzicht adviesvraag
Fase 2
We starten de tweede fase met een analyse van de probleemsituatie en bekijken welke
verbetermogelijkheden er zijn. We brengen de knelpunten in kaart en stellen een plan van
aanpak op. Hierin nemen we ook alle belanghebbenden binnen de onderneming mee,
zoals medewerkers, zodat een structurele verbetering kan worden doorgevoerd.
Resultaat: Inzicht en oplossing probleemsituatie en heldere aanpak veranderingstraject
Fase 3
In deze fase starten we de activiteiten ter verbetering. We begeleiden en coördineren het
proces om tot structurele verbeteringen te komen. U heeft te allen tijde inzicht in de werk-
zaamheden en tussentijds zullen de vorderingen naar u worden teruggekoppeld.
Resultaat: Implementatie verbeteringen
Fase 4
In deze fase evalueren we de veranderingen samen met de ondernemer. Vanaf deze fase is de
onderneming werkzaam volgens de nieuwe opzet en is het zaak om het bedrijf financieel fit
te houden. Ons doel is daarnaast om vanuit deze situatie naar de toekomst te kijken, samen
met u. U hebt nu grip op de onderneming om op strategisch niveau te kunnen sturen.
Resultaat: Financial Fit!
Financial Fitness
Fase 1
Intake
Fase 2
Oriëntatie
Fase 3
Interventie en
Realisatie
Fase 4
Evaluatie
De uitdaging
In 2008 werd Twan van de Wiel B.V. ingeschakeld om de admi-
nistratie van dit bedrijf beter op te zetten en de cashflow onder
controle te krijgen. Een probleem was dat de hoeveelheid in- en
verkoopfacturen niet te behappen was door het aanwezige
administratieve personeel. Ook waren betalingen niet volledig
geautomatiseerd en waren er grote achterstanden in het debi-
teurenbeheer. Daarnaast had men geen cijfermatig inzicht.
De oplossing
Samen met de ondernemer is er toegewerkt naar een compacte
administratie. Er is gekozen voor een andere boekhoudsoftware
waarmee de verkoopfacturen ingelezen konden worden, en door
een op maat gemaakt aanmaningsproces kon een deugdelijke
debiteurenadministratie gevoerd worden. Daarnaast is er zover
geautomatiseerd dat ook de inkoopfacturen gemaakt werden
door de klant zodat, buiten de gebruikelijke kostenfacturen,
geen handmatige invoer meer nodig was. Vanaf het begin is er-
voor gekozen om de dagelijkse verwerking van de bankmutaties
bij Twan van de Wiel B.V. neer te leggen, zodat we dicht op de
administratie kunnen zitten en er vroege signaalmomenten zijn.
Dit hele proces wordt op afstand uitgevoerd. Dit is mogelijk
doordat alle in- en verkoopfacturen door de klant centraal op
het netwerk opgeslagen worden. Ook het betalingstraject is
drastisch vereenvoudigd. Alle betalingen kunnen nu met één
handeling op de vervaldatum betaald worden. Doordat debiteu-
ren door middel van een strikter debiteurenbeleid op tijd beta-
len en de betalingen eenmaal per week gedaan worden, kan de
cashflow door de ondernemer goed bijgehouden worden. Ook
is er een duidelijke taakverdeling ontstaan in het bedrijf en kent
iedereen zijn verantwoordelijkheden.
Het resultaat
Het bedrijf is nu financieel gezond en de cashflow is volledig
onder controle. Doordat er duidelijk aangestuurd is op de
cashflow heeft het bedrijf een stevige liquiditeit opgebouwd.
Het voordeel van een compacte administratie waar de inkopen
en verkopen ingelezen worden, betalingen automatisch gedaan
worden en de bank dagelijks verwerkt wordt, is dat er continu
inzicht is waardoor de ondernemer verantwoorde beslissingen
kan nemen. Waar het bedrijf voorheen een chaotische adminis-
tratie met betalingsachterstanden en gebrek aan liquiditeit had,
zijn er inmiddels beheersbare administratieve en organisatori-
sche processen. Daardoor blijft het bedrijf te allen tijde stevig
overeind staan.
Financial Fitness in de praktijk
De klant: Groothandel in bloemen en planten, Noord-Brabant
Periode: 2008 tot en met heden
Aanleiding
Complex administratieproces
Grote hoeveelheid facturen
Slecht debiteurenbeheer
Instabiele cashflow
Aanpak
Volledig geautomatiseerde
inkoop en verkoop
Opzetten van het debiteurenbe-
heerproces met aanmaningen
Betalingen via boekhoudpakket
voor stabiele cashflow
Resultaat
Stabiele cashflow
Financiële buffer opgebouwd
voor continuïteit
Helder administratief proces
met taken en verantwoordelijk-
heden
Twan van de Wiel
Professor Eykmanweg 5A
5144 ND Waalwijk
Telefoon 0416-337793
www.twanvandewiel.nl
info@twanvandewiel.nl
twanvandewiel
Over ons
Twan van de Wiel Financial Consultancy is een onderdeel van Twan van de
Wiel uit Waalwijk. Twan van de Wiel biedt drie specialisaties: Administra-
tieve Begeleiding, Administratie Helpdesk en Financial Consultancy. Een
sterke combinatie in een veranderende markt, waarin Twan van de Wiel
zich onderscheidt door het proactief adviseren en begeleiden van onder-
nemers.
Twan van de Wiel is uw totaalpartner op het gebied van administratieve
en financiële diensten. Zo kunnen we onze klant nóg beter van dienst zijn!
De kleinschaligheid van het bedrijf zorgt voor een persoonlijke, klant-
gerichte aanpak en betaalbare tarieven. Voor een eerlijke, onafhankelijke
beoordeling van uw financiële gegevens bent u bij ons dus altijd aan het
juiste adres. Een klein bedrijf, met grootse mogelijkheden!
Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding
Wij zijn uw kantoor voor administratieve en fiscale werkzaamheden,
jaarrekeningen en aangiften, ondernemingsplannen en diverse cursussen
en opleidingen. Kortom: de reguliere werkzaamheden van een administra-
tiekantoor.
Twan van de Wiel Administratie Helpdesk
Wij bieden u direct hulp bij vragen. Denk hierbij aan korte vragen over het
boeken van bepaalde facturen of wanneer u foutmeldingen of problemen
ondervindt bij het exporteren van gegevens in uw administratie.
Onze medewerkers kijken op afstand met u mee als u vastloopt bij uw
administratieve werkzaamheden. Of dit nu gaat over automatiserings-
mogelijkheden of boekhoudsoftware; in alle gevallen wordt direct hulp
geboden bij uw administratieve werk.
Twan van de Wiel Financial Consultancy
Wij adviseren u proactief bij organisatorische, financiële en administratieve
vraagstukken. Twan van de Wiel Financial Consultancy creëert financieel in-
zicht in de huidige cijfers, waarbij de ondernemer bewust wordt gemaakt
van de huidige situatie. Aan de hand van een financieel advies worden de
mogelijkheden voor verbetering van uw business duidelijk gemaakt.
Neem contact met ons op om samen naar de
financiële conditie van uw bedrijf te kijken.

Recomendados

Financial Consultancy von
Financial ConsultancyFinancial Consultancy
Financial ConsultancyTwan van de Wiel
231 views8 Folien
Vh Leaflet Acc Diensten von
Vh Leaflet Acc DienstenVh Leaflet Acc Diensten
Vh Leaflet Acc Dienstenskoeleman
181 views2 Folien
Kom ook in goede conditie met Financial Fitness von
Kom ook in goede conditie met Financial FitnessKom ook in goede conditie met Financial Fitness
Kom ook in goede conditie met Financial FitnessTwan van de Wiel
410 views1 Folie
Scan uw dienstenwinkel, een quickscan van uw dienstverlening - Zorg en ICT 2015 von
Scan uw dienstenwinkel, een quickscan van uw dienstverlening -  Zorg en ICT 2015Scan uw dienstenwinkel, een quickscan van uw dienstverlening -  Zorg en ICT 2015
Scan uw dienstenwinkel, een quickscan van uw dienstverlening - Zorg en ICT 2015TOPdesk
690 views27 Folien
Moderne accountantskantoor is lean von
Moderne accountantskantoor is leanModerne accountantskantoor is lean
Moderne accountantskantoor is leanArjan Gelderblom
492 views2 Folien
Come OER or High Water: Librarians as Guides in an OER Adoption Model von
Come OER or High Water: Librarians as Guides in an OER Adoption ModelCome OER or High Water: Librarians as Guides in an OER Adoption Model
Come OER or High Water: Librarians as Guides in an OER Adoption ModelHeather Blicher
199 views12 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Twan van de Wiel teampresentatie von
Twan van de Wiel teampresentatieTwan van de Wiel teampresentatie
Twan van de Wiel teampresentatieTwan van de Wiel
197 views3 Folien
Magazine Twan van de Wiel nummer 2 von
Magazine Twan van de Wiel nummer 2Magazine Twan van de Wiel nummer 2
Magazine Twan van de Wiel nummer 2Twan van de Wiel
1.1K views16 Folien
Special eindejaars belastingtips 2015 2016 von
Special eindejaars belastingtips 2015 2016Special eindejaars belastingtips 2015 2016
Special eindejaars belastingtips 2015 2016Twan van de Wiel
811 views21 Folien
Academic Libraries & Open Educational Resources: Developing Partnerships von
Academic Libraries & Open Educational Resources: Developing PartnershipsAcademic Libraries & Open Educational Resources: Developing Partnerships
Academic Libraries & Open Educational Resources: Developing PartnershipsHeather Blicher
1.1K views54 Folien
Marktanalyse software pakketten voor de kinderopvang von
Marktanalyse software pakketten voor de kinderopvangMarktanalyse software pakketten voor de kinderopvang
Marktanalyse software pakketten voor de kinderopvangTwan van de Wiel
3K views43 Folien
LinkedIn Marketing Solutions 2013 von
LinkedIn Marketing Solutions 2013LinkedIn Marketing Solutions 2013
LinkedIn Marketing Solutions 2013Blake Boznanski
2.6K views22 Folien

Destacado(7)

Special eindejaars belastingtips 2015 2016 von Twan van de Wiel
Special eindejaars belastingtips 2015 2016Special eindejaars belastingtips 2015 2016
Special eindejaars belastingtips 2015 2016
Twan van de Wiel811 views
Academic Libraries & Open Educational Resources: Developing Partnerships von Heather Blicher
Academic Libraries & Open Educational Resources: Developing PartnershipsAcademic Libraries & Open Educational Resources: Developing Partnerships
Academic Libraries & Open Educational Resources: Developing Partnerships
Heather Blicher1.1K views
Marktanalyse software pakketten voor de kinderopvang von Twan van de Wiel
Marktanalyse software pakketten voor de kinderopvangMarktanalyse software pakketten voor de kinderopvang
Marktanalyse software pakketten voor de kinderopvang
Twan van de Wiel3K views
LinkedIn Marketing Solutions 2013 von Blake Boznanski
LinkedIn Marketing Solutions 2013LinkedIn Marketing Solutions 2013
LinkedIn Marketing Solutions 2013
Blake Boznanski2.6K views

Similar a Brochure Financial Fitness

Finance inC von
Finance inCFinance inC
Finance inCOrdina
328 views4 Folien
Gainsway Financieel Specialisten von
Gainsway Financieel SpecialistenGainsway Financieel Specialisten
Gainsway Financieel SpecialistenBarend de Geus
288 views10 Folien
Grip Fact Sheet Werkkapitaalbesturing von
Grip Fact Sheet WerkkapitaalbesturingGrip Fact Sheet Werkkapitaalbesturing
Grip Fact Sheet Werkkapitaalbesturinggripopfinance
573 views2 Folien
Gainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht von
Gainsway Persoonlijk Praktisch ResultaatgerichtGainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht
Gainsway Persoonlijk Praktisch ResultaatgerichtBarend de Geus
397 views9 Folien
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f... von
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...Rob van de Ven
210 views8 Folien
To assure succes control efficiently. von
To assure succes control efficiently.To assure succes control efficiently.
To assure succes control efficiently.Peter de Man
213 views14 Folien

Similar a Brochure Financial Fitness(20)

Finance inC von Ordina
Finance inCFinance inC
Finance inC
Ordina328 views
Gainsway Financieel Specialisten von Barend de Geus
Gainsway Financieel SpecialistenGainsway Financieel Specialisten
Gainsway Financieel Specialisten
Barend de Geus288 views
Grip Fact Sheet Werkkapitaalbesturing von gripopfinance
Grip Fact Sheet WerkkapitaalbesturingGrip Fact Sheet Werkkapitaalbesturing
Grip Fact Sheet Werkkapitaalbesturing
gripopfinance573 views
Gainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht von Barend de Geus
Gainsway Persoonlijk Praktisch ResultaatgerichtGainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht
Gainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht
Barend de Geus397 views
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f... von Rob van de Ven
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
Rob van de Ven210 views
To assure succes control efficiently. von Peter de Man
To assure succes control efficiently.To assure succes control efficiently.
To assure succes control efficiently.
Peter de Man213 views
Meten is weten: Continu verbeteren op feiten von Arjan Gelderblom
Meten is weten: Continu verbeteren op feitenMeten is weten: Continu verbeteren op feiten
Meten is weten: Continu verbeteren op feiten
Arjan Gelderblom253 views
Driving Performance: the next generation performance management von Finext Customer Value
Driving Performance: the next generation performance managementDriving Performance: the next generation performance management
Driving Performance: the next generation performance management
Finext Financial Services - Haal meer rendement uit je Customer Journey von Finext Customer Value
Finext Financial Services - Haal meer rendement uit je Customer JourneyFinext Financial Services - Haal meer rendement uit je Customer Journey
Finext Financial Services - Haal meer rendement uit je Customer Journey
Samen bouwen aan interne controle von Gert Meuleman
Samen bouwen aan interne controleSamen bouwen aan interne controle
Samen bouwen aan interne controle
Gert Meuleman149 views
Whitepaper thuis in de internationale markt von Dave Eman
Whitepaper thuis in de internationale marktWhitepaper thuis in de internationale markt
Whitepaper thuis in de internationale markt
Dave Eman574 views
Jan Wijst De Weg 11 juni 2009 von Jan Wietsma
Jan Wijst De Weg 11 juni 2009Jan Wijst De Weg 11 juni 2009
Jan Wijst De Weg 11 juni 2009
Jan Wietsma288 views
Welke rol speelt de accountant binnen uw bedrijf? von Jan Wietsma
Welke rol speelt de accountant binnen uw bedrijf?Welke rol speelt de accountant binnen uw bedrijf?
Welke rol speelt de accountant binnen uw bedrijf?
Jan Wietsma534 views

Brochure Financial Fitness

  • 2. Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht is vanwege de inrichting van de administratieve organisatie niet altijd aanwezig, maar wel broodnodig om financieel gezond te blijven. De oorzaak van achterblijvende rentabiliteit kan bijvoorbeeld vaak gevonden worden in brutowinst, overheadkosten, financiële efficiency, rentelasten en het management. Dit komt pas aan het licht komt wanneer de financiële situatie inzichtelijk is. Tijdige signalering en onderkenning van de problemen Het is van belang dat ondernemers een verslechterde gang van zaken vroegtijdig signaleren. Wij ondervinden in de praktijk helaas vaak dat deze signalering te laat komt. Twan van de Wiel helpt u om de grip op uw financiële organisatie te vergroten en problemen tijdig te signaleren om te kunnen ingrijpen: een eerste stap naar financial fitness. Sturing en bewustwording Een ondernemer richt zich vaak op de omzet en minder op de marges en indirecte kosten. Wij staan paraat om de ondernemer door middel van cijfers bewust te maken van de situatie, om zo de resultaten te verbeteren. Behoefte aan continue begeleiding We merken dat er vaak behoefte is aan advisering omtrent cijfers en fisca- le zaken. Wij zijn van mening dat de ondernemer beter af is met doorlo- pende (betaalbare!) begeleiding, bewustwording en inzicht in de financië- le situatie. We willen u tussentijds kunnen sturen, in plaats van u achteraf cijfers laten zien. Dit zorgt voor een solide basis op het juiste moment. Optimalisatie software Door het efficiënt inrichten van de aanwezige administratieve software kunnen veel problemen worden opgelost. Veel softwareprogramma’s kun- nen aan elkaar worden gekoppeld om zodoende een gestroomlijnd proces te vormen. Wij ondervinden in de praktijk dat niet alle mogelijkheden uit de software worden gehaald, wat weer resulteert in extra werk voor u. Door uw softwareproces te optimaliseren bespaart u uzelf veel onnodig werk. Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:
  • 4. Financial Fitness in 4 stappen Hoe helpen we u? We bekijken, samen met u, hoe het bedrijf er financieel voor staat. We duiken samen de cijfers in, lopen uw administratieve processen door en brengen de financiële situatie in kaart. Vervolgens gaan we aan de slag om het bedrijf in financieel opzicht in een betere conditie te brengen, zodat u als ondernemer in een gezond bedrijf volledig tot uw recht komt. Onze aanpak Figuur 1 Casusaanpak Twan van de Wiel Financial Consultancy Fase 1 In een (gratis) intakegesprek verzamelen we informatie over uw organisatie om zo inzicht in de adviesvraag te verkrijgen. Op basis van dit eerste gesprek ontstaat een duidelijk beeld van de huidige situatie. Hierdoor wordt voor ons ook duidelijk tegen welke knelpunten u aan loopt, om zo de aanpak van het traject te bepalen. Resultaat: Kennismaking en inzicht adviesvraag Fase 2 We starten de tweede fase met een analyse van de probleemsituatie en bekijken welke verbetermogelijkheden er zijn. We brengen de knelpunten in kaart en stellen een plan van aanpak op. Hierin nemen we ook alle belanghebbenden binnen de onderneming mee, zoals medewerkers, zodat een structurele verbetering kan worden doorgevoerd. Resultaat: Inzicht en oplossing probleemsituatie en heldere aanpak veranderingstraject Fase 3 In deze fase starten we de activiteiten ter verbetering. We begeleiden en coördineren het proces om tot structurele verbeteringen te komen. U heeft te allen tijde inzicht in de werk- zaamheden en tussentijds zullen de vorderingen naar u worden teruggekoppeld. Resultaat: Implementatie verbeteringen Fase 4 In deze fase evalueren we de veranderingen samen met de ondernemer. Vanaf deze fase is de onderneming werkzaam volgens de nieuwe opzet en is het zaak om het bedrijf financieel fit te houden. Ons doel is daarnaast om vanuit deze situatie naar de toekomst te kijken, samen met u. U hebt nu grip op de onderneming om op strategisch niveau te kunnen sturen. Resultaat: Financial Fit! Financial Fitness Fase 1 Intake Fase 2 Oriëntatie Fase 3 Interventie en Realisatie Fase 4 Evaluatie
  • 5. De uitdaging In 2008 werd Twan van de Wiel B.V. ingeschakeld om de admi- nistratie van dit bedrijf beter op te zetten en de cashflow onder controle te krijgen. Een probleem was dat de hoeveelheid in- en verkoopfacturen niet te behappen was door het aanwezige administratieve personeel. Ook waren betalingen niet volledig geautomatiseerd en waren er grote achterstanden in het debi- teurenbeheer. Daarnaast had men geen cijfermatig inzicht. De oplossing Samen met de ondernemer is er toegewerkt naar een compacte administratie. Er is gekozen voor een andere boekhoudsoftware waarmee de verkoopfacturen ingelezen konden worden, en door een op maat gemaakt aanmaningsproces kon een deugdelijke debiteurenadministratie gevoerd worden. Daarnaast is er zover geautomatiseerd dat ook de inkoopfacturen gemaakt werden door de klant zodat, buiten de gebruikelijke kostenfacturen, geen handmatige invoer meer nodig was. Vanaf het begin is er- voor gekozen om de dagelijkse verwerking van de bankmutaties bij Twan van de Wiel B.V. neer te leggen, zodat we dicht op de administratie kunnen zitten en er vroege signaalmomenten zijn. Dit hele proces wordt op afstand uitgevoerd. Dit is mogelijk doordat alle in- en verkoopfacturen door de klant centraal op het netwerk opgeslagen worden. Ook het betalingstraject is drastisch vereenvoudigd. Alle betalingen kunnen nu met één handeling op de vervaldatum betaald worden. Doordat debiteu- ren door middel van een strikter debiteurenbeleid op tijd beta- len en de betalingen eenmaal per week gedaan worden, kan de cashflow door de ondernemer goed bijgehouden worden. Ook is er een duidelijke taakverdeling ontstaan in het bedrijf en kent iedereen zijn verantwoordelijkheden. Het resultaat Het bedrijf is nu financieel gezond en de cashflow is volledig onder controle. Doordat er duidelijk aangestuurd is op de cashflow heeft het bedrijf een stevige liquiditeit opgebouwd. Het voordeel van een compacte administratie waar de inkopen en verkopen ingelezen worden, betalingen automatisch gedaan worden en de bank dagelijks verwerkt wordt, is dat er continu inzicht is waardoor de ondernemer verantwoorde beslissingen kan nemen. Waar het bedrijf voorheen een chaotische adminis- tratie met betalingsachterstanden en gebrek aan liquiditeit had, zijn er inmiddels beheersbare administratieve en organisatori- sche processen. Daardoor blijft het bedrijf te allen tijde stevig overeind staan. Financial Fitness in de praktijk De klant: Groothandel in bloemen en planten, Noord-Brabant Periode: 2008 tot en met heden Aanleiding Complex administratieproces Grote hoeveelheid facturen Slecht debiteurenbeheer Instabiele cashflow Aanpak Volledig geautomatiseerde inkoop en verkoop Opzetten van het debiteurenbe- heerproces met aanmaningen Betalingen via boekhoudpakket voor stabiele cashflow Resultaat Stabiele cashflow Financiële buffer opgebouwd voor continuïteit Helder administratief proces met taken en verantwoordelijk- heden
  • 6. Twan van de Wiel Professor Eykmanweg 5A 5144 ND Waalwijk Telefoon 0416-337793 www.twanvandewiel.nl info@twanvandewiel.nl twanvandewiel Over ons Twan van de Wiel Financial Consultancy is een onderdeel van Twan van de Wiel uit Waalwijk. Twan van de Wiel biedt drie specialisaties: Administra- tieve Begeleiding, Administratie Helpdesk en Financial Consultancy. Een sterke combinatie in een veranderende markt, waarin Twan van de Wiel zich onderscheidt door het proactief adviseren en begeleiden van onder- nemers. Twan van de Wiel is uw totaalpartner op het gebied van administratieve en financiële diensten. Zo kunnen we onze klant nóg beter van dienst zijn! De kleinschaligheid van het bedrijf zorgt voor een persoonlijke, klant- gerichte aanpak en betaalbare tarieven. Voor een eerlijke, onafhankelijke beoordeling van uw financiële gegevens bent u bij ons dus altijd aan het juiste adres. Een klein bedrijf, met grootse mogelijkheden! Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding Wij zijn uw kantoor voor administratieve en fiscale werkzaamheden, jaarrekeningen en aangiften, ondernemingsplannen en diverse cursussen en opleidingen. Kortom: de reguliere werkzaamheden van een administra- tiekantoor. Twan van de Wiel Administratie Helpdesk Wij bieden u direct hulp bij vragen. Denk hierbij aan korte vragen over het boeken van bepaalde facturen of wanneer u foutmeldingen of problemen ondervindt bij het exporteren van gegevens in uw administratie. Onze medewerkers kijken op afstand met u mee als u vastloopt bij uw administratieve werkzaamheden. Of dit nu gaat over automatiserings- mogelijkheden of boekhoudsoftware; in alle gevallen wordt direct hulp geboden bij uw administratieve werk. Twan van de Wiel Financial Consultancy Wij adviseren u proactief bij organisatorische, financiële en administratieve vraagstukken. Twan van de Wiel Financial Consultancy creëert financieel in- zicht in de huidige cijfers, waarbij de ondernemer bewust wordt gemaakt van de huidige situatie. Aan de hand van een financieel advies worden de mogelijkheden voor verbetering van uw business duidelijk gemaakt. Neem contact met ons op om samen naar de financiële conditie van uw bedrijf te kijken.