Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 37 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019 (20)

Anzeige

Weitere von Turun Talouspäivät (19)

Aktuellste (20)

Anzeige

Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019

 1. 1. Kuinka sijoittaa Suomalaiseen kiinteistömarkkinaan – Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt Turun Talouspäivät 28.9.2019 Perttu Hokkanen Ammattimaista kiinteistövarainhoitoa varoillenne
 2. 2. United Bankers Oyj • United Bankers on yli 30-vuotias kotimainen, varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija • Kaksi liiketoiminta-aluetta: varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut • Hallinnoitavat asiakasvarat noin 3,2 miljardia euroa (30.6.2019) • Avainhenkilöt ja muu henkilökunta omistavat yhtiöstä yli 60 prosenttia • Listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle • Markkina-arvo noin 72 miljoonaa euroa (30.8.2019) 2
 3. 3. 130 huippuammattilaista* • Yksi Pohjoismaiden kovimmista joukkueista rahoitusmarkkinoilla • Vahvuutenamme ammattitaitoiset ja yrittäjähenkiset ihmiset • Omistuksen kautta sitoutunut henkilökunta turvaa yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen ja pitkäaikaiset asiakassuhteet • Suurin osa UB:laisista työskentelee Aleksanterinkadulla Helsingissä – olemme työskennelleet samassa osoitteessa lähes koko toimintahistoriamme ajan *United Bankers ilmoittaa henkilöstömäärän kokopäivätoimisiksi muutettuna (FTE). 3
 4. 4. UB vahva reaaliomaisuustalo 14 eri rahastoa, joissa n. 1 mrd € AUM 4 UB European REIT 2004 UCITS / EUR 59 mil. UB Global REIT 2005 UCITS / EUR 96 mil. UB Asia REIT Plus 2007 UCITS / EUR 86 mil. UB Real REIT 2011 Non-UCITS / EUR 10 mil. UB North America REIT 2014 UCITS / EUR 30 mil. UB Infra 2006 UCITS / EUR 63 mil. UB EM Infra 2007 UCITS / EUR 70 mil. UB EMF Real Assets 2018 UCITS / EUR 15 mil. UB Nordic Property 2016 Open Ended / EUR 133 mil. UB Finnish Properties 2019 Open Ended / EUR 50 mil. UB Timberland Fund 2015 Open Ended / EUR 180 mil. UB Nordic Forest Fund I 2015 Closed / EUR 60 mil. UB Nordic Forest Fund II 2015 Closed / EUR 80 mil UB Nordic Forest Fund III 2018 Fundraising in progress INFRASTUKTUURI REIT KIINTEISTÖT METSÄ
 5. 5. Miksi sijoittaa kiinteistöihin? 5
 6. 6. Miksi sijoittaa kiinteistöihin? Maailman varallisuuden jakautuminen* • Reaaliomaisuus • Kiinteistöt • Infra • Metsä- & maatalousmaa • Hyödykkeet • Kiinteistöt ovat maailman suurin varallisuusluokka • Kiinteistöt tarjoavat sijoittajalle: • tasaista tuottoa (vuokratuotto!) • inflaatiosuojan • alhaisen korrelaation osakemarkkinaan • matalan volatiliteetin *Lähde: Savills, Around the world in dollars and cents, 2016 6
 7. 7. Yhdysvallat Osakemarkkinat SP500 10y 7
 8. 8. Euroopan Osakemarkkinat Stoxx 600 8
 9. 9. Korkofutuurit 9
 10. 10. Kiinteistömarkkinat 10
 11. 11. Kiinteistösijoitusmarkkinat 11
 12. 12. 69,5 mrd € Ammattimaisen kiinteistösijoitusmarkkinan sektorijakauma
 13. 13. Kaupankäyntivolyymi
 14. 14. Prime toimistokohteiden alkutuottovaatimukset
 15. 15. Suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuotto Lähde: KTI, Tilastokeskus 2018
 16. 16. Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt 16
 17. 17. UB Suomi Kiinteistöt • Laajasti Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin sijoittava rahasto • Tavoitetuotto sijoittajille 5-7% vuodessa perustuen kiinteistöjen kassavirtaan • Merkinnät ja lunastukset 4 kertaa vuodessa • Rahasto on aloittanut sijoitustoimintansa 1.2.2019 • Kiinteistösalkun käypä arvo 30,7 m€ (31.8.19) • Rahaston NAV 48,6 m€ ja GAV 54,2 (31.8.2018) • Tuotto toiminnan alusta 3,52% (I-sarja 31.8.2019) 17 *Käyvänarvon mukaan 26 % 65 % 9 % Kiinteistöjakauma* 9/19 Asunnot Toimitilat Palvelukiinteistöt 13 % 33 % 5 % 49 % Sijoitukset 9/19 Asunnot Toimitilat Palvelukiinteistöt Käteinen
 18. 18. Mihin rahasto sijoittaa? • Rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti Suomessa sijaitseviin kiinteistökohteisiin. Sijoituskohteena voivat olla: • palvelukiinteistöt (esimerkiksi koulut, päiväkodit, hoivakiinteistöt ja terveysasemat) • toimistot • logistiikka- ja liiketilat • asunnot • varastot • teollisuuskiinteistöt • tontit • muut soveltuvat kiinteistökohteet 18
 19. 19. Miksi palvelukiinteistöt? • Hyvät vuokratuotot • Pitkät vuokrasopimukset • Maltillinen arvonvaihtelu • Palvelukiinteistöjen tarve kasvaa tasaisesti • Esimerkkejä mahdollisista sijoituskohteista: • päiväkodit, koulut, terveydenhuolto- ja hoivapalvelukiinteistöt, liikuntahallit 19
 20. 20. Miksi liike- ja toimitilat? • Korkeat vuokratuotot • Pitkät vuokrasopimukset • Käyttötarkoituksen muutosmahdollisuudet • Esimerkkejä sijoituskohteista: • logistiikkakiinteistöt, toimistot, hotellit, kaupat ja kauppakeskukset, teollisuuskiinteistöt 20
 21. 21. Miksi asunnot? • Kaupungistuminen lisää asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa • Likviditeetti • Tarjoaa tehokkaan hajautuksen • Mahdollisuus hyötyä useiden asuntojen yhtäaikaisen hankinnan tuottamista alennuksista 21
 22. 22. Miksi tontit? • Pitkät vuokrasopimukset ja vakaa tuotto • Maan hinta on pysynyt perinteisesti hyvin tasaisena – matala arvonvaihtelun riski • Parantaa rahaston tuoton ennustettavuutta • Esimerkkejä tonttikohteista: • kerrostalo-, liike-, logistiikka- ja kauppakeskustontit 22
 23. 23. Rahaston kohdestrategia • Kiinteistötyyppi ja maantieteellinen hajautus • Tasainen tuottava pohjasalkku & vahva kassavirta • Mahdollisuus taktiseen allokaatioon • Kehittyvät alueet • Kehittyvät kiinteistötyypit • Rahaston kohteiden ideaali koko 2–20 m€ • Vähän toimijoita, liian pieni isoille ja liian iso pienille • Kohteiden valinta • Palvelukiinteistöt & tontit: vakaa ja pitkä kassavirta • Liikekiinteistöt: korkeampi tuotto & mahdollinen kehityspotentiaali • Asunnot: rahaston likviditeettipuskuri 23
 24. 24. Rahaston kohteet ja strategian toteuttaminen 24
 25. 25. Rahaston kiinteistöjen sijainnit 25 PKS 67 % TURKU 14 % OULU 8 % TAMPERE 8 % JYVÄSKYLÄ 3 % Kiinteistöjen maantieteellinen jakauma 9/19 PKS TURKU OULU TAMPERE JYVÄSKYLÄ
 26. 26. Toimitilakiinteistöt 26 • Polaris Vega, Espoo • Osa Business Park Polarista, Vuokrattava pinta-ala noin 6 000 m2 • Vuokralaisena mm. Oy Aga Ab • Polaris Vega omistaa 21,6% Polaris Parkki- yhtiöstä (138 autopaikkaa) • Skanssin Kauppakatu, Turku • Toimisto, päiväkoti (12/2019), kaksi ravintolaa • Vuokralaisena mm. Hartela
 27. 27. Palvelukiinteistöt 27 • Päiväkotikiinteistö Kaarina • Valmistuu Q2/2020 • Vuokralaisena Pilke Päiväkodit • Vuokrasopimusmaturiteetti 15 vuotta • 3 Päiväkotikiinteistöä Oulun seutu • 2007, 2013 ja 2017 valmistuneet kiinteistöt • Vuokralaisena Pilke Päiväkodit ja Limingan kunta • Vuokrasopimusten keskimaturiteetti 11,5 vuotta
 28. 28. Asunnot 28 • 37 asuntoa • 2018-2019 valmistuneita • 1h, 2h ja 3h • Keskipinta-ala: 51 m2 Tampere Vuosaari Tampere Jyväskylä Oulu
 29. 29. Vastuullisuus rahaston toiminnassa • Vastuullisuusstrategiatyö käynnissä ja valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. • Tällä hetkellä vastuullisuus huomioidaan kohdevalinnassa • Energiatehokkuus • Elinkaariajattelu • Mahdolliset ympäristösertifikaatit • Raportoidaan strategiantyön etenemisestä kvartaaliraporteissa 29
 30. 30. Riskienhallinta • Rahoitusriskit • Korkosuojaukset • Velkavipu enintään 50 % • Kohderiskit • Laaja hajautus eri kohteisiin ja useaan eri kiinteistöomaisuusluokkaan • Maantieteellinen hajautus kasvukeskuksiin • Kiinteistöt hyväkuntoisia • Jatkuva kiinteistöjen hoito • Vuokralaisriski • Pitkät vuokrasopimukset • Useita vuokralaisia • Likviditeettiriski • Laaja omistuspohja 30
 31. 31. Rahaston hallinnointi ja kohdehankinnat • Kiinteistörahaston salkunhoidosta vastaa nimetty salkunhoitaja • Salkunhoitajan apuna on neuvonantajien muodostama “Advisory Board”, johon kuuluu 5–6 Suomen kiinteistöalan nimekästä ja tunnettua ammattilaista • Neuvonantajat osallistuvat rahastoon hankittavien kiinteistöjen valintaan, salkunhoitaja varmistaa kiinteistöjen sopivuuden rahastoon • Neuvoantajien tehtävänä on kehittää rahastoa, edistää sijoittajien etua sekä luoda yhteistyösuhteita 31
 32. 32. Salkunhoitaja • Perttu Hokkanen Advisory board • Erkka Valkila • Jouni Lehtinen • Matti Inha • Timo Sotavalta • Antti Peltoniemi 200 vuotta kokemusta ja yli 10 miljardin euron arvosta toteutuneita kiinteistökauppoja 32
 33. 33. Rahaston hyödyt sijoittajalle (1/2) • Vakaa tuotto • Vakaa reaaliomaisuussijoitus, joka alentaa sijoitussalkun kokonaisriskiä • Vuotuinen tuottotavoite kulujen jälkeen 5–7 % (keskimääräinen velkaosuus 40 %) • Vaivattomuus • Ammattimainen ja aktiivinen kiinteistökannan hoito • Rahasto hoitaa sijoittajan puolesta kaikki hallinnointiin/omistamiseen liittyvät juoksevat asiat • Hajautus • Hajauttaminen useisiin kiinteistökohteisiin (palvelukiinteistöt, liikekiinteistöt ja toimitilat, asunnot, tonttimaa) pienentää riskejä • Kohteiden määrä (omistetaan useita asuntoja, kiinteistökohteita, tontteja jne.) ja maantieteellinen hajautus pienentävät riskejä • Inflaatiosuoja • Rahaston keräämät vuokratuotot on sidottu elinkustannusindeksiin tai kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksiin. 33
 34. 34. Rahaston hyödyt sijoittajalle (2/2) • Suursijoittajan hyödyt • Mahdollisuus kohteisiin, joihin muuten vaikea sijoittaa suoraan • Useiden kohteiden hankkiminen yhtäaikaisesti on edullisempaa kuin yksittäisen kohteen ostaminen • Alemmat kustannukset kuin jos sijoittaja itse ostaisi kohteita suoraan (johtuen mm. välityspalkkioista, ylläpito- ja rahoituskustannuksista) • Kokenut Advisory Board • Pitkän linjan kiinteistöosaajat kartoittamassa kohteita • Laajan kontaktiverkoston avulla päästään keskustelemaan mahdollisista ostokohteista ennen muita sijoittajia • Asiantuntemus, uskottavuus ja kokemus • Tehokkaampi operatiivinen salkunhallinta • Vuokraustoiminnan ulkoistaminen ammattilaiselle tuottaa kustannushyötyjä • Likviditeetti • Mahdollisuus lunastaa rahasto-osuudet neljännesvuosittain • Rahasto-osuudet voi lunastaa myös osittain toisin kuin suorassa kiinteistösijoituksessa, jossa esim. asunto on myytävä kokonaan 34
 35. 35. Rahaston perustiedot • Minimisijoitus: 20 000 € (B-sarja 500 000–1 499 999 €, I-sarja yli 1 500 000 €) • Merkinnät: Neljännesvuosittain 28.2., 31.5., 31.8. ja 30.11. • Lunastukset: Neljännesvuosittain • Merkintäpalkkio: 2,5 % A-sarja • B-sarja 2 % • I-sarja 1,5 % • Lunastuspalkkio: < 1-vuotta 4 %, 1–3 vuotta 3 %, 3–5 vuotta 2 %, > 5-vuotta 1 % • Hallinnointipalkkio: 2,35 % , (täydellä sijoitusasteella 1,175 % ) • B-sarja 2,1 % (täydellä sijoitusasteella 1,05 %) • I-sarja 1,85 % (täydellä sijoitusasteella 0,925 %) • Referenssituotto 5 % • Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylittävältä osalta 20 % • Voitonjako: 75 % rahaston vuotuisesta voitosta • Suositeltava sijoitusaika: Vähintään 5 vuotta • Salkunhoitaja: UB Omaisuudenhoito Oy • Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy • Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken Ab • Valvova viranomainen: Finanssivalvonta 35
 36. 36. Yhteenveto • United Bankers Oyj on yli 30-vuotias suomalaisten luotettu varainhoitaja ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa • Reaaliomaisuussijoittamisen edelläkävijä Suomessa • Yhtiön hallinnoitava varallisuus on yhteensä 3,2 mrd. euroa (31.6.2019) • Yhtiön kaksi liiketoiminta-aluetta ovat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut • Uuden UB Suomi Kiinteistöt Erikoissijoitusrahaston varat sijoitetaan laajasti eri kiinteistökohteisiin ja kiinteistöluokkiin Suomessa • Kiinteistösijoitukset tarjoavat tasaista tuottoa, inflaatiosuojan sekä alhaisen korrelaation osakemarkkinaan nähden • Uuden rahaston vuotuinen tuottotavoite kulujen jälkeen on 5–7 % • Rahaston erikoisuutena on taustalla toimiva Advisory Board, johon kuuluu viisi Suomen kiinteistöalan tunnettua ammattilaista 36
 37. 37. TIEDOKSI LUKIJALLE United Bankers-konserniin (”UB”) kuuluu kuusi tytäryhtiötä. UB Rahastoyhtiö Oy hallinnoi sijoitusrahastoja, UB Securities Oy tarjoaa välityspalveluja ja UB Omaisuudenhoito Oy puolestaan tarjoaa omaisuudenhoitopalveluja, kehittää strukturoituja sijoitustuotteita sekä vastaa reaaliomaisuusrahastojen salkunhoidosta, UB Nordic Forest Management Oy hoitaa metsään sijoittavia vaihtoehtorahastoja ja UB Markets Oy tarjoaa pääomapankkipalveluita. UB Pankkiiriliike (ent. Suomen Pankkiiriliike) tarjoaa sijoitusneuvontaa. Lisätietoa UB-konsernista on saatavilla sivulta www.unitedbankers.fi. Esitys on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan omaan käyttöön. Materiaalin kaikkinainen kopiointi, siteeraaminen ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella. Esityksessä esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Esityksen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. UB tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa esityksen käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Esityksen lukijan tulee huomioida, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Mitään tämän esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää arvopaperin osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin eikä sisältöä tule pitää henkilökohtaisena sijoitussuosituksena. Kunkin sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä tai toimenpiteensä omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Mahdollista sijoitusta suunnittelevan tahon tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tämän esityksen lisäksi kutakin tuotetta ja/tai palvelua koskeviin materiaaleihin. Näitä materiaaleja ovat esimerkiksi rahastoesite ja avaintietoesite sekä rahaston säännöt. Nämä ovat saatavilla UB Omaisuudenhoito Oy:stä ja UB Rahastoyhtiö Oy:stä sekä www.unitedbankers.fi. United Bankers Oyj Aleksanterinkatu 21A, 00100 Helsinki puh. 09 380 300, faksi 09 25 380 310 etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi 37

×