Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Avoimuus 10.12.aalto(20)

Anzeige

Más de Tuija Aalto(20)

Anzeige

Avoimuus 10.12.aalto

 1. Aktiivinen avoimuus on läpinäkyvyyttä, keskeneräisten asioiden jakamista ja yhteistyötä 10.12.2012 Tuija Aalto
 2. Tässä esityksessä • Avoimuuden käsitteestä • Toimintaympäristön muutoksesta • Työkulttuurista, prosesseista ja osaamisesta
 3. Avoimuuden käsitteestä (1/2) • Läpinäkyvyys (transparency) • Jakaminen (sharing) • Yhteistyö (collaboration) • Yhteentoimivuus (interoperability)
 4. Avoimuuden käsitteestä (2/2) • Avoimuus asenteena ja tahtotilana • Asiantuntijan omat arvot ja eetos • Avoimuus uusille ajatuksille • Runsauden mentaliteetti • Avoimuus toimintana • Toistuva sarja käytännön tekoja • Osana prosessia; jatkuvuus, resurssit • Yksilön ja organisaation näkökulma
 5. Läpinäkyvyys: Yksilö Työminä Ammatillinen verkkoidentiteetti Työminä Ammatti- minä Julkinen minä Yksi- tyinen Vapaa- minä ajan minä Yksityisminä
 6. Osaamisen tilanne Euroopassa • ”Eurooppa kärsii yhä pahenevasta ammatillisten TVT- taitojen vajeesta ja digitaalisen lukutaidon puutteesta.” • ”Nämä puutteet jättävät monet kansalaiset digitaalisen yhteiskunnan ja talouden ulkopuolelle ” • Euroopan komissio Digital Agenda Scoreboard results 2012 digitaalistrategiassa 2010 - How digital are we? (Digital Agenda EU)
 7. Esimerkki: Läpinäkyvyys koetuksella HS 19.12.2010 Salaajien valtakunta
 8. Läpinäkyvyys: organisaatio • Läpinäkyvyys hallinnossa • Julkisuusperiaate - Salaajien valtakunta? • Vuotosivustot • Avoin data läpinäkyvyyden lisäämisessä? • Halonen, Antti. Näkökulmia avoimuuteen – Avoin data ja avoimuus Ison-Britannian hallinnossa. Suomen Lontoon instituutti 2012 • Open Government Partnership (OGP) • Globaali verkosto, perustettu 2011 • Tavoitteena läpinäkyvämmän, tuloksellisemman ja tilivelvollisemman hallinnon kehittäminen • Suomi liittyy 2013.
 9. Jakaminen: Yksilö • Tulosten aikaansaaminen • Tiedon merkityksen arviointi • Oppiminen • Verkostoituminen • Vaikuttaminen • Arvopohjaisena valintana • Maineenhallinnan strategiana • Työtapojen kehittämishankkeena
 10. Jakaminen: Organisaatio • Yksittäisille organisaatioille jakamisesta seuraa aluksi lähinnä kustannuksia • Jakamisesta hyötyä (eko)systeemitasolla • Miten organisaatiot saadaan ajattelemaan ekosysteemejä, yhteen toimivien systeemien kokonaisuuksia?
 11. Jakaminen: avoin data • Tekninen saatavuus • CSV tai XLS on parempi kuin PDF tai HTML • Ymmärrettävyys • Datan rakenne ja merkitys on kuvattu • Uudelleenkäytön sallivat käyttöehdot • Julkaisija sallii datan uudelleenkäytön ja se käy selkeästi ilmi käyttöehdoista
 12. Valtionhallinto avaa dataa
 13. Datan avauksia Suomessa • Helsingin kaupunki: Helsinki Region Infoshare • HSL • Maanmittauslaitos • Tilastokeskus Lauri Vanhalan tekemä • Ilmatieteen laitos 2013 visualisointi näyttää lintuperspektiivistä kuinka pääkaupunkiseudun joukkoliikenne herää uuteen aamuun. Tietolähde: HSL API
 14. Briteissä poliittinen ohjaus avaa asiakkaille näiden omaa dataa
 15. Big data ja esineiden internet • Big data • Verkko-ostaminen, kännykät, sosiaalinen media etc. • Esineiden internet (IoT) • CISCO: vuoteen 2020 mennessä 50 miljardia verkkoon kytkettyä laitetta. • Jokainen ohjelmoitu laite voi ilmoittaa tilastaan verkkoon; laitteet viestivät keskenään. • Kaikesta jää jälki. Kuka siitä pääsee hyötymään?
 16. Tiedon yhdisteltävyys • Digikomissaari Neelie Kroes: Data on ”uusi öljy” • Hallinnon tuottama julkinen data raaka-ainetta uusien digitaalisten palvelujen kehittäjille • EU-maissa kymmenien miljardien eurojen digitaalisten palvelujen markkinat • Verotulot > Datan avaamisesta koituvat kustannukset.
 17. KIDE-blogi avaa älystrategiaa ”Sekä kaupallisella, yhteisöjen tuottamalla että julkisen sektorin datalla voi tuottaa lisäarvoa – varsinkin, jos niitä pääsee yhdistelemään.” Antti Eskola avoimesta datasta KIDE-blogissa. http://kideblogi.wordpress.com/2 012/10/19/avoimesta-datasta- palvelujen-mahdollistajana/
 18. Esimerkki, Apps4Finland Jussi Melkas, Tilastokeskus; Hami Kekkonen, Helsingin kaupungin tietokeskus Apps4Finland –kilpailun yhteydessä järjestetyissä työpajoissa.
 19. Esimerkki: Käypä hoito -suositukset Apps4fi datavisualisointi- sarjan 3. sija Visualisointi kuvaa Käypä Hoito - suosituksien keskeisimpiä yhteyksiä yrityksiin sekä potilasjärjestöihin, joihin suosituksia laativilla asiantuntijoilla on ollut ilmoitettuja sidonnaisuuksia. http://dynamic.hs.fi/2012/kaypahoito/index.html
 20. Esimerkki, Digita
 21. Toimintaympäristön muutos • Digitaalisuus • Kompleksisuus • Muutoksen nopeus
 22. Toimintaympäristö ja muutos Missio Visio Tulevaisuus Nykytilanne
 23. Toimintaympäristö ja muutos Missio Visio Tulevaisuus Nykytilanne Mahdollisuuksien ja valintojen avoin kommunikoiminen verkostoissa
 24. Prosessien avoimuus Avoimuuden tasot Lähtötilanne Aktiivinen avoimuus Tapa olla läsnä Omat verkkosivut Jatkuva vuorovaikutus myös Asiantuntijajulkisuus ruohonjuuritasolla; Kyselyt ja kampanjat asiantuntijat hakevat aloitteita sidosryhmiltä Valmistelu Keskeneräisistä asioista Asiantuntijat kertovat myös kerrotaan kysyttäessä aikeista, mahdollisuuksista Tiedonvälitys Keskitetty viestintä; lain Osallisilla kyky kertoa edellyttämällä tavalla välivaiheista, näyttää luonnoksia. Projektiblogi. Vaikuttaminen / kuuleminen Tietyt sidosryhmät kuullaan Prosessi mahdollistaa monenlaisten ihmisten ja ryhmien osallistumisen. Verkostojen luominen Hankkeen ja sen Organisaatio/asiantuntijat/ha sidosryhmien keskinäistä, ei nkkeet luovat verkostoja, helposti näy muille joissa intressiryhmät kohtaavat toisensa. Resursointi / miehitys Vuorovaikutukseen ei Asiantuntijoiden työhön osoiteta voimavaroja kuuluu osallistaminen; tukena yhteisömanageri .
 25. Osaamisvaatimuksia • Sujuva kirjoittaminen • Vuorovaikutustaidot • Välinetaidot • Tavoitteista lähtevä onnistumisen arvioiminen • Verkottuneen toimintaympäristön ymmärrys • Keskinäisriippuvuuden lisääminen, ekosysteemiajattelu
 26. Haasteena ajoitus • Keskeneräisistä asioista puhuminen • Suurin mahdollisuus vaikuttaa hankkeen suuntaan • Mahdollisuus väärinymmärryksiin • Vaatii tiedon vastaanottajalta tottumista
 27. Haasteena osaaminen • Organisaatiot tarvitsevat yhteisömanagereita • Asiantuntijasta fasilitaattoriksi
 28. Haasteena kulttuuri • Avoimuuden puute usein lähtötilanne • Aktiivinen avoimuus toiminnaksi askelittain • Alkuun auttaa avoimuuden rajojen määrittely • Mistä organisaatiossamme ei voida olla avoimia? • Tämän tiedostaminen tukee tietoturvaa ja tietosuojaa.
 29. Avoimuuden vaikutuksia • Läpinäkyvyys lisää luottamusta • Jakaminen lisää tiedon virtaamista sisään ja ulos • Keskeneräisten asioiden avaaminen antaa sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa • Yhteistyö lisää vaikuttavuutta.
 30. Kiitos! Twitter: @tuija
 31. Lue lisää • Kuinka olla avoin – työelämän uudet viestintätaidot 2012 • Löydy - Brändää itsesi verkossa 2010 • Katsaus: Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle 2010 • Nettielämää - sosiaalisen median maailmat 2009 • Sula Pinta -podcast, yli 60 jaksoa vuodesta 2007 • Linkit Delicious, Twitter, Facebook, Pinterest • YouTubessa 160 videota vuodesta 2006 • Tuhat sanaa & muita blogeja vuodesta 2005.
Anzeige