M

T
Tuğçe DEMİRELNecmettin Erbakan Üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi
AÇIK VE UZAKTAN
ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE
ÖĞRETEN ROLLERİ
Ad: Tuğçe Demirel Bölüm: Fen bilgisi öğretmenliği No:19310191048
DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
Öğreten Rolleri
1.Geri Dönüt Verme: Öğretmen öğrencilere
zamanlı ve uygun dönüt verir.
2.Teşhis Uzmanı Ve Yönlendirici: Öğretmen
öğrencilerle birlikte çalışıp yön gösterir. Sanal
bir ortamda görevlerini yapmaya yardımcı
olur.
3.Teknik Destek ve Yeterlilik: Öğretmen
öğrencilere teknik konularda yardımcı olur.
4.Yönlendirici: Konuşulan bir konuya öğrencinin
katılmasına yardımcı olur,öğrenciye cesaret
verir.
Öğreten Rolleri
5.Sosyal Yardımcı: Öğrencilerin etkileşim
kurmalarına yardımcı olur.
6.Ortam Tasarımcısı:Bilişim teknolojileri tabanlı
uzaktan öğretim sisteminde öğrenme ortamı
tasarlar.
7.Ders yöneticisi:Öğretmen çevrimiçi öğrenme
ortamlarını kontrol eder.
8.Öğrenme Yöneticisi:Öğretmenler öğrencilerin
öğrenmelerine yardımcı olur, öğretmen
öğrenmeyi yönetir.
9.Etkileşim Yöneticisi: Öğretmen-öğrenci,
öğrenci-öğrenci arası etkileşimi inceler.
Öğreten Rolleri
10.Pedagojik Uzman: Öğretmen uzaktan
öğretim programlarına yönelik ihtiyaç
duyulan teknikleri geliştirir.
11.Grafik Tasarımcısı:Öğretmen çevrimiçi
öğrenme ortamları için çoklu medya
ögeler tasarlar.
12.Değerlendirme Uzmanı:Öğretmen
uzaktan öğretimde öğrenci performansını
değerlendirir.
BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ
ÖĞRETEN ROLLERİ
1. Pedagojik Roller
 Öğrenme ortamı tasarımcısı, uzaktan
eğitime uygun tasarımı yapar, öğrencilerin
çevrimiçi öğrenme topluluğu içerisindeki
etkileşimi sağlar.
 Öğretim uzmanı, uzaktan öğretim ile ilgili
yeni yöntemleri takip eder, mevcut imkan ve
teknolojiler ile sahip olduğu öğretim
yöntemlerini birleştirip kullanır, öğrencilerin
güdülenmelerini üst düzeyde tutar.
BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ
 Ölçme- değerlendirme uzmanı, öğrenci ve
öğretim süreci değerlendirmesi için
kurallar oluşturur, çevrimiçi değerlendirme
araçlarını organize eder ve kullanır.
BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ
2. Sosyal Roller
 Çevrimiçi öğrenme topluluğu lideri,
öğrencilerin birbiriyle olan çevrimiçi
iletişim ve etkileşimine yardım eder,
çevrimiçi paylaşım ortamları oluşturur.
Program koordinatörü, uzaktan öğretim
programı ile ilgili kanun yönetmelik ve
yönergeler hakkında bilgi sahibi olur ve
takip eder.
BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ
3.Teknik Roller
Teknik uzmanı, öğretim faaliyetlerinin
yürütüldüğü çevrimiçi öğrenme ortamında
yer alan bileşenleri başarıyla kullanır,
öğrencilerin yaşamış olduğu teknik
problemlere çözüm üretir.
Medya tasarımcısı, öğrenci güdülenmesi
sağlayacak ve ders amaçlarına uygun
materyaller ve içerikler geliştirir.
BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ
Teknolojik entegrasyon uzmanı, kendi
geliştirdiği ya da geliştirilmiş öğretim
araçlarını uzaktan öğretim ortamına
bütünleşik hale getirebilir, uygun içerik
yapıları oluşturma ve çevrimiçi öğrenme
faaliyetlerinim kullanabilir.
BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ
3.Yönetimsel Roller
Konferans yöneticisi, çevrimiçi öğretimde
sınıf yönetimini sağlar, tartışma ve
paylaşımlar için belirli kurallar ve
oluşturur.
Öğretim planlayıcısı, dersin amaçlarına
uygun olarak dersleri organize eder,
öğrencilerin bireysel öğrenme
gerçekleştirebilecekleri esnek yapılar
oluşturur.
GUASCH VE ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
 Guasch ve arkadaşları çevrimiçi 5 ana
başlık altında değerlendirmiştir
1.Tasarım ve planlayıcı roller
2. Sosyal Roller
3. Öğretici bilgi verici roller
4. Teknolojik roller
5. Yönetimsel roller
GUASCH VE ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
1.Tasarım ve Planlayıcı Roller
 Tasarım ve planlama süreci açık ve
uzaktan öğretim programında öğrenme ve
öğretim faaliyetlerinden önce başlayan ve
süreç içerisinde devam eden, öğrenme
öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve
planlamalar için değerlendirmeler yapılan
roldür.
GUASCH VE ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
2.Sosyal Roller
 Bu rolde öğretenden Berge’nin sosyal
rollerinde olduğu gibi öğrencilerle sosyal
iletişime girip sosyal öğrenme ortamı
oluşturması ve öğrencilerin kendi
aralarında etkileşim için ortam
oluşturması beklenmektedir.
GUASCH VE ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
3.Öğretici/Bilgi Verici Roller
 Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri,
konuya olan hakimiyeti ve kritik düşünme
becerileri ile ilişkilidir.
 Anlattığı alan ile ilgili temel bilgi sahibi
olan öğreten açık ve uzaktan öğretim
ortamı ve ortamda yer alan teknolojik
bileşenleri kullanarak içeriği sunar.
GUASCH VE ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
4. Teknolojik Roller
Teknik ya da teknolojik roller, açık ve
uzaktan öğretim ortamlarında öğreten
rollerini tanımlayan tüm araştırmacılar
tarafından ısrarla vurgulanan ve
öneminden bahsedilen bir roldür.
GUASCH VE ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
5.Yönetimsel Roller
o Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk
aşamasında yapmış olduğu planlamaları
iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan
öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi,
öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesi,
sanal sınıfları kontrol etmesi ve
öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde
tutmasıdır.
ABDULLA’NIN TANIMLAMIŞ
OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN
ROLLERİ
Abdulla öğreten rollerini 4 başlık altına
toplamıştır.
 Zihinsel Roller
 Sosyal Roller
 Yönetimsel Roller
 Teknik Roller
GOODYEAR VE ARKADAŞININ
TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ
ROLLER
Öğrenen Rolleri
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında
öğrenenlerin rollerini inceleyen birçok
araştırmacı onların sahip olmaları gereken
rollere farklı perspektiflerden bakmışlardır.
 Çevrimiçi öğrenme ortamlarında
öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli
problemlerden biri sosyal topluluk hissi
oluşturamamalarıdır.
GOODYEAR VE ARKADAŞININ
TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER
Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenen
rollerini ikiye ayırmışlardır:
1.Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi
ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine
katılmamalı öğrenen ve öğretenle etkileşim
halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.
2.Kendi Kendine Öğrenen Birey:Öğrenenler eş
zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında
öğrenme ve araştırma becerilerine sahip
olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme
araçlarını etkili bir şekilde kullanmalıdır.
ÖĞRETMEN EĞİTİMDEAÇIK VE
UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI
Açık ve uzaktan öğretimin gelişiminde
kullanılan teknolojiler 5 nesil olarak
tanımlanmaktadır.
o Açık ve uzaktan öğrenmede 1. nesil: İlk
kullanılan model ve teknolojiler basılı
materyaller üzerinden gerçekleşmiştir.
o Açık ve uzaktan öğrenmede 2. nesil:Ses
tabanlı materyaller döneminde ses
konferansı, telefon, çift yönlü ses iletimi
radyo vb kullanılmıştır.
o Açık ve uzaktan öğrenmede 3. nesil: Temel
olarak video konferansı gibi görüntü tabanlı
materyaller kullanılmıştır.
o Açık ve uzaktan öğrenmede 4.nesil:
Bilgisayar destekli çoklu medya damga
vurmuştur. Bu nesilde temel olarak etkileşimli
video, etkileşimli içerik çoklu medya ve
animasyon gibi içerikler kullanılmıştır.
o Açık ve uzaktan öğrenmede 5. nesil: Web
tabanlı mobil tabanlı modeller esas alınmıştır.
Bu nesil günümüzü de içerir.
Perraton Açık ve Uzaktan Öğretimin
Öğretmenler İçin Kullanımı
1.Başlangıç niteliklerinin geliştirilmesi
2. Sürekli mesleki gelişim
3.Müfredat reformu ve değişimi için
öğretmenlerin yeniden yönlendirilmesi
4.Öğretmenlerin kariyer gelişimi
Kaynakça
Açık ve uzaktan
öğrenme Kitabı
Pegem Akedemi
1 von 23

Recomendados

Açık ve uzaktan öğretim von
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimSumeyraDaldal
44 views20 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriBeyzaNurErtrk
73 views29 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
46 views26 Folien
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
22 views29 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİİrem Aydoğan
61 views13 Folien
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMelikeAr1
76 views35 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SalihaAkn
51 views23 Folien
A von
AA
AKazmEnesAKKU
23 views26 Folien
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriyeMusaoglu
60 views26 Folien
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Ebru Filiz
44 views19 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriNisanur Tür
36 views29 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeyzanurener1
17 views24 Folien

Was ist angesagt?(20)

SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn51 views
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von HayriyeMusaoglu
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu60 views
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von Ebru Filiz
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Ebru Filiz44 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beyzanurener1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener117 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von HavvaNurZDEMR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
HavvaNurZDEMR38 views
Harmanlanmis ogrenme ortamlari von MelikeAr1
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
MelikeAr1183 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL126 views
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ von ozgurkaragoz54
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
ozgurkaragoz542.5K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz66 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz167 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur88 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu40 views

Similar a M

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
890 views31 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİzeynepAytekin
36 views15 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriEmineDemirci1
50 views22 Folien
MUSTAFA BALİ von
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
65 views15 Folien
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriKbraSeyhan2
26 views26 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİSamet Akıllı
264 views56 Folien

Similar a M(14)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur890 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von zeynepAytekin
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin36 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von EmineDemirci1
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci150 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von KbraSeyhan2
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan226 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Samet Akıllı
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı264 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von KaanAliErta2
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta214 views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von Sevcan Çatkın
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Sevcan Çatkın47 views

Más de Tuğçe DEMİREL

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Yöntemi von
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim YöntemiAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Yöntemi
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim YöntemiTuğçe DEMİREL
25 views23 Folien
Açık ve uzaktan öğrenme öğretim kuramları von
Açık ve uzaktan öğrenme öğretim kuramlarıAçık ve uzaktan öğrenme öğretim kuramları
Açık ve uzaktan öğrenme öğretim kuramlarıTuğçe DEMİREL
114 views39 Folien
İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR von
 İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR
İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLARTuğçe DEMİREL
119 views19 Folien
C von
CC
CTuğçe DEMİREL
56 views13 Folien
B von
BB
BTuğçe DEMİREL
40 views14 Folien
A von
AA
ATuğçe DEMİREL
32 views11 Folien

M

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ Ad: Tuğçe Demirel Bölüm: Fen bilgisi öğretmenliği No:19310191048 DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. Öğreten Rolleri 1.Geri Dönüt Verme: Öğretmen öğrencilere zamanlı ve uygun dönüt verir. 2.Teşhis Uzmanı Ve Yönlendirici: Öğretmen öğrencilerle birlikte çalışıp yön gösterir. Sanal bir ortamda görevlerini yapmaya yardımcı olur. 3.Teknik Destek ve Yeterlilik: Öğretmen öğrencilere teknik konularda yardımcı olur. 4.Yönlendirici: Konuşulan bir konuya öğrencinin katılmasına yardımcı olur,öğrenciye cesaret verir.
 • 3. Öğreten Rolleri 5.Sosyal Yardımcı: Öğrencilerin etkileşim kurmalarına yardımcı olur. 6.Ortam Tasarımcısı:Bilişim teknolojileri tabanlı uzaktan öğretim sisteminde öğrenme ortamı tasarlar. 7.Ders yöneticisi:Öğretmen çevrimiçi öğrenme ortamlarını kontrol eder. 8.Öğrenme Yöneticisi:Öğretmenler öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olur, öğretmen öğrenmeyi yönetir. 9.Etkileşim Yöneticisi: Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci arası etkileşimi inceler.
 • 4. Öğreten Rolleri 10.Pedagojik Uzman: Öğretmen uzaktan öğretim programlarına yönelik ihtiyaç duyulan teknikleri geliştirir. 11.Grafik Tasarımcısı:Öğretmen çevrimiçi öğrenme ortamları için çoklu medya ögeler tasarlar. 12.Değerlendirme Uzmanı:Öğretmen uzaktan öğretimde öğrenci performansını değerlendirir.
 • 5. BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ 1. Pedagojik Roller  Öğrenme ortamı tasarımcısı, uzaktan eğitime uygun tasarımı yapar, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme topluluğu içerisindeki etkileşimi sağlar.  Öğretim uzmanı, uzaktan öğretim ile ilgili yeni yöntemleri takip eder, mevcut imkan ve teknolojiler ile sahip olduğu öğretim yöntemlerini birleştirip kullanır, öğrencilerin güdülenmelerini üst düzeyde tutar.
 • 6. BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ  Ölçme- değerlendirme uzmanı, öğrenci ve öğretim süreci değerlendirmesi için kurallar oluşturur, çevrimiçi değerlendirme araçlarını organize eder ve kullanır.
 • 7. BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ 2. Sosyal Roller  Çevrimiçi öğrenme topluluğu lideri, öğrencilerin birbiriyle olan çevrimiçi iletişim ve etkileşimine yardım eder, çevrimiçi paylaşım ortamları oluşturur. Program koordinatörü, uzaktan öğretim programı ile ilgili kanun yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgi sahibi olur ve takip eder.
 • 8. BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ 3.Teknik Roller Teknik uzmanı, öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü çevrimiçi öğrenme ortamında yer alan bileşenleri başarıyla kullanır, öğrencilerin yaşamış olduğu teknik problemlere çözüm üretir. Medya tasarımcısı, öğrenci güdülenmesi sağlayacak ve ders amaçlarına uygun materyaller ve içerikler geliştirir.
 • 9. BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ Teknolojik entegrasyon uzmanı, kendi geliştirdiği ya da geliştirilmiş öğretim araçlarını uzaktan öğretim ortamına bütünleşik hale getirebilir, uygun içerik yapıları oluşturma ve çevrimiçi öğrenme faaliyetlerinim kullanabilir.
 • 10. BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ 3.Yönetimsel Roller Konferans yöneticisi, çevrimiçi öğretimde sınıf yönetimini sağlar, tartışma ve paylaşımlar için belirli kurallar ve oluşturur. Öğretim planlayıcısı, dersin amaçlarına uygun olarak dersleri organize eder, öğrencilerin bireysel öğrenme gerçekleştirebilecekleri esnek yapılar oluşturur.
 • 11. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ  Guasch ve arkadaşları çevrimiçi 5 ana başlık altında değerlendirmiştir 1.Tasarım ve planlayıcı roller 2. Sosyal Roller 3. Öğretici bilgi verici roller 4. Teknolojik roller 5. Yönetimsel roller
 • 12. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ 1.Tasarım ve Planlayıcı Roller  Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim programında öğrenme ve öğretim faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden, öğrenme öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan roldür.
 • 13. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ 2.Sosyal Roller  Bu rolde öğretenden Berge’nin sosyal rollerinde olduğu gibi öğrencilerle sosyal iletişime girip sosyal öğrenme ortamı oluşturması ve öğrencilerin kendi aralarında etkileşim için ortam oluşturması beklenmektedir.
 • 14. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ 3.Öğretici/Bilgi Verici Roller  Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir.  Anlattığı alan ile ilgili temel bilgi sahibi olan öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamda yer alan teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar.
 • 15. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ 4. Teknolojik Roller Teknik ya da teknolojik roller, açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından ısrarla vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir roldür.
 • 16. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ 5.Yönetimsel Roller o Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesi, sanal sınıfları kontrol etmesi ve öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır.
 • 17. ABDULLA’NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ Abdulla öğreten rollerini 4 başlık altına toplamıştır.  Zihinsel Roller  Sosyal Roller  Yönetimsel Roller  Teknik Roller
 • 18. GOODYEAR VE ARKADAŞININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER Öğrenen Rolleri Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rollerini inceleyen birçok araştırmacı onların sahip olmaları gereken rollere farklı perspektiflerden bakmışlardır.  Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır.
 • 19. GOODYEAR VE ARKADAŞININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenen rollerini ikiye ayırmışlardır: 1.Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmamalı öğrenen ve öğretenle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır. 2.Kendi Kendine Öğrenen Birey:Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanmalıdır.
 • 20. ÖĞRETMEN EĞİTİMDEAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI Açık ve uzaktan öğretimin gelişiminde kullanılan teknolojiler 5 nesil olarak tanımlanmaktadır. o Açık ve uzaktan öğrenmede 1. nesil: İlk kullanılan model ve teknolojiler basılı materyaller üzerinden gerçekleşmiştir. o Açık ve uzaktan öğrenmede 2. nesil:Ses tabanlı materyaller döneminde ses konferansı, telefon, çift yönlü ses iletimi radyo vb kullanılmıştır.
 • 21. o Açık ve uzaktan öğrenmede 3. nesil: Temel olarak video konferansı gibi görüntü tabanlı materyaller kullanılmıştır. o Açık ve uzaktan öğrenmede 4.nesil: Bilgisayar destekli çoklu medya damga vurmuştur. Bu nesilde temel olarak etkileşimli video, etkileşimli içerik çoklu medya ve animasyon gibi içerikler kullanılmıştır. o Açık ve uzaktan öğrenmede 5. nesil: Web tabanlı mobil tabanlı modeller esas alınmıştır. Bu nesil günümüzü de içerir.
 • 22. Perraton Açık ve Uzaktan Öğretimin Öğretmenler İçin Kullanımı 1.Başlangıç niteliklerinin geliştirilmesi 2. Sürekli mesleki gelişim 3.Müfredat reformu ve değişimi için öğretmenlerin yeniden yönlendirilmesi 4.Öğretmenlerin kariyer gelişimi
 • 23. Kaynakça Açık ve uzaktan öğrenme Kitabı Pegem Akedemi