Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ

30.288 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vldfld4 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vldfld4 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/vldfld4 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vldfld4 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vldfld4 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/vldfld4 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ

 1. 1. Рачел Хорсман Зөвлөх 2012. 8.1-3. Монгол –Кембрижийн боловсролын санаачлага Монголын шинэ хөтөлбөрийг турших үйл ажиллагааг дэмжих хөтөлбөр 2-р шат Сургагч багш нарын сургалт 2
 2. 2. “Сурагч юу хийж буй нь багш юу хийж буйгаас илүү чухал Geoff Petty
 3. 3. Идэвхтэй сургалт гэж юу вэ?
 4. 4. Хийнгээ суралцах Идэвхтэй оролцох Сонирхолтой байх Төрөл бүрийн үйл ажиллагаа ашиглах Төрөл бүрийн эх сурвалж, материал ашиглах Төрөл бүрийн суралцах арга барилд тохируулах Суралцах үйл ажиллагааг хөгжилтэй болгох Идэвхтэй сургалт гэдэг нь …
 5. 5. Багш, сурагчид эргэж фийдбак өгдөг Сурагчдын бие биендээ туслах үйл ажиллагааг дэмждэг Сэтгэн бодох ур чадварыг хөгжүүлдэг Хөгжилтэй! Багшид түр амрах боломж олгодог! Идэвхтэй сургалтыг яагаад хэрэглэх ѐстой вэ?
 6. 6. Идэвхтэй сургалтыг яагаад хэрэглэх ѐстой вэ?
 7. 7. Яагаад асуулт асуух ѐстой вэ?
 8. 8. Хаалттай асуулт нь хийсвэр сэтгэлгээ ашиглах, яриаг өрнүүлэх, ойлголтыг илрүүлэхэд сайн биш ч гэсэн хэрэгтэй байдаг. Нээлттэй асуултууд нь дээрхийг хийх боломжтой байдаг учир сургалтыг илүү сайжруулдаг. Ж нь: Өнгөрсөн шөнө явсан уу? Өчигдөр хичээлээ тараад юу хийсэн бэ? Нээлттэй ба хаалттай
 9. 9. Яагаад ... вэ? Хэрэв … бол яах вэ? Та хэрхэн … вэ? …-г тайлбарлана уу? … ямар боломжтой вэ? Сайн асуултуудын хэлбэр
 10. 10. Баримтын мэдлэг шаардсан асуулт асуухын оронд үүнийг учир шалтгааныг тодорхой тайлбарлахад хүргэсэн асуулт болгож хувирга. Ж. x = -3 шийдтэй тэгшитгэл зохио Ялгавар нь 2/3 байх 2 бутархай тоог ол Асуултуудыг урвуулах
 11. 11. Асуултын хариулт авсны дараа үүнийй цаана буй бодлыг нээхийн тулд энэ санааны талаар юу бодож байгаа талаар бусдаас асуу. Ойлголтыг бий болгон буруу ойлголтгүй хүчтэй нотолгоо бий болгохын тулд хариултыг ангиар тараана. “Хэн нэгэн намайг итгүүлнэ үү!” “Нээрэн үү?” Бусад хүмүүс юу гэж боддог вэ?
 12. 12. Сурагчдад асуулт асуух боломж үүсгэ. Энэ нь хосоороо, багштай эсвэл хэлэлцүүлэг өрнүүлэхүйц байх ѐстой. - асуултын хайрцаг/дэвтэр/хана - хүн болгоны хувь дахь гэрийн даалгавар - шодох Сурагчид асуулт асуух
 13. 13. Буруу хариултыг хэлэлцүүлгийн сэдэв болгож ашигла. Ямар нэг юмыг буруу гэж гаргаж ирэхээс илүүтэйгээр тайлбарт ашиглагдсан буруу ойлголтыг ашиглан үйл ажиллагааг нээлттэй хэлбэр рүү олго. Энэ нь буруу тайлбарыг засаж буруу байхад ОК гэсэн уур амьсгал бүрдүүлнэ. ... нь буруу хариулт байгаад баяртай байна. Энэ талаар ярилцая Буруу хариулт
 14. 14. Хичээлийн зорилт Суралцахуйн төлөөх үнэлгээ (төрөл бүрийн стратегиуд) Сургагч багш нар: Монголын 9-р ангийн шинэ хөтөлбөрт суралцахуйн төлөөх үнэлгээг хэрхэн хэрэглэх талаар ойлголттой болно.
 15. 15. Үнэлгээний хэлбэрүүд  Замын гэрэл  Жижиг цагаан самбар  Эрхий хуруу дээ, доош (инээмсэглэж буй дүрс  A, B, C, D карт  Хосоороо хэлэлцэх  Өмнө ба хойно  Өнөөдөр би ...-г сурлаа  Гарах зөвшөөрөл – сурагч ангиас гарахдаа сурсан зүйлийн тухай мэдээлэл өгч гарна  Өөрийн асуулт зохиох  Өөрийгөө/найзаа үнэлэх  Төсөөлсөн ажил  2 од нэг хүсэл
 16. 16. Үнэлгээний хэлбэр 2 Бие биенээ болон өөрийгөө үнэлэх  Нислэгийн шалгах хуудас  Төстэй асуултын дагуу дүгнэх  Бодит үнэлэх схемийн дагуу үнэлэх scheme  Хариултуудыг жиших Багш сурагчын сэтгэн бодох үйлийг дэмжих зорилгоор үнэлдэг  Нэг нь буруу гэхдээ аль нь гэдгийг хэлэхгүй! Багшид зориулсан фийдбак  ... –ний талаар хэр итгэлтэй эсэхээ 1 – 5-ийн хэмжүүрээр хэмж.  ... –ний талаар юу бодож байгаагаа бичээрэй.
 17. 17. Төлөвлөх Хийх Үнэлэх/Дүгнэх Тохируулах (cf. David Kolb’s experiential learning model) Төлөвлөлтийн цикл
 18. 18. Хэрэгцэ э Нас Чадвар Өмнөх мэдлэг Цаг Хөтөлбөр & Ажлын схем Орчин Шаардагдах мэдлэг Нийтлэг буруу ойлголтууд Шаардагдаж буй үр дүн Мэдлэг Өөртөө итгэлтэй байдал Холбоо Форматив Сумматив Холбоо Ялгаатай хандах Эхлэл Дунд Plenary Эх үүсвэр Хичээл төлөвлөх
 19. 19. Хичээлийн төлөвлөгөөгөө эргэн харах  Юу сайн болов? Яагаад?  Хамт ажилладаг хүмүүсээсээ юу сурсан бэ?  Таны хичээлийн юу нь хүндрэлтэй байв?  Ямар нэмэлт үйл ажиллагаа нэмэх вэ?  Ямар төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх вэ?  Сурагчдын хэрэгцээг хангахын тулд таны хичээл ялгаатай байдлыг хэрхэн тусгах вэ?  Таны хичээл дээр үнэлгээний ямар боломжууд баих вэ?  Сурагчид өөрсдийгөө хэр зэрэг хийж буйг хэрхэн мэдэх вэ?
 20. 20. Өөрийнхөө сайн хийж чаддаг зүйлийн талаар бод, үүнийг та өөрийн үнэлгээгээр хийсэн. Үүнийг дараах зүйл асууж шийднэ: • Би яг юу хийхийг зорьж байна вэ? • Юу сайн болсон бэ, яагаад? • Юу дутуу болсон, яагаад? • Дараагийн удаа яаж илүү сайн болгох вэ? Өөрийн үнэлгээ: багшлах үйл ажиллагаагаа үнэлэх

×